Cannabis in Albanië: wetgeving, gebruik en geschiedenis

The Albanian flag and workers in a cannabis field

Albanië is al jaren het cannabiscentrum van Europa, maar andere landen hebben zich dat pas onlangs gerealiseerd. De cannabisproductie is hier overal, hoewel de autoriteiten steeds meer pogingen doen om op te treden tegen de teelt en smokkel. Gebruik van de drug is verboden, maar het bezit van een kleine hoeveelheid wordt niet als een misdrijf beschouwd.

  • Hoofdstad
  • Tiranë (Tirana)
  • Inwoners
  • 2,947,000
  • CBD Producten
  • Illegaal
  • Recreationele cannabis
  • Gedecriminaliseerd
  • Medicinale cannabis
  • Illegaal

Cannabiswetgeving in Albanië

Mag je cannabis bezitten en gebruiken in Albanië?

De Albanese regering heeft in 1994 de Wet op verdovende en psychotrope middelen ingevoerd. In deze wet werd cannabis als een drug met wettelijke beperkingen aangemerkt en werden de regels ten aanzien van het gebruik, de productie en de handel vastgesteld. Een jaar later werd het strafrecht van de Republiek Albanië opgesteld. Cannabisgebruik wordt niet als specifiek misdrijf vermeld en bezit van een kleine hoeveelheid voor persoonlijk gebruik is niet strafbaar.

Zoals bij zoveel andere landen die beperkt persoonlijk gebruik van cannabis decriminaliseren, waren er problemen met de definitie van een ‘kleine hoeveelheid’. In 2008 zei de overheid dat een kleine hoeveelheid moest worden bepaald als ‘een enkele dosis’ voor dat specifieke individu, en niet een officiële hoeveelheid.

Als iemand met een grotere hoeveelheid dan ‘een enkele dosis’ wordt gepakt, wordt hij of zij bestraft wegens smokkel. Als echter blijkt dat de overtreder zelf cannabis gebruikt, kan in plaats daarvan een behandeling worden geadviseerd.

De rechter houdt meestal rekening met de specifieke omstandigheden van de overtreder, bijvoorbeeld zijn of haar leeftijd en de hoeveelheid cannabis in zijn of haar bezit. Indien nodig kan een alternatief worden geboden, zoals een proeftijd of huisarrest.

Mag je cannabis verkopen in Albanië?

De wetgeving is aanzienlijk strikter wat betreft verkoop of levering van cannabis. Elke vorm van verkoop (of ‘geven’) van de drug wordt beschouwd als een illegale activiteit als de hoeveelheid groter is dan ‘een enkele dosis’. Je kunt een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar krijgen als je wordt betrapt.

Als je wordt gepakt terwijl je verkoopt of levert als lid van een georganiseerde bende, of als je vaker wordt gepakt, gaat de straf omhoog naar zeven tot vijftien jaar. De gevangenisstraf wordt nog verder verlengd (naar tien tot twintig jaar) als de overtreder de leider van een smokkelbende blijkt te zijn of de activiteiten ervan financiert.

Mag je cannabis telen in Albanië?

Volgens de wet is de teelt van cannabis verboden. Als de autoriteiten planten ontdekken in iemands pand, kan de overtreder een gevangenisstraf van drie tot zeven jaar krijgen.

Toch wordt cannabis overal in het land geteeld. In het postcommunistische tijdperk, toen de armoede wijdverbreid was, waren veel Albanese plattelandsgemeenschappen afhankelijk van de inkomsten uit de illegale teelt van de plant. Tegenwoordig beheerst de maffia een groot deel van de cannabisproductie. De autoriteiten nemen het serieuzer en het aantal inbeslagnames stijgt, maar cannabisplantages zijn nog steeds gangbaar.

Een close-up van een cannabisplant

Is CBD legaal in Albanië?

De Albanese wet maakt geen verschil tussen CBD en cannabis, ondanks het feit dat CBD weinig THC bevat en dus geen ‘high’ oplevert. Persoonlijk gebruik is echter gedecriminaliseerd, mits de gebruiker in het bezit is van slechts ‘een enkele dosis’.

CBD-olie druipt van een pipet

Mag je cannabiszaden naar Albanië versturen?

In de wetgeving staat uitdrukkelijk dat de verkoop van zaden van verdovende planten verboden is. Hoewel het geen misdrijf is om ze te bezitten, kunnen ze niet legaal per post worden verstuurd.

Medicinale cannabis in Albanië

Albanië heeft geen medicinale-cannabisprogramma, dus artsen kunnen het niet voorschrijven voor aandoeningen. Aangezien het gebruik van een kleine hoeveelheid niet strafbaar is, kiezen de Albanezen soms voor zelfmedicatie met cannabis.

Toch is het mogelijk dat de wet gaat veranderen. In mei 2020 kondigde premier Edi Rama de plannen van zijn regering aan om toe te treden tot de markt voor medicinale cannabis

In een persconferentie online, in mei 2021, verklaarde premier Edi Rama: “We hebben overleg gepleegd, en voeren nog steeds overleg, met deskundigen uit landen waar ervaringen zijn opgedaan met het legaliseren en invoeren van de teelt en verwerking van medicinale cannabis in de economie en de handelsactiviteit van het land”. Helaas was op het moment van het interview “nog geen overleg gepleegd met de EU-delegatie over dit wetsontwerp”.

Industriële hennep in Albanië

In 2016 besprak de Albanese regering de mogelijkheid om de wetgeving aan te passen om de teelt van industriële hennep weer toe te staan. Vroeger werd hennep overal in het land geteeld en politici opperden dat de economie van het land zou kunnen worden gestimuleerd door de plant opnieuw in te voeren.

Parlementslid Paulin Sterkaj verklaarde zich voorstander van industriële hennep en zei tegen Balkan Insight: ‘De mensen in de regio hebben recht op een levenswijze en hun grond kan goede hennep produceren, waarmee ze bij verkoop goede winst kunnen maken.’

Industriële hennep is tot op heden niet gelegaliseerd. De druk om de plant weer in te voeren wordt echter steeds groter en groepen als de American-Alb Hemp Company benadrukken de voordelen van de industrie.

Een veld van cannabisplanten tegen een bergketen

Goed om te weten

Als je naar Albanië reist of er woont, is het handig om het volgende te weten:

 • In een onderzoek uit 2014 bleek dat cannabis de meest gangbare illegale substantie was.
 • Uit hetzelfde onderzoek bleek dat ongeveer 10% van de volwassenen tussen de 15 en 64 jaar minstens één keer in zijn of haar leven cannabis had geprobeerd. De helft van hen heeft het ten minste eenmaal in het afgelopen jaar gebruikt.
 • Volgens het EMCDDA neemt het aantal drugsovertredingen ook toe, hoewel smokkelovertredingen aan het afnemen zijn. In 2015 werden 1700 mensen vervolgd voor drugsgerelateerde misdrijven, het hoogste aantal sinds 2011. Vermoedelijk hebben de Albanese autoriteiten meer hun best gedaan om drugs hard aan te pakken in het kader van hun pogingen om lid te worden van de EU.

Geschiedenis van cannabis in Albanië

Cannabisteelt is makkelijk in Albanië door het klimaat en de conditie van de bodem. Daarom groeit de plant er al eeuwenlang. Net als in vele andere culturen werd cannabis traditioneel gebruikt voor praktische en recreatieve doeleinden.

In 1944 werd Albanië de Volksrepubliek Albanië. Dit duurde tot 1992 en tijdens deze periode werd het land zelfvoorzienend op het gebied van de landbouw. Hierdoor verbeterde de levensstandaard, maar dit ging wel ten koste van religieuze en economische vrijheid. Zo werden mensenrechten regelmatig geschonden en werden Albaniërs die zich niet naar de geaccepteerde religieuze gebruiken voegden, gemarteld en geëxecuteerd.

Na grootschalige protesten werd de Volksrepubliek Albanië in 1991-1992 opgeheven en kwam de Republiek Albanië ervoor in de plaats. Dit leidde helaas tot een ernstige financiële crisis, waarvan het land nog steeds met moeite aan het herstellen is.

Anderen profiteerden van de nood van Albanië. Zo vestigden Griekse misdaadorganisaties grote cannabisplantages in het zuiden van Albanië. De straatarme boeren die daar werkten, grepen hun kans om weer wat financiële stabiliteit te krijgen en dat was het officiële begin van de illegale cannabisindustrie.

De industrie kreeg al snel voet aan de grond toen steeds meer Albaniërs van het platteland probeerden extra geld te verdienen om hun armoede te verlichten. De overheid probeerde het probleem aan te pakken, maar door de omvang van de illegale cannabisindustrie was uitroeiing bijna onmogelijk.

Tegen 1995 kwam wapengeweld tussen politie en telers veel voor.

De grootste cannabisproducent van Europa?

De Albanese cannabishandel bleef tientallen jaren onopgemerkt. In de 21e eeuw beginnen andere Europese landen zich te realiseren hoe grootschalig de illegale cannabisindustrie van het land eigenlijk wel niet is.

Werknemers die cannabisplanten buiten oogsten

De handel had aanvankelijk het stadje Lazarat als middelpunt, maar heeft zich sindsdien verspreid. In het verleden hebben antidrugseenheden alleen al in één jaar 2,3 miljoen planten in beslag genomen. Naar schatting was de Albanese cannabismarkt in 2016 EUR 3,5 miljard waard, wat toen gelijkstond met ongeveer de helft van het BNP van het land.

Zowel Amerikaanse als Europese wetshandhavers hebben gezegd dat Albanië de grootste cannabisleverancier van de EU is. Het land wordt ook wel het ‘Colombia van Europa‘ genoemd.

Lazarat: het voormalige cannabiskoninkrijk

Vóór 2014 vormde het stadje Lazarat het centrum van de cannabisindustrie in Albanië. Veel inwoners van het stadje waren betrokken bij de cannabisteelt en profiteerden van de winst uit de verkoop ervan in West-Europa. Volgens politierapporten had alleen al de cannabis die in Lazarat werd geteeld een jaarlijkse straatwaarde van EUR 4,5 miljard.

In 2014 maakte de Albanese overheid echt een eind aan de handel in Lazarat, toen ze gewapende politie naar de regio stuurde. De strijd tussen de overheid en de inwoners van het stadje duurde meerdere dagen en eindigde met de arrestatie van ongeveer vijftig mensen.

Tegenwoordig is het stadje nog maar een schaduw van zichzelf. Veel inwoners zijn verhuisd en de bevolking die is achtergebleven zegt gekscherend dat Lazarat een van de weinige plaatsen in Albanië is waar geen cannabis wordt geteeld.

Mato Gjini, een van de mensen die is gebleven, zei tegen USA Today: ‘We waren de armste mensen in heel Albanië. Wat moest ik dan? Ik had acht kinderen. Hoe moest ik mijn gezin te eten geven?’

Er wordt gedacht dat de regering met het stoppen van de cannabishandel in Lazarat indruk op de EU wilde maken en de kans op toetreding tot de Unie wilde vergroten.

Bloeit de handel in het land nog steeds?

Ondanks de inspanningen van de overheid lijkt de cannabisproductie nog steeds te bloeien in Albanië. Dit komt deels door het vooruitzicht op goede verdiensten voor de werknemers. Een twintigjarige zei tegen de BBC: ‘Als ober verdiende ik slechts een derde van wat ik met cannabis verdien.’ Hij benadrukte de enorme aantallen mensen die in de sector werken: ‘Om 4 uur ’s ochtends zie je enorm veel mensen buiten die naar hun werk gaan (…) De straten zijn vol met vrouwen, mannen, jongeren en zelfs kinderen.’

Een andere man, die vijftien werknemers heeft om de cannabis te plukken en verwerken, voegde daaraan toe: ‘Dit jaar werd in bijna elk huis in het dorp cannabis geteeld. Alleen al in deze gemeenschap zijn tonnen geproduceerd.’

Volgens bronnen van de BBC is er veel corruptie. Cannabistelers moeten de politie een deel van hun inkomsten afstaan om arrestatie te voorkomen.

Gaat het in de toekomst gelegaliseerd worden?

Tijdens de doorgaande campagne van Albanië voor toetreding tot de EU lijkt het onwaarschijnlijk dat er binnenkort grote cannabishervormingen aan zitten te komen. Waarschijnlijk wordt de wet eerder strenger en worden straffen voor beperkt persoonlijk gebruik ingevoerd, hoewel dit nog niet ter sprake is gekomen.

Nu de rest van Europa langzamerhand cannabis voor medicinale doeleinden begint te omarmen, bestaat de kans dat Albanië in de toekomst een soort medicinaal programma invoert. Dankzij groeiende steun keert mogelijk ook de traditionele hennepteelt in het land terug.

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top