Waarom cannabis je aan het lachen maakt & Soorten voor de slappe lach

Blonde vrouw met zonnebril die een gewricht roken

De mechanismen achter het lachen zijn vooralsnog een mysterie voor wetenschappers en artsen. Maar wij weten uit ervaring en op basis van een lange geschiedenis van cannabisgebruikers dat het gebruik van cannabis het beste en het snelste werkt om te lachen! Zou deze grappige “bijwerking” één van de beste therapeutische eigenschappen van cannabis kunnen zijn?

Cannabis staat erom bekend dat het bij gebruikers oncontroleerbare lachbuien of “de slappe lach” veroorzaakt. In de legendarische film Reefer Madness uit 1936 werd inderdaad beweerd dat het eerste teken van cannabisvergiftiging “een plotselinge, gewelddadige en onbeheersbare lach” was. Tientallen onderzoeksartikelen constateren dit effect, maar de redenen daarvoor blijven onduidelijk.

Onderzoek naar lachen wordt helemaal overgelaten aan psychologen en niet aan biologen. De fysiologie van het lachen is nagenoeg een mysterie en wordt meestal in psychologische termen uitgelegd. Artsen en wetenschappers zien een positieve fysiologische reactie op lachen (zoals fysieke genezing), maar de feitelijke biologische of neurologische mechanismes achter het lachen zelf zijn echter vrijwel onbekend.

Lachen wordt in ieder geval vaak gezien als een ” bijwerking” van cannabis. In dit geval een prettige bijwerking. Vaak wordt het als therapeutische toepassing over het hoofd gezien. En toch zijn wij het er allemaal over eens dat “lachen het beste medicijn is”, nietwaar? Waarom zou de medische cannabiswereld deze “bijwerking” niet accepteren als een therapeutische toepassing? Het is immers net zo belangrijk voor de genezing als elk ander biomedisch proces.

Jongeren roken

Waarom het onderzoek naar lachen zo belangrijk is

Veel verdovende middelen, zoals alcohol, verschillende hallucinogenen en opiaten, kunnen bij gebruikers stemmingswisselingen teweegbrengen. Tot de “positieve” stemmingswisselingen behoren vaak gevoelens van diepe vreugde, plezier en opwinding en een toename van de lachlust. In het verleden hebben de meeste van de tientallen artikelen die het fenomeen opmerken, het bestaan ervan eenvoudigweg vermeld zonder zich te verdiepen in de onderliggende mechanismes.

Nu echter onze aanpak om psychologische processen te begrijpen enigszins is gegroeid, wordt er door onderzoekers steeds meer aandacht besteed aan de processen die zich voordoen als men psychoactieve drugs gebruikt. Van bijzonder belang is het potentieel van psychoactieve drugs om de stemming te verbeteren. Dit is vooral relevant bij het onderzoek naar en de behandeling van depressie en andere psychische of emotionele stoornissen.

Als wij meer inzicht krijgen in de werking van het menselijk bewustzijn, kunnen wij stemmingsstoornissen uiteindelijk bij de bron behandelen. Dit in tegenstelling tot het huidige biomedische model, waarin de behandeling van signalen en symptomen wordt geïmproviseerd, maar de onderliggende oorzaak niet wordt aangepakt.

Een voorbeeld van deze nieuwe aanpak is het recente artikel over depressie en de daaruit voortvloeiende mogelijke oorzaak van een ontsteking van het immuunsysteem.. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat het behandelen van de onderliggende oorzaak, de ontsteking, de symptomen van depressie vermindert of zelfs helemaal wegneemt. Lachen kan ook helpen bij de behandeling van mensen met fysieke aandoeningen of verwondingen, omdat is aangetoond dat het subjectieve gevoelens van stress en pijn vermindert.

Lachen maakt deel uit van de menselijke evolutie. Het is dermate fundamenteel voor de menselijke expressie dat mensen het volledig onbewust (niet met opzet) doen. Het is net zo spontaan als ademen, denken of naar het toilet gaan. Er kan gerust gesteld worden dat het bestuderen van de menselijke lach licht kan werpen op allerlei neurologische en psychologische processen. Hierdoor kan de geneeskunde worden geholpen bij het begrijpen van emotionele aandoeningen zoals depressie of angst.

Hoe ontstaat lachen van nature bij mensen?

Het onderzoek naar het lachen bij mensen staat bekend als gelotologie, afgeleid van het Griekse woord gelos, wat lachen betekent. Het is algemeen bekend dat men lacht als reactie op interne of externe prikkels, zoals kietelen, grappen of humoristische gedachten.

Lachen is een wezenlijk aspect van sociale interactie tussen mensen (evenals bij onze neef de aap) en kan in maatschappelijke context als positieve of negatieve feedback fungeren. Als een groep mensen bijvoorbeeld lacht om een grap van een van de leden van de groep, werkt dit als positieve feedback. Het uitlachen om een sociale misser van een groepslid fungeert daarentegen als negatieve feedback.

Jonge mensen dansen op een feestje

Aangenomen wordt dat het gebied van de hersenen dat de lachrespons bij de mens regelt, de ventromediale prefrontale hersenschors is, die zich aan de basis van de prefrontale hersenschors bevindt en endorfines produceert. Endorfines zijn endogene morfineachtige stoffen die door de hersenen worden geproduceerd. Deze chemische stoffen roepen gevoelens van euforie op en remmen pijn. De ventromediale prefrontale hersenschors maakt deel uit van het “limbisch brein”. Deze wordt beschouwd als het centrum van alle menselijke emotionele reacties. Het is aangetoond dat  door lachen endorfine vrijkomt, waardoor het subjectief welzijn en de pijnbestendigheid toenemen.

Ook andere delen van het limbisch systeem, namelijk de amygdala, de thalamus, de hypothalamus en de hippocampus, zouden betrokken zijn bij de lachrespons. Vermoedelijk bepalen de delen van het limbisch systeem (ook bekend als het reptielenbrein) die betrokken zijn bij het lachen de rauwe emotionele reactie op een humoristische stimulans.

De ventromediale prefrontale hersenschors speelt een belangrijke rol in het hogere bewustzijn van de lachrespons, zoals bijvoorbeeld het onderdrukken van het lachen als dit in de sociale context ongepast is. De hypothalamus is vooral verantwoordelijk voor luid en oncontroleerbaar lachen, zoals dat vaak het geval is bij cannabisgebruikers.

Wat is de invloed van cannabis op dit natuurlijke proces?

Er is vastgesteld dat cannabis bijdraagt aan het toenemen van lachneigingen en van het gevoel van opgetogenheid, euforie en welzijn. Uitingen van woede en vijandigheid worden daarentegen verminderd. De mogelijke uitzondering hierop is sarcasme, waarvan is vastgesteld dat het na het gebruik van cannabis toeneemt.

Hoe cannabis de gebruiker aan het lachen brengt, is nog niet helemaal duidelijk. In de prefrontale hersenschors bevinden zich in hoge dichtheden cannabinoïdereceptoren. Deze zijn ook aanwezig, in wisselende dichtheden, in het gehele limbisch systeem.

In 1993 werden in een onderzoek naar gelastische epilepsie, een vorm die gekenmerkt wordt door ongecontroleerd lachen, twee personen bestudeerd die leden aan temporalekwabepilepsie. Toen zij werden onderworpen aan elektrostimulatie, ervoeren zij complexe gedeeltelijke aanvallen die gekenmerkt werden door lachen en een gevoel van vrolijkheid.

De specifieke delen van de hersenen die werden gestimuleerd waren de fusiform gyrus (deel van de basale temporale kwab) en de parahippocampus gyrus (het gebied van het limbisch systeem dat de hippocampus en ook een deel van de temporale kwab omringt). De temporale kwab levert ook input aan de ventromediale hersenschors en de hypothalamus, terwijl het onderste gedeelte van de kwab ook de hippocampus en de amygdala bevat.

Omdat de lachneigingen bij deze mensen vergelijkbaar waren met die bij cannabisgebruikers, concludeerden de auteurs van een herziening in 1996 over het effect van cannabis op de stemming en op het lachen, dat het mechanisme hetzelfde zou kunnen zijn. Zij veronderstelden dat het uitbundige lachen bij cannabisgebruikers waarschijnlijk het gevolg was van stimulatie van de basale temporale kwab.

Roodharige slapen in een bed met een glimlach op haar gezicht

De temporale kwab, epilepsie en cannabis

Het lijkt erop dat er een zeer groot verband bestaat tussen cannabisgebruik en temporaalkwabepilepsie.

Mensen die lijden aan temporaalkwabepilepsie geven vaak aan dat ze een gevoel van “dromerige luiheid voelen, waarbij de egogrenzen verdwijnen en worden vervangen door een gevoel van kosmische saamhorigheid” (zie bovenstaande link). Dit lijkt opmerkelijk veel op een geestesgesteldheid die vaak door cannabisgebruikers wordt gemeld. Ondanks het feit dat cannabis blijkbaar een geestesgesteldheid kan creëren die sterk lijkt op die van temporaalkwabepilepsie, is er sterk bewijs dat het gebruik van cannabinoïdes kan helpen bij het beheersen van de ernst en de frequentie van de epileptische aanvallen.

De goedaardige schendingstheorie van humor en gelach

Dr. Peter McGraw, een gedragswetenschapper, universitair hoofddocent marketing en psychologie en coauteur van het boek ‘The Humor Code’, stelt dat er aan drie voorwaarden moet worden voldaan om van humor te kunnen spreken:

 1. Ten eerste moeten onze hersenen een situatie als een schending verwerken – alles wat ons idee verstoort over hoe de wereld zou moeten zijn, de boodschap dat “er iets mis lijkt te zijn”. 
 2. Ten tweede moet de schending als goedaardig worden beschouwd. Dit kan zijn omdat het lang geleden is gebeurd, omdat het iemand anders is overkomen, of omdat “het gewoon niet echt lijkt”. Dit laatste is het meest relevant voor het onderzoek naar cannabis en lachen.
 3. Tenslotte is het van cruciaal belang dat deze twee gebeurtenissen gelijktijdig plaatsvinden. Dit is de goedaardige schendingstheorie.

Het belang van de eigen perceptie verklaart ook waarom sommige mensen een wreed gevoel voor humor hebben en lachen om racisme, seksisme, spottende handicaps, enzovoorts. De schending kan als goedaardig worden ervaren omdat de persoon zich er niet mee identificeert (hij is bijvoorbeeld niet gehandicapt). De goedaardige schendingstheorie verklaart ten dele hoe er bij verschillende mensen verschillende soorten humor kunnen ontstaan.

Een persoonlijke ervaring met cannabisgebruik die vaak wordt genoemd, is dat het de gebruiker helpt om de absurditeit van het dagelijks leven in te zien. Dit is in overeenstemming met de goedaardige schendingstheorie, want iets dat in principe iedereen aangaat, is in zekere zin goedaardig. Vaak is het constateren van zo’n absurditeit dan ook genoeg om iemand de slappe lach te laten krijgen.

 De bewustwording van absurditeit is helemaal geen nieuw idee. Al rond het jaar 79 van onze jaartelling schreef Plinius de Oudere over cannabis: “Als dit met mirre en wijn wordt genuttigd, wordt de geest overspoeld door allerlei denkbeelden, waardoor er lachbuien ontstaan die aanhouden totdat er pijnboompitten met peper en honing in palmwijn worden ingenomen”. Hij noemde cannabis “gelotophyllis”, wat letterlijk uit het Latijn wordt vertaald als “lachblaadjes”.

Lachen, mensen en verbondenheid

Over het algemeen zijn mensen sociale wezens en de meeste menselijke gedragingen komen voort uit de sociale context, setting of opvoeding. Bij lachen is dat niet anders. Sophie Scott, een neurowetenschapper en stand-up comedian, beschrijft dit als “wij lachen niet alleen naar elkaar om te laten zien dat we elkaar aardig vinden, maar wij zorgen ervoor dat we ons samen beter voelen”.

Lachen is ook besmettelijk. De kans is 30 keer zo groot dat wij in gezelschap lachen dan alleen. Dit sociale verschijnsel is door verschillende onderzoeken bewezen en is de reden dat er in tv-comedy’s gebruik wordt gemaakt van lachbanden. Ook al kijk je alleen, het geluid van anderen die lachen, zal jou als kijker eerder doen lachen.

Lachen is net als het delen van een maaltijd, een ervaring die mensen liever willen delen dan alleen ervaren. Dit verklaart ook waarom cannabisgebruikers vaak cannabis met elkaar gebruiken in een sociale context of in een groep.

Het is duidelijk dat het complexe verband tussen de verschillende relevante delen van de hersenen die bij de lachrespons betrokken zijn, nader onderzoek vereist, aangezien onze kennis van de werking op dit moment nog in de kinderschoenen staat. Naarmate het onderzoek naar de eigenschappen van cannabinoïdes en gerelateerde middelen vordert, krijgen we echter steeds meer inzicht in de complexiteit van de menselijke hersenfunctie. Op termijn zal dit de implementatie van nieuwe, verbeterde cannabistherapieën voor de behandeling van stemmingsstoornissen mogelijk maken.

Hindoe Kush cannabis -spanning tegen de witte achtergrond

Top 5 soorten voor de slappe lach

Lachen staat op de lange lijst van menselijke sociale verschijnselen waar de wetenschap geen vat op kan krijgen. Voor veel cannabisgebruikers is het “waarom” lang niet zo belangrijk als het “hoe”. In feite weten cannabisgebruikers precies hoe. Gewoon een cannabisbrownie eten of een joint gebruiken van één van deze beste variëteiten voor de slappe lach.

1.      Laughing Buddha

Deze variëteit wordt niet voor niets de Lachende Boeddha genoemd. Het was een winnaar bij de Cannabis Cup in 2003. Het heeft een gemiddeld THC-gehalte van 20% en geeft de energieke, opbeurende en gelukzalige effecten die kenmerkend zijn voor sativa-rassen.

2.      Purple Monkey Balls

Als je door de naam van deze variëteit niet moet lachen, dan moet je zeker Purple Monkey Balls gebruiken. Waarschijnlijk ontleent het zijn naam aan al die absurde ideeën die onder invloed van deze variëteit in je gedachten opkomen. Ook kan de naam van deze variëteit iets te maken hebben met de bolvormige paarse toppen.

3.      Hindu Kush

Bijna alles van de genetica van de Kush-variëteit zorgt voor de slappe lach. Kush komt uit het Kush-gebergte in Afghanistan en Pakistan, waar de koude winters een goede slappe lach rechtvaardigen om warm te blijven!

4.      Chemdawg

Chemdawg wordt door de cannabisgemeenschap beschouwd als een krachtige variëteit die bijna altijd een lachbui veroorzaakt. Het staat erom bekend het gevoel van “ik doe het in mijn broek van het lachen” te veroorzaken, in de meest letterlijke zin van het woord. Laat dat een waarschuwing zijn voor iedereen die Chemdawg wil gebruiken om te lachen.

5.      White Diesel

Dieselvariëteiten hebben de karakteristieke benzine-geur die bijna iedereen associeert met sterke cannabis. White Diesel is royaal voorzien van een trichoomlaag en is daardoor nog sterker. Het is een soort sativa-variëteit die je snel en cerebraal raakt, met alle vreemde en prachtige ideeën die meestal gepaard gaan met een goede lachbui.

Als jij favoriete soorten hebt om de slappe lach te krijgen, laat het ons dan in de reacties weten! Wij horen graag van je.

 • Disclaimer:
  Wet- en regelgeving omtrent cannabisgebruik verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Sanjai_Sinha

  Sanjai Sinha

  Dr. Sanjai Sinha is lid van de academische faculteit van Weill Cornell Medicine in New York. Hij besteedt zijn tijd aan het zien van patiënten, het onderwijzen van co-assistenten en medische studenten en het doen van onderzoek naar gezondheidszorg. Hij houdt van patiënteducatie en evidence-based geneeskunde. Zijn sterke interesse voor medisch onderzoek komt voort uit deze passies.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top