420 Punch

420 Punch

420 Punch Gefeminiseerd de ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar een eenvoudig te kweken soort met een ruime oogst. Creëer de juiste omstandigheden en elke kweek wordt een succes! Wij hebben 420 Punch onlangs zien volgroeien, en we waren onder de indruk van het resultaat. De bloemen waren rijk aan terpenen en zorgden voor een euforische ervaring.

Bloeifase: 64 dagen

Totale tijd, van zaailing tot oogst: 99 dagen

Totale oogst: 97 gram

THC-gehalte: 25.25%  

We kozen voor een binnenkweekcyclus en begonnen deze met onze 420 Punch Gefeminiseerde zaden in Jiffy blokjes. Nadat de zaailingen uit de blokjes tevoorschijn waren gekomen, plaatsten we deze in BAC Lava Soil Mix. Gedurende de eerste week gebruikten we een 600W Green Power Phillips HPS-lamp, waarna we, aan het einde van de week, over zijn geschakeld op een 1000W lamp die op een afstand van drie meter boven de grond hing. 

Wat betreft de groeifase hebben we BIO Grow en BIO Bloom voedingsstoffen aan onze plant toegediend tijdens de bloeifase. Bovendien hebben we er altijd voor gezorgd dat de pH-waarde van de oplossing 6,2 was, of we nu zuiver water of voedingsstoffen aan onze 420 Punch Gefeminiseerd gaven. Ook hebben we twee oscillerende ventilatoren gemonteerd op tegenoverliggende muren, die voor een constante luchtstroom zorgden in onze kweekruimte. Om het mogelijk doordringende aroma te verminderen, hebben we gekozen voor een inline ventilator, die de eventueel aanwezige geurige lucht in een koolstoffilter trok, waardoor het aroma werd verwijderd.

We hebben de omgevingsfactoren nauwlettend in de gaten gehouden tijdens de hele cyclus om het resultaat van het kweekproces te optimaliseren. Dit betekende onder andere dat de temperatuur overdag op 23 °C en ‘s avonds op 21 °C werd gehouden. Omdat onze 420 Punch afhankelijk is van een fotoperiode, begonnen we de groeifase met de lampen gedurende 18 uur aan en 6 uur uit, waarna we overschakelden naar 12 uur aan en 12 uur uit om de bloeifase van start te laten gaan. De initiële relatieve luchtvochtigheid was 65%, hoewel we deze gedurende de verschillende groeistadia meerdere keren hebben aangepast. 

Ontkiemen en zaailing

We hadden er zin in om onze 420 Punch Gefeminiseerde zaden te laten ontkiemen. We begonnen met het maken van een kleine opening in onze vooraf bevochtigde Jiffy blokjes, en plaatsten de zaadjes op ongeveer 3,5 cm onder het oppervlak.

Binnen 48 uur zagen we al dat onze zaailingen uit het medium begonnen te komen. Voordat we onze zaailingen in de definitieve bak met grond konden plaatsen, lieten we ze echter nog even met rust, zodat de hoofdwortels voedingswortels konden ontwikkelen. We zorgden ervoor dat de delicate wortelzone niet te veel water toegediend kreeg en dat de Jiffy blokjes droog bleven tijdens deze periode. Pas op de derde dag voegden we 100 ml water inclusief een verdunde concentratie bewortelingshormonen toe, om het vochtgehalte van de blokjes op peil te houden.

Groeifase

In week twee was het gedeelte van onze 420 Punch Gefeminiseerd dat boven het medium uitstak 4 cm, wat betekende dat het tijd was om onze Jiffy blokjes over te plaatsen in een bak van 1 liter gevuld met aarde. We voegden 400 ml water toe inclusief dezelfde bewortelingshormonen als een paar dagen eerder, en aan het eind van de week was ons zaadje uitgegroeid tot een zaailing van 19 cm hoog. 

Onze 420 Punch Gefeminiseerde plant groeide overduidelijk goed door en alles wees erop dat we met een gezonde plant te maken hadden. Als voorzorgsmaatregel tegen vervelend ongedierte lieten we twee soorten roofdieren los in onze kweektuin. We hebben zakjes Neoseiulus californicus en Amblyseuis swirskii strategisch langs de hoofdstam geplaatst om trips, bladluizen en larven van varenrouwmuggen af te weren. Het is belangrijk om op te merken dat deze insecten geen bedreiging vormen voor de algemene gezondheid en het welzijn van onze plant.

Tijdens week drie begonnen de wortels door de drainagegaten te steken, waarna we besloten om onze 420 Punch Gefeminiseerd te verpotten naar een bak van 5 liter. Op deze manier hebben de wortels meer ruimte om door te groeien. We verhoogden het watervolume naar 800 ml en gebruikten BIO Grow voedingsstoffen met een EC van 1,8. We zijn ons ervan bewust dat dit voedingsschema misschien agressief lijkt, maar er waren geen tekenen van een overdosis aan voedingsstoffen. Hoewel onze 420 Punch enorm was gegroei en inmiddels 31 cm hoog was, kozen we ervoor om onze plant niet te trimmen of trainingsmethodes toe te passen, omdat de internodale ruimtes beperkt bleven. 

Onze 420 Punch Gefeminiseerd groeide stevig door gedurende week vier en reageerde goed op het voedingsschema. Tegen deze tijd kwamen er grote, groene waaierbladeren uit de steeds dikker wordende hoofdstam, terwijl nieuw opkomende bladeren een levendige neongroene kleur vertoonden. Onze plant was sinds de week ervoor nog eens 9 cm gegroeid.

Bloeifase

Aan het begin van week vijf vonden we op basis van de groei van onze 420 Punch Gefeminiseerd dat het tijd was om de bloei van start te laten gaan, waarna we het lichtschema aanpasten naar 12 uur aan en 12 uur uit. Om de plant voor te bereiden op de bloeifase, stopten we met het toedienen van BIO Grow als onderdeel van het voedingsschema, en stapten we over op BIO Bloom.

De uiteindelijke EC van onze oplossing bleef stabiel op 1,8, en de pH-waarde bleef 6,2. We verhoogden echter het voedingsvolume tot 1000 ml water tijdens elke voedingsbeurt. De bladeren van 420 Punch hadden vooralsnog een donkergroene kleur tijdens de groeifase, wat bevestigde dat de plant over voldoende stikstof beschikte. 

Op basis van haar voorouders Do-Si-Do en Purple Punch, hadden we verwacht dat 420 Punch Gefeminiseerd de welbekende “stretch” zou ondergaan aan het begin van de bloeifase. We besloten daarom om de bloei relatief vroeg van start te laten gaan, om ervoor te zorgen dat er na de stretch genoeg ruimte over zou blijven tussen het hoogste punt van de plant en onze kweeklamp. Aan het begin van de bloeifase was onze 420 Punch Gefeminiseerd 66 cm hoog, en waren we genoodzaakt een stok te plaatsen in de bak om de hoofdstam te ondersteunen.

Zoals voorspeld was onze 420 Punch Gefeminiseerd aan het einde van week zes maar liefst 101 cm hoog, en we wisten dat haar groeispurt nog lang niet klaar was. Om onze plant genoeg voeding te geven tijdens deze belangrijke fase, verhoogden we het watervolume tot 1500 ml. Ook de lagere zijtakken groeiden enorm snel, en creëerden op deze manier een bijna vlak bladerdak onder de bovenste nodes van de plant. 

Bovendien groeide onze Punch 240 niet alleen in de hoogte en in de breedte, maar ook de kleinere zijtakken in het middelste deel van de plant vertoonden een ongelooflijke groeisnelheid. We wisten uit ervaring dat veel van deze takken niet hoog genoeg zouden worden om voldoende licht te bereiken, en het toenemende aantal bladeren beperkte bovendien de luchtstroom door de kern van de plant. We deden daarom een beroep op onze snoeischaar en verwijderden meerdere hulptakken om de toevoer van lucht in het bladerdak te verbeteren.

Het was al weer vier weken geleden dat we nuttige insecten hadden losgelaten in de bak met onze 420 Punch Gefeminiseerd, en na het trimmen van de overtollige onderste bladeren, voegden we twee nieuwe zakjes met Neoseiulus californicus en Amblyseius swirskii toe.

In week zeven, na een intens voedingsschema van vijf weken, vonden we het tijd voor een volledige spoeling van de grond om een eventuele ophoping van natrium te voorkomen en de kans op grote concentraties voedingsstoffen in de grond te verkleinen. Dit proces houdt in dat overtollige voedingsstoffen uit de wortelzone gespoeld worden door een grote hoeveelheid water toe te voegen aan de grond. Het doel is om ongeveer 20% afstromend water te verkrijgen in vergelijking met het toegevoegde volume water. 

Na het spoelen van de grond op de eerste dag van week zeven hebben we ons normale voedingsschema hervat met een EC van 1,8 en een volume van 1500 ml. Tegen het einde van de week zagen we witte stigma’s uit de schutbladeren tevoorschijn komen, en de uiteinden van de takken waren zichtbaar meer compact. De nieuwe bladeren hadden een lichtere groene kleur ten opzichte van de reeds volgroeide bladeren, maar werden langzaamaan steeds donkerder.

Aan het begin van week acht had onze 420 Punch een hoogte van 145 cm bereikt, wat bewees dat onze voorspelling over de uitwerking van de potentiële stretch juist was. 420 Punch Gefeminiseerd was in slechts drie weken tijd maar liefst 79 cm gegroeid! Onze plant had tot nu toe altijd een gezonde groene kleur gehad, en ook de groei van de zijtakken leek perfect te gaan. De uiteinden van alle takken zagen eruit als pluizige bolletjes, de toppen werden alsmaar groter en de internodale afstand bleef tijdens de stretch minimaal. 

In week negen zagen we een verminderde verticale groei, en de bloemen van onze 420 Punch Gefeminiseerd waren merkbaar in omvang toegenomen. Bovendien zagen we dat ontwikkeling van trichomen op de bloemen en de omringende bladeren duidelijk toenam. 

Om de kans op schimmelvorming te verminderen, hebben we besloten om de luchtvochtigheid in de kweekruimte te verminderen.  Ook bepaalden we welke takken hoog genoeg waren om onze lichtbron te bereiken, en welke juist moeite zouden hebben om het licht te ontvangen dat zij nodig hebben om dichte toppen te ontwikkelen. Hierna verwijderden we de lagere takken die zich in de schaduw bevonden om de luchtstroom te verbeteren en de beschikbare energie die nodig is voor de groei door de gehele plant te verspreiden.

Het was week tien en de Neoseiulus californicus en Amblyseius swirskii hadden hun werk goed gedaan: onze 420 Punch had geen last gehad van ongedierte. We hadden geen insectenplagen gezien van trips, bladluizen of varenrouwmuggen. Toen we onze plant nauwkeuriger bekeken, zagen we echter dat we nog weken verwijderd waren van de oogst. Om te voorkomen dat ongedierte onze kweek zou verpesten in het laatste stadium van de bloeifase, lieten we nog twee zakjes van de roofinsecten los.

De toppen van onze 420 Punch Gefeminiseerd werden zowel breder als hoger, en het extra gewicht van de bloeiende bloemen op de lagere takken zorgde ervoor dat ze iets naar buiten leunden.  Dit creëerde extra ruimte voor de rijke, groene waaierbladeren, waarvan de toppen zich lang uitstrekten om zoveel mogelijk licht te kunnen absorberen.

Omdat we gedurende het kweekproces de grond nog maar één keer eerder hadden doorgespoeld, begonnen we week elf met het doorspoelen van ons medium totdat we de gewenste hoeveelheid water zagen in onze druppelbakken. De kleur van de bladeren bleef constant groen, wat bevestigde dat onze 420 Punch genoot van een optimale voeding. Het voedingsschema was tot nu toe hetzelfde gebleven, maar we vonden het deze week tijd om het niveau voedingssupplementen te verlagen, om de plant voor de bereiden op de oogst. 

Omdat ontluikende bloemen veel vocht bevatten, verlaagden we de luchtvochtigheid in de kweekruimte tot 58% met als doel de kans op botrytis te verminderen.

In week twaalf zagen we dat ongeveer 10% van de stigma’s bruin begon te worden. Uiteraard weten we dat dit niet de definitieve indicator is voor piekrijpheid, maar het geeft wel aan dat het de bloeifase bijna voltooid is. De apicale stam ontwikkelde een lange, stevige cola die boven het prominente bladerdak uitstak en de schutbladeren begonnen op te zwellen, wat een aanwijzing was dat de plant haar laatste energie aan het opgebruiken was voor de oogst.

Tegen het einde van de week begon 420 Punch een doordringend aroma af te geven en we waren blij dat het koolstoffilter de ongewenste geur kon verwijderen. We verlaagden de vochtigheidsgraad verder naar 56%, en lieten dit stabiel tot aan de oogst.

We begonnen week dertien met het inspecteren van de kleur van de trichomen op verschillende delen van de plant. Heldere trichomen zijn onrijp, trichomen met een melkachtige kleur zijn ideaal en amberkleurige trichomen zijn juist al voorbij de piekrijpheid. De totale oogst zal altijd bestaan uit een combinatie van de drie gradaties, maar de meeste kwekers raden aan om te oogsten wanneer het niveau van de trichomen 10% transparant, 80% melkachtig en 10% amberkleurig is.

We zagen voornamelijk melkachtige koppen op onze 420 Punch Gefeminiseerd, hoewel een aantal trichomen al amberkleurig aan het worden was. Uit ervaring wisten we dat onze plant binnen 14 dagen klaar zou zijn om te oogsten, en dus verwijderden we alle voedingsstoffen uit het voedingsschema. Vanaf dit moment tot aan de oogst hebben we uitsluitend puur water toegediend. Om de hoeveelheid voedingsstoffen in de grond te verminderen als voorbereiding op de oogst, hebben we de grond deze week meedere keren doorgespoeld.

In week veertien trimden we een aanzienlijk aantal grotere bladeren van de plant en kleinere takken zonder potentie voor de ontwikkeling van knoppen. Dit zou ons tijd besparen bij de oogst, die snel naderde. Na het trimmen van de biomassa van onze 420 Punch Gefeminiseerd, inspecteerden we de trichomen opnieuw.

De effecten van onze spoelingen van de grond met zuiver water hadden hun vruchten afgeworpen, en de vervagende kleur van sommige bladeren was een visuele aanwijzing dat de opslag voedingsstoffen in de grond uitgeput was. In de tussentijd bleven we onze trichomen regelmatig inspecteren, omdat we getuige wilden zijn van de drie- tot vierdaagse periode van de piekrijpheid. Maak je echter geen zorgen als je er een paar dagen naast zit, dit schaadt de plant niet. Op dag 99 bereikte onze 420 Punch Gefeminiseerd een hoogte van 148 cm en was ze klaar om geoogst te worden.

Oogst

Voordat we begonnen onze 420 Punch Gefeminiseerd te oogsten, verwijderden we alle overgebleven waaierbladeren die niet voldoende bedekt waren met trichomen. Het had namelijk geen zin om dergelijk plantmateriaal te laten zitten, omdat we de temperatuur en de luchtvochtigheid van onze droogruimte op peil zouden houden. We kozen voor een luchtvochtigheidsgraad van 60% en een constante temperatuur van 15,5 °C.

Onze droogruimte was donker, met een zacht briesje dat kalmpjes circuleerde. We zorgden ervoor dat de lucht niet direct op de planten terechtkwam, omdat deze dan te snel zouden kunnen drogen. Veel ervaren kwekers zijn van mening dat de lekkerste cannabis het resultaat is van langzaam drogen en curen, maar schimmel en knoprot kunnen optreden als dit proces te langzaam gaat.

We trimden onze 420 Punch Gefeminiseerd aan de basis van de stam en hingen de gehele plant ondersteboven op in onze droogruimte. Het droogproces duurde in totaal 17 dagen, waarna de toppen een enigszins droge buitenlaag hadden en de kleinere takken knapten wanneer ze gebogen werden. Dit was het teken om de plant in kleinere stukken op te splitsen en de toppen te trimmen ter voorbereiding op het curen. 

We gebruikten glazen weckpotten om de bloemen van onze 420 Punch Gefeminiseerd te curen. We vulden de potten met cannabis, plaatsten ze in onze geklimatiseerde donkere, koele droogkamer om te curen, en lieten de deksels er vervolgens 24 uur lang af.  Onze toppen hielden vocht vast in het midden, en we lieten de luchtvochtigheid in de pot hetzelfde niveau bereiken als de lucht in de droogkamer. 

Vanaf de tweede dag hebben we de potten gedurende de eerste paar weken meerdere keren per dag “geboerd”, waarbij we de deksels er telkens een uur af lieten. De aroma’s van onze 420 Punch Gefeminiseerd ontwikkelden zich tot een gelaagd en aangenaam profiel. Tijdens de laatste vier weken van het curen lieten we de potten nog maar één keer per dag boeren.

We konden niet wachten om onze 420 Punch Gefeminiseerd eindelijk te proeven na het lange wachten op het curen, maar eerst verzamelden we alle gedroogde bloemen en wogen we onze oogst. In totaal hadden we 97 gram droge bloemen geoogst in slechts 99 dagen. Hierna stuurden we een klein deel van onze oogst op naar een lokaal laboratorium, waar het op cannabinoïden getest kon worden. Onze 420 Punch Gefeminiseerd bleek een THC-gehalte te hebben van 25.25! We plaatsten de rest van de oogst in onze CVault, waar de bloemen in een omgeving met een ideale luchtvochtigheidsgraad van 62% bewaard worden.

Terpenenprofiel

Onze 420 Punch Gefeminiseerd ontwikkelde rond de twaalfde week van de bloeifase een krachtige bloemengeur. Tijdens het drogen kwamen de individuele noten meer naar voren, en hierna genoten we van een perfect gebalanceerde mix van aroma’s. De primaire terpenen die we detecteerden waren caryofylleen, myrceen en limoneen.

Bij het openen van de weckpot met vers geplukte bloemen van onze 420 Punch Gefeminiseerd, roken we meteen hints van zoete bessen en friszure citrusvruchten. Deze fruitige eerste indruk maakte vervolgens plaats voor de dominante terpenen, die langer bleven hangen. De aanwezige caryofylleen voegde een vleugje peperige specerijen toe, zonder de delicate fruitgeur te overheersen, terwijl de myrceen voor de final touch zorgde met subtiele kruidenaroma’s, vergezeld van een aardse ondertoon. 

We begonnen direct te watertanden bij het proeven van onze 420 Punch Gefeminiseerd. Net als het terpenenprofiel was de eerste indruk van de smaak fruitig en zoet, wat hierna werd aangevuld door aardse, bloemige en exotische kruidensmaken.  

420 Punch Gefeminiseerd is een 60% indica/40% sativa hybride, en deze samenstelling is duidelijk op te merken in de effecten. De onmiddellijke effecten zijn euforisch en opbeurend, wat de concentratie en creativiteit van de gebruiker verhoogt. Deze eerste golf effecten van 420 Punch Gefeminiseerd maakt vervolgens plaats voor een ontspannende lichamelijke stone, waarbij je urenlang van een heerlijk warm gevoel kunt genieten.

Het resultaat

Wij hadden een geweldige ervaring, en 420 Punch Gefeminiseerd is een eenvoudig te kweken cultivar die een extravagante beloning oplevert. Het was leuk om te zien hoe onze plant haar levendige kleuren en unieke morfologie ontwikkelde, en boffen dat onze plant er tijdens de kweekcyclus altijd gezond uit heeft gezien. 

Het resultaat was een plant van 148 cm hoog die 97 gram droge bloemen produceerde met een geweldig THC-gehalte van 25.25%. De takken van onze 420 Punch Gefeminiseerd waren stevig en konden gemakkelijk en zonder veel hulp het gewicht van de grote toppen dragen. Hoewel we één stok hebben moeten gebruiken om de hoofdstam te ondersteunen, waren er verder geen aanpassingen nodig. 

Ook het trimmen was een fluitje van een cent, en het terpenenprofiel van 420 Punch Gefeminiseerd was werkelijk goddelijk. Het beste nieuws was bovendien dat de high die we ervoeren na inname, de perfecte mix was van indica en sativa waar we op hadden gehoopt. 

Heb jij 420 Punch Gefeminiseerd al geprobeerd? Vertel ons over je ervaringen in de comments hieronder! Als je het leuk vond om dit kweekverslag en de informatie over deze specifieke soort te lezen, bekijk dan hier onze hele collectie kweekverslagen.

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top