Het verschil tussen ambachtelijke en commerciële cannabis en waarom je dat moet kennen

Cannabisplanten die buiten groeien met de zonsondergang op de achtergrond

De term ‘ambachtelijke cannabis’ ontstond oorspronkelijk in Californië voor de marihuana die daar in de zon en op duurzame wijze wordt geteeld voor krachtige toppen. Door het restaurantmodel van boerderij-tot-bord over te nemen, ontwikkelden progressief denkende tussenhandelaren een zaad-tot-plank-service om hoogwaardige producten aan apotheken te leveren en ambachtelijke cannabis te bevorderen. Maar is dit een truc of een poging om een branche die in crisis verkeert te redden?

Wat is ambachtelijke cannabis?

Ambachtelijke cannabis is op traditionele wijze geteelde, biologische cannabis van hoge kwaliteit, met de hand geplukt, gerijpt en gesneden, en in beperkte omvang gekweekt door milieubewuste telers, die het belang van cannabis zonder chemicaliën inzien voor zowel de consument als het ecosysteem. Het zou niet juist zijn om te zeggen dat het om iets nieuws gaat, want marihuana wordt al sinds de oudheid op deze manier geteeld. Tegenwoordig wordt deze benaming echter gebruikt om kleinschalige cannabistelers van opkomende industriële producenten te onderscheiden.

Marihuana legalisatie -initiatief statuut

Californië is dankzij de ideale teeltomstandigheden Amerika’s vooraanstaande producent van ambachtelijke cannabis, waarbij de meerderheid van de biologische telers in de Emerald Triangle zit, de grootste cannabisproducerende streek van de Verenigde Staten. Het concept van ambachtelijke cannabis kwam op toen de markt zich in de richting van regulering ontwikkelde. De productie ervan is flink gegroeid sinds de introductie van Prop 64 in 2016, de Wet op gebruik van marihuana door volwassenen, die het recreatief gebruik van cannabis in Californië legaliseerde.

De wet die aanvankelijk werd bejubeld als een belangrijke stap voorwaarts voor de industrie, heeft sindsdien kleine ondernemingen in een doolhof van nieuwe bureaucratie gedreven, waarmee de teelt en distributie van marihuana wordt geregeld. De wet werd aan kiezers in Californië gepresenteerd met als belangrijkste argument dat hierdoor tot USD 5 miljard zou worden geïnvesteerd in de legale cannabisindustrie van deze staat, maar dat is niet gebeurd.

Cannabis in Californië bevindt zich in een crisis

Volgens Prop 64 is het in Californië toegestaan om als volwassene ouder dan 21 jaar één ons marihuana in bezit te hebben en maximaal zes planten te telen. Maar iedere stad en ieder district staat het vrij om cannabis plaatselijk te reguleren; ze kunnen de cannabis zelfs verbieden en tot nu toe hebben 25 van de 58 districten in Californië dit gedaan. Dit heeft geleid tot grote tegenstrijdigheden in deze staat en veel telers zijn gedwongen om te blijven telen voor de zwarte markt. Het misbruik van drie artikelen in Prop 64 veroorzaakt veel gedoe voor kleine telers.

Gedroogde cannabisknop en cannabisbloem tegen de witte achtergrond

De wetgeving stelde een verbod van 5 jaar op grootschalige teelt in het vooruitzicht, een speciale vergunning voor kleine ondernemingen en de mogelijkheid voor telers om zelf te distribueren. In werkelijkheid gebeurde echter het tegenovergestelde. De Californische Vereniging van telers meldt dat bijna 90 procent van de telers die vóór de invoering van de vergunning op 1 januari 2018 op legale wijze medicinale marihuana verkochten, uit de markt wordt gedrukt.

Op ongeveer 50.000 telers in de staat Californië heeft het Ministerie van Voedsel en Landbouw tot februari 2018 slechts 1483 vergunningen verleend. De Californische Vereniging van telers meent dat slechts ”tussen 1 en 3 procent” van de telers die een vergunning wilden, er een hebben kunnen krijgen, terwijl sommige bedrijven veel vergunningen kopen om grootschalige teelt te realiseren. Een rapport van New Cannabis Ventures dat in januari werd gepubliceerd bevestigde dat 15 bedrijven 10 procent van de vergunningen had gekregen.

Bovendien worden telers door nieuwe Californische milieuvoorschriften geconfronteerd met een reeks eisen die duizenden dollars kosten om aan te voldoen, waardoor velen uit de legale sector worden buitengesloten.  En volgens de Vereniging van telers heeft Californië het hoogste belastingtarief op cannabis – in sommige gebieden is dit 60% – van de VS. Dit alles heeft geleid tot lagere belastinginkomsten dan verwacht en een bloeiende zwarte markt.

Mindful Craft Cannabis Gedroogde cannabisknoppen en bloemen

Is het ambachtelijk?

In het licht van deze marktontwikkelingen is het zinvol om ambachtelijke cannabis te stimuleren als een manier om de erfenis van cannabisteelt te handhaven en kleine telers toegang te geven tot een markt die eeuwenlang een huisindustrie is geweest. Toch zijn er meer problemen. Enerzijds leiden het gebrek aan bewustwording bij de consument en een verbeterde teelttechnologie ertoe dat de meeste mensen geen verschil zien tussen ambachtelijke cannabis en de alternatieven. Anderzijds verschillen de teelttechnieken bij de kwekerijen aanzienlijk van elkaar.

”Er zijn te veel variabelen om de verschillen tussen commerciële teelt en ambachtelijke cannabis vast te stellen”, zegt Russ Hudson, een cannabisexpert, in een interview met Sensi Seeds. ”Gewoonlijk is het machinale snijden agressiever en leidt het tot een verlies van trichoomtoppen van de steel. Bij ambachtelijke cannabis krijgt elke plant veel meer individuele aandacht dan bij commerciële cannabis en ambachtelijke cannabis moet tweemaal zo lang gerijpt worden. Dat betekent niet dat ambachtelijke telers niet snel hun product naar de markt willen brengen, sommige telers doen dat wel.”

Hudson vervolgt: ”Heel wat kleine telers gebruiken verboden producten op hun ambachtelijke cannabis. Sommigen laten hun producten naar de markt gaan na besmetting met schimmel. Mensen moeten begrijpen dat ambachtelijke cannabis niet noodzakelijkerwijs betere of veiligere cannabis betekent. In de grote commerciële of industriële markten zien we hetzelfde gebeuren; sommige plantages worden goed uitgevoerd en andere niet. Daarom is regulering van zowel ambachtelijke als commerciële cannabis noodzakelijk.”

AMBACHT. Cannabisplanten tegen de witte achtergrond

In het afgelopen jaar testten onderzoekers van het Integrale Ecologische Onderzoekscentrum de bodem en waterwegen rond illegale kwekerijen in Californië en troffen giftige chemicaliën aan in 89 procent van de resultaten, waarmee ze bewezen dat er een hoge kans op vervuiling is, tenzij de oorsprong van marihuana is gewaarmerkt. Om afstand te nemen van zulke slechte praktijken stimuleren bedrijven als Mindful Cali, C.R.A.F.T. Cannabis en Canndescent hun ambachtelijke teeltmethoden en liefde voor de plant.

Terug naar onze wortels

Hudson heeft gehoord over ambachtelijke cannabissoorten uit Californië die in Europa tot EUR 40 per gram opbrachten, wat hij ”louter dwaasheid” noemt, waaraan hij toevoegt dat ”sterke naamsbekendheid” de prijs heeft opgedreven in plaats van kwalitatief goede cannabis. De kracht van het merk ‘Californische wiet’ is onmiskenbaar en de stimulering van het concept van ambachtelijke cannabis is een welkome ontwikkeling voor Europese telers die niet willen dat plaatselijke markten dezelfde neerwaartse route nemen als Californië en Prop 64.

”Het gaat eenvoudigweg om economische belangen”, zegt Stíofán Caomhanach, voorzitter van de Wexford Cannabis Club in Ierland. ”In een markt met veel telers nemen de concurrentie en het niveau toe en dalen de prijzen. Daarom is de ambachtelijke cannabisteelt zo belangrijk: deze controleert de prijs van cannabis.” Nu gaat de basis van de teelt verloren aan commercialisering en de enigen die de teelt kunnen redden, zijn de kleine telers die kwalitatief goede ambachtelijke cannabis produceren.”

Gedroogde cannabisknop tegen de witte achtergrond

Jose Romero, voorzitter van cannabisclub Chamaneria in Barcelona, is het hiermee eens, en vertelde het volgende aan Sensi Seeds: ”Het is als verantwoordelijke gebruikers onze plicht om cannabis op biologische en duurzame wijze te produceren. In Spanje heeft onze markt zich ontwikkeld tot een concurrentiecyclus, die telers dwingt om voortdurend hun methoden te verbeteren en betere gewassen te produceren, waar de teelt, het milieu en gebruikers voordeel van hebben. Weet wel: we praten hier over marihuana, een heilige plant met oneindige voordelen. Het is onze taak de plant te verdedigen en ons recht om deze te telen.”

Ongetwijfeld delen talloze telers in zowel de Verenigde Staten als Europa deze gevoelens. Zij willen een vorm van regulering die hun toestaat hun unieke expertise te benutten, terwijl ze deelnemen aan de opbloeiende markt op een manier die de echte waarde van de cannabisplant respecteert. Cannabis is uiteindelijk altijd een ambacht geweest en deze erfenis kwijt te raken aan bedrijven zou onrechtvaardig zijn naar zowel telers als gebruikers toe.

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top