Wat is het verschil tussen indica en sativa wiet?

Dit artikel omschrijft de verschillen tussen sativa en indica cannabisplanten. Lees verder om meer te weten te komen over de oorsprong van sativa en indica, en hoe ze verschillen in groeipatroon, uiterlijk en effect.

Wetenschappelijk (en wettelijk) is er geen verschil tussen Indica soorten en Sativa soorten; alle cannabisplanten worden gezien als Cannabis Sativa L.

Er zijn wel veel praktische verschillen tussen Indica en Sativa.

In het cannabis ‘spectrum’ is een veelvoud aan diverse groeipatronen, kwaliteiten en effecten te onderscheiden.

De verschillen tussen indica en sativa komen voort uit de geweldige eigenschap van cannabis om zich aan haar omgeving aan te passen.

Omdat alle soorten in de cannabisstamboom met elkaar te kruisen zijn (inclusief industriële hennep en Cannabis Ruderalis J.), zijn er plantkundigen die alle vormen van de plant tot een enkele polymorfe soort rekenen.

Waar komen indica en sativa vandaan?

Cannabis Indica L.

De meeste Indica-soorten komen uit Centraal Azië en het Indiase subcontinent – Afghanistan, Pakistan, Noord-India, Tibet, Nepal, etc.

Cannabis Sativa L.

Sativa’s komen met name uit gebieden rondom de evenaar – Thailand, Zuid-India, Jamaica, Mexico, etc.

Een cannabisblad, sativa bud en indica bud

Uiterlijke verschillen tussen indica en sativa

Indica’s zijn compact en breed, met dikke, zware en geurende toppen.

Deze cannabisplanten maken met gelijke intervallen nodes aan langs de stengel, en deze knooppunten zijn de plaatsen waar bladeren, takken en bloemen (toppen) vormen.

Onder dezelfde omstandigheden worden sativa’s groter dan indica’s.

Sativa-toppen worden doorgaans ook groter dan die van indica omdat ze meegroeien met de stengel. Indica-toppen clusteren zich rond de nodes. Echter wegen sativa-toppen doorgaans minder dan indica-toppen, omdat ze niet zo compact zijn.

De toppen van een sativa ruiken meestal ook minder intens, zowel tijdens het kweken als tijdens het drogen.

Een cirkeldiagram van droogperiode voor sativa en indica-knoppen

Bloeitijd verschillen

Indica’s bloeien sneller met een bloeitijd tussen de 45 en 60 dagen.

Een groot verschil tussen indica’s en sativa’s is dat sativa’s meer tijd nodig hebben om af te bloeien. Zij hebben doorgaans 60 tot 90 dagen nodig.

Sativa’s hebben wel minder tijd nodig in de groeifase, voorafgaand aan de bloei, terwijl een indica daar juist wat langer over doet. Dus de totale tijd die een sativa nodig heeft is ongeveer net zo lang als een indica, en soms zelfs iets minder wat betreft het aantal ‘lichturen’.

Bloeiperiode van Sativa en Indica Cannabis Plant

Verschil tussen indica en sativa – grootte

Zodra de bloeiperiode begint nemen Indica’s snel in hoogte toe, maar in normale omstandigheden is de toename in volume proportioneel.

Van een indica mag men verwachten dat de vegetatieve hoogte tijdens de bloeifase met 50 tot 100% toeneemt.

In tropische omgevingen zijn de dagen meestal relatief kort; het hele jaar door ongeveer 12 uur lang. Dus sativa’s zijn gewend om tegelijkertijd te groeien en te bloeien, in plaats van het duidelijke onderscheid tussen de groei- en bloeifase die indica’s laten zien.

In kweekruimtes met een 12/12 lichtcyclus, groeien en bloeien sativa’s dus precies hetzelfde als in hun natuurlijke omgeving.

Sativa’s nemen veel in hoogte toe zodra de bloeifase begint en ze blijven de hele periode in hoogte toenemen.

Voor een sativa is het normaal dat de vegetatieve hoogte tijdens de bloeifase met 200 tot 300%, of zelfs meer, toeneemt.

Een tekening van een man die chillen met geschreven "Indica" onder en mensen feesten met geschreven "sativa" onder

De verschillende effecten – Sativa vs Indica

Wellicht het belangrijkste maar ook het moeilijkst te beschrijven verschil tussen de indica– en sativasoorten is hun effect. Het verschil is vooral moeilijk uit te leggen aan mensen die nooit psychoactieve middelen hebben gebruikt. Daarnaast is er nieuw bewijs dat de oorzaak van het verschil een andere is dan wij altijd hebben gedacht!

In deze blog staan een aantal bijdragen over de fysieke, historische en geografische verschillen tussen de twee belangrijkste soorten van onze favoriete plant, maar dit artikel gaat over het verschil in effect tussen indica- en sativasoorten. (Voor het gemak spreken we in deze context van ‘indica’ bij soorten waarin indica dominant is en van ‘sativa’ bij soorten waarin sativa dominant is.)

‘Stoned’ zijn door indica versus ‘high’ zijn door sativa

Ervaren cannabisgebruikers noemen het effect van indica vaak ‘stoned’ zijn, en het effect van sativa ‘high’ zijn, zodat een toehoorder weet in welke toestand ze zijn. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn “Ik wil echt niet van deze bank komen; ik ben zo stoned dat het voelt alsof ik op een grote, warme wolk zit”, en “Ik ben zo high; wil je koekjes bakken of gewoon naar een comedyserie kijken? Want ik ben zo high. Nee, echt, houd op met lachen, ik ben zo high.”.

Een zwart en wit portret van Charles Baudelaire

Deze beschrijvingen zijn duidelijk genoeg als je dit zelf hebt ervaren, maar de effecten zijn moeilijk accuraat te omschrijven voor iemand die hier niet bekend mee is! Schrijvers, van Charles Baudelaire tot Jack Kerouac, hebben hun hoofd en hun woorden gebogen over het veranderde bewustzijn onder invloed van cannabis en hebben getracht hun lezers mee te nemen in de wereld die ze onder de invloed van cannabis hebben verkend.

Het verschil tussen een indica high en een sativa high is moeilijk uit te leggen en te begrijpen

De mate waarin de beschrijving van een psychonaut  wordt geïnterpreteerd en hoe hij of zij erin slaagt de subjectieve ervaring over te dragen, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de lezer zelf. Kan een lezer die geen ervaringen heeft die vergelijkbaar zijn met de verschillende psychoactieve effecten van indica, sativa of beide, wel echt begrijpen wat de schrijver bedoelt?

Gelukkig hoeft dit artikel niet te concurreren met schrijvers als Kerouac en Baudelaire, maar alleen uit te leggen aan personen met of zonder ervaring op dit gebied wat de effecten van het consumeren van sativa of indica kunnen zijn. Het moet ook gezegd worden dat de ene niet objectief ‘beter’ dan de andere is. Een van de geweldige dingen van cannabis is dat het voor elke gelegenheid geschikt lijkt te zijn!

De typische effecten van indica

Indicasoorten worden geassocieerd met een gevoel van lichamelijke ontspanning, alsof de stress uit je spieren vloeit. Als je je gespannen voelt of als je het gevoel hebt dat je de druk niet meer aankunt, kan gebruik van indica die spanning wegnemen en vervangen door een slaperige rust. Stel je voor dat je jezelf in een warm bad laat zakken, of het ontspannen gevoel na een goede massage.

Een vrouw die in een badkuip met bubbelbad geniet

Je gedachten vertragen, de tijd lijkt langzamer te gaan en bij de klassieke ‘stoner’ kan het gebeuren dat je zo ontspannen raakt dat je vergeet wat je aan het doen was of wat je wilde gaan doen! Het vaak beschreven verschil tussen het effect van indica en sativa is dat indica’s zorgen voor een gevoel van slaperigheid en passiviteit, terwijl sativa’s aansporen tot activiteit.

‘Stoner’-stereotypen

Het is interessant om op te merken dat door het verbod de meeste illegaal gekweekte en verkochte cannabissoorten indica’s zijn, vanwege het lagere risico door hun snellere cyclus en hogere opbrengst. De negatieve voorstelling in de media van de ‘luie, apathische stoner’ kan ten dele zijn veroorzaakt doordat het aanbod van cannabis op de illegale markt wordt gedomineerd door indicasoorten. Onder invloed van ingrijpende veranderingen in de wetgeving (met name in de VS) en de toegenomen beschikbaarheid van sativa’s, ontstaat er over een paar jaar wellicht een nieuw stereotype: de ‘giechelende en actieve’ cannabisgebruiker. Dat brengt ons bij:

De typische effecten van sativa

Sativasoorten worden geassocieerd met een gevoel van verheffing, van opgetild worden in je hoofd en geest. Je creativiteit kan op gang komen en je realiseert je plotseling dat je voor je uit zit te staren terwijl het ene idee na het andere door je hoofd schiet en concepten die eerder geen samenhang leken te hebben samen voor nieuwe inspiratie zorgen. Er gaan allerlei verhalen en er is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar de tendens van cannabis om patroonherkenning te versterken. Er is nooit onderzocht of dit effect bij sativa’s sterker is dan bij indica’s, maar dit is goed mogelijk.

Mensen lachen en kijken naar een film met een kom popcorns

Het is ook mogelijk dat je dingen plotseling grappig vindt of veel grappiger dan normaal. Sativa’s kunnen ervoor zorgen dat je niet meer bijkomt van het lachen en dat je plotseling een nieuw gevoel voor absurditeit hebt. Je kunt de energieke drang krijgen om iets te doen; wat dat is, is sterk afhankelijk van het individu. Een sporter gaat misschien hardlopen of trainen. Kunstenaars worden creatief. Muzikanten gaan muziek maken, tuiniers gaan in de tuin werken, etc. Het inspirerende effect van sativa’s manifesteert zich in wat jouw belangstelling heeft.

Het effect van indica versus sativa: de wending in het verhaal

Cannabis sativa L. werd voor het eerst geclassificeerd in 1753 en Cannabis indica Lam. in 1785. Deze classificaties zijn niet gebaseerd op het effect, maar op plantkunde. Moderne cannabisauteurs zoals Robert Connell Clarke gebruiken deze classificaties in hun vroege werk als basis. Vervolgens hebben zij meer informatie toegevoegd over het type high of stone onder invloed van sativa’s en indica’s.

Onderzoek naar de effecten van cannabis heeft geleid tot de ontdekking, en daarna de synthese, van CBD in 1963 en THC in 1964. Decennialang dacht men dat sativasoorten meer THC bevatten en indicasoorten meer CBD. Doordat cannabis verboden was, verspreidde deze informatie zich hoofdzakelijk mondeling, maar wel aanzienlijk.

Een cannabisplant tegen de zwarte achtergrond

Alle informatie over de hierboven beschreven effecten van sativa en indica zijn al minstens vanaf de jaren zeventig bekend door de combinatie van kweekplannen en toegang tot de genetica uit alle delen van de wereld. Ben Dronkers en zijn tijdgenoten speelden een belangrijke rol bij de verbetering en veredeling van wilde landrassen tot de bouwstenen van de moderne handel in cannabiszaden van indica’s, sativa’s en hybriden.

De overvloed aan cannabishybriden neemt elk jaar verder toe en onderzoek naar de chemische samenstelling en de taxonomie van cannabis kan deze ontwikkeling nauwelijks bijhouden. Hoewel het al duizenden jaren bekend is dat cannabis een psychoactief effect heeft, weten we pas sinds eind jaren tachtig wat de oorzaak hiervan is: het endocannabinoïdesysteem.

Het objectieve onderzoek naar cannabis staat nog in de kinderschoenen. Vergeleken met de subjectieve ervaring van miljoenen cannabisgebruikers is er zelfs amper een begin gemaakt. Waartoe leidt dit allemaal? De onthulling dat sativa’s en indica’s nauwelijks verschillen in hun CBD- en THC-gehaltes.

Opnieuw blijkt alles wat wij weten onjuist te zijn

Met de publicatie van ‘Cannabis: Evolution and Ethnobotany’ in 2013 werden de gangbare definities van indica en sativa (hoewel gebaseerd op het werk van Linnaeus en Lamarck) in twijfel getrokken wat betreft hun juistheid en bruikbaarheid.

Als alternatief werden de termen ‘breedbladige hennep/drug’ en ‘smalbladige hennep/drug’ voorgesteld als betere beschrijving van vier, in plaats van twee, hoofdtypen cannabis. In de praktijk zijn deze termen nog niet ingeburgerd. (Sensi Seeds gebruikt nog steeds de oude termen en definities omdat deze voor onze doelgroep gangbaar en begrijpelijk zijn.)

De afgelopen twee jaar is onderzoek op basis van wetenschappelijk (in plaats van anekdotisch) bewijs gepubliceerd dat alles tegenspreekt dat wij dachten te weten over niet alleen het verschil in uiterlijk en evolutie, maar ook over het effect van indica en sativa.

Een oefening in futiliteit

Dr. Ethan Russo is een neuroloog, onderzoeker van psychofarmacologie en medisch directeur van PHYTECS, een biotechnologisch bedrijf dat onderzoek doet naar het menselijk endocannabinoïdesysteem. In dit boeiende interview uit 2016 spreekt hij zonder reserve zijn oordeel uit over de gangbare visie op het verschil tussen de effecten van indica en sativa:

“…het onderscheid tussen sativa/indica dat in de populaire literatuur wordt gemaakt, is totale onzin en een oefening in futiliteit… de biochemische componenten van een cannabissoort moeten worden gekwantificeerd en gecorreleerd met de waargenomen effecten bij patiënten.”

Dr. Russo zegt verder dat monoterpenen aan de basis liggen van de uiteenlopende effecten van de verschillende cannabissoorten. Het verdovende effect, dat toegeschreven wordt aan indicasoorten en hun veronderstelde hoge CBD-gehalte en lage THC-gehalte, wordt veroorzaakt door myrceen. Het opwekkende gevoel, dat toegeschreven wordt aan sativa’s met een vermeend hoog THC-gehalte en laag CBD-gehalte, wordt veroorzaakt door limoneen (dat ook in de schil van citrusvruchten zit).

Dr. Ryan Vandrey, gedragsfarmacoloog aan het Johns Hopkins-instituut en gespecialiseerd in cannabis en cannabinoïden, is het niet eens met Dr. Russo’s oordeel en wijst erop dat er weinig onderzoek naar dit onderwerp is gedaan. Dit artikel verkent de verschillende wetenschappelijke gezichtspunten en de beschikbare onderzoeken naar dit onderwerp in 2016, en dit artikel uit 2018 bevat meer details over terpenen.

Een volledige biochemische vingerafdruk in kaart brengen

Als je je echt in de wetenschap wilt verdiepen, is ‘Cannabis: From Cultivar to Chemovar II—A Metabolomics Approach to Cannabis Classification’ uit 2016 waarschijnlijk het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe. Het onderzoek stelt dat het gebruik van chemovar mapping, waarbij van elke soort op basis van zijn cannabinoïde-, monoterpeen- en sesquiterpeenprofielen een volledige biochemische ‘vingerafdruk’ wordt gemaakt, de beste manier is om de nomenclatuur de bepalen.

Dit onderzoek bevat ook een conclusie die enige hoop biedt voor behoud van de eenvoudige, vertrouwde aanduidingen sativa en indica. “… soorten met de vertrouwde beschrijvingen sativa en indica kunnen goed in twee groepen van elkaar gescheiden worden, hetgeen inhoudt dat er echte verschillen zijn in chemische samenstelling van deze twee soorten cannabis”.

In plaats van deze classificaties te baseren op de verhouding THC:CBD worden andere cannabinoïden en terpenen gebruikt. De minder bekende cannabinoïden cannabichromeen (CBC) en cannabigerol (CBG) bleken bij sativasoorten “iets maar toch significant hoger” te zijn. Voor “de identificatie van (in de volksmond) indica genoemde soorten” worden de verschillende terpeensamenstelling en de aanwezigheid van hydroxyl-terpenen beschreven als “goede chemische markers”.

We zijn nog maar net begonnen met het onderzoek naar cannabis

Dat geldt voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor het anekdotische bewijs. Uit ervaring weten we onomstotelijk dat verschillende soorten cannabis verschillende effecten hebben. Het probleem is dat we dachten de oorzaak hiervan te kennen, maar de kennis van dit onderwerp staat nog maar in de kinderschoenen.

De situatie is vergelijkbaar met de evolutie van de planetaire wetenschap. De mens heeft altijd de zon langs de hemel zien bewegen. De theorieën ter verklaring hiervan hebben zich ontwikkeld van een platte aarde met de zon in een bewegende koepel erboven, de zon die om een bolvormige aarde draait tot een bolvormige aarde die om de zon draait in een klein zonnestelsel te midden van misschien wel twee biljoen andere zonnestelsels.

Ondanks alle kennis die we over de zon hebben verworven, is het verloop van de zon langs de hemel nog precies hetzelfde, en ondanks alles wat we te weten komen over cannabis zullen verschillende soorten altijd verschillende effecten blijven hebben.

Bedankt voor het lezen van dit artikel, dat ik eigenlijk kort en eenvoudig wilde houden! Wat is jouw mening over de effecten van de verschillende soorten cannabis? Heb jij wel eens een sativa high ondervonden van toppen die je als indica waren aangeboden of omgekeerd? Laat het ons weten door hieronder een berichtje achter te laten.

 • Disclaimer:
  Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

4 reacties op “Wat is het verschil tussen indica en sativa wiet?”

 1. Ik zou graag van erge pijnen verlost worden en s’nachts slapen zonder high te worden. Wat moet ik gebruiken aub.
  Ik heb vreselijke pijnen maar wil niet high worden. En s’nachts slapen overdag normaal functioneren wat is het beste dat ik kan gebruiken aub.

  1. Mark - Sensi Seeds

   Hallo Noella,

   Bedankt voor je reactie. Het spijt ons om dat te horen. Aangezien Sensi Seeds geen medische instelling of arts is, is het enige medische advies dat we je kunnen geven het consulteren van jouw erkende zorgverlener.

   Misschien helpt het ook om contact op te nemen met een steungroep voor medicinale-cannabispatiënten. In het Verenigd Koninkrijk is er de United Patients Alliance en in veel andere landen is er NORML, die je in contact zou moeten kunnen brengen met een steungroep bij jou in de buurt (zoek op United Patients Alliance of NORML gevolgd door je plaatsnaam).

   Een fijne dag verder,

   Mark

  2. CBD is pijnstillend en geeft niet de high
   CBN (in principe geoxideerde THC) is slaapverwekkend

   Voor mijn vrouw met carpaal tunnelsyndroom kweek ik al jaren eigen wiet met hoog CBD gehalte die ik buiten laat drogen en daarna nog laat ‘curen’ in het volle zonlicht
   Hierbij zet de THCA zich om in CBNA
   Van deze wiet wordt je niet meer high kan ik je verzekeren

   Die oogst verwarm ik 30 minuten op 120 in de oven waardoor CBNA zich omzet naar CBN en de CBDA zich omzet naar CBD (voor THC houdt men 110 graden aan voor decarboxiliseren maar CBD en CBN en hebben iets hogere temp nodig)

   Dat goedje gaat in de verdamper en ze slaapt als een roos met veel minder pijn

 2. Ik heb diesel gekocht vanavond en dit is een sativa vind deze sativa soorten persoonlijk beter en lekkerste van alle weed soorten en ik slaap er beter op krijg ook geen hoofdpijn van deze en dit heb ik wel van de indica soorten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
Scroll naar top