Cannabis in Zimbabwe – Wetten, Gebruik en Geschiedenis

De vlag van de Zimbabwe en een hennepveld

De Zimbabwaanse cannabiswetgeving is streng, met lange gevangenisstraffen tot tien jaar zelfs voor beperkt privégebruik. In 2018 nam het land echter progressieve stappen door de teelt van de plant voor medicinale doeleinden te legaliseren. Dit is waarschijnlijk economisch gunstig voor Zimbabwe en kan leiden tot verdere wetswijzigingen in de loop der tijd.

  • Hoofdstad
  • Harare
  • Inwoners
  • 19,571,000
  • CBD Producten
  • Illegaal
  • Recreationele cannabis
  • Illegaal

Cannabiswetten in Zimbabwe

Is bezit en gebruik van cannabis toegestaan in Zimbabwe?

Volgens de Dangerous Drugs Act is het bezit of gebruik van cannabis in Zimbabwe illegaal.

De straffen zijn streng voor overtreders. Als de overtreder in het bezit van ‘bereide Indiase hennep’ wordt aangetroffen, of deze rookt, of ‘anderszins gebruikt’, kan hij/zij worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar. Zij kunnen ook een flinke boete krijgen. Het is ook illegaal om gebouwen te beheren waar cannabisgebruik plaatsvindt en om parafernalia te bezitten die verband houden met het roken van cannabis.

In tegenstelling tot veel andere landen heeft Zimbabwe geen specifieke overheidsinstantie die belast is met het ontwikkelen en implementeren van een drugsbestrijdingsstrategie. In plaats daarvan wordt deze beheerd door de regering zelf (het ministerie van Volksgezondheid en Kinderwelzijn). Het drugsdepartement van de politie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het drugsbeleid van het land.

Is de verkoop van cannabis toegestaan in Zimbabwe?

Het is ook illegaal om cannabis te verkopen, te leveren, te importeren of te exporteren in Zimbabwe.

De wet bepaalt dat, indien de overtreder wordt betrapt op het smokkelen van cannabis naar of vanuit het land, hij een boete kan krijgen en tot 10 jaar gevangenisstraf. De politie heeft het recht om gebouwen en verdachten te onderzoeken en verzet kan tot zes maanden gevangenisstraf leiden.

Ondanks deze strenge straffen neemt de handel toe. Majaha Mkwanananzi, van de CID Drugs and Narcotics Squad, verklaarde dat criminele netwerken koeriers verzorgen om drugs naar Zimbabwe te smokkelen, en dat de situatie ‘ongebreideld’” is geworden.

“Handelaars lokken koeriers door ze verslaafd te maken aan drugs”, zegt hij. “Er zijn invallen en arrestaties geweest in vrachtauto’s die drugs vervoeren in de toegangshavens van ons land en de wetshandhavingsinstantie heeft haar activiteiten geïntensiveerd terwijl we werken aan het terugdringen van de bevoorrading van deze [sic] drugs.”

Een cannabisplant

Is de teelt van cannabis toegestaan in Zimbabwe?

De teelt van cannabis is ook illegaal en als de overtreder wordt betrapt, kan hij een hoge boete en een gevangenisstraf krijgen.

De Zimbabwaanse regering heeft nu echter de teelt voor medicinale en onderzoeksdoeleinden gelegaliseerd, in een poging om de economie van het land te stimuleren. Dit is grotendeels om te profiteren van de bloeiende internationale markt.

Anderen dringen erop aan dat de industriële hennepteelt serieuzer wordt genomen. Dr. Zorodzai Maroveke, hoofd van de Zimbabwe Industrial Hemp Trust, geeft commentaar: “Het is niet verstandig om zo’n waardevolle hulpbron nog langer als vanzelfsprekend te beschouwen.

Er is bezorgdheid geuit door religieuze leiders en andere organisaties, die suggereren dat gelegaliseerde teelt de illegale drugshandel alleen maar zal aanwakkeren. Het land is echter al een belangrijke tabaksexporteur en genereerde in 2017 ongeveer 827 miljoen dollar uit het gewas.

Om cannabis te kunnen kweken, moeten bedrijven:

 • Een vergunning aanvragen bij de overheid
 • Drie exemplaren verstrekken van het plan van het voorgestelde teeltgebied (om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de voorschriften)
 • 40.000 dollar licentiegeld betalen
 • Een jaarlijkse quota van 15.000 dollar betalen
 • Een verlenging van de licentie aanvragen indien nodig ($20.000).
 • Een onderzoeksvergoeding (indien van toepassing) van 5.000 dollar betalen – om te vernieuwen, dit is 2.500 dollar.

Zij moeten ook duidelijk hun plannen voor de locatie vermelden, samen met ramingen van de hoeveelheden die waarschijnlijk zullen worden geproduceerd en verkocht. Als de minister van Volksgezondheid hun plannen als een risico voor de volksgezondheid en de veiligheid beschouwt, worden ze verworpen.

Alle vergunningen zijn vijf jaar geldig en kunnen worden verlengd. Als de organisatie op meer dan één locatie cannabis wil kweken, moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Er worden ook routinecontroles uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de feitelijke activiteiten op de site overeenkomen met wat er in de oorspronkelijke aanvraag was aangegeven.

Is CBD legaal in Zimbabwe?

CBD kan niet worden gekocht, verkocht of gebruikt in Zimbabwe. Maar dankzij de nieuwe wetten die in 2018 zijn ingevoerd, kunnen bedrijven nu cannabis voor medicinale doeleinden kweken en CBD-producten exporteren naar andere landen.

Op het moment van schrijven is er maar één particulier bedrijf dat een medicinale cannabisvergunning heeft verkregen en is begonnen met de kweek.

De chemische formule voor CBD- en Cannabis-fabriek

Is het toegestaan om cannabiszaden naar Zimbabwe te sturen

De Dangerous Drugs Act stelt dat “het geheel of een deel” van de cannabisplant illegaal is, inclusief de zaden. De wet stelt echter zaden vrij die “geplet, vermalen of op een andere manier verwerkt zijn om het ontkiemen te voorkomen”.

Dit betekent dat, op voorwaarde dat de zaden niet kunnen worden gebruikt voor het kweken van cannabisplanten, ze legaal zijn om te kopen, te gebruiken en te verkopen. Wat betreft de verzending naar het land? De zaden moeten voldoen aan de wet om legaal te zijn.

Medicinale cannabis in Zimbabwe

In 2018 kondigde de Zimbabwaanse regering aan dat de teelt van medicinale cannabis werd gelegaliseerd, waarmee het de tweede Afrikaanse natie was die deze stap zette. Echter, slechts een maand na de eerste aankondiging werden de plannen in de wacht gezet, vanwege problemen met de naleving. Cannabis wordt ook nog steeds aangeduid als een ‘gevaarlijke drug‘ in de wettelijke documentatie van het land.

Tegen het einde van het jaar waren de zaken weer op schema. Vanaf februari 2019 hadden meer dan 200 buitenlandse en lokale investeerders belangstelling getoond om deze kans te benutten. Tot op heden zijn er 44 goedgekeurd, maar slechts één bedrijf is daadwerkelijk met de teelt begonnen.

Medicinale cannabisteeltvergunningen:

 • Zijn verlengbaar
 • Zijn vijf jaar geldig
 • Geven telers het recht om cannabis te verkopen en te vervoeren, zowel in gedroogde vorm als in olievorm

 In 2020 werden nieuwe regels ingevoerd om meer duidelijkheid te scheppen over de teelt van medicinale cannabis en om de industrie, die het land aanzienlijke inkomsten kan opleveren, een impuls te geven.

Begin 2021 verleende het Ministerie van Gezondheid van Zimbabwe een vergunning aan Amatheon Agri voor de productie van cannabis voor zowel medisch, als wetenschappelijk gebruik. De vergunning is afgegeven voor vijf jaar, onder voorbehoud van strenge inspectie en regelgeving.

Medische cannabis in containers en een bord met cannabis en een gewricht

Industriële hennep in Zimbabwe

Door de wetswijzigingen kunnen bedrijven een vergunning aanvragen voor het kweken van cannabis voor medicinale en onderzoeksdoeleinden. Op dit moment zijn er geen vergunningen verleend voor de productie van industriële hennep.

Dr. Zorodzai Makovere (Zimbabwe Industrial Hemp Trust) gaf haar mening over de zaak: “Er is een wereldwijde dynamiek op het gebied van cannabis terwijl Zimbabwe een enorm concurrentievoordeel heeft op de landen die tot nu toe de trend hebben gezet,” verklaarde ze. “De regering heeft het passend geacht omdat ze niet alleen kijkt naar de economische voordelen, maar ook naar de medicinale voordelen die niet alleen de medicinale cannabis maar ook de industriële cannabis met zich meebrengt”.

Deskundigen geven aan dat de plant meer dan 25.000 toepassingen heeft en aanzienlijke economische voordelen biedt.

In februari 2020 werd in Zimbabwe het eerste legale cannabisgewas geoogst. Van de vijf geplante soorten groeiden er slechts twee goed; de andere gewassen mislukten grotendeels door gebrek aan regen en door de temperaturen die warmer waren dan gemiddeld.

Maar nu meer boeren tijdens hun proefprojecten betere resultaten boeken dan de vorige jaren, wil Zimbabwe een regionaal centrum voor de industriële hennepproductie worden.

Tino Kambasha, Corporate Affairs Officer van het Zimbabwe Investment Development Agency uitte zijn enthousiasme over de snelle groei van de industrie. Hij voegde eraan toe: “Verwacht wordt dat de wereldwijde cannabisindustrie over drie jaar een handel van 46 miljard dollar zal vertegenwoordigen – tegenover 16,47 miljard dollar dit jaar”.

Een hennepplant tegen de zonsondergang

Goed in te weten

Voor wie naar Zimbabwe reist (of er momenteel woont), is het wellicht interessant om het volgende te weten:

Cannabisgeschiedenis

Cannabis wordt in Zimbabwe al honderden jaren gekweekt en gebruikt. Oorspronkelijk heette het mupanjere, wat kan worden vertaald als ‘de boom die wijsheid geeft’, en werd door de oude Zimbabwanen gewaardeerd om zijn helende eigenschappen. Het werd ook gebruikt in religieuze rituelen.

In sommige traditionele ceremonies werd cannabis gebruikt (begeleid door mbira muziek), als een manier van interactie met voorouderlijke geesten. Deze praktijk was wijdverbreid in dit deel van het continent.

Deze traditionele praktijken duren tot op de dag van vandaag voort. De Zimbabwe National Practitioner’s Association, in reactie op de aankondiging van de regering om de medicinale cannabiskweek te legaliseren, gaf commentaar: “De drug maakt deel uit van onze kruidengeneeskunde …. we hebben hem altijd gebruikt om bepaalde kwalen te genezen en voor exorcisme”.

Opvattingen over cannabis

Cannabis wordt op grote schaal gebruikt in het land (hoewel sommige cijfers suggereren dat de prevalentie lager is dan in de buurlanden). Het is ook relatief gemakkelijk om het te vinden en wordt door de Zimbabwanen ‘imbange’ of ‘mbange’ (dat waarschijnlijk komt van het Sanskriet woord ‘bhanga’) of ‘dagga’ genoemd.

Cannabis is al lang een integraal onderdeel van de traditionele geneeskunde in Zimbabwe en sommige gebruiken het ook cosmetisch, om hun haar te versterken en de haargroei te bevorderen.

Er is een klein maar luidruchtig pro-legaliseringskamp in het land, wat ongebruikelijk is voor een Afrikaans land. Veel mensen stellen zich echter op het standpunt dat cannabis een gevaarlijke drug is die psychische aandoeningen veroorzaakt, ondanks dat er geen bewijs is om dit te staven. Sensationalistische berichten in de media dienen om deze negativiteit verder te voeden.

Waar wordt de cannabis geteeld?

De Binga-regio is het cannabisteeltgebied van Zimbabwe. Het ruige landschap is ideaal voor de kweek, om nog maar te zwijgen van het tropische klimaat. Het is een van de meest onderontwikkelde delen van het land en de meeste inwoners zijn Tonga. De lokale overheid beschouwt cannabis als cultureel belangrijk voor het Tonga-volk, hoewel Binga nog steeds onder de nationale drugwetgeving van Zimbabwe valt.

Cannabis wordt ook gekweekt in Chipinge, Chiredzi, Ruangwe en Nyanga, die allemaal in de oostelijke hooglanden liggen, en Mtolo in het noordoosten. Het overgrote deel van de geproduceerde cannabis is voor huiselijk gebruik, hoewel er soms kleine hoeveelheden naar Zuid-Afrika worden gesmokkeld.

De meeste plantages zijn klein en worden gerund door lokale boeren die het financieel moeilijk hebben. In de afgelopen jaren zijn er grotere boerderijen ontstaan, waarschijnlijk als antwoord op de toegenomen vraag. Zo werd in 2009 een plantage van drie hectare gevonden in Umzingwane en komen boerderijen met 10.000 of meer planten steeds vaker voor.

Zal cannabis in de toekomst worden gelegaliseerd?

Zimbabwe zet inderdaad grote stappen met cannabis. De beslissing om de teelt voor medicinale doeleinden te legaliseren is progressief en het is mogelijk dat er wordt doorgegaan met het legaliseren van industriële hennep en zelfs met de introductie van een medicinaal cannabisprogramma.

Ondanks het feit dat het land een grens deelt met Zuid-Afrika (dat onlangs het persoonlijk gebruik van cannabis heeft gedecriminaliseerd), lijkt de houding van Zimbabwe conservatiever te zijn. Als zodanig is het onwaarschijnlijk dat het recreatieve cannabisgebruik binnenkort zal worden gedecriminaliseerd.

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top