Cannabis in Egypte: wetgeving, gebruik en geschiedenis

The Egyptian flag and a cannabis plant growing in the desert

Cannabisgebruik en -verkoop is verboden in Egypte. Wie hierop betrapt wordt, krijgt een zware straf en loopt het risico op de doodstraf. Toch wordt in het land veel cannabis geteeld en wordt de drug vrij veel gebruikt. De wetgeving gaat in de toekomst mogelijk veranderen door de voorstellen van parlementslid John Talaat om cannabisgebruik te decriminaliseren.

  • Hoofdstad
  • Al-Qahirah (Cairo)
  • Inwoners
  • 111,471,000
  • CBD Producten
  • not clear
  • Recreationele cannabis
  • Illegaal
  • Medicinale cannabis
  • Illegaal

Cannabiswetgeving in Egypte

Mag je cannabis bezitten en gebruiken in Egypte?

Cannabisgebruik en -bezit is verboden in Egypte. Wie ermee betrapt wordt, riskeert een gevangenisstraf van minimaal één jaar en een boete van minstens EGP 1000 (EUR 52). Hoewel de wetgeving streng lijkt, wordt deze niet strikt gehandhaafd. Daarom is cannabisconsumptie relatief gebruikelijk in het hele land.

John Talaat, een Egyptisch parlementslid, betwist deze wetten. Hij stelde in 2018 een wetsontwerp op om cannabis in zijn geheel te decriminaliseren, en niet alleen voor medicinale doeleinden. Het wetsontwerp stelt voor om overtreders te behandelen in plaats van ze een gevangenisstraf te geven.

Zijn plannen leidden tot gemengde reacties van andere parlementsleden. Magdy al-Bassiouni, de voormalige onderminister van Binnenlandse Zaken, zei bijvoorbeeld dat deze hervorming zou leiden tot een toename van drugsgebruik.

Mag je cannabis verkopen in Egypte?

De wetgeving is nog strenger wat verkoop of levering van cannabis betreft: de verspreiding van cannabis kan bestraft worden met een lange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf. De Egyptische gevangenissen worden geleid door het ministerie van Binnenlandse Zaken, een zeer gesloten organisatie. Daarom zijn er geen statistieken over cannabissmokkeldelicten bekend.

In tegenstelling tot mensen die cannabis bezitten voor persoonlijk gebruik, is het niet erg waarschijnlijk dat verkopers of leveranciers een mildere straf krijgen. In 2013 werd een Britse gepensioneerde ter dood veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij de smokkel naar het land van cannabis ter waarde van GBP 3 miljoen (EUR 3,4 miljoen). Hij kreeg ook een boete van EGP 85 miljoen (EUR 4,5 miljoen).

Een cannabisplant groeit in het zand

Mag je cannabis telen in Egypte?

Cannabis telen is verboden in Egypte. Hoewel je een zware straf kunt krijgen als je betrapt wordt, is cannabisteelt toch gangbaar in het land. In het bijzonder de Sinaï staat bekend om de hasjproductie, hoewel deze hasj als van minder hoge kwaliteit wordt beschouwd dan die uit het nabijgelegen Libanon.

Sinds de opstand van 2011, waarbij president Hosni Moebarak werd afgezet, is de teelt toegenomen. Daarom is ook het aantal inbeslagnemingen door de politie gestegen.

Is CBD legaal in Egypte?

De wet is onduidelijk wat de verkoop of het gebruik van CBD in Egypte betreft. Aangezien er geen juridisch kader is dat niet-psychoactieve cannabisproducten in Egypte toestaat, is het heel gevaarlijk om CBD-producten het land binnen te brengen. Ook al bevat CBD niet genoeg THC om een ‘high’ te produceren, toch kunnen de autoriteiten beslissen dat het een illegale stof is.

Een voorbeeld daarvan was de zaak van Mustafa Soliman, die in 2010 gearresteerd werd en de doodstraf kreeg voor het importeren van hennepzaadolie. Na protesten werd hij vrijgelaten. Er wordt gedacht dat het feit dat ‘hasj’ en ‘hennep’ in het Arabisch met hetzelfde woord worden aangeduid, verwarring heeft gezaaid over de wettigheid van deze hennepolie.

Een CBD-oliefles en capsules en een cannabisblad

Mogen cannabiszaden naar Egypte verstuurd worden?

Je mag geen cannabiszaden kopen of verkopen in Egypte. Je mag ze dus ook niet per post versturen.

Medicinale cannabis in Egypte

De Egyptische geschiedenis staat bol van het gebruik van medicinale cannabis. De Papyrus Ebers (1550 v.Chr.) beschrijft cannabis voor medicinale doeleinden, en in verschillende andere papyrusrollen wordt vermeld hoe de plant helpt bij de verlichting van aambeiensymptomen, pijnlijke ogen en meer.

Na het verbod op cannabisteelt dat eind negentiende eeuw werd ingevoerd, wendden de Egyptenaren zich echter niet langer tot de plant om hun kwalen te genezen. Het land is zich pas sinds kort weer bewust van de mogelijke voordelen.

Hoewel het momenteel verboden is om cannabis te gebruiken voor medicinale doeleinden, kan dit gaan veranderen. De kans is groot dat het voorstel van parlementslid John Talaat om cannabis te decriminaliseren de voorschrijving ervan aan Egyptische patiënten mogelijk gaat maken. De toekomst zal uitwijzen of dit gaat gebeuren of niet. 

Een arts die een kleine glazen pot en een cannabisknop houdt

Industriële hennep in Egypte

Egypte heeft een legale industriële-hennepindustrie en de hennep wordt voor verschillende praktische toepassingen gebruikt. Momenteel mogen boeren geen cannabis met psychoactieve eigenschappen telen (d.w.z. THC, de stof die verantwoordelijk is voor de ‘high’). Als het THC-gehalte laag genoeg is, staat de overheid de teelt echter wel toe.

Het Egyptische politieke standpunt over cannabis

De Egyptische politieke partijen hebben van oudsher een negatieve mening over cannabis, zowel over het gebruik, de verkoop als de teelt ervan. In 1961 tekende het land het Enkelvoudig Verdrag over Narcotische Middelen (Single Convention on Narcotic Drugs) en in 1971 het Verdrag Inzake Psychotrope Stoffen (Convention of Psychotropic Substances. Sindsdien richt de overheid zich op het in beslag nemen van cannabis bij illegale plantages en leveranciers. In 2010 werden de inspanningen opgevoerd dankzij de Anti-Narcotics General Administration (ANGA – Algemeen bestuur voor drugsbestrijding) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Toch zijn de plannen van parlementslid John Talaat voor een voorstel om cannabis te decriminaliseren een teken dat de politieke opinie aan het veranderen is. Parlementariër Abdel Moneam al-Emealy was het met hem eens. Hij zei dat er gezondheidsinstellingen moeten worden opgericht om verslavingen te behandelen in plaats van overtreders te straffen.

Niet alle parlementsleden waren echter voor dit voorstel. Farouk al-Mekrahi zei dat decriminalisering niet toegestaan mocht worden omdat cannabisgebruik “schade toebrengt aan de volksgezondheid en het bewustzijn.”

Goed om te weten

Als je naar Egypte reist of er woont, is het handig om het volgende te weten:

 • Volgens recente cijfers gebruikt 6,4% van de mensen tussen de 15 en 64 jaar cannabis. Daarmee staat Egypte op de 25e plaats van landen met de meeste gebruikers.
 • Egypte ligt aan de opiumsmokkelroute tussen Azië en Europa. Dit betekent dat veel uit Libanon gesmokkelde hasj het land doorkruist, om nog maar te zwijgen van de cannabis die vanuit het zuiden en oosten van Afrika gesmokkeld wordt.
 • Informele hasjcafés zijn gangbaar in vele Egyptische steden en dorpen. De politie wordt vaak gestimuleerd om hun activiteiten te negeren.

Geschiedenis van cannabis in Egypte

Cannabis wordt al eeuwenlang geteeld en gebruikt in Egypte. Er is zelfs bewijs dat cannabis werd gebruikt ten tijde van de farao’s, aangezien er Egyptische mummies zijn gevonden met sporen van cannabis in hun haar, organen en weefsels. Dit werd later echter betwist omdat de mummies mogelijk verontreinigd zijn door moderne cannabis.

Veel oude Egyptische teksten beschrijven het gebruik van cannabis als een geneesmiddel dat gewaardeerd werd als behandeling voor verschillende aandoeningen, waaronder baarmoederkrampen, constipatie en zelfs pijnlijke teennagels.

Er wordt vermoed dat de oude Egyptenaren ook industriële hennep gebruikten, met name om touw en textiel te maken. Archeologen hebben een hennepdraad ontdekt in El Amarna, de stad van farao Achnaton. Er is nog niet bevestigd of dit Cannabis sativa is, aangezien de mogelijkheid bestaat dat het een andere soort hennepplant was.

In de twaalfde eeuw werd cannabis gebruikt door de islamitische soefi’s. Ze waardeerden de psychoactieve effecten van cannabis, omdat die hen in staat stelden om een staat van spirituele extase te bereiken. In de loop der eeuwen werd cannabisgebruik couranter, totdat het voorkwam in alle lagen van de Egyptische samenleving.

Dit veranderde in 1798. Tijdens de Franse bezetting sprak Napoleon zijn afschuw uit over het hasjgebruik van de lokale bewoners. In 1800 werd een decreet uitgevaardigd dat hasjgebruik verbood, maar mensen bleven gedurende de negentiende eeuw toch hasj gebruiken.

In 1879 en 1891 werden twee Sublime Orders (Hoge Bevelen) aangenomen, waarin de teelt en productie van cannabis en hasj uitdrukkelijk werd verboden. Deze bevelen werden gehandhaafd door de gewassen te verbranden en gereedschappen in beslag te nemen.

Moderne opvattingen

Er is een duidelijke kloof wat betreft de meningen over cannabis in Egypte. Hoewel cannabis zowel thuis als in cafés door veel mensen openlijk gebruikt wordt, zien anderen het als een gevaarlijke stof en zijn ze tegen legalisering. Tot voor kort hadden de Egyptische autoriteiten ook een negatieve mening.

Sinaïcannabis

Het schiereiland Sinaï (tussen Suez en Israël) is de belangrijkste regio in Egypte waar cannabis wordt geteeld. Het hier geteelde landras wordt ook wel Sinai of soms ‘Red Sea’ genoemd en wordt van oudsher geteeld door de Bedoeïenen. Er zijn twee soorten Sinai: een korte boomachtige plant en een langere klimplant die qua uiterlijk meer op een sativa lijkt. Deze laatste soort is gemakkelijker te leiden.

Beide planten hebben een doordringende geur, zijn compact en produceren een euforische high. Ze worden van oudsher bemest met modder uit de Nijl of kamelenmest en vervolgens verwerkt tot hasj van hoge kwaliteit. 

Cultureel cannabisgebruik in Egypte

Egypte is een overwegend islamitisch land. Dit betekent dat alcoholgebruik voor de meeste mensen verboden is en cannabis wordt gezien als een aanvaardbaar alternatief. ‘Bango’, een andere naam voor Egyptische cannabis, wordt gerookt door de Bedoeïenen op het schiereiland Sinaï en door vele armere mensen in de steden. De reden hiervoor is dat het gemakkelijk te kweken is, zelfs thuis in een tuin.

De middenklasse gebruikt eerder hasj, die meestal geïmporteerd wordt uit andere landen, zoals Libanon. Hasj produceert een merkbaardere ‘high’.

Naast roken is een andere traditionele consumptiemethode hasj ‘drinken’. De hasj wordt in een sigaret gedaan, die je vervolgens in een glas laat zakken. De hasj die aan het einde uitsteekt wordt aangestoken en het glas wordt bedekt. Omdat hasjrook zwaarder is dan de lucht eromheen, verzamelt de rook zich op de bodem van het glas. Vervolgens haalt de hasjgebruiker de afdekking van het glas en ‘drinkt’ de rook.

Is de ‘oorlog tegen drugs’ effectief?

Ondanks de strenge wetten over drugsgebruik in Egypte stijgt het aantal verslaafden in het land. In 2018 zei Ghada Wali, de minister van Sociale Solidariteit, dat de drugsverslavingscijfers twee keer zo hoog waren als het wereldwijde gemiddelde. Daaronder valt ook cannabisgebruik.

De Egyptische vlag achter een prikkeldraadomheining

Uit deze informatie blijkt dat de huidige benadering van drugsverslaving geen succes is. Zoals de parlementsleden al benadrukten zet de criminalisering van cannabisgebruik het gevangenissysteem van het land onder druk en bestraft degenen die slechts kleine hoeveelheden gebruiken.

Gaat cannabis in de toekomst gelegaliseerd worden?

Cannabis wordt in het hele land veel gebruikt. Zelfs de autoriteiten knijpen vaak een oogje toe wanneer ze mensen het zien gebruiken. Toch is de overheid momenteel van mening dat het een illegale drug is en dat het gebruik ervan een strafbaar feit is.

Het voorstel van John Talaat over decriminalisering laat zien dat de houding mogelijk aan het veranderen is. Dit is zeker het geval als de Egyptische overheid het financiële potentieel van de legalisering van cannabisteelt gaat onderzoeken. Andere Afrikaanse landen hebben het gebruik van medicinale cannabis al gelegaliseerd en Zuid-Afrika heeft het zelfs al volledig gedecriminaliseerd. Misschien volgt Egypte in de toekomst dit voorbeeld.

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top