Master Kush Gefeminiseerd

Master Kush Gefeminiseerd

Master Kush Gefeminiseerd is de combinatie van een speciaal gekozen soort uit India, gekruist met een geselecteerde soort uit Afghanistan. Beide zijn bekende streken voor hasj, maar meer specifiek voor de hasjsoort genaamd charas. Geen wonder dat Master Kush boordevol trichomen zit en een sterk profiel verspreidt voor de onstuimige hasjmensen.

Bloeifase: 63 dagen

Totale tijd, van zaaien tot oogsten: 98 dagen

Uiteindelijke opbrengst: 102 gram

THC-gehalte: 24,26%

Master Kush Gefeminiseerd is een uitstekende keuze voor kwekers die van extreem harsige cannabis houden. Deze kleverige soort is het resultaat van het uitkruisen van twee respectabele landrassen. Wij hebben voor dit project speciaal een cultivar uit India geselecteerd en zorgvuldig een andere cultivar uit Afghanistan uitgekozen. Daaruit is Master Kush ontstaan, die verkrijgbaar is in reguliere, gefeminiseerde en autoflower versies.

Master Kush werd gekweekt met een doelgerichte bedoeling. Groeitechnisch was het doel een compacte, snelbloeiende plant te maken die door iedereen, ongeacht ervaring, makkelijk gekweekt kon worden. Voor hasj-liefhebbers en fans van charas was het streven gericht op een soort met zware trichome bedekking. Voor de meer ervaren kenners wilden we dat aardse, sandelhouten profiel vastleggen dat je vaak in klassieke soorten aantreft. En we zijn blij te kunnen zeggen: vinkje, vinkje en nog een vinkje: onze Master Kush heeft het allemaal!

Om te beginnen moesten we eerst onze uitrusting samenstellen en de kweekkamer inrichten. Dit kweekverslag werd uitgevoerd in een grote kweekcel met een 1000W Green Power Philips HPS lamp op een vaste hoogte van 300 cm boven de grond. De luchtstroom in de cel werd gelijkmatig gehouden door overal grote ventilatoren te plaatsen. De afgezogen lucht werd gefilterd van geuren door een inline ventilator aangesloten op een koolstoffilter.

Het is van essentieel belang de omgevingsomstandigheden onder controle te houden. Het vermogen van een kweker om de temperatuur en de vochtigheidsgraad constant te houden, heeft een directe invloed op de uiteindelijke oogst. Tijdens deze kweek werd de temperatuur op 23°C gehouden met de lampen aan en constant op 21°C als de lampen uit waren. De luchtvochtigheid varieerde enigszins, en was het hoogst tijdens de ontkiemings- en zaailingfase.

Ontkiemen en zaailing

Om onze groeicyclus te starten doordrenkten we 2 stukken keukenpapier met een kleine hoeveelheid water van 6,2 pH en legden elk stuk keukenpapier op een apart bord. We legden onze Master Kush Gefeminiseerde zaden op de vochtige stukken keukenpapier en plaatsten de twee borden op elkaar, waardoor een ideale donkere omgeving voor ontkieming ontstond. Na ruwweg 36 uur zagen we de witte penwortel tevoorschijn komen uit de geopende naad van onze Master Kush zaden.

Daarop brachten we de zaden over in onze BAC Lava Mix Soil om een penwortel te laten vestigen. Onze Master Kush zat nog maar net een paar dagen in de kleine bak voor er wortels uit de bodem staken. We verplantten de plant vervolgens in een 1-liter bak. Bij het verplanten voegden we 100 ml aangepast PH water toe rond de basis van de steel.

De luchtvochtigheid wordt meestal op de hoogste stand gezet tijdens de ontkiemings- en zaailingfase. In onze kweekruimte werd de luchtvochtigheid tijdens deze levensfase op 65% ingesteld. Onze Master Kush Gefeminiseerd kreeg een lichtschema van 18 uur licht aan, 6 uur licht uit, dat we tot aan de bloeifase handhaafden.

Het is belangrijk voor de totale oogst en gezondheid van de planten om ongedierte in de tuin te voorkomen. Proactief handelend, lieten we het nuttige insect Hypoaspis Miles los in onze bak. Dit roofinsect zal in de onmiddellijke omgeving van onze Master Kush alle varenrouwmug- of tripspoppen zoeken en opeten.

Groeifase

In week 2 stak onze Master Kush 3,5 cm uit boven de grond. We gaven deze week naar behoefte 100 ml water rond de basis van de steel. Het wortelstelsel was jong en nog in ontwikkeling en te veel water toevoegen kan de groei belemmeren.

Een bemoedigend teken kregen we halverwege de week te zien toen de wortels uit de bodem van onze bak begonnen te steken. Dit duidde op sterke groei in de bodem, en we besloten de plant te verplanten in een 3-liter bak.

Om de stelen te versterken, zorgden we voor een lichte bries op de jonge planten en draaiden de plant elke dag 1/4 slag. Naarmate de apicale groei zich heroriënteert naar de lichtstand, worden de celwanden in de plant versterkt.

Week 3 markeerde enkele nieuwigheden in de levensreis van onze Master Kush Gefeminiseerd. De eerste was dat we Bio Grow voedingsstoffen aan het water toevoegden. Zodra de voedingsstoffen aan het water waren toegevoegd, controleerden we de pH van de oplossing die 6,2 moest zijn volgens het doel dat we gesteld hadden. Daarna controleerden we de EC van onze wateroplossing die 1,5 was.

De hoeveelheid oplossing die we per keer gaven bleef hetzelfde: onze Master Kush kreeg dagelijks 100 ml water rond de basis van de steel. Om mogelijke tripslarven te bestrijden, hingen we zakjes Amblyseius Cucumeris aan één van de lagere takken van de plant. Tegelijkertijd zetten we zakjes Amblyseius Californicus uit om eventuele ongewenste spintmijten te bestrijden.

Opnieuw was onze Master Kush week na week in omvang verdubbeld en aan het begin van week 4 stak onze plant 15 cm boven de grond uit. Hoewel de verticale groei snel ging, bleef de internodale ruimte krap. Onze Master Kush wierp met haar grote waaierbladeren schaduwen op de vloer eronder.

Enkele wijzigingen die deze week in de tuin werden aangebracht waren een eendaagse spoeling, de toevoeging van meer Hypoaspis Miles, en het verplanten. De zakjes met nuttige insecten werden op de plant geplaatst nadat we haar in de definitieve 5-liter bak hadden overgeplant.

Vóór het verplanten spoelden we de plant in onze 3-liter container met 500 ml zuiver water, met een pH van 6,2. Deze werkwijze verwijdert eventuele zoutophopingen in de bodem en microporiën. Dit deden we op de eerste dag van de week, waarna we voor de resterende dagen verder gingen met onze water- en voedingsoplossing met een EC van 1,6, nog steeds met het volume van 100 ml per dag.

In week 5 lieten we de vochtigheidsgraad dalen van 65% naar 60%. In dit stadium, waarin de grote bladeren dicht bij elkaar zaten en sommige over elkaar heen lagen, kon een lichte ontbladering gunstig zijn. Omdat we er uitstekend in slaagden de vochtigheid in de kweekruimte te verlagen en de lucht door het bladerdek te laten bewegen, vonden we ontbladeren nog niet nodig.

Onze Master Kush Gefeminiseerd groeide snel, en we verhoogden onze hoeveelheid bewatering naar 200 ml, om de uitdijende wortelzone en de bladtranspiratie te ondersteunen. De EC van onze wateroplossing werd iets verhoogd tot 1,7. Gezien de totale omvang van onze Master Kush en het aantal knopen, namen we de beslissing om de bloeicyclus in te zetten zodra deze week voorbij was.

Bloeifase

Week 6 was het begin van de bloeicyclus, die we in gang zetten door ons lichtschema om te schakelen.  Hoewel deze soort gefeminiseerd is (wat betekent dat ze alleen de gewenste vrouwelijke plant zal voortbrengen), is ze nog steeds een fotoperiode plant, en moet om de bloeifase op gang te brengen het lichtschema omgeschakeld worden naar 12/12.

We vervingen onze groeivoedingsstoffen door de bloeivoedingsstoffen en verhoogden de EC van de wateroplossing tot 1,8. Onze Master Kush dronk snel en om dit te ondersteunen verhoogden we het volume van de wateroplossing tot 400 ml voor elke voeding.

De rek was minimaal in de aanloop naar week 7. Onze Master Kush steeg van 34 cm de week ervoor, tot 46 cm deze week. De morfologie veranderde een beetje, met als merkbaar verschil de tussenruimte dicht bij de hoofdsteel. Met deze extra groei begon de plant zich een beetje te openen, waardoor er meer licht bij de lagere takken en de toppen kon komen.

We verhoogden ons oplossingsvolume tot 500 ml; dit was de enige verandering in werkwijze of omgeving deze week. Ter voortzetting van ons IPM, lieten we nog een keer Amblyseius Cucumeris en Amblyseius Californicus los om tripslarven en spintmijten te bestrijden.

Week 8 begon met een spoeldag, waarbij we onze plant bewaterden met 1500 ml gewoon water om eventuele ophopingen van zoute voedingsstoffen in de bodem te verwijderen. Daarna voedden we onze Master Kush elke dag regelmatig met bloeivoedingsstoffen. De groei ging in een gestaag tempo door en de plant bereikte een hoogte van 62 cm.

Zoals eerder opgemerkt is Master Kush een compacte en bossige plant. Nu we afstevenen op de periode waarin zich toppen beginnen te vormen, wilden we alle microklimaten binnen het bladerdek elimineren. Opgesloten vocht en hitte van dicht opeengepakte, transpirerende bladeren kunnen toprot in de hand werken.

We hadden voor een goede luchtbeweging binnen de tuinruimte gezorgd, maar vonden het toch nodig om op dit punt te ontbladeren. Voornamelijk in het middengebied waar de zijtakken zich dicht tegen elkaar hadden gegroepeerd verwijderden we grote waaierbladeren van onze Master Kush Gefeminiseerd. Hierdoor kwam er ook meer licht op de lager gelegen toppen waar nieuwe stigma’s begonnen te verschijnen.

Tegen week 9 begon de rek tijdens de overgang af te nemen: de verticale groei die we eerder zagen was lang niet meer zo groot. Onze Master Kush begon echter aan elke top en knoop van de plant toppen te vormen.

Wat deze week belangrijk was, was dat we de luchtvochtigheid van 60% naar 58% lieten dalen. Hierdoor verbruikte onze Master Kush iets meer water, dus werd verhoogden we het volume van de oplossing deze week naar 600 ml voor elke voeding.

Week 10 begon met onze eendaagse spoeling van de bodem met 600 ml zuiver water, met aangepast PH op 6,2. De bladeren van onze Master Kush hadden een gezonde smaragdgroene kleur, zonder tekenen van bruine punten. Dit was een teken dat onze voedingsniveaus voldoende waren.

De plekken die we een paar weken eerder net ontbladerd hadden, begonnen door nieuwe aangroei op onze Master Kush Gefeminiseerd op te vullen. Ze zag er weer stevig uit, en we besloten de vochtigheid in de tuinruimte te verlagen tot 52%.

In week 11 verhoogden we het volume van de wateroplossing naar 650 ml. De EC van onze oplossing bleef constant op 1,8. De verticale hoogte nam slechts 1 cm toe, maar de toppengroei begon te versnellen. Kleine pluizenbolletjes waren nu respectabele toppen, en de trichoomdekking nam ogenschijnlijk dagelijks toe.

Het was al 2 weken geleden sinds onze laatste spoeling van de grond met zuiver water. Daarom begonnen we hier week 12 mee om eventuele ophopingen van zoute voedingsstoffen te verwijderen. De rest van de week gaven we onze Master Kush voedingsstoffen van volle sterkte.

In deze fase van het proces is het voor de kweker van essentieel belang de rijpheid in de gaten te houden om te weten wanneer er met de laatste spoeling van het medium begonnen moet worden. We inspecteerden de kleur van de stigma’s, de zwelling van de schutbladeren, en de kleur van de trichoomkop, en alle tekenen wezen erop dat er nog meer dan een paar weken te gaan waren tot de maximale rijpheid.

Week 13 verliep rustig voor wat betreft de behoefte van de plant. Onze Master Kush zag er prima uit qua kleur, grootte, topdichtheid, en trichoomdekking. Ze was een gemakkelijke plant geweest om te kweken, en we konden niet wachten om te oogsten.

We begonnen week 14 met het inspecteren van de hierboven vermelde plekken. Het merendeel van onze stigma’s had zich teruggetrokken in de schutbladeren, die nu mollig waren en er opgezwollen uitzagen. Om te bepalen wanneer de piek van de oogstperiode is, moet je vooral letten op de kleur van de trichoomkoppen op de bloemen.

De trichomen bedekten de bloemen, en veel van de bladeren sprongen uit de toppen. Bij observatie zagen we dat de meeste melkachtig waren, met een paar amberkleurige koppen die zich begonnen te vormen. Onze Master Kush naderde de oogst, en we besloten met de bloeivoedingsstoffen te stoppen en de plant alleen nog elke dag 1500 ml zuiver water te geven, als onderdeel van de eindspoeling.

Week 15, en de dag waarop we gewacht hadden, was aangebroken. We besloten onze Master Kush Gefeminiseerd nog een week te geven, wat ons meer tijd gaf om de bodem met spoelingen te ontdoen van eventuele ophopingen van voedingsstoffen. Gewoonlijk beginnen de planten in dit stadium te verwelken, maar onze Master Kush was krachtig en goed gevoed. We zagen niets van het typische verbleken.

Ongeacht dat, besloten we haar te kappen toen we een trichoomkleur verhouding zagen van 10% helder, 80% melkachtig, en 10% amber.

Oogst

Onze Master Kush Gefeminiseerd was een gezonde plant met behoorlijke biomassa. We wilden daar een deel van verwijderen voor we de plant in onze droogkamer plaatsten. De grotere bladeren, zonnebladeren of waaierbladeren genoemd, werden van de plant verwijderd vóór het drogen. Kleinere bladeren met trichoomdekking bleven aan de plant om later gebruikt te worden in eetwaren of voor het maken van bubbel hasj.

Vervolgens knipten we de stam van de Master Kush met een grote snoeischaar af aan de voet vlak bij de grond. We brachten de geoogste plant daarna naar onze droogruimte, waar de plant in haar geheel ondersteboven werd gehangen.

In de droogruimte was een lichte maar gestage bries van ons ventilatiesysteem aanwezig, die de lucht door de droogruimte bewoog. We waren ons ervan bewust dat de ventilator niet rechtstreeks op de drogende plant mocht blazen, want daardoor kan een plant te snel drogen.

De condities in de droogruimte zijn essentieel, net als tijdens de kweek. In tegenstelling tot de kweek was er geen lichtperiode tijdens de droogcyclus. Onze Master Kush werd bewaard in een donkere, milieu-gecontroleerde ruimte. De temperatuur werd op 15,5°C gehouden, en de luchtvochtigheid was uitgebalanceerd op 60%.

Na 12 dagen controleerden we het vochtgehalte van de stelen door ze te buigen. Ze bogen maar knakten niet, dus besloten we nog een paar dagen te wachten. Op dag 17 maakten de stelen van onze Master Kush Gefeminiseerd een knappend geluid bij het buigen, dus we trokken onze handschoenen aan en bereidden ons voor op het trimmen.

Voor we de toppen van onze Master Kush in de uithardingspotten deden, snoeiden we al het overtollige bladmateriaal van de toppen. Deze trim had een dikke trichoomdekking, dus we verzamelden dat en legden het opzij voor later gebruik. Onze toppen voelden aan de buitenkant wat droog aan, maar toen we ze tussen de vingers knepen, was het duidelijk dat ze in de kern nog wat vocht vasthielden.

Zodra deze toppen in de potten gestopt waren om te rijpen, trok het inwendige vocht uit de kern van de top, waardoor het buitenste gedeelte weer vochtig werd. Omdat de toppen dit vocht afgeven, is het belangrijk om de potten elke dag te laten boeren. De eerste week lieten we onze Master Kush potten boeren door het deksel eraf te halen om het ingesloten vocht dagelijks 30 minuten te laten ontsnappen.

De aroma’s die uit de uithardingspotten kwamen werden elke keer dat we ze openden sterker. Toen het vocht in onze Master Kush toppen een evenwicht bereikt had, hielden we de potten afgesloten en bewaarden ze nog 4 weken in een koele donkere kamer.

Omdat we ernaar streven zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de planten die we kweken, stuurden we een monster van onze Master Kush naar een lab om te testen. Daar werden tests uitgevoerd om unieke cannabinoïden en hun gehalte vast te stellen, maar ook het terpenenprofiel. De laboratoriumresultaten rapporteerden dat het totale THC-gehalte van onze Master Kush Gefeminiseerd een indrukwekkende 24,26% bedroeg.

Terpenenprofiel

Onze Master Kush eiste met haar aromatische aanwezigheid de aandacht op. Charas fans zullen zich helemaal thuis voelen bij het inademen van deze heerlijke geur. Caryofylleen, limoneen, en myrceen waren de top-3 terpenen die in ons laboratoriumrapport vermeld werden.

Het aromaprofiel van onze Master Kush had een zachte aardsheid, met tonen van exotisch sandelhout. Deze combinatie werd gecompleteerd door een omhulsel van zoete bloemige ondertonen. Dit profiel vertaalde zich ook goed in de smaak. We hielden een blijvende en aangename smaak op onze tong over na het proeven van de voortreffelijke Master Kush bloemen die we hadden gekweekt.

De effecten van onze Master Kush waren heerlijk ontspannend, en we vonden ze ideaal voor na het werken in de tuin. Telkens als het tijd was om te ontspannen, maar we toch nog helder van geest wilden zijn om nog een paar taken af te maken, was het eerste waar we naar grepen de pot met Master Kush.

Het resultaat

Als tuiniers die van klassieke hasj genieten, maakte onze Master Kush ons erg tevreden. Niet alleen deed het algemene profiel denken aan met de hand gewreven charas, maar de bladeren waren ook bedekt met duizenden trichoomkoppen die we later kunnen gebruiken voor het maken van hasj. We hadden niet alleen prachtige bloemen, maar ook extra materiaal om onze opbrengst van de plant te maximaliseren.

Gedurende de hele groeicyclus bleef onze Master Kush Gefeminiseerd compact, met dikke takken die geen extra steun nodig hadden, en de wetenschap dat de plant een vrouwtje zou zijn voordat we begonnen hielp ons plannen hoeveel planten er in onze kleine kweekruimte konden. Haar kweken was gemakkelijk, en Master Kush is een ideale soort voor zowel beginnende als ervaren kwekers!

Nadat we de bloemen van onze Master Kush gedroogd en uitgehard hadden, wogen we ze om de totale opbrengst te berekenen. Bij deze kweek oogstten we 102 gram van de 79 cm hoge plant, en het totale THC-gehalte dat we in onze Master Kush vonden was 24,62%.

Master Kush zaden zijn verkrijgbaar in reguliere, gefeminiseerde en autoflower variëteiten. We hadden zoveel plezier met het kweken van deze soort, dat we de volgende keer misschien één van de andere versies proberen. Wat is jouw ervaring met Master Kush?

Heb je ooit de kans gehad om Master Kush te kweken? Laat ons in de commentaren weten wat je indruk is van deze fenomenale soort. Als je geïnspireerd bent geraakt door het lezen van dit kweekverslag, bekijk dan zeker ook de andere kweekdagboeken op onze blog!

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top