Cannabis in Nederland: wetgeving, gebruik en historie

De Vlag van Nederland en een Neon Coffee Shop Sign

Nederland wordt vaak gezien als een paradijs voor cannabisgebruik. Ondanks de beruchte coffeeshops in Amsterdam is cannabis echter formeel illegaal, hoewel het gebruik ervan oogluikend wordt toegestaan. De autoriteiten willen hun aanpak wijzigen en gaan binnenkort mogelijk een door de staat gereguleerde recreatieve markt opzetten.

  • Hoofdstad
  • Amsterdam
  • Inwoners
  • 17,414,000
  • CBD Producten
  • Legaal under 0.05% THC
  • Recreationele cannabis
  • Gedecriminaliseerd
  • Medicinale cannabis
  • Legaal since 2003

Cannabiswetgeving in Nederland

Mag je cannabis bezitten en gebruiken in Nederland?

De Nederlandse regering deelt drugs in twee categorieën in:

 • Lijst 1: ‘harddrugs’ die als schadelijk voor de gezondheid worden beschouwd, zoals heroïne, cocaïne, ecstasy en GHB.
 • Lijst 2: ‘softdrugs’ die minder risico vormen, zoals kalmerende middelen en cannabis.

Alle drugswetgeving is gebaseerd op de Opiumwet uit 1928, waarin staat dat bezit van elke soort drugs (lijst 1 of 2) verboden is. In de Opiumwet staat echter ook dat bepaalde winkels waar cannabisgebruik plaatsvindt (coffeeshops), door de plaatselijke autoriteiten getolereerd worden. Dit wordt het ‘gedoogbeleid’ genoemd. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is cannabis dus gedecriminaliseerd en niet gelegaliseerd. In maart 2017 waren er 567 coffeeshops in Nederland.

Soms wordt de wet wel gehandhaafd bij cannabisgebruik. Als het bijvoorbeeld wordt beschouwd als een bedreiging voor de gezondheid van jonge mensen, kun je vervolgd worden (bijvoorbeeld wegens het roken van cannabis in de buurt van een school of in het openbaar vervoer). Of je wel of niet vervolgd wordt, wordt besloten door de plaatselijke autoriteiten, niet de regering.

Technisch gezien kun je zelfs voor bezit van een kleine hoeveelheid een gevangenisstraf krijgen. De limiet voor een ‘kleine hoeveelheid’ is vijf gram. Als je meer dan vijf gram bezit, kun je een boete van EUR 75 krijgen bij een eerste overtreding, of een gevangenisstraf als je met een grotere hoeveelheid gepakt wordt.

Als je wordt gepakt met minder dan vijf gram cannabis, wordt dit waarschijnlijk in beslag genomen, maar je wordt niet vervolgd en je krijgt geen boete.

Mag je cannabis roken op straat in Amsterdam?

Gebruik van cannabis in het openbaar is niet toegestaan. Het opsporen van bezit en gebruik van kleine hoeveelheden is echter geen prioriteit en de politie is hier niet actief mee bezig. Met name in het centrum van Amsterdam geeft de politie vaak alleen een waarschuwing aan iemand die cannabis gebruikt zonder overlast te veroorzaken.

Mag je cannabis verkopen in Nederland?

Cannabis verkopen is verboden in Nederland en je loopt veel meer kans op een veroordeling als je wordt betrapt op levering aan anderen. In 2004 werd de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders ingevoerd om hardnekkige overtreders te helpen. De maatregel bestaat uit een gevangenisstraf en behandeling, die hoofdzakelijk in inrichtingen buiten de gevangenis wordt uitgevoerd.

De wet is echter ingewikkelder als het gaat om verkoop in coffeeshops. Er zijn ‘gedoogcriteria’ waaraan eigenaren van coffeeshops zich moeten houden, waaronder:

 • Niet meer dan vijf gram cannabis per persoon per dag verkopen.
 • Geen cannabis aan minderjarigen verkopen.
 • Minderjarigen toegang tot de coffeeshop weigeren.
 • Geen alcohol verkopen.
 • Een verkoopvoorraad van maximaal 500 gram hebben.
 • Geen toegang voor of verkoop aan mensen die niet in Nederland wonen.

Als een coffeeshopeigenaar zich aan deze richtlijnen houdt, wordt de verkoop van cannabis in de coffeeshop gedoogd door de plaatselijke autoriteiten.

De politie handhaaft sommige wetten meer dan de andere. Verkoop aan minderjarigen wordt bijvoorbeeld strikt gecontroleerd. Verkoop aan buitenlanders meestal niet, want dan zouden de meeste coffeeshops hun deuren moeten sluiten. 

Mag je cannabis telen in Nederland?

Ook hier geldt dat cannabisteelt officieel verboden is, maar thuisteelt van een paar planten voor persoonlijk gebruik is gedecriminaliseerd. Als je wordt gepakt met vijf cannabisplanten of minder, nemen de autoriteiten ze waarschijnlijk in beslag zonder je te vervolgen.

Het begrip ‘persoonlijk gebruik’ is hier cruciaal. Het moet duidelijk zijn dat de teler niet van plan is om de cannabis te verkopen. Als de autoriteiten minstens twee aanwijzingen voor een commerciële kwekerij zien, kunnen ze tot vervolging overgaan. Deze aanwijzingen zijn bijvoorbeeld kunstlicht, ventilatie, timers enz.

Als je wordt betrapt met een groter aantal planten, wordt dat als een ernstigere overtreding beschouwd en kun je worden veroordeeld tot een taakstraf of een gevangenisstraf van meerdere jaren. De straf kan worden verhoogd voor mensen die opereren als onderdeel van een criminele organisatie, als de planten brandgevaarlijk waren of als de kwekerij boobytraps had.

Er zijn enkele opmerkelijke rechtszaken over cannabisteelt geweest. Een interessant geval was dat van twee telers die in 2014 werden gearresteerd. De rechtbank oordeelde dat ze geen straf kregen, hoewel ze de wet hadden overtreden door 2500 cannabisplanten te telen.

Ter rechtvaardiging van de beslissing wees de rechter erop dat de twee telers de cannabisplanten op een veilige en verantwoordelijke manier hadden geteeld, overeenkomstig het Nederlandse gedoogbeleid. Dit was een baanbrekende zaak, die een verandering in denken over cannabisteelt in het land betekende.

Een verandering in de wet?

Het is mogelijk dat de wet binnenkort gewijzigd zal worden. In 2020 accepteerde de regering aanvragen van bedrijven die recreatieve cannabis willen kweken, als onderdeel van een proefproject.

Tijdens het “Experiment gesloten coffeeshopketen” wordt nagegaan hoe kwekers legaal kwaliteitsgecontroleerde cannabis kunnen leveren aan coffeeshops, verspreid over 10 geselecteerde gemeenten. Verwacht wordt dat het experiment minstens 4 jaar zal duren, met de mogelijkheid van anderhalf jaar verlenging. Tegen het einde van de sluitingsdatum in juli hadden 149 bedrijven zich aangemeld.

Naar verwachting zouden tegen mei 2021 10 telers gekozen worden. In juli 2021 moeten de ministers van de regering echter nog beslissen wanneer de experimentele fase zal beginnen en “verwachten niet alle 10 de telers tegelijk te kunnen aanwijzen”.

Indoor Cannabis-planten

Is CBD legaal in Nederland?

De productie van CBD is illegaal in Nederland, maar het is legaal voor persoonlijk gebruik. De legale status komt door oude wetgeving, die meer over de productie van hasjolie dan CBD ging.

De Nederlandse Opiumwet werd in 1999 aangepast om hennep voor industriële productie te legaliseren. Hierdoor was de teelt van hennepplanten met een THC-gehalte lager dan 0,2% legaal, maar de productie van CBD niet, omdat dat een extract van de plant is.

Er is echter een maas in de wet. Als de hennep in Nederland wordt geteeld en vervolgens in het buitenland tot CBD wordt verwerkt, kan het weer legaal in Nederland worden verkocht. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, moet het een THC-gehalte van minder dan 0,05% hebben, niet 0,2%.

CBD Capsules Spelling uit het woord CBD

Mogen cannabiszaden naar Nederland verstuurd worden?

Het is in Nederland toegestaan om cannabiszaden te kopen en verkopen. Ze kunnen ook legaal per post naar het land worden verstuurd.

Medicinale cannabis in Nederland

Nederland heeft als een van de eerste landen ter wereld cannabis voor medicinale doeleinden gelegaliseerd.

De houding begon in 1993 te veranderen, toen Nederland als eerste EU-land een voorloper van het huidige medicinale-cannabisprogramma invoerde. Toen Els Borst, de toenmalige minister van Volksgezondheid, zich in 1999 uitsprak voor het gebruik ervan, begon de regering een meer concreet programma te ontwikkelen. Twee jaar later begon het land cannabis te produceren en voor te schrijven aan patiënten. In die tijd werd ook het Bureau voor Medicinale Cannabis opgericht.

In 2003 gaf de regering twee bedrijven een vergunning om cannabisproducten voor medicinaal gebruik te produceren. Een van deze producten, Bedrocan, is een van de meest gebruikte cannabisgeneesmiddelen ter wereld. Alle productie wordt strikt gereguleerd en gecontroleerd door het Bureau voor Medicinale Cannabis.

De overheid wil nu graag nog een staatsvergunning invoeren, zodat andere bedrijven ook cannabis kunnen telen voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

Een arts met een stethoscoop rond zijn nek met cannabis

Yes we Bedrocan!

In de loop der jaren is de vraag naar Bedrocan gestaag gestegen. De productie werd verdrievoudigd toen in 2015 een extra fabriek werd geopend. Gedurende die tijd heeft Bedrocan vijf verschillende cannabissoorten ontwikkeld, die elk aan verschillende medicinale behoeften voldoen. Een van hun soorten gebruikt de genetica van Jack Herer, een soort die Sensi Seeds heeft gemaakt.

Aangezien andere landen pas net medicinale cannabis gelegaliseerd hebben, moet Bedrocan hard aan de slag. De vraag bijhouden is moeilijk, vooral door knelpunten in de levering in sommige EU-landen.

Industriële hennep in Nederland

Industriële hennep wordt sinds 1993 legaal geteeld in Nederland. De eerste hennepkwekerij was in Nagele in de Noordoostpolder. Een jaar later verhuisde de productie naar de Veenkoloniën in het noordoosten van het land. De HempFlax Group is opgericht door Ben Dronkers, die ook Sensi Seeds heeft opgericht. Hij wilde hiermee een echte hennepindustrie creëren. Het bedrijf werd gevestigd in Oude Pekela en is uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande leveranciers ter wereld.

Aanvankelijk werd een bescheiden hoeveelheid industriële hennep geproduceerd en in 2004 en 2006 daalde de productie aanzienlijk, doordat enkele contracten tussen telers en verwerkers werden beëindigd. De sector is sinds het begin echter aanmerkelijk gegroeid en tegenwoordig beslaat de hennepteelt duizenden hectaren.

Een tractor oogstende hennepplanten

Politiek en cannabis

Nederland wordt beschouwd als een van de meest progressieve landen ter wereld wat cannabiswetgeving betreft. Hoewel de overheid cannabisgebruik van oudsher heeft gedoogd, met name in coffeeshops, heeft ze de afgelopen jaren een steeds strengere houding aangenomen.

In 2015 gelastte de regering bijvoorbeeld de sluiting van bijna 6000 cannabiskwekerijen. Vervolgens verleende de VVD onder leiding van minister-president Mark Rutte in 2017 geen steun aan een voorstel om de cannabisproductie in het land te reguleren, hoewel coalitiepartner PvdA wel voorstander was.

Verschillende politieke partijen hebben onlangs geprobeerd om de huidige verwarrende cannabiswetgeving te hervormen. De D66 diende een wetsvoorstel in waarmee de regering de levering van cannabis aan coffeeshops zou kunnen reguleren. Als de problemen met de ‘achterdeur’ worden opgelost, vermindert de afhankelijkheid van de zwarte markt.

De regering is daarom nu van plan om teeltvergunningen te verlenen aan kleinschalige cannabisproducenten, die vervolgens de coffeeshops bevoorraden.

Problemen van de zogenaamde ‘achterdeur’

In Nederland wordt de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis gedoogd, maar de aankoop van cannabis door coffeeshops is illegaal. Coffeeshops mogen dus wel verkopen via de ‘voordeur’, maar ze mogen de voorraad niet inkopen via de ‘achterdeur’. Hierdoor is een juridische patstelling ontstaan. Bovendien heeft de situatie verschillende nadelige effecten: het stimuleert de georganiseerde misdaad en belemmert de kwaliteitsborging van het product.

Gereguleerde productie neemt criminele cannabistelers de wind uit de zeilen, maakt kwaliteitscontrole van cannabis mogelijk en levert extra belastinginkomsten op. Uruguay en de Amerikaanse staat Colorado (min of meer) hebben een vergelijkbaar model.

Goed om te weten

Als je naar Nederland reist of er woont, is het handig om het volgende te weten:

Geschiedenis van cannabis

In de zeventiende eeuw werd overal in Nederland cannabis gerookt. Het bewijs hiervoor is te zien op een schilderij van de Vlaamse schilder Adriaen Brouwer, waarop een man te zien is met in zijn ene hand een pul bier en in zijn andere hand een pijp. In die tijd werden mensen die cannabis rookten ‘toeback-drinckers’ genoemd. Ze mengden hun cannabis meestal met tabak en rookten het vervolgens in een Goudse stenen pijp.

De cannabisconsumptie bleef wijdverbreid totdat werd opgetreden tegen de ‘toeback-drinckers’. Paus Urbanus VII verbood het en dreigde met excommunicatie voor degenen die zich niet aan deze beslissing hielden. De autoriteiten dreigden zelfs met lijfstraffen, waarbij overtreders zouden worden opgehangen of de neus zou worden afgesneden.

Toch waren er genoeg mensen die geloofden in de voordelen van cannabis. Sommige wetenschappers verklaarden zelfs dat het goed was voor lichaam en geest.

Wat zijn coffeeshops?

Coffeeshops zijn cafés in Nederland die cannabis aan hun klanten mogen verkopen. Hoewel de verkoop wordt gedoogd, is het strikt genomen niet legaal. Er mag slechts een kleine hoeveelheid cannabis worden verkocht (vijf gram per klant) en op elk moment mag de voorraad niet groter zijn dan 500 gram.

Het soort mensen dat een coffeeshop bezoekt in Nederland, varieert enorm. Hoewel veel mensen over de hele wereld het als een hobby voor ‘jonge mensen’ beschouwen, genieten ook veel oudere mensen van een jointje in de coffeeshop. 

Door een in 2012 aangenomen wet, die in Amsterdam niet overal wordt gehandhaafd, mogen niet-inwoners niet naar binnen. De coffeeshops zijn uitsluitend voor inwoners.

Bekijk hieronder twee video’s van Sensi Seeds waarin klanten van Nederlandse coffeeshops worden geïnterviewd:

Wat is een growshop?

Nederland heeft al sinds de jaren tachtig growshops. In deze winkels worden alle benodigdheden verkocht om cannabis onder kunstlicht te telen. De meeste klanten kopen deze artikelen legaal om thuis illegaal cannabis te telen.

De growshoptrend verspreidde zich al snel. In de jaren negentig doken vergelijkbare winkels op in Duitsland en Zwitserland. Aan het begin van de 21e eeuw hadden de growshops zich over de hele wereld verspreid, van de VS tot Zuid-Amerika.

De ongeschreven regel is altijd geweest dat de winkels open mogen blijven als ze maar geen cannabis verkopen. Tot voor kort mochten Nederlandse growshops zaden verkopen, maar dit is nu verboden.

In 2015 kwam de toekomst van de Nederlandse growshop in gevaar door de invoering van de growshopwet.

In de nieuwe wet stond dat de winkels wel apparatuur mogen blijven verkopen, maar dat ze alleen als een soort ‘bloemist’ mogen opereren. Als de winkeleigenaar weet dat een van zijn of haar klanten betrokken is bij illegale cannabisteelt, kan hij of zij schuldig worden bevonden aan ‘steun en medeplichtigheid’.

De Nederlandse politie handhaaft de wet en veilt regelmatig in beslag genomen apparatuur.

Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie die de wet heeft ingevoerd, is inmiddels echter afgetreden. Eigenaren van growshops in het hele land hopen nu dat de strenge wet misschien wordt teruggedraaid.

De wietpas, een mislukt experiment?

In 2010 stelde Ivo Opstelten voor om in de grensregio’s van Nederland een ‘wietpas’ in te voeren. De wietpaswet maakte privéclubs van coffeeshops, die alleen openstonden voor inwoners van Nederland. De leden konden alleen de coffeeshop in als ze zich registreerden voor een ‘wietpas’ en de coffeeshops mochten maximaal 2000 leden hebben. De bedoeling hiervan was om het drugstoerisme en de aanverwante problemen terug te dringen.

Coffeeshopeigenaren begonnen een zaak bij het Europese Hof om het besluit aan te vechten. Hun zaak werd echter verworpen.

De wietpas werd in 2012 van kracht in zuidelijke steden als Maastricht. Het effect was echter voornamelijk negatief. De uit de coffeeshops verdreven toeristen gingen simpelweg naar criminele dealers op straat. Hierdoor kwam nog meer geld op de zwarte markt en ging het aantal drugsgerelateerde incidenten juist omhoog.

In 2013 moest de regering compensatie betalen aan de coffeeshopeigenaren, die beweerden dat ze door de wietpas geld waren misgelopen. De Haagse kantonrechter bepaalde dat plaatselijke klanten en toeristen door de pas waren afgeschrikt.

De wietpas is nog steeds van kracht. Alleen inwoners van Nederland mogen de coffeeshops gebruiken, behalve in Amsterdam. Hier is een uitzondering gemaakt, op voorwaarde dat de coffeeshops minstens 250 meter van een school verwijderd zijn. Door deze regel zijn in Amsterdam nog 175 coffeeshops over, de helft van het aantal in de jaren negentig. 

De afstand van 250 meter vanaf een school is een beetje tegenstrijdig, aangezien coffeeshops al geen mensen onder de 18 mogen toelaten. Eigenaren passen deze regel strikt toe. Sommigen hebben de toegangsleeftijd zelfs vrijwillig verhoogd tot 21 jaar om te voorkomen dat hun vergunning wordt ingetrokken en hun coffeeshop voorgoed gesloten wordt.

Cannabisevenementen in Nederland

Nederland organiseert gedurende het jaar een aantal grote cannabisevenementen, waaronder:

 • De Cannabis Culture Award. De Cannabis Culture Awards geven erkenning aan die personen die campagne hebben gevoerd voor een hervorming van het drugsbeleid of die in het verleden voorvechter waren van cannabis. Ze worden gehouden in het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam.
 • GreenTech. De GreenTech Summit and Trade Show (conferentie en vakbeurs) wordt gehouden in Amsterdam. Dit driedaagse evenement richt zich met name op de tuinbouwsector en gewassen zoals hennep komen aan bod. Het is een nuttige plek voor mensen in industrie om ideeën uit te wisselen, te netwerken en om meer te weten te komen over de nieuwste ontwikkelingen.
 • Amsterdam Cannabis Cup. De Amsterdam Cup is oorspronkelijk begonnen in 1987. Deze werd opgericht door Steven Hager (hoofdredacteur van de High Times) en door de jaren heen heeft hij deskundigen de kans geboden om hun cannabissoorten te presenteren. Tijdens dit levendige evenement is er doorgaans muziek en daarnaast zijn er ook beroemdheden aanwezig.

Vorige evenementen:

 • Cannabis Bevrijdingsdag. Cannabis Bevrijdingsdag, één van de meeste iconische cannabisfestivals van Nederland, werd voor het eerst gehouden in 2009. Het laatste jaar was 2018, aangezien de organisatoren van het evenement zich meer wilden gaan richten op campagne voeren door het hele land.

Wetgeving in de toekomst

Nederland heeft al een tolerante houding tegenover cannabisgebruik, hoewel veel mensen toegeven dat de wetgeving verwarrend is. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat toekomstige regeringen de tegenstrijdigheden gaan aanpakken en duidelijkere wetten voor hun burgers gaan invoeren.

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

24 reacties op “Cannabis in Nederland: wetgeving, gebruik en historie”

 1. Free Cannabis ,…I am A Smoker for 40 Years noou,…never Sik,…Never tiered,….Good sleep,…And A Damned good Feeling,….Thanks i.m a Happy Smoker !!!!

   1. Was t maarzo dan kon ik mn remedieshit in de winkel halen of was alcohol maar wiet!

    Goeie duidelijke uitleg ze zouden eigenlijk een reuzen vaporizer moeten maken i.p.v chemtrails!

 2. Zolang de farmaceutische industrie geen winst ziet in het terug dringen van ziekten als kanker, zal de wetgever ten alle tijden het proces van bestrijding van kanker met canabis lamleggen.
  M.a.w. farma als instituut stuurt de wetgeving regelgeving indirect aan.
  Derhalve zal het gebruik van cannabis door de patiënt in welk land dan ook, als wel door de media dan door de rechterlijke macht als zijnde crimineel worden omschreven.
  80% van de winst behaalt de farma uit het zogenaamde bestrijden van de als ziekte omschreven kanker.
  Toestaan dat patiënten beter zouden kunnen worden op iets waar de farma geen patenten kunnen leggen zou er toe kunnen leiden dat de winsten van de farma op drogen.

 3. Update:
  “Kamervragen PvdA n.a.v. vrijspraak Hiv-patiënt Rudolf Hillebrand. (.Pdf)”

  ‘Vragen van de leden Volp en Otwin van Dijk (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vonnis van de rechtbank Amsterdam in de zaak van de HIV-patiënt die zijn eigen hennep moet telen (ingezonden 11 februari 2016) ‘
  Link: http://bit.ly/1SktbL9

 4. Gratefulpete

  I am a medical cannabis patient in the Netherlands and I prescribed 10 grams a day plus one gram a day of extract. As a patient that suffers from chronic pain & partial disability in my leg for the rest of my life , I find it much more affordable to produce the medicine that works for me & my conditions. Glad to hear we can grow our own with out fear of being charged.

  1. Hi Pete,

   Unfortunately the acquitting of Rudolf Hillebrand does not mean that every patient benefiting from medicinal cannabis can legally grow it themselves from now on. We do hope that this verdict significantly contributes to the development of legislation, and that the current guidelines regarding medicinal cannabis, both in and outside the Netherlands, are swiftly adjusted to reflect this historic decision.

   Best,

   Martijn

 5. Rob Hanneman.

  In Limburg is Maastricht de enigste stad die het Icriterium hanteert. De toeristen rijden nu gewoon 10 km verder waar ze wél welkom zijn.

 6. Erg jammer dat Nederland van voorloper in de regulatie van cannabis is verschoven naar de laatste plaats.

  Het wordt tijd dat de oude vast geroeste garde in de politiek wordt vervangen door frisse jonge mensen die de hedendaagse actualiteit beter begrijpen.

 7. de hexenjacht neemt geen einde ,het word maar erger in dit land!
  heb mij als blower hier nog nooit vrij gevoelt…

 8. wat jammer dat nederland zo achter loop in zaken cannabis ,
  en de consumenten en kwekers worden als criminellen behandelt
  mut ik nu naar het buitenland verhuizen ?
  dit is een schande voor het land !

 9. Het is walgelijk hoe Doede bestraft wordt voor zijn eerlijkheid!
  Het is te hopen dat het licht bij de rechter zal gaan branden voor 25 April en hij de zaak om zal draaien tot een die de politiek voor het blok zet.

  Puntje voor de advocaten:
  Is van de in beslag genomen (en inmiddels vernietigde) planten uberhaupt wel middels een Gaschomatografische test vast komen te staan dat het om wiet/cannabis ging ?

  Als dit niet het geval is dan is er dus niet eens onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat het om cannabis ging.
  Dit zou een flinke ‘vormfout’ wezen en zelfs tot totale seponering van de zaak kunnen leiden.

  Peter Lunk

 10. Karel_kweker

  Het zal eens tijd worden,

  Wiet heeft zoveel voordelen, het zou gewoon helemaal gelegaliseerd moeten worden.
  Als je ziet hoeveel mensen wiet gebruiken als medicijn. en dat het werkt voor meer als 200 aandoeningen.

  Dan kan het toch niet zo zijn dat dit word tegen gehouden door 1 man, Het zou gewoon helemaal vrij moeten zijn en dan niet dat er straks een exclusief clubje mensen legaal mag kweken, En je als hobbyist nog de pineut bent.

  Wiet is een plant, een stukje natuur, dat kan je in mijn ogen niet illegaal maken.

  Gr Karel Kweker (weedforum.eu team)

 11. Wie weet meer informatie voor wietpas?

  Wie heeft er meer informatie over de wiet pas? Zet a.u.b. link(s) in een reactie ik bekijk het binnenkort nog wel een keer. Dit heb ik nodig voor een werkstuk.

  MVG

 12. sjonniegreenie

  beter zouden we doen als de Albanezen en gewoon machinegeweer-vuur openen op de popo 🙂

 13. karel kweker

  Laten we hopen dat dit tot gevolg heeft dat er nu eens goed word gekeken naar een nieuwe beleid, waarbij legalisatie van de plant centraal staat.

  Wiet is minder gevaarlijk als alcohol, doe er dan ook een stuk minder moeilijk over. Ik zou graag willen weten wat de echte reden is waarom Ivo Opstelten zo tegen wiet of cannabis is. Hij beroept zich steeds op verdragen met landen als de VS. Maar die hebben nu zelf op meerdere plekken de plant, het roken en verhandelen van wiet gelegaliseerd. In mijn ogen dus geen goede argument meer.

  Zou het dan alleen op prestige gaan? een kwestie zover uit de klauwen laten lopen dat een hele stad word onder gespoeld door straatdealers en drugsrunners. terwel de shops de deuren moeten sluiten. waardoor het probleem alleen maar erger word. en dit zelfde beleid dan ook nog eens landelijk willen invoeren.. waar haalt die man de ideeen weg? uit een aantekeningsboekje uit 1980?

  Gr Karel kweker (weedforum.eu)

 14. Bedankt voor deze goede tekst! We hebben het in het Duits vertaald.

  Unsere deutsche Übersetzung: http://keinwietpas.de/2013/07/11/der-wietpas-eine-kostspielige-angelegenheit/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top