Mandarin Punch Gefeminiseerd

Mandarin Punch Gefeminiseerd

Mandarin Punch Gefeminiseerd heeft uitsluitend bekroonde voorouders, waaronder Maple Leaf Indica, White Widow, NYC Diesel en California Indica. Je kunt op elk moment van de dag genieten van de gebalanceerde effecten van deze soort. In dit kweekverslag lees je over de grote oogst, het heerlijk zoete smaakpalet en de met hars bedekte toppen!

Bloeifase: 68 dagen

Totale kweektijd, van zaadje tot oogst: 99 dagen

Totale oogst: 107 gram

THC-gehalte: 27,23%

Mandarin Punch Gefeminiseerd (ook verkrijgbaar in een autoflower variant) is gecreëerd om de fijnere kwaliteiten van vier populaire cultivars met elkaar te verenigen. We hebben ons laten inspireren door meerdere storische cultivars, waarvan we de beste eigenschappen hebben geselecteerd. Het resultaat hiervan is dat Maple Leaf Indica, White Widow, NYC Diesel en California Indica gelden als de bouwstenen van deze robuuste soort. 

Mandarin Punch Gefeminiseerd is gecreëerd met behulp van klassieke cultivars en brengt nieuwe en opwindende eigenschappen naar de voorgrond waar je als kweker optimaal van kunt genieten. Het was een opwindend en interessant proces om deze fantastische kwaliteiten te ontdekken en te documenteren voor ons nieuwste kweekdagboek.

We zijn onze kweekcyclus begonnen met het selecteren en ophangen van onze lampen. Voor het ontkiemen van de zaadjes hebben we een 600W Green Power Philips HPS gebruikt. Deze lamp hebben we vervolgens voor de rest van de kweekcyclus vervangen door een 1000W Green Power Philips HPS lamp, die we aan het plafond op drie meter boven de grond hebben bevestigd. De aarde en voedingsstoffen zijn essentiële onderdelen van elke kweek in een binnentuin. Tijdens onze vorige kweek bleek het gebruik van BAC Lava Mix een groot succes, dus ook deze keer hebben we gekozen voor deze aarde. Ook hebben we opnieuw gebruik gemaakt van de Bio Grow en Bio Bloom voedingsstoffen.

Van begin tot eind hebben we onze omgeving en parameters nauwlettend in de gaten gehouden, wat zorgt voor een betere oogst. We hebben de temperatuur van de ruimte met de lampen aan op 24 °C gehouden, terwijl de temperatuur met de lampen uit telkens met drie graden daalde tot 21 °C. Om de luchtstroom in de ruimte te bevorderen, hebben we meerdere oscillerende ventilatoren geinstalleerd onder het bladerdak en de onderste takken, die we steeds verplaatsten naarmate de planten groter werden.

Ontkiemen en zaailing

Aan het begin van week één hebben we de zaden in vooraf bevochtigde Jiffy groeiblokjes geplaatst. Om de ontkieming vervolgens te bevorderen, hebben we de blokjes in een omgeving met 68% vochtigheid geplaatst. Zodra we de zaden in de blokjes hadden geplaatst, hebben we ze 80 cm onder onze 600W Green Power HPS lampen gezet en hebben we onze vegetatieve lichtcyclus ingesteld op 18 uur aan en 6 uur uit per dag. 

De zaden van Mandarin Punch Gefeminiseerde produceren uitsluitend vrouwelijke planten, dus we wisten dat we net zoveel zaden konden planten als dat er ruimte was in onze kweekruimte. Binnen een paar dagen zagen we de kiemlobben uit de Jiffy blokjes komen. Dit was een teken dat alle zaden waren ontkiemd en naar de lampen begonnen te reiken. 

We lieten onze Mandarin Punch Gefeminiseerd drie dagen groeien voordat we 100 ml water rond de centrale hoofdstam goten. We hebben de zaailing zeven dagen in dit medium gelaten voordat we wortels zagen uitsteken uit de zijkanten en de bodem van het blokje, waarna we besloten dat het tijd was voor een grotere bak.

Groeifase

We begonnen week twee met het plaatsen van de zaailing van onze Mandarin Punch Gefeminiseerd in een 5-liter bak. Omdat we onze zaailing in zo’n grote bak hadden overgeplant, hoefden we de plant gedurende de rest van de cyclus niet te verplanten en hadden de wortels genoeg ruimte om zich uit te strekken. 

Hierna hebben we een oplossing van water en Bio Grow voedingsstoffen in een volume van 100 ml direct rond de basis van de stam toegevoegd. Deze voedingsoplossing had een EC-waarde van 1,4 en een pH-waarde van 6,2.

Aan het begin van de groeifase hebben we voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op ongewenste insecten in onze kweektuin te minimaliseren. We hebben gekozen voor een organische methode die kwekers al generaties lang gebruiken, namelijk roofwantsen. We hebben deze nuttige insecten losgelaten nadat we onze Mandarin Punch Gefeminiseerd in de aarde hadden overgeplant.

Als eerste kozen we voor een zakje Amblyseius Californicus, die het ontwikkelen van spint voorkomen. Ook lieten we een apart zakje Amblyseius Swirskii los, wat meer algemene roofwantsen zijn die kleine, zachte insecten eten en voornamelijk gebruikt worden om witte vliegen en trips te bestrijden. 

In week drie zagen we dat onze plant goed reageerde op de toevoeging van de voedingsstoffen en de extra ruimte: Onze Mandarin Punch Gefeminiseerd groeide in één week van 8 cm naar 17 cm. Deze week zijn we overgestapt naar 200 ml voedingsoplossing, nog steeds met een EC-waarde van 1,4, die we aan de basis van de stam toevoegden.  

Dankzij deze toevoeging groeide onze plant behoorlijk snel. Ze had inmiddels al meer dan zes knopen, waaronder bovendien grote, felgroene bladeren groeiden. Wij besloten onze plant op natuurlijke wijze te laten groeien, maar als je als kweker liever je planten trimt, was dit een goed moment geweest. 

In week vier zette de sterke groei van de week ervoor zich stug door, wat een bossige plant opleverde met bladeren die over elke kant van de 5-liter bak uitstaken. De nauwe afstand tussen de knopen van Mandarin Punch Gefeminiseerd zorgde voor talrijke zijtakken op de structuur van 28 cm. 

Het ontstaan van al deze bladerden had als resultaat een dichte zone van muffe lucht binnen het bladerdak. Hoewel we over een toereikend ventilatiesysteem beschikten om de lucht in de kweekruimte te verplaatsen, hebben we enkele maatregelen genomen om het ontstaan van schimmel op de knoppen tegen te gaan: we hebben enkele grotere bladeren verwijderd om de luchtstroom te verbeteren, en we hebben de luchtvochtigheid in onze kweekruimte verlaagd tot 60%.

Aan het begin van de week hebben we aan de aarde 400 ml water toegevoegd. Om de groeiende wortelzone te ondersteunen, hebben we deze toevoeging geleidelijk verhoogd tot 800 ml tegen het einde van de week. Ook hebben we aan de oplossing iets meer voedingsstoffen toegevoegd, wat resulteerde in een uiteindelijke EC-waarde van 1,7. De pH-waarde van de oplossing hebben we echter altijd hetzelfde gehouden en dient 6,2 te blijven. 

Tegen het einde van week vier lieten we de bloeifase van Mandarin Punch Gefeminiseerd beginnen door de fotoperiode aan te passen: we veranderden ons lichtschema naar 12 uur aan en 12 uur uit per dag. 

Bloeifase

In week vijf hebben we de hoeveelheid voedingsstoffen in de oplossing verhoogd tot een EC-waarde van 1,8, die we gedurende de rest van de kweek hebben aangehouden. Ook de hoeveelheid water hebben we geleidelijk aan verhoogd van 800 ml aan het begin tot 1500 ml tegen het einde van de week. Onze plant was inmiddels 47 cm hoog en begon aan de ‘stretch’-periode tijdens de overgang naar de bloeifase.

Gedurende week zes is onze Mandarin Punch Gefeminiseerd licht gegroeid tot 71 cm. Hoewel de eerdere ontbladering een positieve invloed had gehad op de groei van onze plant, groeide ze weer erg snel en kreeg ze opnieuw een bossig uiterlijk. We verwijderden daarom enkele van de lagere takken om een betere luchtstroom rond de plant te creëren en om de energie van te plant deels te sturen naar de resterende takken. 

Het was inmiddels vier weken geleden dat we onze nuttige insecten hadden losgelaten, en dus voegden we nog een zakje Amblyseius Californicus en een zakje Amblyseius Swirskii toe. Dit zou voldoende moeten zijn om aanvallen van spint en schadelijke insecten met een zachte huid te voorkomen.

Tegen week zeven zagen we de beginselen van de vorming van toppen: de groei van de takken was inmiddels vertraagd, en op elk uiteinde begonnen zich witte stigma’s te vormen. Onze plant had een gezonde, levendige groene kleur, en de uiteinden van de bladeren strekten zich naar buiten om zoveel mogelijk licht op te vangen. 

Gedurende de afgelopen weken hebben we oplossingen met veel voedingsstoffen toegevoegd, dus zijn we deze week begonnen met een spoeling van de aarde met zuiver water. Het spoelen van de aarde zorgt ervoor dat opgehoopte zoute voedingsstoffen uit de wortelzone worden verwijderd. We deden dit door zuiver water over het bodemoppervlak te gieten totdat we overtollig water tevoorschijn zagen komen. 

Dit overtollige water vingen we op en voerden we af in een lekbak, zodat de bodem het niet opnieuw kan opnemen. Na deze spoeling aan het begin van de week zijn we weer overgegaan op de reguliere voedingsoplossing met een EC-waarde van 1,8. 

Ook gedurende week acht bleef onze Mandarin Punch Gefeminiseerd stabiel doorgroeien en kwam ze 116 cm boven het grondoppervlak uit. Bij de takuiteinden en de apicale stam nam de ruimte tussen de knopen toe in vergelijking met de week ervoor. Er was inmiddels sprake van een duidelijke structuur voor de ontwikkeling van de apicale cola en een gelijkmatige structuur van de lagere takken. 

Ook trimden we onze plant nogmaals om ervoor te zorgen dat licht het bladerdak optimaal kon binnendringen om de lagere toppen te bereiken. Onze Mandarin Punch Gefeminiseerd bevond zich inmiddels nagenoeg in de perfecte conditie om de zich ontwikkelende zware toppen aan te kunnen. We keken vol spanning uit naar de overgang van verticale groei naar het vormen van de knoppen.

Aan het begin van week negen hebben we nog een paar dunnere takken verwijderd om onze plant geen onnodige schokken of stress te bezorgen. Ook bevonden deze takken zich ver van de lichtbron, en door ze te verwijderen kon de plant haar energie richten op de zich vormende toppen.

Tegen week tien had onze Mandarin Punch Gefeminiseerd grote bloemen ontwikkeld die bedekt waren met witte stigma’s. De bladeren in de buurt van de toppen werden langzaamaan bedekt met een dunne laag trichomen. De bloemen waren dicht en hadden door de zich opstapelende schutbladeren een piekerig uiterlijk. Vanwege de toenemende hoeveelheid knoppen en het risico op schimmel in vochtige omstandigheden, verlaagden we deze week de luchtvochtigheid in de kweekruimte tot 56%.

De bloemen op de apicale stam werden steeds groter en groeiden langzaam samen tot wat naar verwachting één grote cola zou worden. Het was inmiddels weer vier weken geleden dat we voor het laatst roofwantsen hadden uitgezet, dus lieten we weer een zakje Amblyseius Californicus en een zakje Amblyseius Swirskii los.

In week elf hebben we de aarde nogmaals gespoeld om de overtollige voedingsstoffen te verwijderen, voordat we terugkeerden naar ons reguliere voedingsschema. Onze plant was nog niet klaar om te oogsten, maar we wilden een eventuele giftige ophoping van voedingsstoffen in de grond voorkomen die een negatieve invloed zou kunnen hebben op een van de meest essentiële fases, de ontwikkeling en groei van de knoppen. 

Net zoals de meeste planten ontwikkelen en groeien de toppen van Mandarin Punch Gefeminiseerd voornamelijk in de laatste drie tot vier weken. We zagen dat er een paar takken naar beneden hingen door de steeds zwaarder wordende toppen, dus ondersteunden we deze met stokken. Naast het plaatsen van stokken kun je als kweker er ook voor kiezen om een ScrOG-net te gebruiken om zware takken te ondersteunen.

Aan het begin van week twaalf controleerden we de hoogte van onze Mandarin Punch Gefeminiseerd, die al een paar weken geleden leek te zijn gestopt met groeien in de lengte. Dit bevestigde ons vermoeden dat de plant al haar energie stopte in de productie van toppen en trichomen. We konden de toppen duidelijk in grootte zien toenemen, en hielden de schutbladeren nauwkeurig in de gaten, zodat deze niet zouden opzwollen. 

Al deze ontwikkelingen wezen erop dat de oogst nog minstens een paar weken op zich liet wachten. Een ander kenmerk van de bloeiende Mandarin Punch Gefeminiseerd was de in sterkte toenemende bloemengeur die de gehele kweekruimte vulde. 

Om zo discreet mogelijk te blijven hebben we hierom een afzuigventilator en een koolstoffilter in werking laten treden om de geuren uit de kweekruimte te verwijderen en te zuiveren. Eenmaal buiten de kweekruimte was de geur vervolgens niet waarneembaar.

In week dertien hebben er weinig ontwikkelingen plaatsgevonden, wat ons de tijd gaf om onze Mandarin Punch Gefeminiseerd eens goed te bestuderen. We zagen onder andere een paar kleine zijtakjes met kleine, luchtige bloemen aan hun uiteinden, in plaats van een puntige top. Omdat we deze nog onderontwikkelde bloemen niet wilden afknippen, kozen we ervoor om een paar kleine takjes van de onderste takken van de plant te trimmen. 

De kleur van de trichomen is de meest optimale visuele indicator voor de rijpheid van de plant. We hebben deze dan ook met een microscoop bekeken, waarna we zagen dat de meeste trichomen nog helder of melkachtig waren. Dit betekende dat het nog minstens drie weken zou duren voordat we konden oogsten, en dus lieten we nog een laatste zakje insecten los van beide soorten.

Tegen het einde van week dertien begon onze Mandarin Punch Gefeminiseerd tekenen van senescentie te vertonen op de grotere waaierbladeren. Senescentie is het natuurlijke vervagen en afsterven van bladeren naarmate een plant volwassen wordt. Een ervaren kweker kan het verschil zien tussen het vergelen van de bladeren door een tekort aan voedingsstoffen en het natuurlijke afsterven van een volwassen plant. 

Deze visuele indicator spoorde ons aan de trichomen van onze plant opnieuw te inspecteren. Deze keer vertoonde ze minder heldere, meer melkachtige en een paar amberkleurige koppen die zich nog aan het ontwikkelen waren. Het was dus bijna tijd om te oogsten, maar in de tussentijd bleven we onze Mandarin Punch Gefeminiseerd voeden met onze gebruikelijke oplossing. 

Tegen week veertien was de bloemengeur in de kweekruimte aanzienlijk toegenomen. We controleerden de toppen met het blote oog, waarna we zagen dat de schutbladeren inmiddels redelijk opgezwollen waren. Onder deze bladeren bevond zich een dikke laag trichomen die de onderliggende biomassa bedekte, en de ooit uitstekende stigma’s, die inmiddels bijna allemaal een oranje kleur vertoonden, waren teruggetrokken in de schutbladeren.

Hoewel dit geen doorslaggevende indicatoren zijn voor piekrijpheid, zijn het wel goede tekenen. We controleerden nogmaals de kleur van de trichomen en concludeerden dat deze bijna volledig volgroeid waren. Vanaf dit moment hebben we geen voedingsstoffen meer aan onze oplossing toegevoegd en hebben we de plant uitsluitend met zuiver water gevoed. 

Terwijl de voedingsstoffen op deze manier uit de grond werden gespoeld, gebruikte de plant de laatste opgeslagen voedingsstoffen. Dit proces zorgde ervoor dat de resterende bladeren een sterke verkleuring vertoonden. We inspecteerden de trichomen deze nogmaals met een vergrootglas, 

en waren blij verrast de gewenste verhouding te ontdekken van 10% transparante, 80% melkachtige en 10% amberkleurige trichomen.  Dit betekende dat het groeigedeelte van de kweek van onze Mandarin Punch Gefeminiseerd klaar was. Het was nu tijd om te oogsten, en hierna voor het drogen en rijpen. We waren weer een stap dichter bij het proeven van deze prachtige bloemen!

Oogst

Om het vocht rond de toppen en grote concentraties ongewenst chlorofyl (die kunnen leiden tot een hooi-achtige smaak) te verminderen, hebben we alle grote bladeren van onze Mandarin Punch Gefeminiseerd verwijderd voordat we haar afsneden en naar de droogruimte brachten. We hebben de plant afgesneden aan de basis van de stam, waarbij we erop letten dat de takken niet in contact kwamen met de aarde of andere voorwerpen.

Ook voor deze fase geldt dat een gecontroleerde omgeving een cruciaal onderdeel is voor een succesvol droog- en rijpproces. We hebben een constante temperatuur van 15,5 °C en een vochtigheidsgraad van 60% aangehouden in onze droogruimte. Luchtcirculatie is een ander cruciaal aspect met als doel het beperken van het ontstaan van schimmel in de grote, dichte toppen van onze Mandarin Punch Gefeminiseerd.

We lieten een zacht briesje de droogruimte doorgaan door hier een van de kleine ventilatoren uit de kweekruimte te plaatsen, met als doel een licht briesje rondom, maar niet direct óp de planten te creëren. Door de ventilatoren in de droogruimte onder een hoek op een muur in de buurt te richten, behaalden we de gewenste zwakke luchtstroom.

De hele plant hing gedurende 18 dagen ondersteboven in het donker. Na 18 dagen braken de dunnere zijtakken in tweeën in plaats van dat deze bogen, wat het bewijs was dat onze Mandarin Punch Gefeminiseerd optimaal gedroogd was en klaar was om getrimd en opgepot te worden. 

De knopstructuur van de Mandarin Punch Gefeminiseerd was rond en dicht, en vertoonde kleine ophopingen opgezwollen schutbladeren die zorgen voor een gestructureerd oppervlak. Omdat we de grootste bladeren van onze plant al voor de oogst hadden verwijderd waren er niet veel meer over, waardoor het trimmen van de bloemen een snelle en gemakkelijke klus was. Om het THC-gehalte te maximaliseren, raakten we tijdens dit proces de toppen niet direct aan en pakten we alle bloemen bij de steel.

Na het trimmen hebben we onze toppen in glazen potten geplaatst, die we gedurende 24 uur met het deksel erop hebben laten staan. Dankzij het trimmen kwamen de onderliggende zoete en citrusachtige aroma’s van de toppen naar boven. Na de eerste 24 uur openden we de potten meerdere keren per dag gedurende twee weken, waarbij we ze telkens een uur zonder deksel lieten.

Elke keer bij het openen van de potten werden we begroet door een uniek terpeenprofiel. De bloemen van Mandarin Punch Gefeminiseerd hadden een ideaal vochtgehalte bereikt door dit veelvuldige ‘burping’. We hebben onze bloemen hierna nog vier weken laten rijpen, maar openden de potten gedurende deze tijd slechts eenmaal per dag. 

Na het rijpen hebben we de bloemen van onze Mandarin Punch Gefeminiseerd getest in een laboratorium van een tweede partij om de cannabinoïde– en terpeengehaltes vast te stellen. Deze laboratoriumtesten lieten zien dat onze Mandarin Punch Gefeminiseerd een fenomenaal THC-gehalte van 27,23% had. Dit is dus een soort met sterke effecten en een zeer aanwezig terpeenprofiel!

Terpenenprofiel

Het terpeenprofiel van Mandarin Punch Gefeminiseerd bestaat uit een groot aantal ondergeschikte terpeensoorten, maar het gemakkelijk te onderscheiden limoneen springt er werkelijk bovenuit. Limoneen wordt beschreven als verfrissend, friszuur, en, vanzelfsprekend, citrusachtig. De gedroogde toppen van deze soort geven dan ook een aangename, maar scherpe geur af van verse citroenen. Daartegenover staat een luchtige, zoete geur met een lichte, bloemige ondertoon.

De smaak van Mandarin Punch Gefeminiseerd lijkt sterk op het terpeenprofiel. Je zal bijna gegarandeerd watertanden dankzij de combinatie van zoetigheid en de frisse citroensmaak, die overig niet té zuur is. De smaak zal na inname niet afnemen, waardoor deze heerlijke soort ideaal is om in elk tempo van te genieten. 

De dynamische terpeen- en smaakprofielen zijn indicatoren van een correct uitgevoerd groei- en rijpproces.

Mandarin Punch Gefeminiseerd combineert de invloeden van indica en sativa en zorgt aanvankelijk voor opbeurende effecten, die vervolgens langzaam overgaan in een rustgevende, lichamelijke stone. Na inname zal alle aanwezige stress wegebben en zullen je hersenen worden overgenomen door een melancholisch gevoel. 

Naarmate alle mogelijke onaangename afleidingen opzij worden geschoven, wordt je lichaam boven naar beneden overspoeld door een mellow buzz. Dankzij de hybride effecten van Mandarin Punch Gefeminiseerd wordt deze plant gewaardeerd door gebruikers met uiteenlopende voorkeuren.

Het resultaat

De succesvolle kweek van onze Mandarin Punch Gefeminiseerd heeft van zaadje tot oogst 99 dagen in beslag genomen. Het ontkiemingspercentage was perfect aangezien de gefeminiseerde zaden ervoor hebben gezorgd dat we uitsluitend vrouwelijke planten in onze kweektuin plaatsten, en het droogproces accentueerde de prachtige terpeen- en smaakprofielen. 

Het is een eenvoudig te kweken plant die geschikt is voor kwekers van alle niveaus. Mandarin Punch Gefeminiseerd is ook verkrijgbaar in een autoflower variant.

Mandarin Punch Gefeminiseerd heeft een eenvoudig te hanteren morfologie, de benodigde voedingsoplossing vereiste niet veel aanpassingen en het trimmen werd gemakkelijk gemaakt door de gunstige verhouding tussen schutbladeren en reguliere bladeren. 

Onze Mandarin Punch Gefeminiseerd heeft een uiteindelijke hoogte bereikt van 122 cm. Na het drogen en rijpen hebben we onze bloemen gewogen voordat we deze in onze CVault plaatsten, met als resultaat 107 gram gedroogde bloemen. Dankzij de labtesten die we hebben uitgevoerd weten we dat dit een soort betreft met een hoog THC-gehalte, dat in dit geval 27,23% bedraagt.

We lezen graag feedback van kwekers die ervaring hebben met onze soorten. Als je Mandarin Punch Gefeminiseerd hebt gekweekt, deel het dan hieronder in de comments. We plaatsen regelmatig nieuwe kweekdagboeken, dus houd onze blog in de gaten. Veel kweekplezier!

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top