Double Kush Cake Gefeminiseerd

Double Kush Cake Gefeminiseerd

Double Kush Cake Gefeminiseerd is een kruising van drie topsoorten: Skunk Kush, Afghani #1 en Hindu Kush. Deze krachtige indica-dominante plant zorgt voor grote cola’s en een heerlijk profiel dat uniek is voor Kush cultivars. Kijk mee in onze tuin en lees alles over het groeien, oogsten en curen. Deze soort was eenvoudig te kweken en we hebben ervan genoten!

Bloeitijd: 66 dagen

Totale tijd, van zaailing tot oogst: 99 dagen

Totale oogst: 117 gram

THC-gehalte: 21,92%

Double Kush Cake Gefeminiseerde zaden (ook verkrijgbaar als autoflower zaden) stonden al geruime tijd op ons verlanglijstje om een kweekverslag over te schrijven, en we zijn blij dat we de kans hebben gekregen om ze opnieuw te kweken. We hebben onze reguliere kweekruimte gebruikt, waar we al veel andere planten uit eerdere kweekverslagen hebben geteeld. 

In de ruimte bevinden zich meerdere ventilatoren die de lucht boven en onder het bladerdak verplaatsen. We hebben deze inline-ventilatoren strategisch geplaatst om stilstaande lucht af te voeren, terwijl het koolstoffilter helpt bij het verwijderen van een eventueel ongewenste bloemengeur. Ook hebben we hier 1000W Green Power Phillips HPS lampen aan het plafond bevestigd op 300 cm afstand tot de plant. Tijdens de groeifase hebben we onze lampen ingesteld op 18 uur aan en 6 uur uit, waarna we tijdens de bloeifase het lichtschema hebben aangepast naar 12 uur aan en 12 uur uit. 

We hebben onze Double Kush Cake Gefeminiseerd gekweekt in BAC Lava Soil mix, waaraan we Bio Grow en Bio Flower voedingsstoffen hebben toegevoegd. Hoewel we de pH-waarde van onze uiteindelijke oplossing constant 6,2 hebben gehouden, hebben we de EC geleidelijk verhoogd naarmate de wortels groter en langer groeiden. We hebben de temperatuur constant gehouden op 24°C tijdens de periode met het licht aan en 21°C tijdens de periode met het licht uit. Gedurende de groei- en bloeifase hebben we de vochtigheid geleidelijk aan verlaagd totdat de plant klaar was om geoogst te worden. Als beginwaarde voor onze zaailingen hebben we voor een vochtigheidsgraad van 65% gekozen.

Ontkiemen en zaailing

Om het ontkiemingsproces van start te laten gaan, hebben we twee vellen keukenpapier op twee borden geplaatst. Vervolgens hebben we de zaadjes van onze Double Kush Cake Gefeminiseerd op een van de vellen geplaatst en het andere vel en het andere bord hier bovenop geplaatst. 

Hierna hebben we de borden in een donkere en warme omgeving met een temperatuur van ongeveer 21°C bewaard om zo de perfecte omstandigheden te creëren voor het ontkiemen. Binnen enkele dagen zagen we al de eerste tekenen van wortels tevoorschijn komen, wat betekende dat het tijd was om de zaailingen in een grotere bak over te planten. We hebben onze Double Kush Cake Gefeminiseerd zaailingen voorzichtig van het keukenpapier verwijderd en overgeplant in een bak van 1 liter. Ook hebben we 100 ml water toegediend.

Vervolgens waren onze zaden binnen enkele dagen ontkiemd en kwamen ze uit de grond. Drie dagen hierna hebben we nogmaals 100 ml water met een kleine hoeveelheid wortelstimulator toegediend rondom de base van de stam. De uiteindelijke EC-waarde van onze oplossing was 0,8.

Groeifase

Gedurende week twee deed de wortelstimulator zijn werk en zagen we verse witte wortels uit de drainagegaten steken, waarna we de beslissing maakten onze Double Kush Cake in een bak van 5 liter te verplanten. Het was nu tijd om Bio Grow voedingsstoffen aan onze voedingsoplossing toe te voegen, en vanwege het nog groeiende wortelstelsel gebruikten we een verdunde oplossing met een uiteindelijke EC-waarde van 1,4. Hierna gaven we onze Double Kush Cake Gefeminiseerd 100 ml water rondom de base van de stam. 

We weten dat bepaalde insecten een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van onze wietplanten, en dus lieten we een aantal roofmijten los als onderdeel van ons biologische Integrated Pest Management (IPM) programma. Onze keuze viel op een zakje Neoseiulus californicus en een zakje Amblyseius swirskii, die we tegen de plant plaatsten. Deze insecten jagen en doden tripslarven, varenrouwmuggen, bladluizen en andere insecten die onze planten kunnen beschadigen. Wij zijn van mening dat het in een kweektuin beter is om te voorkomen dan om te genezen!

Tegen week drie was onze Double Kush Cake Gefeminiseerd al 21 cm hoog, wat de reden was dat we besloten om onze voedingsoplossing te verhogen tot 200 ml om de groeiende wortelmassa te kunnen ondersteunen. We concentreerden de bewatering nog altijd rondom de base van de stam, maar lieten het water wel iets dichter tot de rand van de bak doorsijpelen. Dit zorgt ervoor dat de wortels zullen groeien in deze richting om naar water op zoek te gaan.

Onze Double Kush Cake Gefeminiseerd beschikte al over meerdere knopen in de lengte, en de bladeren hadden grote, dikke vingers die de randen van de pot bereikten. Deze bladeren, de meeste met vijf en sommige zelfs met zeven vingers, waren het bewijs dat de zaailingfase voorbij was. De plant groeide bovengronds stug door en paste fotosynthese toe om verdere groei extra te stimuleren.

In week vier groeide onze Double Kush Cake Gefeminiseerd 10 cm, waarna ze aan het einde van de week de geschikte hoogte had om het lichtschema aan te passen. 

Gedurende deze laatste week van de groeifase verhoogden we het volume van onze voedingsoplossing tot 400 ml met een uiteindelijke EC-waarde van 1,7. Vanaf dit moment dienden we tijdens elke bewatering water toe aan het gehele bodemoppervlak. Ook verlaagden we de luchtvochtigheid in de kweekruimte tot 60% om onze plant voor te bereiden op de bloeifase.

Bloeifase

Aan het begin van week vijf was onze plant 53 cm lang en had ze veel water nodig. We stapten daarom over van Bio Grow voedingsstoffen op Bio Flower voedingsstoffen, verhoogden het volume van onze voedingsoplossing tot 800 ml en de EC-waarde tot 1,8. Gedurende deze week vonden er veel opmerkelijke veranderingen plaats in onze tuin, waarvan de belangrijkste het aanpassen van het lichtschema was: we stelden onze lampen in op een 12/12 lichtschema en lieten onze Double Kush Cake Gefeminiseerd hierdoor weten dat het tijd was om te bloeien. 

Hierna begonnen verschillende lagere takken onmiddellijk omhoog en naar buiten te groeien om het beschikbare licht zo goed mogelijk te benutten. De vorm die hierdoor gecreëerd werd, zorgde voor een uitstekende scheiding met als resultaat dat alle hoofdtoppen direct licht toegediend kregen. De bovenste bladeren hadden een iets lichtere groene kleur dan de donkergroene onderliggende bladeren. Een aantal grotere waaierbladeren wierpen schaduw op de lagere delen, maar het was nog te vroeg om te ontbladeren en we wilden onze plant geen stress bezorgen in de eerste week van de bloeifase

In week zes vond de stretchfase van de bloeifase van onze Double Kush Cake Gefeminiseerd plaats, wat resulteerde in een totale hoogte van 83 cm. Omdat een aantal van de onderste takuiteinden te ver uitstaken en geen toegang hadden tot onze lichtbron, hebben we ze verwijderd. Door dergelijke takken te trimmen zorg je ervoor dat je plant geen ondermaatse toppen creëert en haar groei-energie richt op gezondere, hogere takken, die hierna in staat zijn grotere toppen te produceren.

Ook verdubbelden we nagenoeg het volume van onze oplossing en gaven we onze Double Kush Cake Gefeminiseerd 1500 ml per voeding. Uit naam van het Integrated Pest Management hebben we tegen deze tijd ook onze plant gecontroleerd op schadelijke insecten of varenrouwmuggen, waar gelukkig geen sprake van was. Voor de zekerheid kozen we er echter wel voor om nog twee zakjes roofmijten toe te voegen: een zakje Neoseiulus californicus en een zakje Amblyseius swirskii.

In week zeven zagen we de eerste tekenen van stigmatrossen op de takuiteinden van onze Double Kush Cake We begonnen onze week met het spoelen van de grond met 5 liter zuiver water met een pH-waarde van 6,2. Het is noodzakelijk af en toe de grond te spoelen om achtergebleven en ongebruikte voedingsstoffen en zouten afkomstig uit de regelmatige voedingen te verwijderen, zodat de voedingsstoffen in de wortelzone beter in evenwicht zijn. 

Zorg ervoor dat je wortels niet in stilstaand water laat staan en dat je overtollig water weg laat lopen. Na de spoeling op de eerste dag van week zeven hervatten we het voeden van onze Double Kush Cake Gefeminiseerd en dienen we een voedingsoplossing toe van 1500 ml met een EC-waarde van 1,8. 

Tegen week acht is onze Double Kush Cake Gefeminiseerd 118 cm lang. De bladeren hebben van boven tot onder dezelfde levendige donkergroene kleur. De stigma’s die in week zeven tevoorschijn begonnen te komen, zijn nu uitgegroeid tot donzige bolletjes van zachte witte haren op alle takuiteinden. 

De extra groei van de afgelopen weken heeft als resultaat een bossige plant met veel zijtakken die naar buiten reiken, en dus hebben we een stok in de grond geplaatst om het apicale meristeem te ondersteunen. De takken zelf waren stevig en hadden dus geen aanvullende ondersteuning nodig.

Het begin van week negen markeerde het einde van de stretchfase, aangezien onze Double Kush Cake Gefeminiseerd gedurende week acht geen centimeter was gegroeid. Om de luchtstroom binnen het bladerdak te vergroten en ervoor de zorgen dat onze plant haar energie volledig kon richten op de groei van de centrale bloemen, verwijderden we de onderste takken en de toppen aan de onderkant van de zijtakken. 

We besloten daarentegen dat het niet nodig was om onze Double Kush Cake Gefeminiseerd te ontbladeren, omdat de zijtakken voldoende ruimte hadden en de bladeren van de aangrenzende takken de lichtbron niet blokkeerden. Deze keuze om de bladeren intact te laten, ondersteunt het proces van fotosynthese, wat op zijn beurt de groei van onze plant stimuleert.

De onderste bladeren kregen langzaamaan een lichtere groene kleur, maar de middelste en bovenste bladeren waren nog steeds levendig donkergroen. Dit is een normale reactie die plaatsvindt wanneer de oogst nadert of wanneer er een gebrek is aan mobiele voedingsstoffen in de grond. 

Gedurende week tien begonnen de toppen van onze Double Kush Cake Gefeminiseerd snel op te zwellen. Onze voedingsoplossing bedroeg nog steeds 1500 ml met een EC-waarde van 1,8, maar de plant richtte inmiddels al haar energie op de groei van haar bloemen. Dit had als resultaat dat een aantal takken lichtjes begonnen te hangen, maar het was niet nodig om extra ondersteuning te bieden. Om het risico op toprot in de steeds grotere en vochtigere toppen te verminderen, hebben we ervoor gekozen de luchtvochtigheid in de kweekruimte te verlagen tot 56%. 

Ook besloten we om opnieuw twee zakjes roofmijten te plaatsen, aangezien onze Double Kush Cake Gefeminiseerd nog minstens drie of vier weken te gaan had voor de piekrijpheid te bereiken. Deze roofmijten hebben als doel te voorkomen dat schadelijke insecten toe kunnen slaan gedurende de laatste weken van de bloeifase voor de oogst.

Het was intussen alweer een maand geleden sinds de laatste spoeling van de grond om overtollige voedingsstoffen en natrium te verwijderen. We begonnen week elf daarom met het nogmaals spoelen van de grond met gebruik van 5 liter water.

De toppen werden alsmaar groter en veel van de lagere takken hadden tegen deze tijd extra ondersteuning nodig. Ook de cola’s waren inmiddels behoorlijk dicht en vol trichomen, hoewel slechts een paar stigma’s een bruine kleur vertoonden en de meerderheid van de schutbladeren nog niet begonnen was aan de laatste groeifase voor de oogst. We zagen dus nog veel resterend groeipotentieel, wat de reden was dat we besloten om onze Double Kush Cake Gefeminiseerd te blijven voeden met een oplossing met een EC-waarde van 1,8.

Tegen week twaalf merkten we bij het binnenkomen van de kweekruimte een intens bloemig aroma, wat een aanduiding was dat onze Double Kush Cake Gefeminiseerd haar piekrijpheid naderde. Na deze constatering gingen we op zoek naar fysieke aanwijzingen die konden bewijzen dat onze plant klaar was om geoogst te worden, en dus controleerden we de trichomen om vast te stellen hoelang we nog zouden moeten wachten.

Tot onze vreugd zagen we dat de meeste trichomen melkachtig waren, maar er waren nog maar weinig amberkleurige en juist veel heldere koppen. Ons streven is altijd een gelijke verhouding tussen amberkleurige en heldere trichomen, wat betekent dat onze Double Kush Cake Gefeminiseerd nog een paar weken te gaan had. Zorg ervoor dat je tijdens het inspecteren van de kleur van de trichomen ook de toppen van het bovenste en middelste gedeelte van de plant – niet de bladeren! – controleert.

Tegen het begin van week dertien had een groot aantal heldere trichomen een diepere amberkleurige tint aangenomen, wat erop wees dat de verhouding tussen de verschillende trichomen bijna juist was. Ook de toppen stopten gedurende deze week hun laatste energie in het voor de laatste keer vergroten van hun massa. Een aantal schutbladeren stapelden zich op andere schutbladeren en vormden zo korte verticale kolommen vanaf het oppervlak van de toppen. 

De onderste bladeren waren inmiddels geel van kleur en begonnen te verwelken als resultaat van een gebrek aan mobiele voedingsstoffen, die tegen deze tijd naar de hogere bladeren werden gestuurd om de groei van de toppen extra te stimuleren. De meeste stigma’s waren ondertussen bruin geworden en hadden zich teruggetrokken in de volle schutbladeren. Op basis van al deze observaties wisten we dat het bijna tijd was om onze Double Kush Cake te oogsten. We stopten dus met het toevoegen van Bio Flower voedingsstoffen en spoelden tijdens elke voeding tot aan de oogst de grond met zuiver water.

Week veertien was de laatste week van de bloeifase van onze Double Kush Cake Gefeminiseerd, en ze heeft gedurende het gehele kweekproces een totale hoogte bereikt van 122 cm. De bloemige geur in de kweekruimte was gedurende de laatste paar weken nog intenser geworden, en de bloemen waren bedekt met trichomen. Onze plant toonde veel schutbladeren ten opzichte van normale bladeren, wat het trimmen alleen maar eenvoudiger zou maken! 

We gingen gedurende deze laatste week door met het spoelen met zuiver water, en deze spoelingen gaven langzaamaan de gewenste resultaten: de kleur van de waaierbladeren van onze Double Kush Cake Gefeminiseerd vervaagde van onder naar boven tot lichtgeel. Dit wees erop dat we de achtergebleven voedingsstoffen effectief uit de grond spoelden, wat ervoor zorgde dat onze plant gedwongen werd haar opgeslagen reserves te gebruiken. 

Na het controleren van de trichomen zagen we dat de meerderheid een melkachtige kleur had en dat er sprake was van een gelijkmatige verhouding tussen heldere en amberkleurige toppen, waarna we besloten dat het tijd was om onze Double Kush Cake Gefeminiseerd te oogsten. Dit was een plezierige plant om te kweken, en we konden niet wachten tot de volgende fase voltooid was! 

Oogst

We hadden onze droogruimte al voorbereid voordat onze Double Kush Cake Gefeminiseerd klaar was om getrimd te worden, om zo de fase van het oogsten en curen naadloos te laten verlopen. De twee belangrijkste omgevingsfactoren om te controleren zijn de vochtigheid en de temperatuur in de ruimte. 

We hebben ervoor gekozen om de luchtvochtigheid op 60% te houden, zodat onze planten gelijkmatig kunnen drogen. Als je planten namelijk te snel laat drogen, kan het terpenenprofiel aangetast worden, met als resultaat dat je bloemen naar hooi zullen smaken. Het te langzaam drogen kan leiden daarentegen leiden tot ongewenste schimmel. Als temperatuur in de ruimte gedurende de droogperiode hebben we 15,5°C aangehouden. 

Twee andere essentiële factoren voor een succesvol droogproces zijn de luchtstroom en mate van duisternis. We hebben onze Double Kush Cake Gefeminiseerd in een donkere kamer opgehangen om te drogen, maar tijdens onze regelmatige inspecties hebben we wel het licht aangedaan. Ook zorgden we ervoor dat er geen lucht direct op de drogende planten geblazen werd, omdat dit ertoe zou kunnen leiden dat ze voortijdig uitdrogen. We kozen voor een zacht briesje dat rondom onze Double Kush Cake Gefeminiseerd werd geblazen.

Zodra de droogruimte was voorbereid, sneden we de hoofdstam aan de base af en hingen we onze Double Kush Cake Gefeminiseerd ondersteboven op. Op basis van de door ons gecreëerde omstandigheden, konden we uitgaan van een droogperiode van 14 tot 21 dagen. Gedurende de eerste week hebben we meerdere keren per dag de omstandigheden in de droogkamer gecontroleerd. Het wordt duidelijk dat een plant klaar is om getrimd te worden als de buitenste laag van de bloemen licht knapperig aanvoelt en dunne takken knappen wanneer je ze probeert te buigen. Double Kush Cake Gefeminiseerd voldeed aan deze parameters op dag 18 van het droogproces.

We hebben de takken afzonderlijk verwijderd en hebben de toppen met de hand getrimd, waarna we ze in glazen potten hebben geplaatst om te curen. We wisten dat de toppen opnieuw lichtjes gehydrateerd zouden worden op de eerste dag, aangezien ze zo dicht op elkaar zaten in de potten.

Onze toppen bevatten namelijk nog een kleine hoeveelheid vocht in het midden, dat vrijkomt tijdens het droogproces. Vermijd daarom het afsluiten van de potten direct na het trimmen, wat kan leiden tot een opeenhoping van ongewenst vocht. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om de deksels van onze potten voor het curen pas op de tweede avond af te sluiten. Hierna hebben we elke pot gedurende twee weken om de paar dagen twee uur geopend. Hierdoor kwam eventueel opgesloten vocht vrij, waardoor de hoeveelheid water in het midden van de toppen ten opzichte van de buitenkant gelijk werd getrokken.

Het heeft twee weken geduurd voordat de toppen van onze Double Kush Cake Gefeminiseerd het juiste vochtgehalte hadden bereikt en dus het proces van curen hadden voltooid. Hierna sloten we de deksels hermetisch af en lieten we de toppen nog eens vier weken rusten. Gedurende de laatste maand van het curen hebben we de potten slechts één keer per dag gedurende een uur geopend om verse lucht binnen te laten. 

Aan het eind van dit proces oogstten we 117 gram heerlijke, geurige, kleverige cannabisbloemen. Na de oogst hebben we een klein monster naar een professioneel lab gestuurd om de hoeveelheid cannabinoïde en terpenen vast te stellen. Uit deze tests is gebleken dat onze Double Kush Cake Gefeminiseerd een THC-gehalte heeft van 21,92%.

Terpenenprofiel

Double Kush Cake Gefeminiseerd heeft een terpenenprofiel met een hoog gehalte aan caryofylleen en myrceen en een vleugje limoneen dankzij de sterk aanwezige Kush-invloed. Tijdens de laatste weken van de bloeifase verspreidt Double Kush Cake Gefeminiseerd een bloemige geur. De combinatie van terpenen creëert een heerlijk aards aroma met kruiden, hasj en een vleugje zoetheid. Na het curen gaat deze zoete, bloemige geur over in een dank-achtig aroma.

Het smaakprofiel van Double Kush Cake Gefeminiseerd komt overeen met het terpenenprofiel: na inname proef je onmiddellijk een subtiele aardse smaak met kruidige ondertonen. Deze kruidige noten zijn niet zozeer pittig, maar doen voornamelijk denken aan fijne Marokkaanse hasj. Naast dit aardse, kruidige aroma kun je ook genieten van een lichtere zijde met een verrukkelijke zoetheid die het smaakprofiel compleet maakt. 

De effecten van Double Kush Cake Gefeminiseerd hebben als resultaat een vredige en geleidelijke overgang naar een ontspannende staat. Je geest blijft helder, maar het opkomen van stressvolle gedachten zal steeds minder waarschijnlijk worden en je zal deze steeds beter de kop in kunnen drukken naarmate de effecten sterker worden. Houd er rekening mee dat het behoud van een heldere gedachtegang ertoe kan leiden dat je de diep kalmerende, lichamelijke effecten extra hevig ervaart. Deze soort is uitstekend geschikt voor wietliefhebbers die op zoek zijn naar een full-body buzz.

Het resultaat

Double Kush Cake Gefeminiseerd is een soort die voornamelijk gewaardeerd wordt door ervaren gebruikers, maar door iedereen kan worden gekweekt! We hebben genoten van de kweekcyclus van deze soort, die eenvoudig te kweken is door zowel beginners als ervaren kwekers. Voor een nog eenvoudigere ervaring kun je ook kiezen voor de beschikbare autoflower variëteit. 

Het resultaat van het volgen van een standaard voedingsschema was een plant met een grote oogst en veelzijdige smaak- en aromaprofielen. De vertakking van onze Double Kush Cake Gefeminiseerd was eenvoudig in toom te houden, maar we hebben wel een aantal stokken moeten plaatsen ter ondersteuning aan het einde van de bloeifase. 

De uiteindelijke hoeveelheid gedroogde bloemen was 98 gram en het THC-gehalte, dat we door een laboratorium hebben laten testen, bedroeg 21,92%! Ben je benieuwd naar de oogst en THC-gehaltes van andere planten die we gekweekt hebben? Je kunt alle resultaten met elkaar vergelijken door onze andere kweekdagboeken op de blog te raadplegen. 

Heb je Double Kush Cake Gefeminiseerd gekweekt, laat het ons dan weten in de comments hieronder, maar voor nu: veel kweekplezier!

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top