De top 5 voordelen van cannabis bij de ziekte van Crohn

A person holding an aching stomach

De ziekte van Crohn is een type inflammatoire darmziekte die vermoedelijk wordt veroorzaakt door een combinatie van immunologische, genetische en omgevingsfactoren. De ziekte is progressief, ongeneeslijk en veroorzaakt een scala aan ernstige en uitputtende symptomen. Afdoende bewijzen geven aan dat cannabis kan helpen bij het beheersen van symptomen.

De ziekte van Crohn wordt dikwijls verkeerd getypeerd als een auto-immuunziekte, terwijl het eigenlijk een immunodeficiëntie is. Deze gezondheidstoestand hangt van veel verschillende genetische, immunologische en omgevingsfactoren af en kan tot op heden niet genezen worden. De chronische ontsteking van het maag-darmkanaal veroorzaakt symptomen als milde buikpijn, bloederige diarree, misselijkheid, braken, gewichtsverlies en koorts.

De moderne geneeskunde probeert deze symptomen op verschillende manieren te verminderen om de ziekte in remissie te houden. Dit varieert van een kleine verandering in het dieet tot een behandeling met steroïden of zelfs een operatie om het aangetaste deel van het maag-darmkanaal te verwijderen. De gebruikte methode hangt af van de hevigheid van de symptomen. Dus het hangt van de persoon af in welke categorie ze vallen.

Anekdotisch bewijs, zoals het verhaal van Shona Banda, wijst erop dat de medische eigenschappen en dan in het bijzonder de ontstekingsremmende eigenschap van cannabis een positieve uitwerking op patiënten met de ziekte van Crohn heeft. Het verhaal van Shona kunt u hier bekijken.

Naast anekdotisch bewijs bestaat een enorme hoeveelheid aan wetenschappelijk bewijs. De ziekte van Crohn is een van de meest onderzochte onderwerpen wanneer het gaat om de toepassing van medicinale cannabis. Bepaalde experts vermoeden zelfs dat een klinisch endocannabinoïdegebrek ten grondslag ligt aan de ziekte van Crohn en andere prikkelbaredarmsyndromen. Dit zal verderop in dit artikel nader worden belicht.

1. Cannabis werkt ontstekingsremmend

Ontsteking is de primaire veroorzaker van de ziekte van Crohn. De ziekte kan ieder deel van het maag-darmkanaal aantasten van de mond tot de anus, maar de gebieden die doorgaans het vaakst aangetast worden, zijn de colon en het ileum (de dikke en dunne darm). Het laatste gedeelte van het ileum dat verbonden is met de colon wordt vaak het zwaarst aangetast: de ziekte van Crohn kan ieder deel van het maag-darmkanaal aantasten, waarbij het in ongeveer 60% van de gevallen met de ziekte van Crohn’s de colon betreft.

Chronisch ontstoken gebieden kunnen leiden tot diarree, bloeden, tot het scheuren van de wand van het maag-darmkanaal en tot darmobstructies. Bij ernstige gevallen moeten mogelijk gedeeltes van de ingewanden geheel worden verwijderd.

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het potentieel van cannabis bij de behandeling van de ziekte van Crohn en andere inflammatoire darmziektes, met name vanwege de ontstekingsremmende werking van cannabis. Dit wordt ondersteund door het feit dat het tot uitdrukking komen van endocannabinoïden in het maag-darmkanaal betrokken is bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Interessant genoeg, komt het gebruik van cannabis vaker voor bij mensen met inflammatoire darmziektes, zoals de ziekte van Crohn. Het is onduidelijk of dit komt door de pijnstillende werking van cannabis of dat patiënten een verlichting van pijn ervaren als gevolg van zijn ontstekingsremmende werking.

Over het algemeen zijn THC en CBD medisch geaccepteerd als sterke ontstekingsremmende middelen. Aangezien de ziekte van Crohn specifiek getypeerd wordt door een ontsteking van de darm en de ingewanden, zijn CBD, THC en andere fytocannabinoïden de doelgerichte behandelingen. Hoewel de ontstekingsremmende werking van CBD en THC als effectieve behandeling van inflammatoire darmziektes kan worden verondersteld, is de mate waarin ze helpen bij patiënten met de ziekte van Crohn echter nog niet goed onderzocht.

Een persoon in medisch pak met een medische cannabis

De CB2-receptor (die veel voorkomt in het maag-darmkanaal) speelt in het bijzonder een rol bij inflammatoire pijnmodellen. Dit biedt een nieuwe richting van onderzoek en geeft inzicht in hoe fytocannabinoïden kunnen worden gebruikt om gastro-intestinale ontsteking en pijn bij patiënten met de ziekte van Crohn te verminderen.

2. CBD werkt mogelijk als antidiarrhoicum

Diarree is het meest voorkomende, primaire symptoom van de ziekte van Crohn. Afhankelijk van welk gedeelte van het maag-darmkanaal aangetast wordt, kan de ontlasting slijm, pus of bloed bevatten en kan daarnaast in meer of mindere mate waterig zijn. De aandrang tot ontlasten is veelvoorkomend, naast een gevoel van onvolledige ontlasting (ook bekend als tenesmus).

De medische wetenschap ziet cannabinoïden doorgaans niet als stoffen die diarree tegen gaan, maar basisonderzoek lijkt wel in die richting te wijzen. In één studie, uitgevoerd bij muizen, hebben onderzoekers geconcludeerd dat de selectieve remming van het FAAH-enzym werkt als antidiarrhoicum en een zenuwpijnstillende werking heeft. Deze werking wordt in wezen tot stand gebracht door endocannabinoïden, aangezien FAAH verantwoordelijk is voor de afbraak van endocannabinoïden. Wanneer FAAH geremd wordt, zijn de endocannabinoïdewaarden in het serum hoger. Dit gaat hypermotiliteit tegen en verlicht pijn bij gastro-intestinale aandoeningen. 

Hieruit kan worden afgeleid, dat de inname van CBD mogelijk de werking als een antidiarrhoicum stimuleert, al bestaat er geen specifiek onderzoek dat hierop wijst. Dit kan worden afgeleid omdat CBD een remmer is van FAAH en de remming van FAAH resulteert in hogere anandamidewaarden in het serum.

De activatie van de CB1-receptoren in het maag-darmkanaal speelt mogelijk ook een belangrijke rol bij de verbetering van de symptomen van diarree door de motiliteit van de darmen en de afscheiding van vloeistoffen te verminderen. Men denkt dat dit plaatsvindt door de remming van acetylcholine die afgegeven wordt door de darmzenuwen (bijvoorbeeld die in het perifere zenuwstelsel, die helpen bij de regulering van het maag-darmkanaal). Van acetylcholine, een neurotransmitter met een breed scala aan belangrijke functies, is bekend dat deze de peristaltiek (darmbeweging) stimuleert.

Een vrouw met een misselijkheid, die hand over de mond houdt

3. Cannabis is een sterke pijnstiller

Tot wel 80 procent van de patiënten met een inflammatoire darmziekte heeft last van chronische pijn. Bij ileitis terminalis (de variant van de ziekte van Crohn die het terminale ileum aantast), komt pijn rechtsonder in de buik veel voor en deze wordt vaak verward met blindedarmontsteking.

De pijn kan een gevolg zijn van een chronische ontsteking, maar kan ook een gevolg zijn van het scheuren of slijten van de darmwand, een opgezette buik of obstructies in de darmen.

Cannabis kan helpen bij het verlichten van pijnsymptomen bij patiënten met de ziekte van Crohn door direct de ontsteking te verminderen, de ernst van een opgezette buik te verminderen en door de symptomen van diarree te verlichten door darmspasmen te verminderen en de uitscheiding van vloeistoffen te beperken.

Pijnstillers vielen uit de zwarte plastic fles

Er zijn tot op heden nog geen onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van het gebruik van cannabis bij pijn die samenhangt met de ziekte van Crohn. Er zijn wel meerdere vragenlijsten en enquêtes van patiënten die aangaven dat zij aanzienlijke verbeteringen ervoeren bij het beheersen van chronische pijn. Bovendien is gebleken dat cannabis een pijnstillende werking heeft bij talloze andere medische aandoeningen en zelfs door patiënten wordt gebruikt voor de behandeling van chronische pijn.

Bij een pilotstudie uitgevoerd in 2005 in Californië zijn 12 patiënten met de ziekte van Crohn ondervraagd over hun beleving van meerdere belangrijke symptomen voor en na gebruik van cannabis. Na het gebruik van cannabis gaven zij aan dat dit alle geëvalueerde verschijnselen en symptomen verlichtte, waaronder pijn. Op een subjectieve schaal van 1 tot 10 gaven ze pijn een score van 6,5 op 10 voorafgaand aan het gebruik van cannabis. Na het gebruik van cannabis gaven ze pijn slechts een score van 2 op 10.

4. THC bevordert de eetlust (orexigeen)

De bovengenoemde pilotstudie toonde ook aan dat patiënten aangaven dat ze een aanzienlijke verbetering in eetlust bemerkten wanneer ze cannabis gebruikten; van ongeveer 1 op de 10 naar bijna 7 op 10. Verlies van eetlust is een veelvoorkomend symptoom van de ziekte van Crohn en gaat vaak gepaard met misselijkheid en buikpijn.

Een sterk verminderde eetlust kan met name bij opflakkeringen leiden tot drastisch, onbedoeld gewichtsverlies. Evenals een bevordering van eetlust, leidde het gebruik van cannabis ook tot minder frequente stoelgang vanwege zijn invloed op de darmbeweging. De combinatie van deze twee factoren veroorzaakte bij de meerderheid van de patiënten een gewichtstoename na het gebruik van cannabis.

THC is de voornaamste oorzaak voor de bevordering van de eetlust. Men denkt dat dit komt doordat THC het olfactorische gebied van de hersenen prikkelt, dat verantwoordelijk is voor geursensatie. Een verhoogd reukvermogen leidt tot een grotere eetlust. Dit is in feite de wetenschappelijke verklaring voor de vraag waarom THC een knorrende maag oplevert.

Een Afro-Amerikaanse vrouw die bruschetta eet

Het gebruik van cannabis kan ook de eetlust bevorderen bij patiënten met de ziekte van Crohn door buikpijn te verlichten en excessieve peristaltiek te onderdrukken. Het helpt echter ook het hongergevoel aan te wakkeren door direct bepaalde receptoren in het maag-darmkanaal te activeren die doorgaans reageren op de aanwezigheid van ghreline (een belangrijk ‘hongerhormoon’ dat ook een zinvolle behandeling voor de ziekte van Crohnlijkt te zijn).

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de aanwezigheid van ghreline en cannabinoïdeagonisten als THC de productie van een enzym in de hypothalamus verhogen, namelijk AMP-geactiveerde proteïnekinase (AMPK).

Dit enzym is cruciaal voor de stofwisselingsprocessen die de energiebalans van het lichaam regelen en wordt geproduceerd door stimulering van de GHS-R1a ghrelinereceptoren in het maag-darmkanaal.

THC kan dus in feite de taak van ghreline overnemen door deze receptoren te activeren die in de hersenen een hongergevoel opwekken.

5. Cannabis kan mogelijk een klinisch endocannabinoïdegebrek, dat de ziekte van Crohn veroorzaakt, corrigeren

Een nieuwe denkrichting van Dr. Ethan Russo werd al in 2003 gepresenteerd. Hierin stelde Russo voor dat een klinisch endocannabinoïdegebrek ten grondslag ligt aan menige aandoeningen die resistent zijn tegen medicijnen. Het prikkelbaredarmsyndroom en andere aanverwante aandoeningen, zoals de ziekte van Crohn, staan op deze lijst van aandoeningen die resistent zijn tegen medicijnen.

De hypothese van Russo berust op de veronderstelling dat alle mensen een endocannabinoïdetonus hebben die de endocannabinoïdewaarden, de productie ervan en de overvloed of het gebrek aan cannabinoïdereceptoren bepaalt. Een gebrek in een van deze aspecten van het endocannabinoïdesysteem zou kunnen resulteren in de ziekte van Crohn naast vele andere gezondheidsaandoeningen.

De inname van cannabinoïden zoals CBD en THC zou de balans kunnen herstellen naar een gebrekkig endocannabinoïdesysteem en daarbij verlichting kunnen bieden. Daarnaast heeft Russo een genetische variatie geïdentificeerd die het endocannabinoïdesysteem aantastte en wat resulteerde in symptomen die vergelijkbaar waren met die van prikkelbaredarmsyndroom. Behandeling met THC verlengde de passagetijd door de darmen bij mensen met deze genetische variatie. Daarom wordt verondersteld dat mechanismen die verwant zijn aan de cannabinoïdereceptoren een rol spelen bij het begin van problemen aan het maag-darmstelsel.

Tot dusver bestaat er veel wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van de vraag waarom cannabis nuttig kan zijn voor mensen met een inflammatoire darmziekte, zoals de ziekte van Crohn. Er is echter nog steeds dringend behoefte aan klinische onderzoeken om een volledig inzicht te krijgen van de precieze werking van deze mechanismes van cannabis, en dan met name bij patiënten met de ziekte van Crohn.

 • Disclaimer:
  Dit artikel kan niet ter vervanging worden gebruikt voor professioneel medisch advies, een diagnose of behandeling. Neem altijd contact op met uw arts of andere bevoegde deskundigen. Stel het vragen van medisch advies niet uit en negeer medisch advies niet naar aanleiding van wat u heeft gelezen op deze website.

Comments

2 reacties op “De top 5 voordelen van cannabis bij de ziekte van Crohn”

 1. je hebt het over cannabisgebruik, hoe kan ik me dat gebruik voorstellen? eten of drinken of roken? ik heb ook begrepen dat nicotine niet heel slecht is als je cron of colitus hebt, dan zou een jointje het beste van beide bieden of klopt dat niet?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Sanjai_Sinha

  Sanjai Sinha

  Dr. Sanjai Sinha is lid van de academische faculteit van Weill Cornell Medicine in New York. Hij besteedt zijn tijd aan het zien van patiënten, het onderwijzen van co-assistenten en medische studenten en het doen van onderzoek naar gezondheidszorg. Hij houdt van patiënteducatie en evidence-based geneeskunde. Zijn sterke interesse voor medisch onderzoek komt voort uit deze passies.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top