Super Skunk Automatic

Super Skunk Automatic

Super Skunk Automatic is gebaseerd op klassieke genetica en uitgebreid met automatische bloei-eigenschappen. Al jarenlang genieten binnen- en buitenkwekers van de grote oogst, de forse trichoomdekking, en de klassieke smaak- en terpeenprofielen. Super Skunk Automatic wordt wereldwijd geteeld en is ideaal om te kweken door iedereen, ongeacht kweekervaring.

Bloeifase: 77 dagen

Totale tijd, van zaaien tot oogsten: 98 dagen

Uiteindelijke opbrengst: 147 gram

THC-gehalte: 16,4%

Super Skunk Automatic (ook verkrijgbaar in reguliere en gefeminiseerde zaden) is een 80% indica-dominante plant met een legendarische ouderlijn. Om deze aangename soort te creëren, werd een Afghaan gekruist met Skunk #1 en de daaruit voortkomende nakomelingen werden gekruist met een ruderalis. Het gemak waarmee deze plant groeit maakt haar populair bij beginnende kwekers, en de kwaliteit van de bloemen is wat haar bij iedereen populair maakt.

De automatic versie van Super Skunk is ontwikkeld om buitenkwekers te helpen meer dan één keer per jaar te oogsten, omdat deze plant geen verandering in de lichturen nodig heeft om te kunnen bloeien. Dit is ook gunstig voor binnenkwekers die niet over een volledig verduisterde ruimte beschikken. Als je bloeiruimte vol is, kun je deze zaden tot de oogst laten groeien in de groeiruimte naast je fotoperiode planten.

We maakten gebruik van een basisopstelling om na te bootsen waar de meeste tuiniers mee werken. Voor onze grond gebruikten we BAC Lava Mix, Bio Grow en Bio Flower voedingsstoffen, en we installeerden een 1000W Green Power Phillips HPS verlichtingssysteem. De resultaten zullen variëren, maar kwekers van alle niveaus kunnen slagen door een paar basisstappen te volgen.

Onze kweek werd uitgevoerd in een grote cel, en de verlichting werd 300 cm boven het bodemniveau vastgezet. Er werden ronddraaiende ventilatoren gebruikt om stilstaande lucht in de kweekruimte te voorkomen. Bovendien voegden we een inline ventilator toe die verbonden was met een koolstoffilter om de geuren te verminderen en de lucht uit de kweekruimte af te zuigen.

Ontkiemen en zaailing

We begonnen met onze Super Skunk Automatic zaden tussen twee vochtige stukken keukenpapier te leggen, en binnen 48 uur waren ze opengegaan en stak de kleine witte penwortel uit het omhulsel. We haalden de geopende zaden voorzichtig met een pincet uit het water en plaatsten elk zaadje in de grond met de penwortel naar beneden gericht. Binnen 36 uur hadden onze zaden het oppervlak van de grond doorbroken.

Het is van cruciaal belang om de klimaatregeling te controleren voor je begint, en nu is het moment aangebroken om ons lichtschema, de temperatuur en de vochtigheidsgraad te herzien. We lieten onze lampen 18 uur aan en 6 uur uit gedurende de hele groeicyclus. De temperatuur met de lichten aan werd op 23°C gehouden en met de lichten uit op 21°C.

De luchtvochtigheid werd in verschillende stadia van onze groeicyclus aangepast. Voor dit vroege groeistadium hielden we een iets verhoogde luchtvochtigheid van 65% aan. Het jonge wortelstelsel van de Super Skunk had niet veel water nodig; we hielden de hoeveelheden klein, gespreid over de tijd, en direct aan de basis van de steel toegediend.

Ter voorkoming van eventuele problemen met ongedierte lieten we het nuttige insect, Hypoaspis Miles, los. Dit roofdier voedt zich met alle varenrouwmug- of tripslarven die in de grond en het tuingebied verscholen liggen.

Groeifase

In week 2 groeide onze plant zienderogen, en de wortels waren halverwege de week zichtbaar van onder uit onze 1-liter pot. Onmiddellijk verplantten we onze Super Skunk in een 3-liter pot om de wortelzone te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Bij het bewateren gebruikten we 100 ml zuiver water met aangepast PH tot 6,2 en goten het direct op de basis van de steel.

Om de plant te helpen aan te sterken, draaiden we de pot elke dag om. Onze Super Skunk reageerde daarop door naar de nieuwe stand van het licht te buigen, wat de dikte en stevigheid van de hoofdsteel vergrootte. Bovendien zorgden we voor een licht briesje dat door de kweekruimte circuleerde, wat te zien was aan het bewegen van de jonge bladeren.

In week 3 zetten we nog meer nuttige insecten uit.Deze keer lieten we Amblyseius Cucumeris en Amblyseius Californicus los om eventuele bedreigingen van tripslarven en spintmijten te ondervangen.

De groei van onze Super Skunk Automatic was opmerkelijk. Al de onderste knopen hadden zich ontwikkeld tot takken die omhoog reikten naar het licht, en de algemene kleur van de bladeren gaf aan dat al onze ingestelde parameters, van temperatuur tot voeding, perfect werkten.

Een nieuwe toevoeging aan de routine was de introductie van groeivoedingsstoffen. De gecombineerde oplossing die we aan de bodem toevoegden had een EC van 1,6, en de 100 ml water bleef hetzelfde.

Bloeifase

Tegen week 4 was onze Super Skunk zich flink aan het ontwikkelen, en verdubbelde in hoogte ten opzichte van de week ervoor. Onze plant stak nu 28 cm boven de grond uit, met meer dan zeven knopen. We zagen wortels onder uit onze pot steken en verplantten onze Super Skunk in de definitieve bak, een pot van 5 liter. Om plaats te bieden aan het uitgebreidere wortelstelsel en een grotere hoeveelheid grond, verhoogden we onze wateroplossing tot 150 ml.

Omdat dit de Super Skunk Automatic is, hoefden we het lichtschema niet aan te passen om de bloeifase op gang te brengen. Deze plant begon de eerste tekenen van bloei te vertonen door een kleine stigma te laten zien naast elk van de bovenste knopen. Deze zichtbare indicator laat ons ook zien dat dit een vrouwelijke plant is.

In week 5 groeide onze Super Skunk nog explosiever, van 28 cm eerder naar 43 cm deze week en het was duidelijk dat de groeivoedingsstoffen goed werkten.

Op de eerste dag van de week spoelden we de bodem door met 500 ml gewoon water om ophoping van voedingsstoffen in de bodem te voorkomen, en hervatten we het geven van de juiste voeding aan de plant door over te schakelen van groei- op bloeivoedingsstoffen. De EC van onze oplossing werd iets bijgesteld tot 1,7, en het totale volume waarmee we de plant voedden nam geleidelijk toe tot 500 ml tegen het eind van deze week.

Ook pasten we deze week de vochtigheidsgraad aan. Toen onze Super Skunk eenmaal toppen begon te vormen, verlaagden we de RV van 65% naar 60% om de kans op groei van schimmelsporen te verminderen. De internodale ruimtes van onze Super Skunk resulteerden in een open structuur die elk van de takken een maximum aan licht en luchtstroom liet ontvangen. Nieuw gevormde bloemen begonnen op de uiteinden van elke tak op kleine pluizenbolletjes te lijken.

In week 6 veranderden we onze wateroplossing een beetje door de bloeivoedingsstoffen te verhogen, wat resulteerde in een eind-EC van 1,8. We begonnen de week met een volume van 500 ml per plant, maar verhoogden de hoeveelheid geleidelijk in de loop van de week om te eindigen op 600 ml.

Om problemen met ongedierte voor te blijven, lieten we nog een partij Hypoaspis Miles los, die biologisch gebruikt wordt om de populaties van varenrouwmuggen en tripspoppen te bestrijden. Tegen het eind van de week begonnen de bloemen zich tot grote cola’s te vormen.

Week 7 verliep zonder problemen wat aanpassingen in de routine betreft. Ons lichtschema was nog steeds 18 aan en 6 uit; de dagtemperatuur bleef stabiel op 23°C, terwijl de nachttemperatuur op 21°C gehouden werd. De luchtvochtigheid in de kamer was uitgebalanceerd op 60%, en de voedingsoplossing bleef op 6,2 pH met een EC van 1,8.

In week 8 was de vorming van toppen de belangrijkste prioriteit van de plant. Door het gewicht van de toppen gingen de takken al iets lager hangen. We pasten geen speciale trainingstechnieken toe, en we begonnen ons af te vragen of de takken alle biomassa wel zouden kunnen dragen. Onze plant was sinds vorige week slechts 5 cm gegroeid en gaf de verschuiving aan van verticale strekking naar gerichte toppenproductie.

We spoelden onze grond met 500 ml zuiver water op de eerste dag van deze week. Voor de rest van de week werden bloeivoedingsstoffen aan onze wateroplossing toegevoegd, en hingen we nog een ronde zakjes Hypoaspis Miles aan de takken om eventuele tripsen of varenrouwmugpoppen tegen te gaan.

In week 9 zagen we dat sommige stigma’s bruin werden en zich in de schutbladeren terugtrokken. De topvorming nam voortdurend toe, evenals de bedekking van trichomen op de suikerbladeren en bloemen. Bovendien merkten we op dat onze plant een aangename geur verspreidde, wat ons ertoe bracht ons koolstoffilter op de afzuigventilatoren aan te sluiten.

Deze week veranderden we de omgevingsfactoren door de luchtvochtigheid iets te verlagen van 60% naar 58%. Terwijl de toppen van onze Super Skunk opzwollen en in omvang toenamen, hielden we de vochtigheidsgraad in de tuin goed in de gaten.

Omdat we in week 10 de oogst naderden, wilden we er zeker van zijn dat er geen ophoping van voedingsstoffen in de bodem plaatsvond, dus begonnen we de week opnieuw met het spoelen met 500 ml zuiver water. Daarna hervatten wij ons reguliere voedingsschema voor de rest van de week.

De toppen van onze Super Skunk begonnen groot, volumineus en compact te worden, dus besloten we de vochtigheidsgraad in de kweekruimte te verlagen tot 52%.

In week 11 zagen we dat de bloemen de meest interessante verlengingen begonnen te vormen, verwijderd van de hoofdtoppen. Deze verlengingen waren als de snorharen van een kat, in een zeldzaam groeipatroon als een “parelsnoer”.

De bladeren van onze Super Skunk waren van boven tot onder gelijkmatig van kleur. Er waren geen aanwijzingen van overvoeding in de vorm van verbrande uiteinden, noch was er enige aanwijzing van ondervoeding, die herkend kan worden aan de bladkleur. En de kleur van de plant zag er geweldig uit.

In week 12 herhaalden we de “eerste dag van de week”-spoeling van ons medium, met 500 ml zuiver water. Onze Super Skunk had nog een paar weken te gaan, dus we konden nog niet ophouden met het aanvullen van voedingsstoffen en gaven onze plant tot het einde van de week 600 ml oplossing. De unieke toppenstructuur vorderde, en onze Super Skunk begon uit te groeien tot een mooie en unieke plant in onze tuin.

Tegen week 13 begonnen we wat natuurlijke verbleking van de kleur van de bladeren te zien. We waren nog niet begonnen met onze volledige spoelprocedure, maar in veel gevallen is dit een natuurlijk verschijnsel van een plant die haar maximale rijpheid nadert. We verhoogden het volume van de wateroplossing deze week tot 700 ml als een laatste zetje op weg naar het einde.

De takken zaten vol compacte topvormingen, en er waren weinig internodale ruimtes. We hoopten op een lonende oogst, en alle tekenen wezen die kant op. Afgaande op de kleur van de trichoomkoppen van de toppen waren er nog enkele weken te gaan voor de oogst.

Week 14 zou de laatste week voor de oogst zijn, en we besloten dat een laatste spoeling het beste zou zijn. We deden dit door elke dag 500 ml zuiver water aan de basis van onze planten toe te voegen. Tegen het eind van de week waren veel van de bladeren aan onze Super Skunk al verwelkt en verwijderden we ze met de hand. Veel van de overgebleven bladeren vertoonden ook duidelijke tekenen van verbleking.

We herhaalden hetzelfde proces van de week ervoor. Bij het inspecteren van de trichomen om de optimale rijpheid te bepalen, kijk je naar de trichomen van de middelste gedeelten van de bovenste toppen.

De unieke toppenstructuur bood veel mogelijkheden om de trichomen te inspecteren. We vermeden echter de uiteinden van de vossenstaarten, want die zouden pas ontwikkelde trichomen hebben. We hoopten dat onze Super Skunk ongeveer 10% heldere trichoomkoppen, 10% amberkleurige koppen, en 80% melkachtige koppen had, en dat vonden we bij onze inspectie. Het was oogsttijd!

Oogst

Om onze Super Skunk te oogsten, begonnen we met het verwijderen van de grote waaierbladeren. We kunnen de omgevingsomstandigheden in onze droogruimte goed regelen, en deze grote bladeren waren niet nodig. Grote bladeren houden vocht vast en kunnen gunstig zijn bij lage luchtvochtigheid, maar omdat we de luchtvochtigheid in onze droogruimte op peil hielden, hadden ze geen nut.

Kleinere bladeren met trichoomdekking werden aan de plant gelaten. Die blaadjes kunnen later gebruikt worden voor eetwaren of waterhasj. Toen we de plant eenmaal gestript hadden, gebruikten we onze takkenschaar om de hoofdstengel een paar centimeters boven de grondlijn af te knippen. Onze Super Skunk werd daarna naar de speciale droogkamer gebracht om daar tot 21 dagen ondersteboven te hangen.

Onze droogkamer werd donker gehouden, want licht kan je cannabinoïden afbreken. Er werden circulerende ventilatoren geplaatst om een licht briesje door de droogruimte te blazen, maar we letten er zorgvuldig op dat de ventilator niet direct op de hangende plant blies. De temperatuur werd op 15,5°C gehouden, en de luchtvochtigheid bleef constant op 60%.

Na 17 dagen knakten de kleine takken als we ze bogen. Dit gaf aan dat onze Super Skunk klaar was om getrimd te worden en in de uithardingspotten gedaan konden worden. De open toppenstructuur maakte het snoeien een beetje lastig, maar gelukkig voor ons staken er maar weinig blaadjes uit de cola’s.

Voor we onze bloemen in de weckpotten stopten om uit te harden, maakten we enkele van de grotere cola’s kleiner. Kleinere stukken bevorderen een betere uitharding omdat het vocht zich gelijkmatig vanuit het midden van de toppen kan verspreiden.

We stopten onze Super Skunk in de potten en keerden elke dag terug om de potten te openen en het opgesloten vocht te laten ontsnappen. We deden dit dagelijks 30 minuten gedurende de hele eerste week van het uitharden.

Terwijl onze Super Skunk aan het uitharden was, ontsnapten zoete, citrusachtige geuren en aardse ondertonen uit de pot telkens als die geopend werd. Onze weckpotten werden twaalf weken lang in de donkere, geklimatiseerde kamer uitgehard. Daarna namen we een monster van onze Super Skunk en stuurden het naar een laboratorium om het op cannabinoïden te laten testen. De resultaten gaven aan dat deze plant een THC-gehalte van 16,4% had.

Terpenenprofiel

Onze Super Skunk Automatic bracht ons het klassieke profiel waar we op gehoopt hadden. Er was een vleugje zoetheid en citrus van de Skunk #1 kant, maar de Afghani-genetica was goed vertegenwoordigd door de aardse en pittige tonen. Al deze profielen vermengden zich tot een complementair aroma dat veel kenners aan klassieke cannabis doet denken.

Myrceen, caryofylleen, en pineen waren de overheersende terpenen toen ons monster naar het lab werd gestuurd om te worden getest. In vergelijking met de reguliere en gefeminiseerde versies van Super Skunk is deze automatic versie niet zo sterk, wat aantrekkelijk kan zijn voor mensen die onopvallend willen kunnen kweken.

Hoewel de geur van citroen na de oogst en uitharding van de plant vervaagt, is hij in het smaakprofiel goed waarneembaar. Als aanvulling op deze golf van citrusvruchten zijn er de warme en pittige tonen die door de Afghaanse genetica worden ingebracht. De smaak van Super Skunk blijft op je tong hangen en verwent je zintuigen.

De effecten van Super Skunk worden vaak beschreven als een ontspannende, mellow, volle lichamelijke stone. Dit is waarschijnlijk te danken aan de 80% indica-invloed die Super Skunk Automatic bevat. Het begin wordt vaak als verheffend gemeld, waardoor mensen in een goede stemming komen voordat een diep gevoel van ontspanning zich van het lichaam meester maakt.

Voor tuiniers die een soort zoeken die niet overdreven krachtig is maar toch merkbare effecten biedt, staat Super Skunk Automatic wellicht als volgende op hun lijstje.

Het resultaat

Super Skunk Automatic was een gemakkelijk te kweken soort, ideaal voor kwekers van alle niveaus. We waren blij met de opbrengst en het smaakprofiel, die bereikt werden in 98 dagen van zaai tot oogst. Toen alle gedroogde bloemen gewogen waren, leverde onze Super Skunk ons 147 gram eerste klas cannabis op.

De enige verrassing bij deze kweek was de open toppenstructuur. De formaties van parelsnoeren is een mooi kenmerk dat ten goede komt aan tuiniers die hun bloemen graag omzetten in waterhasj. Elke stijl die uit de hoofdbloem oprees was bedekt met glinsterende, met cannabinoïden gevulde trichomen. Onze Super Skunk werd in het laboratorium getest en rapporteerde een THC-gehalte van 16,4%.

Over het geheel genomen was dit een geslaagde kweek en weer een voorbeeld van hoe plezierig binnen kweken kan zijn. Super Skunk van Sensi Seeds is verkrijgbaar in reguliere, gefeminiseerde en automatic versies. Als je dit kweekverslag interessant vond, kijk dan zeker ook eens naar de andere kweekdagboeken op onze blog.

We zijn zeer benieuwd naar jouw ervaringen met Super Skunk, eventuele aanbevelingen voor onze kweekdagboeken, of naar je favoriete verhalen over cannabis die je in de commentaren kunt schrijven. Bedankt voor het meegenieten van dit recentste kweekverslag waarin we ons avontuur met het kweken van Super Skunk Automatic gedetailleerd beschreven hebben; tot snel ziens terug in de tuin!

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top