Grapevine Candy Gefeminiseerd

Grapevine Candy Gefeminiseerd

Ga met ons mee op onze kweekreis van Grapevine Candy Gefeminiseerd en krijg inzicht in de beste omstandigheden en technieken voor het kweken van deze uitzonderlijke hybride. Dit kweekverslag biedt een overzicht van alle groeistadia van de plant, van zaadje tot oogst, en besteedt extra aandacht aan haar rijke cannabinoïdenprofiel en gebalanceerde effecten.

Bloeifase: 57 dagen

Totale tijd, van zaailing tot oogst: 85 dagen

Totale oogst: 132 gram

THC-gehalte: 23.7%

We kunnen niet wachten om onze ervaring met het kweken van Grapevine Candy Gefeminiseerd te delen! Deze soort is speciaal ontwikkeld voor ons Breeding Grounds programma in samenwerking met Serge Cannabis. De genetica van Grapevine Candy is het resultaat van een zorgvuldige selectie uit een kruising tussen de wereldberoemde Zkittlez en Modified Grapes soorten. Ons team geeft een uitgebreid overzicht van het kweekproces van deze plant en haar opmerkelijke groei in onze binnenkweekruimte.

Tijdens de kweekcyclus hebben we BAC Lava mix als medium gebruikt en hebben we haar voeding verrijkt met Bio Grow en Bio Bloom voedingsstoffen. We hebben een Philips GreenPower 1000W HPS-lamp en reflector opgehangen op een afstand van drie meter boven de grond voor optimale groei. Ook zorgen we ervoor dat de kweektemperatuur overdag stabiel bleef op 23 °C en ‘s nachts op 21 °C. De initiële luchtvochtigheid was 65%, waarna we deze geleidelijk verlaagden tijdens de bloeifase.

Het lichtschema dat we tijdens de zaailingfase en groeifase aanhielden was 18 uur aan en 6 uur uit, wat we later tijdens de bloeifase bijstelden naar 12 uur aan en 12 uur uit. We plaatsten een aantal oscillerende ventilatoren strategisch op verschillende hoogtes om voor voldoende luchtcirculatie in de kweekruimte en het bladerdak te zorgen. Ook hebben we inline ventilatoren geïnstalleerd om muffe lucht uit de kweekruimte af te voeren, en een koolstoffilter om eventuele ongewenste geuren van de planten tijdens de bloeifase te verwijderen.

Ontkiemen en zaailing

Om de kweekcyclus van onze Grapevine Candy Gefeminiseerd van start te laten gaan, plaatsten we onze wietzaden tussen twee vochtige keukenpapiertjes in een warme, donkere omgeving om zo optimale ontkiemingsomstandigheden te creëren. Na 72 uur wachten zagen we tot onze vreugde de eerste scheuten uit de zaden tevoorschijn komen.  Dit betekende dat het tijd was om een gat van ongeveer één centimeter diep in onze bak te maken, waar we onze zaailing voorzichtig met de penwortel naar beneden gericht in plaatsten en met aarde bedekten.

Om tijdens deze belangrijke fase van de groeiperiode een optimale balans van voedingsstoffen voor onze plant te creëren, zorgden we ervoor dat de elektrische geleidbaarheid (EC) stabiel op 0,8 en de relatieve vochtigheid op 65% bleef. We dienden ook 100 ml water toe om het groeimedium voldoende vochtig te houden. We zagen dat de zaadlob stug doorgroeide en inmiddels 11 cm hoog was, wat betekende dat de extra aandacht en zorg die we aan onze Grapevine Candy besteedden zijn vruchten afwierp. 

Als onderdeel van onze geïntegreerde gewasbescherming plaatsten we twee zakjes Neoseiulus californicus en Amblyseius swirskii. De veelgebruikte Neoseiulus californicus voeden zich met spintmijten, terwijl de Amblyseius swirskii jagen op trips en witte vliegen. Door deze zakjes met nuttige insecten te plaatsen, creëren we een gezonde balans in ons kweekgebied en bevorderen we een natuurlijk ecosysteem door plagen tegen te gaan zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Groeifase

Tijdens week twee van de groei, hebben we onze Grapevine Candy voorzichtig overgepot naar een bak van 5 liter om haar wortels voldoende ruimte te bieden om zich te ontwikkelen en robuuster te worden. Door voor een grotere pot te kiezen ondersteunden we de natuurlijke groei van de plant waardoor ze efficiënter voedingsstoffen en water kon opnemen, wat zou leiden tot een gezondere structuur en een grotere oogst. De extra ruimte zorgde ook voor een betere beluchting van de grond, waardoor het zich ophopen van water en andere bodemgerelateerde problemen worden vermeden.

We zagen dat de eerste echte bladeren zich ontwikkeld hadden, wat een goed teken was tijdens deze cruciale fase van het groeiproces. Om de verdere groei en ontwikkeling van het gebladerte te ondersteunen, dienden we een milde voedingsoplossing toe en hielden we de voedingsniveaus nauwkeurig in de gaten om overvoeding van de plant te voorkomen. Door deze niveaus goed in de gaten te houden kunnen we een gezonde groei van de plant bevorderen en een goede basis creëren die de toon zal aangeven tijdens de gehele groeicyclus.

Gedurende deze week hielden we ook nauwlettend de hoeveelheid water in de grond en het EC-niveau in de gaten om optimale groeiomstandigheden voor onze plant te garanderen. Om de juiste vochtigheidsgraad te behouden, verdubbelden we ons bewateringsvolume tot 200 ml rond de basis van de hoofdstam. Tegen het einde van de week was onze EC gestegen tot 1,4, wat aangaf dat de plant voldoende voedingsstoffen binnenkreeg. Het deed ons goed om te zien dat onze plant ondertussen 27 cm hoog was, een veelbelovend teken van een gezonde groei en ontwikkeling.

Aan het einde van week drie had onze Grapevine Candy een indrukwekkende hoogte bereikt van 33 cm. Ze beschikte over kleurrijke bladeren die breed en weelderig waren met een levendige, donkergroene kleur. De apicale hoofdstam zag er robuust en stevig uit, wiegde zachtjes in de subtiele bries en werd steeds dikker naarmate de tijd verstreek. We waren erg tevreden met de groei en ontwikkeling van onze plant en besloten dat het tijd was om ons watervolume te verhogen tot 400 ml. 

Bloeifase

In week vier ging onze plant over naar de bloeifase. Dit is een cruciale fase voor cannabiskwekers, omdat het een belangrijke verandering in het groeipatroon van de plant met zich meebrengt. Om dit nieuwe stadium van start te laten gaan, pasten we de lichtcyclus aan naar 12 uur licht en 12 uur donker. Deze verandering bootst de natuurlijke cyclus van de seizoenen na, waarbij de dagen korter worden naarmate de herfst nadert.  Ook verlaagden we de relatieve luchtvochtigheid naar 60% om ons voor te bereiden op de bloeifase.

Tijdens deze bloeifase beginnen de planten met het produceren van toppen, wat betekent dat het essentieel is om over te schakelen op een voedingsformule die onze soort tijdens dit stadium ondersteunt. We besloten dus om over te stappen op Bio Bloom, die expliciet zijn ontwikkeld voor gebruik tijdens de bloeifase. Deze voedingsstoffen creëren een gebalanceerde verhouding tussen stikstof, fosfor en kalium om de ontwikkeling van sterke toppen te stimuleren. Omdat onze plant zich aan het begin van de bloei bevond, verhoogden we het EC-niveau naar 1,7 en het volume van de voedingsoplossing naar 400 ml. Tegen het einde van de week was onze plant 49 cm hoog.

Tijdens week vijf bereikte onze Grapevine Candy Gefeminiseerd een hoogte van 76 cm. Omdat we wisten dat onze plant nog verder zou groeien, verhoogden we de EC tot 1,7 en de hoeveelheid water tot 800 ml om de extra groei op te vangen. Er waren vier weken verstreken sinds de laatste keer dat we nuttige insecten hebben geplaatst in de plantenbak. Na het verwijderen van het overtollige gebladerte dat de luchtbeweging door het bladerdak beperkte, voegden we dus twee nieuwe zakjes Neoseiulus californicus en Amblyseius swirskii toe.

Tegen het einde van de week was onze Grapevine Candy gegroeid tot een plant met een indrukwekkende hoogte van 76 cm. We verhoogden het EC-niveau tot 1,8 om te zorgen voor een soepele overgang naar de bloeifase, zodat de plant gezonde, robuuste toppen zal produceren met een hoog cannabinoïdegehalte. Het gebladerte van de planten bloeide goed en de zijtakken waren bijna even lang als de hoofdstam. De toppen ontwikkelden zich snel en we zagen grote trossen in de buurt van alle internodes.

Om ervoor te zorgen dat het groeimedium gezond blijft en om optimale groei voor onze plant te garanderen, besloten we om in week zes de grond te spoelen. We voegden veel water toe aan de wortelzone om overtollige voedingsstoffen weg te spoelen. Ons doel was om ongeveer 20% overtollig water te bereiken. Behalve het verhogen van het bewateringsvolume tot 1000 ml voerden we geen veranderingen door wat betreft de omgevingsomstandigheden. Tegen het einde van de week had onze plant een indrukwekkend uiterlijk en een hoogte van 92 cm.

Aan het begin van week zeven zagen we dat de toppen gestaag aan het groeien waren en dat de harsproductie langzaam maar zeker toenam. Ook merkten we dat onze Grapevine Candy plant 8 cm was gegroeid. Om vochtgerelateerde problemen te voorkomen, trimden we de onderste delen van de plant voorzichtig, om een betere luchtcirculatie en lichtinval tot stand te brengen.

We merkten dat de uiteinden van de takken en de apicale stam ruimere internodale ruimtes hadden dan in week zes, waardoor er een soort kader ontstond waarin de apicale cola kon bloeien. Ook de lagere takken toonden een prachtige structuur. We verhoogden het watervolume naar 1500 ml en lieten dit tot aan de oogst ongewijzigd.

Aan het einde van week acht bereikte onze plant een hoogte van 108 cm. We trimden nogmaals de overtollige bladeren, wat hielp de kans op stilstaande lucht in de lagere bladeren te verkleinen en maximale lichtdoorgang naar de lagere toppen mogelijk te maken. We wisten dat onze Grapevine Candy Gefeminiseerd sterk genoeg was om het gewicht van zware toppen aan te kunnen, dus keken we vol spanning uit naar de overgang van verticale groei naar de vorming van toppen.

Onze plant was in uitstekende conditie: we zagen dat de kelken opzwollen en trossen van toppen tevoorschijn kwamen uit zowel de apicale hoofdstam als de zijtakken. De brede groene bladeren waren ogenschijnlijk zeer gezond, toonden geen verkleuring, schade door insectenplagen of ziekten, en hadden een opvallende glans. 

In week negen kregen de toppen een prachtig, opvallend uiterlijk dat verklapte dat ze goed op weg waren hun piekrijpheid te bereiken. Er ontwikkelden zich trichomen en er kwam een groot aantal lichtoranje stampers uit de toppen. Onze plant was slechts 5 cm gegroeid sinds onze laatste meting, maar de groei van de toppen was echt opmerkelijk. Het viel ons op dat veel takken gebukt gingen onder het gewicht van de toppen, dus plaatsten we stokken in de grond om extra steun te bieden. Als onderdeel van onze ongediertebestrijdingsstrategie hingen we voor de laatste keer twee zakjes met roofinsecten aan de takken van onze Grapevine Candy. 

Tegen het einde van week tien zagen we dat de verticale groei van onze plant vertraagd was nu ze een hoogte had bereikt van 116 cm, wat aangaf dat ze zich meer concentreerde op de ontwikkeling van haar toppen. Dit is een veel voorkomend fenomeen bij cannabisplanten tijdens de bloeifase. Het houdt in dat de plant het grootste gedeelte van haar energie richt op het produceren en verder ontwikkelen van toppen, met als gevolg dat haar vegetatieve groei afneemt.

In week elf begonnen we met de voorbereidingen voor de oogst door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen naar 56% gezien de toegenomen biomassa en het vochtgehalte van de toppen. We hielden de ontwikkeling van de trichomen extra goed in de gaten en wachtten tot deze ze het gewenste niveau van rijpheid hadden bereikt, wat meestal neerkomt op 80% melkachtige, 10% heldere en 10% amberkleurige trichomen. Tegen het einde van de week had onze Grapevine Candy 118 cm bereikt.

We hebben onze plant nogmaals gespoeld om alle overgebleven voedingsstoffen te verwijderen. Na dit flushen hebben we onze aandacht gericht op de bladeren van de plant om er zeker van te zijn dat de procedure de juiste resultaten oplevert. De mate van verbleking op de bladeren gaf gelukkig aan dat door het spoelen succesvol alle overtollige voedingsstoffen uit de grond waren verwijderd. 

Week twaalf brak aan en we maten nogmaals onze Grapevine Candy plant, die na een opmerkelijke kweekcyclus een imposante hoogte had bereikt van 118 cm. De trossen toppen waren adembenemend en het leek alsof ze op elkaar waren gegroeid en gestapeld doordat ze zo groot en compact waren. De dikke laag trichomen was dankzij de aanwezige dieporanje stampers die de de toppen bedekten een ware lust voor het oog, en de doordringende aroma’s die in de kweekruimte merkbaar waren gaven aan dat het tijd was om te oogsten.

 Bij nadere inspectie zagen we dat de trichomen de perfecte verhouding vertoonden en gereed waren om geoogst te worden: de meeste toppen waren melkachtig en troebel en er waren een paar amberkleurige toppen, waardoor we begrepen dat ze hun piekpotentie hadden bereikt. Het resultaat waren krachtige Grapevine Candy toppen rijk aan smaak. Het wekenlange zorgvuldige kweekproces had zijn vruchten afgeworpen en we waren dolblij met het eindproduct. Het herinnerde ons eraan dat het hebben van geduld en aandacht voor detail cruciaal is in de wereld van de cannabiscultivatie. 

Oogst

Na het oogsten van onze Grapevine Candy Gefeminiseerd, was de volgende cruciale stap natuurlijk het drogen van de toppen. De techniek waar veel kwekers, waaronder wijzelf, de voorkeur aan geven is om de plant bij de stam af te snijden en ondersteboven in een droogruimte op te hangen. Gedurende de droogcyclus lieten we onze planten 21 dagen in onze speciale ruimte met een temperatuur van 15,5 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 60%. 

Hoewel we een efficiënt ventilatiesysteem hadden geïnstalleerd, controleerden we onze Grapevine Candy tijdens het droogproces regelmatig om een zo hoog mogelijk(e) potentie en terpenengehalte te garanderen. Ook helpt dit om de ontwikkeling van schimmel of meeldauw te voorkomen. Aandacht voor detail en regelmatige, zorgvuldige controles zijn erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de toppen correct drogen. Doordat we deze voorzorgsmaatregelen hadden genomen, hebben onze toppen een succesvol droogproces ondergaan en waren we een stap dichter bij het eindelijk proberen van onze hoogwaardige oogst.

Na het oogsten en drogen van onze planten, was het tijd om ze te trimmen. De eerste stap van dit proces is het verwijderen van de waaierbladeren, die niet veel cannabinoïden bevatten. Hierna trimden we de overgebleven toppen zorgvuldig, waarbij we al het overtollige plantmateriaal, zoals kleine blaadjes en stammen, hebben verwijderd met als resultaat een plant met een esthetisch aantrekkelijk uiterlijk. Trimmen is een delicaat proces, maar het is van essentieel belang voor het eindproduct. 

Na het trimmen van de bloemen verdeelden we de grote cola in kleinere stukjes om het curen gemakkelijker te maken. Dit curen hield in dat we de getrimde toppen in luchtdichte weckpotten plaatsten die we vervolgens een aantal maanden lieten staan. Zo voorkwamen we dat er overtollig vocht zou vrijkomen in onze potten, aangezien grotere toppen veel vocht bevatten in het midden. 

Tijdens de eerste dagen van het curen zorgden we ervoor dat we onze potten een uur lang lieten ‘boeren’ om de vrijgekomen lucht eruit te laten en te vervangen door frisse lucht. Naarmate het curen vorderde, verminderden we de frequentie van het boeren. Gedurende deze tijd droogden onze toppen langzaam en bleven ze overtollig vocht afgeven, waardoor hun smaak en aroma verbeterde. Tijdens het laatste stadium van het curen hoefden we onze potten nog maar één keer per week te laten boeren.

Terpenenprofiel

Onze Grapevine Candy gaf tijdens de laatste weken van de bloeifase een subtiel zoet bloemenaroma af, dat tijdens het drogen en curen steeds intenser werd.  We genoten van het aroma dat de levendige geuren van tropische mango en friszure citrus combineerde met subtiele aardse ondertonen, en afgemaakt werd door een vleugje diesel dat diepte en complexiteit toevoegde aan het geheel. 

Het smaakprofiel van Grapevine Candy Gefeminiseerd is net zo heerlijk en indrukwekkend als het aroma. Bij het inhaleren van onze joint merkten we direct de zoetheid van de soort, gevolgd door een explosie van sappige mango en zurige citrusvruchten die perfect samengaan. Ook de kauwgomsmaak is duidelijk aanwezig en voegt een speels en nostalgisch element toe aan het smaakprofiel. De aardse ondertonen zijn duidelijk te onderscheiden tijdens het uitademen en zorgen voor een bevredigende finish die alle verschillende smaken en geuren perfect samenvoegt.

We werden verrast door de effecten, die een krachtige high teweegbrengen die zich in fases presenteert. De high begon met een euforische uitbarsting van gevoelens van gelukzaligheid, creativiteit en mentale helderheid. Naarmate onze trip vorderde, genoten we van de stimulerende sensaties die naadloos overgingen in een diepe lichamelijke high waarin we een helder en gefocust bleven.

Het resultaat

Deze kweekcyclus leverde een geweldige ervaring op en we stonden versteld van de resultaten. Onze Gefeminiseerde Grapevine Candy groeide in 91 dagen uit tot een plant met een totale hoogte van 118 cm en leverde een indrukwekkende oogst op van 132 gram. De toppen van Grapevine Candy hadden een uniek terpenenprofiel en het was fantastisch om te zien dat onze inspanningen letterlijk hun vruchten hadden afgeworpen, waar we hierna samen met onze vrienden van konden genieten.

Als je vragen hebt over deze kweekcyclus of tips en suggesties met de community wilt delen, laat ze dan gerust achter in de comments hieronder. Tot de volgende keer, veel kweekplezier!

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top