Interview met Javier Puig, voorzitter van de Spaanse Federatie van Cannabisorganisaties

FAC In dit interview bespreekt Javier Puig, voorzitter van de FAC, de belangrijkste kwesties omtrent cannabis in Spanje: de uitspraken van het Hooggerechtshof, de nieuwe politieke initiatieven en de verschuiving in de publieke opinie.

Javier Puig


Javier Puig (Pontevedra, 1974) is sinds mei 2016 de voorzitter van de Federation of Cannabis Associations (FAC). De FAC is de grootste en oudste federatie van cannabisgebruikers in Spanje. Gezien de huidige turbulente toestand van de cannabispolitiek in het land, leek ons dit het juiste moment om te kijken hoe vitaal het cannabisactivisme is en met welke uitdagingen het in de nabije toekomst geconfronteerd gaat worden.


De maatschappij is klaar voor verandering en we moeten deze kwestie in het parlement aankaarten.

Zoals we al eerder op dit blog hebben vermeld, is het politieke klimaat omtrent cannabis in Spanje snel aan het veranderen. Javier Puig is de voorzitter van FAC, de belangrijkste en oudste cannabisfederatie van Spanje. In dit interview bespreekt hij de vooruitzichten voor organisaties, de politieke vooruitgang die tot nu toe is bereikt en de soms gespannen relatie met andere platforms en initiatieven.

Kun je ons allereerst vertellen hoe de FAC er op dit moment voorstaat?

De FAC is op de goede weg en groeit zowel in ledental als in complexiteit. Momenteel hebben we vertegenwoordigers in alle autonome gemeenschappen, behalve in Castilla-La Mancha, Ceuta en Melilla. We hebben regionale federaties in zes gemeenschappen en in negen andere gemeenschappen zijn organisaties die nog geen federatie hebben gevormd, maar die wel actieve deelnemers zijn. We hebben veel nieuwe leden in plaatsen als Castile, León en Aragon. We krijgen ook verzoeken om informatie over lidmaatschap van organisaties die deel uitmaakten van federaties die de FAC jaren geleden hebben verlaten, maar die nu weer lid willen worden omdat ze niet tevreden zijn over hun huidige federatie, of omdat deze gewoon niet meer actief is.  Aan de andere kant bestaan ook de oude organisaties nog steeds. De Catalaanse federatie CATFAC heeft bijvoorbeeld veel te bieden wat ervaring betreft en speelt binnen een niet-hiërarchische structuur een zeer belangrijke rol.

In januari vond jullie algemene vergadering plaats waar onder andere is besloten om de organisatie om te vormen van een federatie naar een confederatie. Waarom hebben jullie hiertoe besloten?

Gezien onze snelle groei leek het ons de meest verstandige aanpak. Aangezien er meerdere regionale federaties bestaan, was het logischer om een confederatie te vormen, in plaats van als individuele organisaties samen te werken. De doelstellingen van de FAC zijn niet veranderd, maar de organisatiestructuur wel. Die is namelijk minder hiërarchisch en meer gedecentraliseerd geworden. Bovendien is zo de vertegenwoordiging beter geregeld. Om een federatie te vormen heb je slechts drie organisaties in heel Spanje nodig, terwijl voor een confederatie minstens drie federaties met hun organisaties nodig zijn. De beslissingen van elke afzonderlijke federatie dienen te worden gerespecteerd, terwijl men tegelijkertijd ook voortdurend bereid moet zijn om samen te werken.

Geven jullie nog steeds advies aan nieuwe organisaties die daarom vragen?

A: We blijven eenvoudig advies geven, waarvoor we 50 euro rekenen. Voor dat geld leveren we een dossier en de clubgids, plus gedetailleerde uitleg over de benodigde formaliteiten. We werken samen met Beatriz Macho, een advocaat met een indrukwekkende achtergrond in activisme. De organisaties kunnen bepaalde taken aan haar overdragen, waarna zij de formaliteiten afhandelt en alleen die diensten factureert waar de organisaties zelf om vragen. Organisaties kunnen voor meer informatie contact met ons opnemen via fac@fac.cc of bellen met +34-660535244 en naar Bea vragen.

Het huidige politieke klimaat is behoorlijk turbulent. Wat zijn jullie prioriteiten in deze situatie?

We willen vooral de publieke steun die we de laatste jaren hebben gekregen het politieke proces insluizen. De publieke opinie is ons gunstig gezind nu een meerderheid van het parlement voor de regulering van cannabis is. De maatschappij is klaar voor verandering en we moeten deze kwestie in het parlement bespreken. Door de eensgezindheid van de centrale overheid en ook van sommige oppositiepartijen hebben we tot op heden ons politieke werk gefocust op de autonome gemeenschappen, waar verschillende reguleringsprocessen gaande zijn. We hopen dat er meer volgen. Het is nu echter tijd om ons meer op Madrid te richten en we zijn dan ook met meerdere initiatieven bezig. We hebben contact opgenomen met de PSOE (Partido Socialista Obrero Español, de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij) en andere groepen en we hebben ook connecties met Podemos (een links-populistische politieke partij), want Braulio, onze waarnemend secretaris, is lid van hun Cannabiskring. We weten ook dat binnenkort een conceptwet van een commissie van deskundigen zal worden ingediend en daar kijken we naar uit. Op basis van die wet kunnen we waarschijnlijk een duidelijke positie innemen en ons bestaansrecht in dit nieuwe politieke klimaat aantonen.

En hoe staan jullie ervoor wat middelen betreft voor deze nieuwe fase?

Geldgebrek is al lange tijd een van onze belangrijkste problemen. We hebben een zorgwekkend gebrek aan geldschieters. Onze voormalige geldschieters adverteren nog steeds online, maar we hebben al lange tijd geen bijdragen meer ontvangen. Ons werk wordt nu dus gedaan door vrijwilligers, want de meeste organisaties staan er financieel helemaal niet goed voor. Positief is dat we veel jonge activisten met technische kennis aantrekken. Ze zijn zeer gemotiveerd en goed voorbereid, wat ons enorm helpt.

Laten we het hebben over de uitspraken van het Hooggerechtshof tegen cannabisclubs. Hoe interpreteert de FAC deze uitspraken?

Dit zijn duidelijk compromisloze standpunten over het verbod, ook al is er wel sprake van dubbelzinnigheid, mogelijk als gevolg van interne verdeeldheid. Of misschien is het wel met opzet. De interpretatie van het Hof van een ‘besloten groep’ is natuurlijk veel te beperkt. Men heeft hiermee niets verduidelijkt en meerdere vragen onbeantwoord gelaten.

In ieder geval kunnen we ook een paar positieve punten uit deze uitspraken halen. Ze hebben bijvoorbeeld gezamenlijke teelt wél legaal gemaakt. Er moeten weliswaar nog regels voor worden opgesteld, maar het erkent het falen van het verbod. De beste uitkomst is echter dat men wetgevers vraagt om onze activiteiten te reguleren. Aangezien politici altijd graag naar uitspraken van het Hooggerechtshof verwijzen, moet deze instantie er maar eens aandacht aan schenken en actie ondernemen.

Interview met Javier Puig, voorzitter van de Spaanse Federatie van Cannabisorganisaties - Sensi Seeds Blog

In wat voor situatie bevinden de organisaties zich?

De organisaties voelen zich heel erg kwetsbaar door de dubbelzinnigheid. We moeten nog zien hoe men het nieuwe juridische principe in de volgende uitspraken interpreteert en nog belangrijker, we moeten nog zien hoe de jeugdrechter dit uitvoert. Ondertussen bevinden we ons in een juridisch niemandsland. Men dreigt met jarenlange gevangenisstraffen en we kunnen hierover geen zekerheid krijgen, waardoor veel mensen voortdurend bezorgd zijn.

Hoe gaan jullie hiermee om?

We moeten de regels blijven bestuderen om uit te vinden hoe onopvallende, kleine organisaties er het beste aan kunnen voldoen. In principe voldoen we al aan de meeste strikte criteria van het Hooggerechtshof, maar zo nodig zullen we de statuten herzien, het aantal leden verminderen en een clausule invoegen die iedereen verplicht aan het kweken mee te werken…

We zullen creatief moeten zijn totdat de situatie minder onzeker wordt en onze veiligheid in de individuele organisaties moeten zoeken. Het probleem is dat er geen duidelijk juridisch kader is en er dus ook geen duidelijke richtlijnen zijn. Niemand weet zeker wat de rechtbank volgend jaar of het jaar daarna gaat zeggen.

Wat zijn de vooruitzichten in het parlement? Denk je dat regulering op de korte of middellange termijn mogelijk is?

We hebben bij andere maatschappelijke kwesties al gezien dat er in het parlement een nieuw machtsevenwicht is ontstaan wat betreft de meerderheden. We zien een gaatje. De PP is in de minderheid, dus misschien kan het parlement zelf een initiatiefwet indienen. Zelfs dan kunnen er mogelijk juridische goocheltrucs worden uitgehaald. Hoewel Spanje een minderheidsregering heeft, kan de regering namelijk wel haar veto uitspreken over elke wet die invloed heeft op de uitgaven of die de begroting verandert. In de afgelopen paar maanden hebben we gezien dat de regering precies deze strategie heeft gebruikt om bepaalde initiatieven tegen te houden. Ik weet niet in hoeverre een cannabiswet bij deze initiatieven geschaard zou worden. Ik ben niet op de hoogte van de technische details, maar naar ik heb begrepen is men hierover verdeeld.

Hoe zit het met de conceptbeleidsmaatregelen die men al aan het onderzoeken is?

Aan de ene kant hebben we het volkswetgevingsinitiatief voor regulering van cannabis, en binnenkort twee groenboeken, de Esquerra Republicana en Ciudadanos. Laten we beginnen met Ciudadanos. Het probleem hiervan is, dat het zich beperkt tot therapeutisch gebruik. We hebben gezien hoe regulering voor recreatief gebruik in andere landen dichterbij komt wanneer het therapeutisch gebruik eenmaal is geregeld. Ik vermoed dat men hiermee de publieke opinie milder wil stemmen. Het is een gerechtvaardigde strategie, maar ik vind het niet onze strijd. Patiënten hebben inderdaad een onbetwistbaar recht op cannabis als medicijn, maar ik verdedig juist het recreatieve gebruik ervan. We beschouwen de conceptwet als een positieve ontwikkeling, maar het is niet precies waar we om vragen. Het groenboek van Esquerra verdedigt de organisaties, maar het is inmiddels alweer in de ijskast gezet door een politieke kunstgreep, bedoeld om ervoor te zorgen dat de ERC geen eigen conceptwet van de grond kan krijgen.

Dus staat de volksconceptwet er alleen voor. Toen het Platform Verantwoordelijke Regulering zei dat er eerst overeenstemming over de wet bereikt moest worden, bleken het toenmalige hoofd politieke belangenbehartiging van het platform en zijn collega’s van Navarre van plan te zijn om de volksconceptwet sowieso op eigen initiatief in te dienen. Er werd een allegaartje aan initiatieven van politici en groepen in elkaar geflanst en vervolgens ingediend, die niet bij elkaar pasten. Ons standpunt over de volksconceptwet is dat we hem slechts deels onderschrijven maar desondanks stilzwijgend steunen, want we willen niet op iemands tenen trappen. Het initiatief wordt door maar weinig cannabisgroepen gesteund, vooral door de manier waarop het is opgesteld en omdat vrij veel mensen niet blij zijn met de formulering en meer overleg hadden willen zien in plaats van individuele actie. Dus hoewel we ons er niet tegen gaan verzetten, gaan we de wet ook niet met groot enthousiasme steunen.

Hoe is de relatie met het belangrijkste platform, het Platform Verantwoordelijke Regulering? Het is alweer enige tijd geleden dat jullie hebben meegedaan. Doen er nog steeds FAC-organisaties aan mee?

Ik weet niet of er nog individuele organisaties aan meedoen, maar als federatie hebben we vanaf halverwege vorig jaar besloten om onze eigen weg te gaan en om in plaats daarvan te kiezen voor onafhankelijke samenwerking met het platform. We spreken elkaar nog regelmatig en blijven we contact houden. We wisselen informatie uit over de besluiten van onze respectievelijke algemene vergaderingen en we sturen vertegenwoordigers naar de vergaderingen van het platform.

Wat was de belangrijkste reden om het platform te verlaten?

Onze grootste bezwaren golden de interne processen, en vooral de opvolging die aan algemene vergaderingen werd gegeven. En we konden ook niet wennen aan de manier waarop het platform werkte. Omdat we ons niet goed voelden bij hoe de dingen geregeld waren, vonden we dat we beter alleen konden werken. Dat stelde ons in staat om een onafhankelijke samenwerking met het platform aan te gaan. Het probleem binnen het platform VR is dat er veel leden zijn die niet mee willen doen en taken liever delegeren, zodat anderen het werk voor hen opknappen. We respecteren dat dat hun manier van werken is, maar wij vonden dat we er niet alleen maar moesten zijn om besluiten automatisch goed te keuren, ook al accepteren we dat de algemene vergadering van het platform heeft besloten tot deze starre stijl van centrale besluitvorming.  We erkennen natuurlijk de waarde van dit platform. Het platform beschikt over middelen, het heeft enorm veel werk verzet en het heeft wel degelijk enkele van zijn doelen weten te verwezenlijken.

Wil je nog iets zeggen?

Ja. We strijden nu om onze rechten te verdedigen en volgens ons zijn we op dat punt al geslaagd want we zijn niet gezwicht. Maar dat is niet genoeg en we moeten werken aan het veranderen van de wet. We moeten iets doen aan het feit dat er nog steeds geen volledig uitgewerkte conceptwet ligt en bij elke vorm van regulering voor de belangen van onze organisaties en voor ons recht op thuisteelt blijven staan.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?

Javier Puig


Javier Puig (Pontevedra, 1974) is sinds mei 2016 de voorzitter van de Federation of Cannabis Associations (FAC). De FAC is de grootste en oudste federatie van cannabisgebruikers in Spanje. Gezien de huidige turbulente toestand van de cannabispolitiek in het land, leek ons dit het juiste moment om te kijken hoe vitaal het cannabisactivisme is en met welke uitdagingen het in de nabije toekomst geconfronteerd gaat worden.

Read More