Cannabis in Syrië – Wetgeving, Gebruik en Geschiedenis

De Syrische vlag en een tank rijden over puin en een cannabisplant

Syrië zit in een serieus conflict. Daardoor is het land verdeeld in verschillende facties. Op sommige plekken kan het gebruik van cannabis leiden tot een gevangenisstraf. Op andere plekken kan elke vorm van handel leiden tot de doodstraf. Maar cannabis werd niet altijd afgekeurd. In het verleden was het gebruik van hasj wijdverspreid in het hele land.

  • Hoofdstad
  • Dimashq (Damascus)
  • Inwoners
  • 23,411,000
  • CBD Producten
  • Illegaal
  • Recreationele cannabis
  • Illegaal
  • Medicinale cannabis
  • Illegaal

Cannabiswetten in Syrië

Is het bezit en gebruik van cannabis in Syrië toegestaan?

Syrië zit momenteel midden in een bittere, bloedige oorlog. Op het moment van schrijven, zijn al meer dan 500.000 Syriërs dood of vermist als direct resultaat van het conflict. Omdat verschillende delen van het land onder controle zijn van verschillende facties (zoals al-Qaeda en IS), verschilt ook de cannabiswetgeving, afhankelijk van de locatie.

Zo was bijvoorbeeld, tot voor kort, Raqqa onder controle van IS. Cannabis was dus niet alleen verboden, maar overtreders gingen automatisch de gevangenis in (enkele rapporten melden dat ook marteling werd gebruikt).

In de gedeeltes van het land die beheerst worden door President Bashar al-Assad, is het Syrische wetboek van strafrecht van toepassing. Hierin staat dat het gebruik en bezit van cannabis illegaal is. Hoe dan ook, beschouwt deze wet drugsverslaafden als “mentaal ziek” en behandelt ze niet automatisch als criminelen. Als de autoriteiten de overtreder niet als een verslaafde beschouwen, dan kan het bezit ervan leiden tot een gevangenisstraf (mogelijk zelfs levenslang).

Is de verkoop van cannabis in Syrië toegestaan?

De handel, de verkoop en de verspreiding van drugs in Syrië is een veel ernstiger misdrijf. Ook hier geldt weer, ‘wetten’ kunnen verschillen afhankelijk van het gebied waarin de overtreder werkt, maar onder Syrische wetgeving, loopt de overtreder die betrapt wordt op de verkoop van cannabis, het risico op een gevangenisstraf van 20 jaar, plus een flinke boete.

Voor drugshandel op grote schaal, kan zelfs de doodstraf opgelegd worden. Vanwege het ontbreken, over de afgelopen jaren, aan informatie afkomstig uit dit door oorlog verscheurde land, is het onmogelijk te zeggen hoe veel mensen geëxecuteerd werden wegens drugshandel. Wat we wel weten is dat President Assad over de afgelopen jaren amnestie aangekondigd heeft, waarbij de doodstraf omgezet werd tot levenslang voor oude misdaden, met uitzondering van de drugs- en wapenhandel.

In 2017 kondigde de Minister van Binnenlandse Zaken Mohammed al-Shaar aan dat Syrië toegewijd was aan de uitroeiing van de drugshandel en samen zou werken met alle internationale acties inzake narcoticabestrijding.

Een cannabisplant met oranje pigmenten

Is de teelt van cannabis toegestaan in Syrië?

Ondanks de strengheid van de wet, lijkt het erop dat cannabis nog steeds in grote delen van het land gekweekt wordt. Bijvoorbeeld, in het noorden van Syrië, is de cannabisteelt wijdverspreid, gezien het feit dat er weinig effectieve krachten zijn ter voorkoming of ontmoediging van de boeren.

Dat betekent niet dat de straffen die opgelegd worden indien men betrapt wordt op de teelt van cannabis niet zwaar zijn. De Syrische burger Ali Abdul Aziz vertelde wat gebeurde nadat zijn vader cannabis op zijn land had geplant. “De Koerdische Volkbeschermingseenheden (PYD) (…) hielden toezicht op het land van mijn vader,” vertelt hij. “Mijn vader had cannabis geplant om van zijn schulden af te komen, nadat hij geen andere mogelijkheid meer zag om ze af te betalen, vanwege de steeds hogere kosten verbonden aan de landbouw en de schaarsheid van het vereiste materiaal.”

De PYD stopte de verkoop van de gewassen van de vader van Aziz en stuurde hem en zijn partner de gevangenis in. Daarnaast moesten ze 100.000 Syrische ponden betalen voor iedere maand gevangenisstraf.

In gebieden gecontroleerd door militante islamitische groepen, worden cannabisoogsten voortdurend verbrand. In andere delen van het land wordt de cannabisteelt daarentegen gebruikt als politiek instrument. Toen bijvoorbeeld de door armoede getroffen boeren begonnen te protesteren tegen de Syrische bezetting in Libanon, hielden de autoriteiten van Damascus stilletjes op met het uitroeien van de cannabisoogsten, in een poging om de situatie glad te strijken.

Is CBD legaal in Syrië?

De Syrische wet maakt geen verschil tussen CBD en cannabis. Derhalve wordt het dus beschouwd als een illegale stof, ondanks het feit dat het THC-niveau laag is (de stof die verantwoordelijk is voor de ‘high’) en het mag niet verkocht, gekocht of gebruikt worden.

Is het mogelijk cannabiszaadjes naar Syrië te sturen?

Cannabiszaadjes zijn illegaal in Syrië en kunnen het land niet per post binnenkomen.

Medicinale cannabis in Syrië

Er bestaat geen medisch cannabis programma in Syrië en het lijkt er niet op dat de overheid dat binnenkort zal introduceren.

PROHBTD bezocht Syrië in 2017 om te praten met Asya Abdullah (Democratische Uniepartij) over medicinale cannabis. Op de vraag of het in de toekomst gelegaliseerd zou worden, antwoordde ze:

“Ik begrijp dat er een aantal westerse landen zijn waar besloten is dat de consumptie van cannabis nu legaal is. Maar elk land heeft wetten die passend zijn voor de lokale bevolking (….) dus ik verwacht dat een dergelijke actie hier niet geaccepteerd zal worden door de meeste inwoners.”

Industriële hennep in Syrië

De Onderzoeksdienst van het Amerikaanse Congres bericht dat er hennep wordt geproduceerd in Syrië. Maar verder is nauwelijks bewijs dat suggereert dat het actief wordt verbouwd, of dat er een industriële hennepproductie bestaat in het land.

Goed om te weten

Als u van plan bent om naar Syrië te reizen (of daar momenteel woont), dan is het misschien interessant om te weten dat:

 • Het World Drug Report 2006 heeft voorlopig geconcludeerd dat 2% van de bevolking van Syrië cannabis gebruikte. Dit is relatief laag in verhouding tot andere landen in de wereld.
 • Syrië is een doorvoerland – hetgeen betekent dat drugs via het land naar andere bestemmingen worden gesmokkeld.
 • Er zijn bronnen die beweren dat het cannabisgebruik toegenomen is sinds de oorlog in Syrië uitbrak, vooral onder studenten.

De geschiedenis van cannabis

Deskundigen zijn van mening dat cannabis al eeuwenlang in Syrië te vinden is. Sommigen beweren dat de Arabieren het meenamen nadat ze het land veroverden in de 9e eeuw en, in tegenstelling tot alcohol (dat verboden werd in 1000 na Chr. door Fatima King al-Hakim), was het gebruik ervan toegestaan.

Anderen suggereren dat de soefi’s cannabis naar Syrië brachten. Soefi’s (aanhangers van de mystieke traditie binnen de Islam) gebruikten cannabis in hun religieuze rituelen en prezen het voor de psychoactieve eigenschappen ervan.

Hoe dan ook, het is bekend dat cannabis vanaf de 13e eeuw in het Midden-Oosten frequent werd gebruikt. Hasj werd zelfs een nog meer wezenlijk onderdeel van het leven in Syrië nadat de Mammelukken de Ajjoebiden-dynastie omvergeworpen hadden. Dit gebeurde in het midden van de 13e eeuw en markeerde het begin van een periode van decadentie en welvaart voor het land.

Een Syrische dichter van die tijd, al-Is-Irdi geheten, schreef zelfs een gedicht over de positieve aspecten van hasj.

                Het geheim van hasj verheft de geest

                In een ascentie van lichaamloze gedachten.

                Het is de zuivere geest. Bevrijd van grenzen

                Van zorgen. Alleen de uitverkorenen mogen het proeven.

                (…)

                Bij hasj bestaat geen zonde. U wordt niet gestraft.

Een oud Syrisch schilderij van een man die gedetailleerde kleding draagt

Ondanks de populariteit van hasj (en de algemene acceptatie ervan door de heersers ten tijde), zijn er, door de geschiedenis heen, pogingen ondernomen om het uit te roeien. In de 14e eeuw, bijvoorbeeld, gaf de Sultan Nizam-Ud-Din het bevel om alle cannabisplanten te verbranden en veroordeelde alle gebruikers van hasj tot uittrekking van hun tanden!

In de 16e eeuw was de houding ten opzichte van cannabis in Syrië aanzienlijk veranderd. In het verleden beschouwd als een weelderige drug, werd het nu bekend als het ‘wiet van de armen’, en rijke mensen distantieerden zich graag hiervan. 

De cannabishandel vandaag de dag

Syrië is een doorvoerland, hetgeen betekent dat drugs hier regelmatig doorheen gesmokkeld worden. De meeste van deze drugs (inclusief hasj) zijn op weg naar andere landen in het Midden-Oosten, West-Europa en de Amerika’s.

Naast het feit dat het aan een belangrijke, illegale handelsroute ligt, heeft Syrië ook een eigen cannabismarkt. In de Syrisch-Koerdische gebieden in het noorden, is de populariteit van de cannabisteelt toegenomen, omdat door armoede getroffen boeren zich aan deze nieuwe handel wijden om geld te verdienen.

De Syrische vlag en oude gebouwen op een berghelling naast een rivier

De teelt ervan is bijzonder wijdverspreid in plaatsen zoals Ayn al-Arab (Kobani genoemd door de Koerden). De Koerdische veiligheidstroepen ontkennen enige verantwoordelijkheid hiervoor, maar geven de schuld aan de Turkse groepen die de economische problemen van het gebied proberen uit te buiten.

De Koerdische veiligheidstroepen arresteren cannabiskwekers niet, ongeacht wie verantwoordelijk is. Dit is ook te wijten aan het feit dat ze anders de dorpsbewoners zouden beroven van een inkomen, in een gebied waar er geen alternatieven bestaan.

Er zijn geruchten dat een gedeelte van de inkomsten van de cannabisbteelt gebruikt wordt om militante groeperingen in het land te financieren. Er bestaan bewijzen dat deze groepen een actieve rol spelen in de financiering van de plantages en de smokkel van hasj naar het Westen.

De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) is een goed voorbeeld, maar het is zeker niet het enige. Hezbollah (een Libanese militante groepering) is hier ook mee in verband gebracht en het wordt geschat dat het jaarlijkse inkomen van drugsgerelateerde activiteiten circa € 4,35 miljard bedraagt.

Een landschap van Syrië, een pistool en een mes

Syrië en de Libanese cannabishandel

De spanningen zijn historisch hoog tussen Syrië en Libanon. Syrië bezette Libanon in 1976 en transformeerde de Bekavallei van een gebied dat zich concentreerde op de teelt van graan, wijn en fruit, tot een gebied dat zich bijna uitsluitend wijdt aan de teelt van drugs.

Het werd gemeld dat Syrische soldaten die in het gebied actief waren, maar liefst $ 30.000 (€27.000) per jaar verdienden aan de drugshandel. Hogere ambtenaren, waaronder de broer van de voormalige President Hafez al-Assad, verdienden nog veel meer.

Sommige berichten stelden dat de Amerikaanse regering in die tijd (onder President Bush) medeplichtig was aan deze activiteiten, en de omvang van de Syrische betrokkenheid verdoezelde. Indien dit waar is, hebben ze daadwerkelijk toegelaten dat de regio een belangrijke wereldwijde hub werd voor de handel van heroïne en hasj.

Deze beschuldigen dwongen de VS ertoe om openlijk de Syrische strijdkrachten onder druk te zetten om wijdverspreide uitroeiingsacties te implementeren.

In 2005 was de Syrische bezetting van Libanon voorbij. Nadat de troepen zich terugtrokken, nam de productie van hasj ook af. Maar over de laatste jaren, is deze weer toegenomen, nu de Libanese strijdkrachten zich concentreren op grensoverschrijdend geweld en de verplaatsingen van meer dan 800.000 vluchtelingen. Men denkt dat de Hezbollah nu de Bekavallei controleert.

Zal cannabis in de toekomst gelegaliseerd worden?

Gezien de huidige politieke situatie, maar ook de strenge wetten ten aanzien van cannabisgebruik, -verkoop en -teelt, ligt het niet voor de hand dat de situatie van cannabis in Syrië in de nabije toekomst zal veranderen. Medicinaal gebruik wordt niet vermeld als een mogelijkheid door de autoriteiten en in sommige delen van het land wordt recreatief gebruik ervan afgekeurd. 

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top