by Seshata on 09/09/2016 | Medicinaal

Wetenschappelijke basiskennis cannabinoïden: Wat is cannabichromeen?

Cannabichromeen Cannabichromeen (CBC) is een in de natuur rijkelijk voorkomende fytocannabinoïde en is de op een na meest voorkomende cannabinoïde in cannabis. Onderzoek heeft aangetoond dat CBC bij knaagdieren pijnbestrijdende en ontstekingsremmende effecten heeft. CBC kan mogelijk worden ingezet als middel tegen gastro-intestinale stoornissen en ontstekingen bij mensen.


Cannabichromene_4K0.2

Cannabichromeen (CBC) is een van de beter onderzochte fytocannabinoïden, maar de eigenschappen ervan zijn niet algemeen bekend, ook niet binnen de cannabisindustrie. Naarmate de sector zich echter ontwikkelt, wordt het steeds duidelijker dat cannabichromeen van groot medisch belang is.

Bovendien wordt het, doordat veel apotheken in de VS hun cannabissoorten testen op hun cannabinoïdenprofiel, eenvoudiger om soorten met een hoog CBC-gehalte te ontdekken, al moeten geïnteresseerden nog steeds van de ene apotheek naar de andere gaan om de juiste medicatie te vinden.

Cannabichromeen (CBC) is een in de natuur rijkelijk voorkomende fytocannabinoïde en het is de op een na meest voorkomende cannabinoïde in cannabis. Uit proeven met knaagdieren is gebleken dat CBC pijnbestrijdende en ontstekingsremmende eigenschappen heeft, maar bij mensen is dit nog niet onderzocht.

Chemische structuur en eigenschappen van CBC

CBC wordt, net als tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD), aangemaakt door enzymatische omzetting van de voorloper cannabigerol (CBG). Preciezer gezegd: cannabigerolzuur (CBGA, dat decarboxyleert tot CBG) reageert met een enzym in de glandulaire trichomen van de cannabisplant en vormt cannabichromeenzuur (CBCA), dat vervolgens decarboxyleert tot CBC.

CBC heeft dezelfde moleculaire formule als THC en CBD: C21H30O2. Hoewel veel cannabinoïden dezelfde formule hebben, zijn de atomen steeds op een iets andere manier geordend. Daardoor hebben de moleculen zeer verschillende chemische eigenschappen. Zo kan THC (naar het schijnt als enige fytocannabinoïde) zich binden aan de CB1-receptor en een sterk psychoactief effect veroorzaken.

Het CBC-molecuul (© Wiki Commons)
Het CBC-molecuul (© Wiki Commons)

Het psychoactieve effect van THC treedt niet op bij CBC. Het is zelfs niet duidelijk of het wel een effect op de cannabinoïdereceptoren heeft. Sommige van de effecten van CBC lijken geheel los hiervan te staan. Er zijn echter meerdere farmacologisch interessante effecten. Men denkt dat CBC het effect van THC en andere cannabinoïden op belangrijke manieren kan afzwakken.

CBC in de cannabisplant

In een onderzoek uit 1975, Constituents of cannabis sativa L. XI: Cannabidiol and cannabichromene in samples of known geographical origin (Holley et al.) bleek dat CBC de op een na meest voorkomende cannabinoïde in alle geteste cannabismonsters was. In sommige gevallen betrof het zelfs 64 procent van het cannabinoïdengehalte! Tijdens dit onderzoek werden echter landsoorten uit de jaren 70 getest. De hedendaagse, binnen gekweekte commerciële soorten, die hoofdzakelijk zijn geselecteerd op een hoog THC-gehalte, zullen waarschijnlijk niet zoveel CBC bevatten.

In een ander onderzoek uit 2002, The Inheritance of Chemical Phenotype in Cannabis sativa L. (de Meijer et al.) bleek CBC “de overhand te hebben in jonge planten en nam het gehalte af naarmate de plant ouder werd”. Een eerder onderzoek (Hashish components. Photochemical production of cannabicyclol from cannabichromene; Crombie et al., 1968) constateerde dat CBC onder invloed van warmte en licht van nature afbreekt tot cannabicyclol, net zoals THC van nature afbreekt tot cannabinol (CBN).

CBC onderdrukt pijn veroorzaakt door beschadiging van zenuwcellen (© ZEISS Microscopy)
CBC onderdrukt pijn veroorzaakt door beschadiging van zenuwcellen (© ZEISS Microscopy)

Het is opmerkelijk dat het onderzoek uit 2002 ook het bestaan vermeldt van “morfologische varianten met een ‘verlengd jeugdig chemotype’ (PJC)” dat ook in volgroeide staat een aanzienlijk deel van de CBC behoudt. Deze ‘PJC’-soorten hebben minder schutbladen (kleine bladeren rond de bloemen) en minder trichomen. Ook bleek dat bij minder licht de hoeveelheid CBC in deze PJC-planten toeneemt en dat deze soorten over het algemeen “CBC als farmaceutische grondstof met een hoge zuiverheid produceerden”.

Het medisch potentieel van CBC

Men denkt nu dat er verschillende potentiële medische toepassingsmogelijkheden voor CBC zijn, op het vlak van immunologische of homeostatische processen. Er zijn meerdere onderzoeken verricht naar de mogelijkheden van CBC. Hoewel deze onderzoeken nog in de kinderschoenen staan, zijn de resultaten tot nu toe veelbelovend.

Antidepressivum:

In een onderzoek uit 2010 bij muizen bleken cannabichromeen (CBC) en cannabidiol (CBD) ‘significant effect’ te hebben op depressie-indicatoren. CBC zorgde voor een significante, van de dosis afhankelijke daling van de immobiliteit bij een dosis van 40 en 80 mg/kg.

Ontstekingsremmend:

In een dierproef gepubliceerd in 2010 bleek dat een door lipopolysaccharide veroorzaakte zwelling van de poten verminderde na toediening van CBC. Uit het onderzoek bleek verder dat dit effect onafhankelijk van de CB-receptoren optrad, omdat antagonisten vergelijkbare effecten veroorzaakt door THC blokkeerden, terwijl de effecten van CBC niet werden geblokkeerd. Dit onderzoek liet zien dat THC en CBC samen een sterker ontstekingsremmend effect hadden – een goed voorbeeld van interactie tussen cannabinoïden!

Zenuwpijnstillend:

Een onderzoek uit 2011 met ratten liet zien dat CBD en CBD nociceptieve pijn (pijn veroorzaakt door beschadiging van de zenuw) bij ratten verminderde via een complexe set interacties met proteïnes waarvan we weten dat ze de antinociceptieve respons bepalen.

Opmerkelijk is dat deze effecten werden geblokkeerd door de actie van de CB1-receptorantagonisten, hetgeen aangeeft dat CBC toch enige affiniteit heeft met de cannabinoïdereceptoren.

Men denkt dat CBC de overlevingskans van volwassen stamcellen verhoogt (© pennstatenews)
Men denkt dat CBC de overlevingskans van volwassen stamcellen verhoogt (© pennstatenews)

Stoelgang:

In een onderzoek uit 2012 met ratten bleek CBC gastro-intestinale hypermotiliteit (diarree) te normaliseren zonder de passagetijd door de darmen te vertragen. Dit is klinisch interessant omdat de meeste diarreemedicatie verstopping veroorzaakt doordat de passagetijd enorm wordt verlengd. CBC zou daardoor van groot belang kunnen zijn bij de ontwikkeling van op cannabinoïde gebaseerde behandelingen van stoornissen zoals darmontsteking.

Neuroprotectie:

Een fascinerend onderzoek gepubliceerd in 2013 laat zien dat CBC de levensvatbaarheid van stamcellen bij volwassen muizen verhoogt, mogelijk via een complex mechanisme met adenosinetrifosfaat (ATP, het enzym dat verantwoordelijk is voor de overdracht van energie tussen de cellen van het lichaam).

CBC bleek echter ook de differentiatie van die stamcellen in astroglia (belangrijke neuronen voor het proces van reparatie en balans) te remmen. Hopelijk zal uit verder onderzoek blijken welke effecten dit fenomeen heeft en of het bruikbaar is als medicatie.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More