Stand van zaken cannabis in Spanje

Cannabis Spanje is een gedecentraliseerd land. Afhankelijk van waar je je bevindt, is het voor- of nadeel ervan dat elke autonome regio binnen bepaalde limieten zijn eigen regels voor cannabis vaststelt. Vaststaat in elk geval dat het algemene beeld van het legaliseringsproces van cannabis er een is van traagheid: alles lijkt in slow motion te gaan.


Algemene aspecten van het gebruik, bezit en teelt

Spanje is een gedecentraliseerd land. Afhankelijk van waar je je bevindt, is het voor- of nadeel ervan dat elke autonome regio binnen bepaalde limieten zijn eigen regels voor cannabis vaststelt. Vaststaat in elk geval dat het algemene beeld van het legaliseringsproces van cannabis er een is van traagheid: alles lijkt in slow motion te gaan. Uiteraard proberen de regioregeringen op die manier voldoende tijd te scheppen voor een andere strategie, namelijk de aandacht van de gemeenschap afleiden om afronding van de procedures zo lang mogelijk uit te stellen of – nog erger – de procedures helemaal niet af te ronden.

Gebruik van cannabis

In Spanje is het telen van cannabis in wezen een activiteit waarvoor alleen een gevangenisstraf kan worden opgelegd indien de opbrengst ervan bestemd is voor de handel, zodat de marihuanateelt voor eigen gebruik daar niet onder valt.

Het therapeutische gebruik wordt geregeld via een recept van het ziekenhuis. Therapeutische gebruikers genieten geen speciale voordelen omdat de Spaanse wetgeving geen enkel onderscheid maakt tussen recreatief en geneeskundig gebruik. Niettemin wordt laatstgenoemd gebruik steeds meer getolereerd.

Wat het recreatieve gebruik betreft, kan worden gezegd dat cannabis met voorsprong de meest gebruikte drug in Spanje is
Wat het recreatieve gebruik betreft, kan worden gezegd dat cannabis met voorsprong de meest gebruikte drug in Spanje is

Wat het recreatieve gebruik betreft, kan worden gezegd dat cannabis met voorsprong de meest gebruikte drug in Spanje is. Naast de vele cannabisclubs die de laatste jaren in Spanje zijn opgericht, wordt cannabis openlijk gerookt in straten en op pleinen. Hoewel het gebruik in het openbaar verboden is, blijft het roken van een joint op straat of ergens samen met een stel vrienden vaak onopgemerkt.

Wetgeving betreffende het gebruik van verdovende middelen

Tot nu toe verbiedt het Spaanse wetboek (art. 368) van strafrecht de verkoop van cannabis, maar niet het gebruik ervan. Zoals gezegd maakt de wet geen onderscheid tussen therapeutische en recreatieve marihuana. Uit diverse vonnissen blijkt echter dat in de gerechtelijke sfeer dit onderscheid steeds meer gewicht krijgt bij het vellen van een vonnis of het opleggen van een straf.

In die zin is de verkoop van zaden en het telen voor eigen gebruik in privévertrekken dan ook legaal. Over het algemeen levert kleinschalige teelt wettelijk gezien geen probleem op, maar af en toe en al naargelang de situatie kunnen invallen worden gedaan bij telers thuis, indien er aanwijzingen zijn dat hun planten een commercieel doel dienen. Wanneer niet voor de rechter kan worden aangetoond dat de teelt voor eigen gebruik is, kan dan ook een gevangenisstraf van een tot drie jaar worden opgelegd.

Hoewel bezit en gebruik in het openbaar verboden blijven, zorgt juist dat beetje flexibiliteit in de wetgeving voor een wildgroei aan onderzoeken op geneeskundig gebied en worden er voortdurend cannabisclubs opgericht.

Een steen op de weg

Eind 2013 presenteerde de rechtse regering van Mariano Rajoy het wetsontwerp betreffende de bescherming van de veiligheid van burgers, met daarin aanzienlijk hogere straffen voor bezitters en gebruikers van cannabis in het openbaar – waarbij niet langer de mogelijkheid wordt genoemd om boetes om te zetten in een afkickbehandeling – naast boetes van 1000 tot 3000 euro voor het planten en telen van drugs die “geen strafbaar feit vormen”.

Mariano Rajoy, president van Spanje
Mariano Rajoy, president van Spanje

Araceli Manjón-Cabeza, destijds directeur-generaal van het Nationale Actieplan inzake Drugs, zei ronduit dat “de regering tegen de stroom in gaat en terugkeert naar opvattingen die men 40 jaar geleden had en in alle beschaafde landen al achter zich heeft gelaten. Door de mogelijkheid van deelname aan afkickprogramma’s te schrappen, komen we op een lijn met landen als Rusland waar de gebruiker alleen als delinquent wordt gezien”.

Kleine hoeveelheden en tolerantie ten aanzien van geneeskundig gebruik

Het bezit of gebruik van drugs in het openbaar is in strijd met de wet betreffende de bescherming van burgers, maar wordt niet als misdrijf beschouwd en er worden ook geen vrijheidsstraffen opgelegd. In het algemeen worden er boetes van zo’n 300 euro opgelegd.

Omdat de wet- en regelgeving van alle Spaanse steden onderling kleine verschillen kent, is het interessant te zien hoe het er voorstaat in de Spaanse autonome regio’s. Catalonië en Barcelona laten misschien wel de meest interessante standpunten zien wat de regelgeving rond cannabis betreft.

Sativex inmiddels legaal

Barcelona is de enige stad in Spanje met honderden cannabisclubs, waar marihuana kan worden gebruikt, en Catalonië is de eerste regio (naast Baskenland) die een aantal maatregelen heeft genomen om medicinale cannabis te legaliseren. Het schijnt dat het Catalaanse ministerie van Volksgezondheid werkt aan de regulering van het gebruik van cannabis voor geneeskundige doeleinden, zodat patiënten met pijnlijke ziektes zoals kanker en AIDS gemakkelijker aan drugs kunnen komen voor pijnbestrijding. Nu moeten zieke mensen nog naar cannabisclubs toe om marihuana te kunnen bemachtigen en gebruiken. Aan de andere kant krijgen kankerpatiënten in Catalonië er nu eindelijk een bondgenoot bij met Sativex, dat al is goedgekeurd door het Catalaanse ministerie van Volksgezondheid.

Stand van zaken cannabis in Spanje

Het medicijn kan door al die patiënten worden gebruikt die pijn lijden door ziekte of chemotherapie. Het ministerie meldt dat Sativex in principe zal worden voorgeschreven aan patiënten die niet goed reageren op de conventionele middelen.

Het lastige karwei van de federaties

Vanuit CatFac, de federatie waarbij circa 30 verenigingen zijn aangesloten, wordt bevestigd dat ondanks alle successen op landelijk niveau men er nog niet in is geslaagd een gemeenschappelijk wettelijk model in te voeren waarbij alle spelers in het proces zich kunnen aansluiten. Bovendien zijn er de voortdurend tegenstrijdigheden waar bestuurders tegenaan lopen, omdat aan de ene kant activisten door twintig jaar strijd voor de zaak goed beslagen ten ijs komen en zij aan de andere kant dagelijks worden geconfronteerd met eindeloze campagnes van tegenstanders die alles overboord willen gooien.

Het fenomeen van de cannabisclubs heeft niemand onverschillig gelaten. Spanje heeft een stap voorwaarts gezet in de sector op het moment dat het vocht voor het legaal maken van een soort coffeeshop-achtige clubs. Feit is wel dat alles niet zo rooskleurig blijkt te zijn als verwacht. Volgens Jaime Prats, algemeen directeur van het tijdschrift Cañamo, “zijn er altijd mensen die meeliften en zich ten koste van iedereen willen verrijken.”

Zaken die op diverse plaatsen in Spanje voor een precedent zorgen

Navarra

Onlangs heeft een rechter de voorzitter van een club in Irún vrijgesproken – hij teelde cannabis in de Navarrese plaats Azpilicueta en de politie trof bij hem 147 planten aan – omdat de rechter van oordeel was dat de planten niet voor de handel bestemd waren. De Navarrese Cannabisvertegenwoordiging vindt dat met deze beslissing – voor het eerst in Navarra uitgesproken – “justitie boven de regionale overheden uitstijgt door te erkennen dat de teelt voor gezamenlijk gebruik geen misdrijf vormt. Omdat het niet om handel in cannabis gaat, kan de teelt voor leden van een gebruikersclub niet worden beschouwd als een misdrijf tegen de volksgezondheid”.

Canarische eilanden

Het platform Canarias Se Planta y Firma, gevormd door verenigingen van cannabisgebruikers, heeft tot nu toe 5000 handtekeningen verzameld om te proberen het gebruik van dit middel te reguleren en te bewerkstelligen dat het niet alleen als ludiek maar ook als geneeskrachtig wordt beschouwd. De volgende stap is de oprichting van de Federación de Asociaciones Cannábicas de Canarias die zich vervolgens gaat aansluiten bij de reeds bestaande federaties in Navarra, Madrid, Baskenland en Catalonië die, zoals de initiatiefnemers stellen, “jaren vooruitlopen”.

Catalonië

Op 29 januari 2015 heeft de Gezondheidscommissie van het Catalaanse parlement de gezondheidsvoorschriften voor cannabisclubs goedgekeurd. De commissie deed dit door middel van een bekendmaking in het Catalaanse staatsblad DOGC, met 17 aanbevelingen voor de gemeenten die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de erkenning van deze clubs. Met deze regeling, die tot stand kwam onder supervisie van het Catalaanse agentschap voor de gezondheidszorg ASPCAT, wordt beoogd “de volksgezondheid te beschermen, bevorderen en verbeteren door een beleid dat zich richt op beperking van de nadelige gevolgen van het cannabisgebruik.”

Hiermee wordt een wettelijk kader voor de basisvoorwaarden geboden en komt er een einde aan de juridische onzekerheid waarin de 400 Catalaanse clubs verkeerden. Het betreft een reeks aanbevelingen waardoor duizenden cannabisgebruikers het niemandsland kunnen verlaten.

Spanje heeft tegenwoordig honderden cannabisclubs, vooral in Catalonië en Baskenland (Nicolas Vigier)
Spanje heeft tegenwoordig honderden cannabisclubs, vooral in Catalonië en Baskenland (Nicolas Vigier)

Ook al werd aanvankelijk gehoopt dat naast het gebruik ook het transport en de kweek van cannabis zouden worden goedgekeurd, is men over het algemeen tevreden over de regeling. Catalonië heeft zich voortrekker getoond op het gebied van legalisering en hoewel er nog veel werk verzet moet worden, is dit hoe dan ook een enorme stap voorwaarts.

We hopen dat bij de algehele ontwikkeling in Spanje men de blik steeds op de toekomst gericht houdt en dat met elke stap die wordt gezet de vrijheid dichterbij komt.

Zoals altijd houdt Sensi Seeds jullie op de hoogte.

Reageren

Plaats een reactie

maria seur

Waar kan ik het kopen en wat kost een flesje 10 procent en 3 procent.

14/03/2018

Olivier

Wij leveren ons CBD-olie naar Spanje. Kijk eens hier. Groetje, Olivier

17/05/2018

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More