Banana Kush Cake Gefeminiseerd

Banana Kush Cake Gefeminiseerd

In dit kweekverslag lees je over de ontwikkelingen en de oogst van de kweek van Banana Kush Cake Gefeminiseerd, die sinds in 2021 onderdeel uitmaakt van de van onze Research catalogus. Enkele positieve aspecten zijn de dichte structuur van de toppen, het uitstekende terpenenprofiel met veel limoneen en caryofylleen en de enorme oogst van 119 gram!

Bloeitijd: 68 dagen

Totale duur, van zaailing tot oogst: 99 dagen

Totale oogst: 119 gram

THC-gehalte: 24,97%

Banana Kush Cake Gefeminiseerde zaden (ook verkrijgbaar als autoflower zaden) zijn het resultaat van een kruising tussen Banana Kush en Wedding Cheesecake. De bloemen groeien uit tot grote cola’s, die later in het groeiproces ondersteuning nodig zullen hebben. Het terpenenprofiel bestaat uit vele heerlijke aroma’s die ook terug zijn te vinden in de smaak. De effecten zijn overwegend indica-achtig en zorgen ervoor dat je geest en lichaam heerlijk kunnen ontspannen.

We hebben deze kweek uitgevoerd in onze binnentuin die voorzien is van meerdere 1000W Green Power Phillips HPS lampen die zich in een vaste positie op 300 centimeter afstand tot de plant bevonden.  We hebben grote, schommelende ventilatoren gebruikt om de lucht onder en boven onze planten te verplaatsen, waardoor ophopingen van vochtige, muffe lucht in en rond het bladerdak verminderd worden. Hiernaast hebben we een afzuigventilator en een koolstoffilter gebruikt om eventuele geuren uit de kweekruimte te verwijderen en deze te zuiveren.

Het is altijd essentieel om de temperatuur en de vochtigheidsgraad in de kweekruimte in de gaten te houden en eventueel aan te passen. Voor onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd hebben we gekozen voor een temperatuur van 23 °C overdag en 21 °C ’s nachts, wat we tijdens het gehele kweekproces hebben aangehouden. De vochtigheidsgraad dient gevarieerd te worden gedurende de kweekcylcus, met de maximale waarde vroeg tijdens de groeifase en de minimale waarde vlak voor de oogst. 

We hebben al onze planten gekweekt in BAC Lava Mix aarde, waar we gedurende de groeifase Bio Grow voedingsstoffen en tijdens de bloeifase Bio Bloom voedingsstoffen aan hebben toegevoegd. Aan het begin van onze kweek, na het planten van de Banana Kush Cake Gefeminiseerde zaden, hebben we een 18/6 lichtschema aangehouden. Na een groeifase van 31 dagen hebben we vervolgens het lichtschema veranderd in 12/12 om de bloeifase van start te laten gaan. Omdat we voor deze kweek gebruik hebben gemaakt van gefeminiseerde zaden, hoefden we na het veranderen van de fotoperiode niet te controleren welke planten mannelijk en welke vrouwelijk waren.

Ontkiemen en zaailing

Als eerste stap in het kweekproces hebben we onze Banana Kush Cake Gefeminiseerde zaden geplant in Jiffy blokjes. Deze blokjes hadden we vooraf voorbereid door ze te bevochtigen met 100 ml regulier water met een pH-waarde van 6,2, waar we een kleine hoeveelheid wortelstimulator aan hadden toegevoegd. Binnen 48 uur zagen we al kiemlobben uit de Jiffy blokjes komen. Hierna hebben we nog drie dagen gewacht zodat de wortels van onze Banana Kush Cake de bodem konden bereiken, waarna ze aan de onderkant en de zijkanten begonnen uit te steken. Voordat we onze zaailingen in een bak van 5 liter overplantten, hebben we 100 ml water gegoten rondom de stam.

Groeifase

In week twee hebben we geen extra water toegevoegd aan de buitenste delen van de plantenbak, omdat we nog steeds kleine hoeveelheden water goten in de wortelzone en deze nog niet veel ontwikkeling vertoonde. We voegden minder Bio Grow voedingsstoffen toe aan het water, waardoor onze voedingsoplossing een EC-waarde kreeg van 1,4 en pH-waarde van 6.

Tegen week drie was onze plant behoorlijk gegroeid en zorgden de kleine internodale ruimtes voor een bossig uiterlijk: de grote, smaragdgroene waaierbladeren overlapten elkaar en creëerden zo schaduw binnenin de plant. We gingen over op een voedingsoplossing van 200 ml, die we nog steeds voornamelijk op en rond de hoofdstam goten. 

Als resultaat hiervan groeide niet alleen het bladerdak substantieel gedurende deze initiële fase, maar ook de zone rondom de stam. Bovendien hebben we deze week ook twee zakjes Neoseiulus Californicus en Amblyseius Swirskii aan de lagere takken bevestigd om te voorkomen dat schadelijke insecten zoals trips, varenrouwmuggen en spintmijten onze kweektuin binnendrongen en schade konden aanrichten aan onze planten. 

In week vier namen de internodale ruimtes toe, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de plant. De lengte van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd nam in deze week toe van 17 cm naar 27 cm. Er groeiden inmiddels vele zijtakken uit de hoofdstam, die naar buiten reikten om meer licht te kunnen opvangen. De nieuwe bladeren die in deze periode waren ontstaan, waren aanvankelijk lichter van kleur, maar werden langzaamaan donkersmaragdgroen. 

Om de plant extra te ondersteunen en de groei en kracht te stimuleren, hebben we de hoeveelheid Bio Grow voedingsstoffen die we aan het water toevoegden verhoogd. Hierdoor werd ook de EC-waarde verhoogd tot 1,7 en de pH-waarde tot 6,2. Ook gaven we onze planten inmiddels 400 ml water, dat we verdeelden over het gehele bodemoppervlak. De laatste aanpassing die we deze week doorvoerden was het verlagen van de luchtvochtigheid in de kweekruimte met 5% tot 60%.

Bloeifase

Tegen week vijf was onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd 48 cm lang, en besloten we op basis hiervan het lichtschema te wijzigen in 12/12 en de bloeifase van start te laten gaan. Dit betekende ook dat we de Bio Grow voedingsstoffen die we aanvankelijk toevoegden aan het water vervingen door Bio Bloom voedingsstoffen. We verhoogden bovendien de EC-waarde van onze voedingsoplossing tot 1,8 en het volume van elke oplossing tot 800 ml per bewatering. We zagen dat onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd de toegevoegde oplossing goed opnam om zich zo voor te bereiden op de komende explosieve groei.

Gedurende week zes zagen we op elke tak stigma’s uit de bovenste bloementrossen steken, wat zowel aangaf dat onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd zich, zoals we hadden gehoopt, in de bloeifase bevond, maar ook dat we werkelijk uitsluitend te maken hadden met vrouwelijke planten. Alle bladeren die onze plant in de groeifase had ontwikkeld, hadden een gelijkmatige, smaragdgroene kleur zonder verkleuring aan de uiteinden, wat bevestigde dat onze voedingsniveaus geschikt waren en dat we deze niet hoefden aan te passen.

Ook de hormonale verschuiving, de zogeheten “stretch”, die onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd in deze week onderging was een aanwijzing dat de plant zich hierna volledig zou richten op de bloei. Dit is een gebruikelijk fenomeen dat plaatsvindt tijdens de overgang tussen de twee fases, en onze plant groeide dan ook van 25 cm tot 73 cm. Gedurende deze week hebben we de dezelfde EC- en pH-waardes aangehouden, maar we verhoogden wel het volume van de voedingsoplossing tot 1500 ml.

Ook in week zeven groeide Banana Kush Cake Gefeminiseerd stug door en werd ze nog eens 19 cm langer ten opzichte van de week ervoor. De uiteinden van alle takken waren inmiddels versierd met een kleine tros van nog onvolgroeide schutbladeren met honderden witte stigma’s. Ook de knopen die zich langs de takken bevonden, ontwikkelden zich langzaamaan tot toppen, en op de hulptakken waren een aantal nog onvolgroeide zijtakken te onderscheiden in de schaduw van de plant. 

Tegen deze tijd verwijderden we ook de onrijpe bladeren en takken met een snoeischaar om de luchtstroom in het bladerdak te vergroten en de beschikbare energie naar de bovenste takken te leiden. Het was inmiddels vier weken geleden dat we onze nuttige insecten, de Neoseiulus Californicus en Amblyseius Swirskii, hadden losgelaten, en we besloten dat het weer tijd was om nog een paar zakjes op te hangen aan de onderste takken.

We begonnen week acht met het spoelen van onze grond, aangezien we gedurende meerdere weken constant voedingsstoffen hadden toegevoegd aan onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd. Om ophoping van voedingsstoffen of overtollig natrium in de wortelzone tegen te gaan, gebruikten we daarom 2500 ml zuiver water met een pH-waarde van 6,5 en een EC-waarde van 0,8 om de grond te spoelen. 

Na het spoelen verwijderden we het overtollige water wat zich op de bodem van onze druppelbakken had opgehoopt, om te voorkomen dat de bodem de weggespoelde voedingsstoffen opnieuw zou opnemen. Na deze spoeling hervatten we het toevoegen van de reguliere voedingsoplossingen van 1500 ml met de Bio Bloom voedingsstoffen, met een EC-waarde van 1,8 en een pH-waarde van 6,2. Onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd was tegen deze tijd overgegaan van het gebruiken van haar energie voor verticale groei naar het ontwikkelen van bloemen, en was 111 cm tegen het einde van de week. 

In week negen begon het ruime aantal bloeiende toppen van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd in elkaar over te lopen. Ook de kleine toppen van een aantal weken geleden waren inmiddels uitgegroeid tot dikke cola’s. De bloemen waren versierd met een sneeuwwitte laag trichomen, waardoor de plant er onder de felle verlichting glanzend uitzag. 

De kleur van de bladeren bleef smaragdgroen en er werden geen nieuwe bladeren meer gevormd. Alle energie was tegen deze tijd gericht op de productie van bloemen, en de plant was slechts 1 cm gegroeid ten opzichte van de week ervoor.

De toppen van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd bleven in week tien voller worden, en dus besloten we de vochtigheidsgraad te verlagen tot 56%. Omdat we wisten dat we onze planten waarschijnlijk binnen 3-4 weken zouden oogsten, kozen we ervoor om de luchtvochtigheid te verlagen om de kans op schimmelproblemen in onze volle bloemen te voorkomen. 

Hoewel we enkele weken eerder een aantal zijtakken onder het bladerdak hadden verwijderd, kregen sommige toppen nog steeds niet genoeg licht. We hebben ervoor gekozen om deze ongewenste, ‘larfachtige’ toppen niet aan de plant te laten zitten, maar om deze te verwijderen. Hierdoor zorgden we er niet alleen voor dat de plant meer energie tot haar beschikking had om in de meer ontwikkelde takken te steken, maar ook dat we laten minder tijd kwijt zouden zijn aan het trimmen.

In week elf controleerden we voor het eerst de staat van de aanwezige trichomen op hun rijpheid. Aan de hand van de kleur van de stigma’s kun je namelijk een goed idee krijgen van de rijpheid van een plant, hoewel het controleren van de kleur van de trichomen de meest nauwkeurige methode blijft. We zagen al een aantal bruine stigma’s, maar de meerderheid was nog steeds wit. Hoewel de meeste toppen nog duidelijk te onderscheiden waren, zagen we wel al plekken waar ze melkachtig begonnen te worden, waardoor we begrepen dat we nog ruim twee weken moesten wachten tot we onze Banana Kush Cake konden oogsten.

De bloemen van Banana Kush Cake Gefeminiseerd waren inmiddels behoorlijk zwaar geworden, en sommige hulptakken hadden dan ook ondersteuning nodig om overeind te blijven. Hiervoor gebruikten we een combinatie van bamboestaken en speciaal plantendraad om de takken aan deze staken vast te maken. 

Hoewel de bloeifase bijna ten einde liep, wilden we er zeker van zijn dat onze planten en de gehele kweekruimte insectenvrij bleven. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om nog twee zakjes Neoseiulus Californicus en Amblyseius Swirskii te plaatsen in de plantenbak.

Week twaalf begon met het spoelen van de grond, aangezien de laatste spoeling inmiddels vier weken geleden was en er daarom weer sprake zou kunnen zijn van een ophoping van overtollige voedingsstoffen. We naderden het einde van de kweekcyclus van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd, en dus was het hoog tijd de voedingsstoffen en mineralen uit de grond te verwijderen om de smaak en brandbaarheid van de volgroeide bloemen te verbeteren. Tijdens het betreden van de kweekruimte deze week, werden we begroet door een duidelijke bloemengeur die van onze planten afkwam.

We inspecteerden de trichomen nogmaals om een idee te krijgen van wanneer het tijd zou zijn voor de oogst. We zagen deze keer aanzienlijk minder heldere toppen, meer melkachtige toppen en zelfs al een paar amberkleurige toppen. Dit betekende dat het binnen een paar weken tijd zou zijn om onze plant te oogsten. Om het biomassapotentieel te maximaliseren, bleven we de bloemen van Banana Kush Cake Gefeminiseerd de rest van de week nog voeden met onze reguliere voedingsoplossing.

In week dertien zagen we dat de juiste combinatie van heldere, melkachtige en amberkleurige trichomen bereikt was om de laatste spoeling uit te voeren. Deze keer zijn we na de spoeling gestopt met het gebruik van voedingsstoffen, en hebben we de bloemen van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd zuiver water gegeven tot aan de oogst. 

De schutbladeren van de toppen waren tijdens de bloeifase door blijven groeien en maakten het indrukwekkende uiterlijk van deze plant nog spectaculairder. De meeste stigma’s waren inmiddels bruin gekleurd en hadden zich teruggetrokken in de schutbladeren, waardoor op het eerste gezicht slechts een paar witte haartjes te zien waren. Tegen het einde van de week waren de effecten van het vele spoelen merkbaar geworden en waren de kleuren van de bladeren enigszins vervaagd.

Week veertien zou de laatste week worden van de kweekcyclus van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd. Tegen deze tijd waren alle takken behoorlijk zwaar geworden en hingen ze lichtelijk  vanwege het gewicht van de dichte groene bloemen. De ooit smaragdgroene bladeren vertoonden nu tinten die omschreven kunnen worden als verbleekt groen en geel. 

De gehele oppervlakte van de bloemen en een groot deel van de omringende bladeren was nu bedekt met trichomen, en de bloemengeur van de afgelopen week was nog sterker aanwezig. 99 dagen na het ontkiemen van het zaadje was onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd klaar om geoogst te worden.

Oogst

Voordat we onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd trimden, hebben we alle grote waaierbladeren verwijderd. Ook zorgden we ervoor dat onze droogruimte een constante temperatuur van 15,5 °C en luchtvochtigheid van 60% had, zodat we de grotere bladeren niet extra hoefden te bevochtigen. Het doel was een langzame maar gestage droogperiode van 14-21 dagen.

Hierna trimden we onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd en brachten we de gehele plant naar onze droogruimte, waarna we haar ondersteboven op hebben gehangen. We hebben een kleine ventilator op lage snelheid gebruikt om de lucht rond de planten te laten circuleren, zonder deze direct op de planten zelf te richten. We hebben onze planten tijdens de droogfase in het donker laten hangen en hebben ze uitsluitend aan het licht blootgesteld wanneer we de kweekruimte binnenkwamen om de voortgang te controleren.

Op dag 19 was het vochtgehalte van onze bloemen perfect en besloten we de toppen van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd voor te bereiden op het curen door ze eerst te trimmen. De toppen hadden een compacte structuur en waren versierd met kleine verticale stapeltjes van volle schutbladeren. Er staken niet veel suikerblaadjes uit de toppen, waardoor het trimmen niet veel tijd in beslag heeft genomen.

We hebben onze gedroogde toppen vervolgens in glazen potten geplaatst waar we de deksel de eerste 24 uur vanaf hebben gelaten, omdat de toppen in de poten dicht op elkaar waren geplaatst. Door de deksel op de potten te plaatsen zou er extra vocht worden verzameld, waardoor de bloemen natter zouden hebben aangevoeld dan na het trimmen. 

Na 24 uur hebben we de deksels op alle potten geplaatst en hebben we de eerste twee weken de potten om de paar uur ‘geboerd’, waarbij we het deksel er telkens een uur aflieten.  De geur waarmee we begroet werden na het verwijderen van de deksels werd met verloop van tijd steeds intenser, wat een teken was dat het curen succesvol verliep. 

Na 14 dagen curen in de potten had het vochtgehalte in het midden van de toppen hetzelfde niveau bereikt als aan de buitenkant. We verzegelden daarom de potten met de toppen van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd, waarna ze gedurende vier weken op een koele donkere plaats hebben gestaan om het proces van het curen te voltooien. Na het verstrijken van deze tijd hebben we onze uiteindelijke oogst gewogen en een klein monster hiervan opgestuurd om in een uniek laboratorium te worden getest op cannabinoïden. De resultaten waren fantastisch: het THC-gehalte van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd was maar liefst 24,97%!

Terpenenprofiel

Tijdens de kweekcyclus van Banana Kush Cake Gefeminiseerd gaf ze een bloemige geur af die aanvankelijk mild was, maar steeds sterker werd en tijdens de laatste drie weken van de groei behoorlijk aanwezig was. Toen de plant eenmaal in onze droogruimte hing, veranderde de initiële bloemengeur in een zoet aroma met aardse tonen, en het volledige profiel kwam vervolgens duidelijk naar buiten tijdens het curen.

Het terpenenprofiel van onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd na het drogen en curen was enorm veelzijdig. In de ruimte konden we een scherpe, skunky geur waarnemen die direct de aandacht trok. Vanwege de caryofylleen gaven de bloemen een subtiele kruidige en peperige geur af, terwijl de limoneen verantwoordelijk was voor de sterk aanwezige aroma van citrus. De rustgevende geur van warme bruine suiker maakte vervolgens het terpenenprofiel af.

Toen we onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd voor de eerste keer proefden, waren we verheugd over het feit dat de elementen uit het geweldige terpenenprofiel ook terugkwamen in het smaakprofiel. Na inname geniet je namelijk direct van een skunky, citroenachtige smaak, die al snel overloopt in subtiele ondertonen van bruine suiker en peper. De algemene ontspannende effecten hebben zowel invloed op de geest als op het lichaam. Deze soort vertoont de gewenste kenmerken van een indica-cultivar, wat voornamelijk tot uiting komt in het hoge THC -gehalte.

Het resultaat

Op basis van de kweekervaring die we hebben opgedaan tijdens het kweken van duizenden verschillende planten, kunnen we zeggen dat Banana Kush Cake Gefeminiseerd een eenvoudige plant is. Aan het einde van de bloeifase hebben we de takken van onze planten wel moeten ondersteunen, maar dit is begrijpelijk vanwege het gewicht van de rijpende bloemen. De totale oogst van gedroogde bloemen bedroeg 119 gram, en de totale hoogte was 115 cm, wat betekent dat Banana Kush Cake gemakkelijk kan worden gekweekt in kleine binnenkweekruimtes en buitentuinen.

De eindstructuur van onze plant bestond uit een flinke hoofdcola die boven een enorm aantal kleinere cola’s van de lagere hulptakken uitsteeg. De toppen waren zeer harsrijk en kleverig, en gaven stuk voor stuk een bedwelmend aroma af. Als klap op de vuurpijl werd onze Banana Kush Cake Gefeminiseerd in het laboratorium getest, waaruit bleek dat ze een significant hoog THC-gehalte van 24,97% heeft!

Banana Kush Cake is verkrijgbaar als gefeminiseerde of autoflower zaden. Laat het ons weten in de comments als je ooit de kans hebt gehad om Banana Kush Cake Gefeminiseerd te kweken of te proeven! Bekijk meer artikelen in het archief met kweekverslagen, en voor nu: veel kweekplezier!

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top