by Miranda on 13/04/2017 | Medicinaal

De Spaanse politieke partij Ciudadanos en het Spaanse Waarnemingscentrum voor Medicinale Cannabis, OECM, vragen om de regulering van medicinale cannabis in Spanje

Ciudadanos In februari 2017 diende Ciudadanos met OECM een niet-wetgevende motie in het parlement in voor de regulering van medicinale cannabis in Spanje. Dit om gehoor te geven aan de behoeften van patiënten en het debat over medicinale cannabis op wetenschappelijke basis te openen in het parlement.


 

Afgelopen februari diende de parlementaire fractie van Ciudadanos, samen met vertegenwoordigers van het OECM, in het Spaanse Congres van Afgevaardigden een niet-wetgevende motie in voor de regulering van medicinale cannabis in Spanje. Het doel van dit initiatief is om gehoor te geven aan de vereisten en behoeften van Spaanse patiënten, en om in het Spaanse parlement het debat te openen over medicinale cannabis. De ‘oranje’ partij benadrukt dat het hier gaat om een behandelwijze die in vele andere landen al is goedgekeurd op grond van wetenschappelijk bewijs.

De woordvoerder voor volksgezondheid van de parlementaire fractie van Ciudadanos, Francisco Igea Arisqueta, presenteerde op 20 februari 2017 de niet-wetgevende motie voor de regulering van medicinaal gebruik van cannabisderivaten, die hij kort daarvoor in het Congres van Afgevaardigden had ingediend, aan de media en aan het grote publiek.

 

Op die hopelijk historische dag werd Igea vergezeld door onder anderen Carola Pérez en professor Manuel Guzmán, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het OECM, de organisatie die het initiatief genomen heeft tot dit voorstel.

 

Het initiatief is naar voren gebracht via de commissie van Volksgezondheid en Sociale Zaken van het Lagerhuis, die van mening was dat het hier een “duidelijke en urgente” zaak betrof. Francisco Igea lichtte toe dat “medicinale cannabis vaak onverdraaglijke pijn bestrijdt” en dat dit “wetenschappelijk onderbouwd is“.

De niet-wetgevende motie werd door Ciudadanos en de OECM in het Congres ingediend
De niet-wetgevende motie werd door Ciudadanos en de OECM in het Congres ingediend

(CC. https://www.ciudadanos-cs.org/imagen-del-partido)

Ook de Spanjaarden hebben recht op medicinale cannabis

 

In veel landen wereldwijd, zoals de Verenigde Staten, Canada, Israël, Uruguay, Nederland, Italië, Duitsland en nog vele andere, bestaan al programma’s voor medicinale cannabis waarvan de effectiviteit is bewezen en waarmee is aangetoond hoe heilzaam cannabis kan zijn voor patiënten met zeer uiteenlopende ziekten en aandoeningen. Igea wilde onderstrepen dat medicinale cannabis “niet meer en niet minder is dan een medische behandeling waar Spaanse burgers ook recht op hebben“.

 

In het voorstel wordt uitgelegd dat “er talloze patiënten zijn die zelfs door professionals wordt aangeraden hun toevlucht tot cannabis te nemen ter verzachting van de gevolgen en symptomen van hun ziekte”. Bovendien wordt melding gemaakt van het gebruik als alternatief voor andere middelen voor de behandeling van verslavingen, zoals morfineverslaving.

 

In de uiteenzetting van de beweegredenen voor de presentatie van dit voorstel, vat Ciudadanos goed samen hoe cannabis een ontwikkeling heeft doorgemaakt van een in het verleden algemeen gebruikt medicijn tot “een medicijn dat halverwege de twintigste eeuw uit de farmaceutische opties is teruggetrokken, in verband met een onjuiste toepassing van het internationale drugsbestrijdingsprogramma van de Verenigde Naties, waar later de zogenoemde oorlog tegen drugs (War on Drugs) nog bijkwam”.

 

De afgevaardigde en woordvoerder van Ciudadanos, die arts van beroep is, lichtte ook toe dat is aangetoond dat cannabis een belangrijke heilzame werking heeft in de bestrijding van misselijkheid en braken veroorzaakt door talloze behandelingen, zoals chemotherapie. Bovendien is het een “krachtige eetlustopwekker”, die gebruikt kan worden voor de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals aids of verschillende vormen van kanker, en die bovendien de zenuwpijn en spasticiteit kan verminderen bij ziekten zoals MS.

 

De lijst met ziekten waarvoor cannabis zeer heilzaam is gebleken, is behoorlijk lang en het wordt tijd dat Spaanse patiënten er op legale wijze hun levenskwaliteit mee kunnen verbeteren, door het opstellen van een specifiek programma voor medicinale cannabis.

 

Voor de motie werden de gebeurtenissen in andere landen als referentie gebruikt

 

Wat van de regering met de niet-wetgevende motie wordt gevraagd, is dat ze “de toegang tot medicinale cannabis en derivaten daarvan op medisch voorschrift en onder strikt medisch toezicht, voor de behandeling van die aandoeningen waarvan de effectiviteit is aangetoond of waarvan de behandelend arts die nodig acht, reguleert en vergemakkelijkt” voor Spaanse patiënten.

 

Ciudadanos is van mening dat de kweek, de verkoop en het medicinale gebruik van cannabis in Spanje moet worden gereguleerd omdat er sprake is van “een realiteit die niet te ontkennen valt”. De partij doet er nog een schepje bovenop met hun verzoek om gecontroleerde kweek van cannabis, mits deze naderhand voor medicinale doeleinden wordt gebruikt en deze van hoge kwaliteit, goed traceerbaar en veilig is“.

 

We hebben het hier over het oprichten van gecontroleerde verkooppunten van medicinale cannabis, het afbakenen van logistieke netwerken met de benodigde veiligheid, om frauduleus of illegaal gebruik van medicinale cannabis te voorkomen”, en bovendien een systeem voor de beoordeling van de gevolgen voor de volksgezondheid en dan met name de levenskwaliteit van de patiënten die ermee worden behandeld.

Verzocht wordt om regulering van "gecontroleerde" kweek van cannabis, uitsluitend voor medicinale doeleinden
Verzocht wordt om regulering van “gecontroleerde” kweek van cannabis, uitsluitend voor medicinale doeleinden

De oranje partij dringt erop aan het gebruik van medicinale cannabis te onderzoeken en te overwegen als alternatieve behandeling, die verschillende voordelen heeft, nog afgezien van het feit dat deze veel goedkoper is dan het geringe aantal medicijnen dat op dit moment uit cannabis wordt gewonnen en commercieel verkrijgbaar is in Spanje, zoals Marinol, Cesamet of Sativex.

 

De voorzitter van het OECM, Carola Pérez, aanwezig bij de presentatie van het voorstel, sprak over de “onzekere juridische en gezondheidssituatie” waarin patiënten in Spanje verkeren die cannabis als medicijn nodig hebben.

 

Dit is niet de eerste keer dat een dergelijke niet-wetgevende motie wordt ingediend

 

Hoewel in het algemeen gedacht wordt dat dit de eerste keer is dat een dergelijke niet-wetgevende motie in Spanje wordt ingediend, bestaan er precedenten en wel van vrij recent. In december vorig jaar diende Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) in het Congres van Afgevaardigden voor de tweede maal dezelfde niet-wetgevende motie in voor de regulering van cannabis in Spanje. In dit initiatief werd de legalisering van de kweek, het bezit, het gebruik en de verkoop van cannabis voorgesteld, en bovendien de herziening van de sancties die aan verschillende cannabisorganisaties waren opgelegd.

 

 

Dit keer is de motie, ingediend door Ciudadanos in samenwerking met het OECM, waar het initiatief vandaan kwam, gericht op de wettelijke dekking van patiënten die besluiten zich te laten behandelen met cannabis.

 

Manuel Guzmán, hoogleraar biochemie en moleculaire biologie aan de Complutense Universiteit van Madrid en vicevoorzitter van het OECM: “We verwachten dat de gezondheid het wint van politieke meningsverschillen. We hebben alle partijen gesproken behalve de PSOE en ze hebben allemaal aangegeven dat ze het ermee eens zijn. Alleen de PP neemt geen standpunt in, maar we hopen dat die zich ook aansluit bij ons initiatief“.

 

De hoofdpunten zijn het bieden van toegang tot behandelingen met medicinale cannabis voor patiënten die dat nodig hebben, het reguleren van de kweek van cannabis, hetzij door bedrijven, patiënten of de staat zelf, het reguleren van de verkoop en distributie van cannabis, hetzij via ziekenhuisapotheken of specifieke verkooppunten, en tot slot het oprichten van een instantie die de mogelijke gevolgen van deze maatregel op de volksgezondheid onderzoekt“, aldus Guzmán.

 

Voorzitter Carola Pérez verklaarde op haar beurt dat patiënten “recht hebben op de beste behandeling die er is” en sprak bovendien haar wens uit dat “het debat wordt geopend” in de maatschappij en dat “ze gehoord worden” in het Congres. “En dat cannabis op die manier, met het bewijs op zak, als medicijn kan worden gereguleerd“.

 

Wat is een niet-wetgevende motie en waar dient deze voor?

 

Een niet-wetgevende motie is een parlementair middel dat parlementsleden onder andere gebruiken om de regering te verzoeken of er bij de regering op aan te dringen om concrete actie te ondernemen. Het betreft dus een middel dat op zich geen directe gevolgen heeft voor de wetten en de regering nergens toe verplicht, maar wel het parlementaire en maatschappelijke debat in gang kan zetten.

 

Met het voorstel van Ciudadanos en OECM is het debat omtrent medicinale cannabis voor Spaanse patiënten eindelijk geopend en onder de aandacht gebracht van het huidige Congres van Afgevaardigden, dat het hopelijk in behandeling neemt.

 

Het OECM heeft op zijn beurt aangekondigd ook met de overige politieke partijen om de tafel te gaan zitten, om hen over te halen zich ook aan te sluiten bij het debat. Volgens verklaringen van woordvoerder Igea wordt verwacht dat de motie met de ondersteuning van de overige fracties, de regering en het ministerie van Volksgezondheid in het parlement zal worden aangenomen.

 

Wanneer de motie eenmaal is ingediend, verwacht Ciudadanos dat er door het Congres in voltallige zitting over zal worden gedebatteerd, zowel bij de commissie van Volksgezondheid van het Congres, als bij de gezamenlijke commissie voor het onderzoek naar geneesmiddelen. De oranje partij heeft drie deskundigen opgeroepen om voor het Congres te verschijnen die hun standpunt dienaangaande kunnen geven en die bovendien wetenschappelijke bewijzen kunnen leveren voor het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden.

 

De deskundigen die zijn opgeroepen zijn twee hoogleraren biochemie en moleculaire biologie, Manuel Guzmán Pastor, medebestuurder van de onderzoeksgroep die onderzoek verricht naar cannabinoïden aan de Complutense Universiteit van Madrid, en José Antonio Ramos Atance, verantwoordelijk voor het toelichten van de indicaties en contra-indicaties van het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden.

 

De derde en laatste deskundige die voor de commissie van Volksgezondheid zal verschijnen, is de voorzitter van het OECM, Carola Pérez, “om een toelichting van het bewijsmateriaal en getuigenissen van patiënten te geven die cannabis als medicijn gebruiken bij gebrek aan andere effectieve behandelwijzen”, aldus het verschijningsverzoek.

 

Parlementaire bereidheid om regulering te bespreken

 

Het ziet er momenteel naar uit dat geen enkele groep in het Congres zich categorisch tegen het initiatief van Ciudadanos en het OECM voor de regulering van medicinale cannabis in Spanje heeft uitgesproken, zelfs de Partido Popular niet, die altijd resoluut tegen regulering van medicinale cannabis is geweest.

 

De eerste reacties van de politici van de verschillende fracties zijn inmiddels bekend. Het was uiteraard geen verrassing dat de ERC en Unidos Podemos het voorstel hebben verwelkomd. Beide partijen zijn voorstander van legalisatie en regulering van cannabis, zowel voor medicinaal als recreatief gebruik.

 

Anderzijds ziet het ernaar uit dat de traditionele partijen, zoals de PNV, de PSOE en de PP, voorlopig moeite hebben een definitief standpunt in te nemen. Binnen de PSOE zijn al wel wat geluiden te horen, maar de algemene gedachtegang blijft ambigu: niet lang geleden heeft een woordvoerder voor volksgezondheid van de PSOE verklaard dat “medicinaal gebruik tot de mogelijkheden zou kunnen behoren”. We hopen dat de deskundigen die voor de commissie verschijnen duidelijk kunnen maken dat het niet meer gaat om een mogelijkheid, maar dat medicinale cannabis vandaag de dag een feit is.

 

De meest verrassende reactie was ongetwijfeld die van de Partido Popular, de regeringspartij, die altijd het grootste struikelblok is geweest voor de eerder ingediende voorstellen voor regulering van cannabis. Dit keer ziet het er echter naar uit dat de partij voorlopig “geen vast standpunt inneemt met betrekking tot dit onderwerp”; voorlopig is dat beter dan niets.

Het parlementaire debat over medicinale cannabis in het Congres moet nu beginnen
Het parlementaire debat over medicinale cannabis in het Congres moet nu beginnen

“Een realiteit die niet te ontkennen valt”

 

Er zijn duidelijk veranderingen aan de gang, ook binnen de PP, waar al stemmen opgaan om het debat over cannabis een andere wending te geven, en waar leden zich openlijk uitspreken ten gunste van legalisering, zoals Eduardo Van den Eynde en de welbekende en intrigerende Esperanza Aguirre.

 

Hoewel, zoals gezegd, verwacht wordt dat het voorstel wordt aangenomen, heeft Igea verklaard dat, als dit niet het geval is, zijn partij niet uitsluit dat ze een compleet wetsvoorstel indienen.

 

Want de andere kant op kijken is nooit de oplossing. En de kwestie van medicinale cannabis is een realiteit die niet te ontkennen valt, ook niet in Spanje. Dat is de boodschap van de patiënten, medisch specialisten en wetenschappers die bekend zijn met de voordelen, die inmiddels ook zijn aangetoond in talloze programma’s voor medicinale cannabis die in verschillende landen over de hele wereld zijn uitgevoerd.

 

Deze niet-wetgevende motie biedt de Spaanse leiders zonder enige twijfel een grote kans om het debat te openen, dat met de dag urgenter wordt. Een debat dat op korte termijn zou moeten leiden tot de ontwikkeling van een rechtvaardige, heldere en ondubbelzinnige regulering van cannabis, die aansluit op iets wat al jarenlang realiteit is in de Spaanse samenleving.

 

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?