Purple Skunk Automatic

Purple Skunk Automatic

Purple Skunk Automatic heeft fantastische ouderplanten en is het resultaat van een kruising van Skunk #1 met Shiva Skunk en Hindu Kush Automatic. Al deze voorouders hebben iets unieks te bieden en kwekers zullen deze begeerde eigenschappen snel opmerken. De grote oogst, sterke takken, compacte vorm, dikke trichoombedekking en paarse tinten roepen veel bewondering op.

Bloeifase: 56 dagen

Totale kweektijd, van zaadje tot oogst: 85 dagen

Totale oogst: 136 gram

THC-gehalte: 18.3%

Voordat we de zaden hebben geplant, hebben we onze kweekruimte geoptimaliseerd voor de Purple Skunk Automatic. We hebben een 1000w Green Power Phillips HPS op 300 cm boven het grondoppervlak geplaatst, die de planten van licht voorzag. Dit bleek een enorm goede keuze voor zowel de vegetatieve als de bloeifase. Als medium hebben we gedurende de gehele groeicyclus BAC Lava Soil Mix gebruikt.

We hebben meerdere ventilatoren geplaatst in onze binnenkweekruimte, zodat de lucht zich zachtjes boven het bladerdak en door de onderste bladeren kon verplaatsen. Door een dergelijke opstelling verminder je namelijk de kans dat muffe, vochtige lucht zich verzamelt en stagneert. We hebben ook een inline ventilator gebruikt die lucht uit de kweekruimte naar een koolstofscrubber leidde, om de geur afkomstig van onze Purple Skunk Automatic te verminderen.

Verlichting en luchtstroom zijn essentiële elementen, maar zonder de juiste omgeving zouden beiden geen effect hebben. We hebben de omstandigheden tijdens de kweek daarom strikt in de gaten gehouden. We hebben tijdens de fase met de lichten aan een temperatuur aangehouden van 23 °C. Tijdens de fase met de lampen uit hebben we de temperatuur laten dalen tot 21 °C. Ook de vochtigheid was een factor die we goed in de gaten moesten houden. We hebben gekozen voor een luchtvochtigheid van 65% direct na het planten van onze Purple Skunk Automatic, maar naarmate de plant steeds meer begon te bloeien, hebben we de RV lager ingesteld.

Ontkiemen en zaailing

Als eerste stap hebben we onze Purple Skunk Automatic zaden in een vooraf bevochtigd Jiffy groeiblokje geplaatst, en binnen een paar dagen zagen we de zaailing al uit het gat komen. Gedurende week één hebben we onze Purple Skunk Automatic de eerste paar dagen laten groeien in het jiffyblokje met een lichtschema van 18 uur aan en 6 uur uit. Hierna hebben we onze zaailing verpot in een bak van 5 liter. Door het verpotten kunnen de wortels zich uitstrekken en een netwerk onder de grond opbouwen.

Nadat we de Purple Skunk Automatic zaailing in haar eigen aarde hadden geplant, hebben we haar 100 ml zuiver water gegeven rond de basis van de stam. We hebben gedurende de hele teelt en zowel wanneer we zuiver water als wanneer we een voedingsoplossing hebben toegediend, de inhoud altijd eerst op een pH van 6,2 gebracht.

Ons IPM-programma doet een beroep op het gebruik van nuttige insecten die eventuele schadelijke insecten die onze kweektuin zouden kunnen schaden, op kunnen sporen en elimineren. We beginnen hier al vroeg mee, om zo onze kansen op succes zo veel mogelijk te vergroten. Nadat we onze plant in de aarde hadden geplaatst, hebben we ook Hypoaspis Miles losgelaten, een insect dat graag schimmelmuggen en tripspoppen verslindt.

Groeifase

Aan het begin van week twee hebben we de plant voorzichtig gemanipuleerd om sterke takken te groeien, die later het gewicht van de toppen zullen moeten dragen. De eerste stap gedurende deze week was ervoor zorgen dat een gelijkmatige bries de bladeren en takken van de Purple Skunk Automatic in beweging bracht. Let erop dat de luchtstroom niet te sterk is en vermijd zware, aanhoudende winden op cannabisplanten. Ondertussen gaven we nog steeds 100 ml zuiver water aan onze plant wanneer dat nodig was.

Hiernaast draaiden we de plant elke avond een halve slag voordat de lampen uitgingen. Net als zonnebloemen leunen cannabisplanten naar hun lichtbron toe. Door ze elke avond te draaien, worden de takken gedwongen celwanden op te bouwen en zich opnieuw uit te lijnen.

Bij het begin van week drie bleek onze Purple Skunk Automatic 12 cm gegroeid. Dit betekende dat het wortelstelsel voldoende ontwikkeld was om te beginnen met het toepassen van de Bio Grow voedingsstoffen. We hebben deze aan ons water toegevoegd om een uiteindelijke EC van 1,6 te bereiken, en hebben daarna de oplossing naar een pH van 6,2 gebracht. Het is belangrijk om te vermelden dat we altijd 100 ml water hebben toegediend rond de basis van de stam.

Hierna hebben we ook twee nieuwe nuttige insecten aan onze kweektuin toegevoegd. Amblyseius Cucumeris is een nuttig insect dat tripslarven direct op het eerste gezicht vernietigt. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om Amblyseius Californicus toe te voegen om eventuele verstopte populaties spint uit te roeien. Beide insecten zitten verpakt in kleine zakjes, die we in elke bak met Purple Skunk Automatic op de aarde hebben gelegd.

Het was duidelijk dat de voedingsstoffen die we in week drie hadden toegevoegd de plant een boost hebben gegeven, want tegen week vier was onze Purple Skunk Automatic 29 cm hoog. Het wortelstelsel groeide zowel naar boven als naar beneden, en dus verhoogden we de toediening van water naar 150 ml per dag. Ook hebben we nogmaals een zakje Hypoaspis Miles toegevoegd om te voorkomen dat schimmelmuggen en tripspoppen zich in de kweektuin zouden vermenigvuldigen. Ook al hebben we deze nooit actief gezien, het is vaak een goed idee om preventief te werk te gaan in plaats van reactief.

Onze Purple Skunk Automatic beschikte inmiddels over meer dan zeven knopen, en de onderste takken hadden een fenomenale inhaalslag gemaakt ten opzichte van de toppen. Elke tak werd namelijk belicht en werd niet overschaduwd door de nieuwe toevoegingen erboven. Je snapt ons dus wel als we zeggen dat we enthousiast waren over de structuur en de manier waarop deze plant groeide.

Bloeifase

Aan het begin van week vijf zagen we de eerste tekenen van bloei: op een paar van de bovenste knopen staken de kenmerkende stigma’s uit, en tegen het einde van de week groeide er zelfs uit elk van de uiteinden van de takken een stekelig katoenknopje. Omdat deze Purple Skunk een automatische variëteit is, hebben we het lichtschema niet hoeven te veranderen om de bloeifase op gang te brengen; de plant begint namelijk zelf te bloeien wanneer ze er klaar voor is.

Op de eerste dag van week vijf hebben we onze aarde gespoeld met 1500 ml zuiver water. Dankzij dit proces worden overtollige zoute voedingsstoffen uit de grond weggespoeld, en dit is daarom een essentiële stap om een opeenhoping van deze zouten tijdens de teelt te voorkomen. Het is belangrijk dat je geen overtollig water achterlaat in je potten, en dus hebben we het extra water uit elke pot opgevangen en afgevoerd.

Na deze stap hebben we dagelijks 500 ml voedingsoplossing toegediend met een EC van 1,7, maar we zijn van de Bio Grow voedingsstoffen overgestapt naar die van Bio Flower. Toen onze Purple Skunk Automatic beginselen van toppen vertoonde, hebben we de luchtvochtigheid in de kweekruimte verlaagd naar 60%.

Tijdens week zes was de “stretch” duidelijk zichtbaar: de lengte van onze Purple Skunk Automatic was namelijk in één week met 54 cm toegenomen van 34 tot 88 cm. Om deze continue groei te blijven stimuleren hebben we de EC van onze voedingsoplossing verhoogd tot 1,8. Ook hebben we de grote waaierbladeren van onze plant verwijderd, waardoor de toppen niet meer belemmerd waren en direct licht van bovenaf konden ontvangen. Er waren ook sporen van de ontwikkeling van trichomen op de bladeren en de opkomende toppen.

In week zeven is onze plant minder gegroeid dan de week ervoor en nam ze slechts 8 cm toe in hoogte. Aan het begin van de week gaven we onze plant steeds 500 ml oplossing te geven, wat we geleidelijk elke dag verhoogden om de week te eindigen met 600 ml voedingsoplossing. We hebben de EC van de oplossing stabiel gehouden op 1,8, wat dan ook gelijk de maximum waarde is van de voedingsstoffen gedurende deze kweek.

Het was al weer een paar weken geleden dat we de nuttige insecten hadden vrijgelaten, en hoewel de Amblyseius Californicus zich voortplant, moest het totale aantal toch worden aangevuld. We hebben daarom nog een zakje Amblyseius Californicus en een zakje Amblyseius Cucumeris toegevoegd aan de bak om spint en tripslarven te bestrijden.

Tegen week acht begonnen de toppen uit te groeien tot grotere cola’s, vooral op de apicale steel. Hoewel sommige stigma’s al bruin waren geworden, wisten we dat het nog wel even zou duren voordat de bloemen van onze Purple Skunk Automatic hun rijpingsfase voltooid zouden hebben. De verticale groei ging nog langzamer dan in week zeven en onze plant was in week acht slechts 2 cm gegroeid, maar dit had een duidelijke verklaring: alle energie ging nu naar de productie van toppen.

We hadden onze Purple Skunk Automatic zeer rijke voedingen toegediend, dus besloten we om aan het begin van de week de aarde nogmaals grondig te spoelen. Hiervoor hebben we 1500 ml zuiver water gebruikt met een pH van 6,2 om alle opgehoopte zouten weg te spoelen. Bij nadere inspectie van de plant zagen we nog steeds geen spoor van schadelijke insecten, maar voor de zekerheid hebben we nog een laatste zakje Hypoaspis Miles toegediend.

Tegen week negen was er geen sprake meer van verticale groei. Vanaf deze fase hielden we de zich ontwikkelende toppen strikt in de gaten om ze zo waar nodig te ondersteunen, en controleerden we regelmatig de kleur van de trichomen. De kleur van het trichoomhoofd is het meest accurate middel om te begrijpen wanneer de bloemen van de Purple Skunk Automatic hun rijpingsfase voltooid hebben.

Aangezien de plant dichtere toppen heeft, worden deze omringt met een dichtere, vochtigere lucht. Houd dus de luchtstroom in de kweekruimte goed in de gaten en zorg ervoor dat de lucht in en rond het bladerdak voldoende wordt verplaatst. Om de kans op grauwe schimmel of echte meeldauw in de toppen te verminderen, hebben we de luchtvochtigheid verlaagd naar 58%.

In week tien zagen we een prachtige ontwikkeling van de toppen, en ook de algemene structuur van de toppen breidde zich dramatisch uit en produceerde dagelijks enorme hoeveelheden trichomen. Wat ons echter echt opviel aan de Purple Skunk Automatic was de verscheidenheid aan paarse tinten van de schutbladeren. De omringende bladeren waren namelijk smaragdgroen, maar de toppen vertoonden een intense paarse kleur. 

Dit duidde erop dat we het einde van deze cyclus naderden, maar we wisten dat er nog voldoende tijd was om te voeden en te spoelen in de laatste weken. We begonnen week tien met een spoeling van één dag met zuiver water, en keerden daarna terug naar ons normale voedingsschema.

De hoofdcola van de Purple Skunk Automatic maakte onze plant een beetje topzwaar, en dus hebben we een stok in de aarde geplaatst waar we onze plant aan vast hebben gemaakt ter ondersteuning. We zagen direct het resultaat hiervan en in plaats van energie te besteden aan het ondersteunen van deze zware massa, ging de plant direct over tot de intensieve productie van toppen. Hierna hebben we opnieuw de luchtvochtigheid in de kweekruimte verlaagd, deze keer naar 52%.

Week elf gold als een wachtweek. De kleur van de trichomen gaf aan dat de plant nog enkele weken te gaan had, maar omdat we meer heldere dan amberkleurige toppen zagen, bleven we onze Purple Skunk Automatic voeden met een voedingsoplossing van 1,8 EC.

Wanneer je de rijpheid van trichomen wilt controleren, let er dan op dat je naar de toppen kijkt, en niet naar de bladeren: trichomen op de bladeren zullen namelijk sneller rijpen dan op de toppen, waardoor je onjuist zou kunnen denken dat de bloemen hun rijpingsfase voltooid hebben. Als algemene regel geldt dat wanneer je veel amberkleurige koppen op de bladeren ziet, de tijd om te gaan spoelen bijna is aangebroken.

In week twaalf onderging onze Purple Skunk Automatic een kleine groeispurt en zagen we naast een verticale groei van 2 cm ten opzichte van de week ervoor, vooral extra groei van de toppen. De schutbladeren van de bovenste toppen waren namelijk wat gestapeld, waardoor er een open toppenstructuur ontstond boven op de dichtere kern. De paarse kleuren op de toppen waren nu duidelijk waar te nemen, wat ze een exotische en smaakvolle uitstraling gaf.

Wanneer een plant het einde van haar leven nadert, begint ze te verouderen, wat betekent dat de bladeren hun kleur zullen verliezen en uiteindelijk zullen afsterven. Omdat de trichomen bovendien niet meer helder waren, maar melkachtige en amberkleurige tinten vertoonden, besloten we de plant niet langer te voeden en begonnen we met het spoelen. Vanaf dit moment hebben we niets anders dan zuiver water toegediend aan onze Purple Skunk Automatic.

Aan het begin van week twaalf was het eindelijk tijd om te oogsten. Deze kweek is met 85 dagen van zaad tot oogst relatief snel verlopen, en we stonden dan ook te popelen om de prachtige toppen te drogen, te rijpen en uiteindelijk te proeven. Het is natuurlijk zo dat smaken verschillen, maar wij streven altijd naar een verhouding van 10% heldere, 80% melkachtige en 10% amberkleurige trichomen na voltooiing van de rijpingsfase.

We zijn doorgegaan met het spoelen van de aarde tot we onze gewenste verhouding van de kleur van de trichomen, en besloten we dus dat het tijd was om onze Purple Skunk Automatic te oogsten.

Oogst

Onze Purple Skunk Automatic was tijdens de groeifase al grotendeels ontbladerd, wat betekende dat we tijdens het oogsten veel werk te doen hadden. Als eerste hebben we de paar overgebleven grote bladeren verwijderd, waarna we onze plant aan de basis van de aarde af konden snijden. We hebben de plant heel gehouden, naar onze droogruimte gebracht en gedurende 18 dagen ondersteboven opgehangen.

We hebben de omgeving in de droogruimte nauwkeurig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de plant correct opdroogt: niet te snel, maar ook niet te langzaam. De temperatuur in deze ruimte was 18-20 °C,  en we hebben de luchtvochtigheid constant gehouden op 60%. Gedurende de gehele droogfase hebben we de lampen niet ingeschakeld, omdat licht de afbraak van THC tot andere cannabinoïden kan versnellen. Wel bracht een zacht briesje de lucht in de kamer in beweging, maar we hebben geen van de ventilatoren rechtstreeks op onze Purple Skunk Automatic gericht.

Na 18 dagen in deze omstandigheden knapten de dunne takken van onze Purple Skunk Automatic bij het buigen. Dit betekende dat het tijd was om het overtollige bladmateriaal af te snoeien en de bloemen in glazen potten te plaatsen voor het droogproces. De toppen waren piekerig, waardoor het snoeien enigszins meer tijd in beslag nam, maar gelukkig staken er relatief weinig bladeren uit de kern van de bloemen ten opzichte van soorten met een hogere bladdichtheid.

Na het snoeien hebben we al onze bloemen in glazen potten gedaan, die we echter de eerste dag niet hebben afgesloten. Gedurende deze eerste dag zal het vocht dat in het midden van de toppen achterblijft namelijk naar buiten trekken, en zo de droge buitenlaag van de toppen rehydrateren. Door het deksel van de potten af te laten, kan dit overtollige vocht vervolgens gemakkelijk uit de pot ontsnappen. Dit proces wordt “boeren” genoemd.

Na de eerste nacht hebben we de potten afgesloten met een deksel, maar elke pot Purple Skunk Automatic werd gedurende de eerste twee weken nog wel meerdere keren per dag “geboerd” en ongeveer een uur zonder deksel gelaten. Tijdens de laatste vier weken van het droogproces werden de potten slechts eenmaal per dag geopend.

Na zes weken rijpen was onze Purple Skunk Automatic klaar om gewogen te worden, om naar het lab gestuurd te worden om getest te worden en om in onze C-kluis geplaatst te worden, die voor een perfecte vochtigheid van 62% zorgt voor de bloemen. In totaal bedroeg de oogst van de gedroogde bloemen 136 gram in slechts 85 dagen na het planten van het zaadje, en de labresultaten gaven een THC-gehalte aan van 18,3%: al met al een goede opbrengst en een krachtige bloem.

Terpenenprofiel

Onze Purple Skunk Automatic vertoonde een vergelijkbaar maar evoluerend terpeenprofiel tijdens de bloei, het drogen en het rijpen. Tijdens de bloeifase gaven de toppen een zoete en skunky lucht af met onderliggende aardse tonen, die tijdens het drogen om werden gezet in lichte, bloemige ondertonen.

Tegen de tijd dat onze Purple Skunk Automatic was gerijpt en klaar was voor consumptie, gaven de bloemen een doordringend, diep, zoet en skunky aroma af dat de gehele ruimte vulde. Dankzij laboratoriumonderzoek weten we dat myrceen, caryofylleen en pineen de dominante terpenen zijn in onze geoogste bloemen.

Het smaakprofiel was werkelijk een betoverende combinatie en was zelfs iets anders dan het terpeenprofiel: ook het smaakprofiel was skunky en zoet, maar de rijke, aardse tonen waren hier veel meer uitgesproken ten opzichte van het terpeenprofiel. We konden soms zelfs lichte tonen van kruidigheid in de mond waarnemen.

De effecten van onze Purple Skunk Automatic waren onmiddellijk merkbaar en een rustgevende golf van ontspanning overweldigde ons van top tot teen. De Purple Skunk Automatic is perfect voor een plezierige traktatie na het eten, wanneer je je dagelijkse taken hebt voltooid en de tijd hebt om nog even te genieten voor het slapengaan. Deze soort veroorzaakte geen couchlocked effect en we voelden een plezierige en comfortabele sensatie in ons hele lichaam.

Het resultaat

De Purple Skunk Automatic is een prachtige plant die het goed zou doen in bijna elke kweekruimte. Ze is een eenvoudig te kweken, te oogsten en te snoeien. Haar lichtschema had bovendien geen aanpassingen nodig om correct te kunnen bloeien, en ze presteerde goed op een standaard dieet van water en essentiële voedingsstoffen. Het enige waar je op moet letten is het feit dat de hoofdstam misschien steun nodig heeft vanwege het gewicht van de omvangrijke apicale cola.

Onze Purple Skunk Automatic heeft een uitstekende oogst opgeleverd van kleurrijke, geurige en krachtige cannabisbloemen. Ze beschikt over een aangenaam smaak- en geurprofiel met onmiddellijke en ontspannende effecten. In totaal zijn er 85 dagen verlopen van zaadje tot oogst, en leverde dit 136 gram gedroogde cannabisbloemen op. Het geteste THC-gehalte van onze Purple Skunk Automatic was 18,3%.

Als je het leuk vond om de details van deze kweek te lezen, bekijk dan zeker onze andere kweekdagboeken op de blog. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met de Purple Skunk Automatic. Laat het ons weten in de comments hieronder.

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top