by Miranda on 22/03/2017 | Legaal & Politiek

PP-parlementariër roept op tot onmiddellijke legalisering van medicinale cannabis

Partido Popular De Spaanse PP-politicus Eduardo Van den Eynde, die aan kanker lijdt, heeft op Facebook gepleit voor de legalisering van medicinale cannabis. Hij gebruikt zelf om de bijwerkingen van chemotherapie te verlichten. Met de respons en steun hierop, ook van medepolitici, hoopt hij het debat over legalisering in Spanje te heropenen.


Afgelopen maand schreef de woordvoerder van de Partido Popular in het Cantabrische parlement, Eduardo van den Eynde, een brief waarin hij pleitte voor de legalisering van medicinale cannabis. De brief kreeg veel aandacht in de pers en op sociale netwerken, nadat hij hem op zijn Facebookaccount had geplaatst. De Spaanse politicus, die medicinale cannabis gebruikt om de effecten van chemotherapie te verlichten, heeft steun ontvangen van partijgenoten en andere politieke groeperingen. Ook kreeg hij veel bijval in de sociale media.

Een onverwachte en welkome respons

Eduardo van den Eynde verwachtte totaal niet dat zijn gedecideerde en roerende brief een dergelijke respons zou krijgen maar is er wel blij mee. Hij hoopt dat de brief het debat over cannabis en de legalisering en regulering ervan zal heropenen, zowel in de maatschappij in het algemeen als meer bijzonder in het Spaanse parlement.

De brief getiteld “Medicinale Cannabis: Nu!” die hij op zijn Facebookaccount postte en die in zijn geheel door de krant El Diario Vasco is gepubliceerd, was louter bedoeld als persoonlijke overdenking, die hij wilde delen met zijn naar hij dacht geringe aantal lezers en volgers. Gelukkig liep het anders.

Eduardo van den Eyndes brief kreeg veel steun in de sociale media en heeft ook in de pers veel aandacht getrokken. Inmiddels zijn zowel landelijk als binnen de cannabisindustrie interviews en artikelen gepubliceerd over zijn persoonlijke oproep om medicinale cannabis te legaliseren.

Dit is geen verrassing want politici die uit de cannabiskast durven komen en hun ervaring als cannabisgebruiker durven delen, of dit nu medicinaal of recreatief is, zijn zeldzaam, niet alleen wereldwijd maar zeker ook in Spanje.

Eduardo Van den Eynde is de huidige PP-woordvoerder in het Cantabrische parlement
Eduardo Van den Eynde is de huidige PP-woordvoerder in het Cantabrische parlement

(CC. Partido Popular de Cantabria)

De stap is des te dapperder wanneer je bedenkt dat de politicus in kwestie lid is van de Partido Popular (PP), de Spaanse regeringspartij, die naar bekend een niet-tolerante houding heeft ten aanzien van cannabis. Volgens Van den Eynde echter zijn cannabisgebruiker zijn en tot een politieke partij behoren, van welke kleur dan, ook twee verschillende dingen.

Politicus, medicinale-cannabispatiënt en recreatieve gebruiker

De Spaanse historicus en politicus, die op dit moment onder andere de rol vervult van PP-woordvoerder in het parlement van Cantabrië, werd vijf jaar geleden gediagnosticeerd met longkanker. Sindsdien is hij in gevecht met zijn ziekte. Onlangs is hij voor de derde keer teruggevallen maar hoopt opnieuw de ziekte te overwinnen. In het kader daarvan ondergaat hij op dit moment in het Valdecilla Hospital in Santander zijn negende ronde chemotherapie.

Zoals gezegd is de ziekte geen onbekende voor de PP-parlementariër. Datzelfde geldt voor de zware en onvermijdelijke behandelingen die ermee gepaard gaan. Om die reden is hij van mening dat hij weet waarover hij het heeft wanneer hij beweert dat cannabis een aanzienlijke bijdrage levert aan de verlichting van de bijwerkingen van deze behandelingen, zoals misselijkheid en vermoeidheid, en zorgt voor een betere gemoedstoestand, hetgeen essentieel is voor iedereen met deze ziekte.

In dit specifieke geval helpt cannabis hem fundamenteel bij twee aspecten: de fysieke effecten van chemotherapie, die hij beschrijft als chemische vermoeidheid omdat zijn lichaam zich vergiftigd voelt; en de psychologische effecten van er geen gat meer in zien, waarbij cannabis hem helpt zijn emotionele welzijn te verbeteren.

Van den Eynde weet waarover hij het heeft. Gedurende de eerste ronde van zijn chemotherapie gebruikte hij geen medicinale cannabis omdat hij dacht dat het niet zou helpen. Zodra hij het middel begon te gebruiken als palliatieve therapie bij de chemokuur werd hij zich door zijn eigen ervaring bewust van het enorme verschil.

Bovendien is hij vader van een 26 jaar oude zoon, die hij heeft opgevoed en geïnformeerd over de plant en, sinds zeer jeugdige leeftijd, een enorme muziekliefhebber – hij speelde bas en elektrisch gitaar in twee rockgroepen. In het licht daarvan geeft Van den Eynde toe dat hij sinds zijn twintigste een geregeld gebruiker is van recreatieve cannabis. Door de jaren heen heeft hij door zelfstudie en eigen ervaringen uitgebreide kennis over de cannabisplant vergaard.

In zijn brief legt hij uit dat hij tegenwoordig cannabis alleen thuis gebruikt en dan nog slechts af en toe. Hij beschrijft zichzelf als een verstandige gebruiker van cannabis, waarvan hij altijd voordeel heeft gehad en hetgeen hem nooit een probleem heeft opgeleverd. De plant helpt hem om beter te slapen en zijn aard, die neigt naar angstigheid, te kalmeren.

Overdenkingen over het legaliseren van cannabis – sprekend voor mezelf

 “Een onbegrijpelijk en onwetenschappelijk verbod”

 Van den Eynde zegt in zijn brief dat hoewel er dingen aan het veranderen zijn – zij het langzaam – ten aanzien van cannabis, zoals in de Verenigde Staten, Canada, Chili, Frankrijk en andere landen van Europa, het verbod van medicinaal gebruik van cannabis nog steeds in vele andere landen ter wereld gehandhaafd blijft, waaronder Spanje.

Volgens Van den Eynde zijn die “koppige mensen” die tegen legalisering van cannabis blijven, met inbegrip van de recreatieve variant, niet op de hoogte van zowel de geschiedenis als de effecten van de plant. In dit licht zegt hij dat de argumenten van de tegenstanders van cannabis niet zijn gebaseerd op echte wetenschappelijke gegevens maar op pseudowetenschappelijk onderzoek en zich concentreren op oneigenlijk gebruik in plaats van op verantwoord en matig gebruik.

De PP-parlementariër gelooft dat “de publieke opinie misvormd is” ten gevolge van het “bombardement met negatieve meningen van de afgelopen jaren”, waarbij cannabis is voorgesteld als een kwaadaardige drug en een gevaar voor de maatschappij, terwijl cannabis al eeuwenlang deel uitmaakt van de mensheid en het verbod iets vrij recents is.

Deze propaganda is de oorzaak van een aantal irrationele vooroordelen die er op dit moment voor zorgen dat vele patiënten overal ter wereld onnodig lijden.

De cannabisplant wordt al eeuwenlang als medicijn gebruikt
De cannabisplant wordt al eeuwenlang als medicijn gebruikt

(CC. MarihuanayMedicina)

Voor van den Eynde is het verbod “onverenigbaar, absurd en onaanvaardbaar”. Er bestaat bewijs voor de positieve en palliatieve effecten van cannabis voor een hele reeks aandoeningen in vergelijking met andere behandelingen. Sterker nog, het verbod veroordeelt patiënten omdat het hun toegang ontzegt tot een geneesmiddel dat hen enorm helpt en dwingt de zwarte markt op te gaan met alles wat daarmee samenhangt.

De oplossing is niet verbod, maar educatie en informatie

Van den Eynde zegt dat cannabis, in al zijn vormen, dus cannabis, hasj, olie, “niet slechter, maar ook niet veel beter is dan alcohol of tientallen andere drugs die wel legaal gebruikt mogen worden, met of zonder recept”, zoals benzodiazepinen, pijnstillers, opiaten of paracetamol, dat zeer giftig is voor de lever. Echter, “deze stoffen zijn niet verboden omdat hun voordelen de mogelijke bijwerkingen overtreffen”.

Hoewel er altijd een gevaar bestaat dat sommige mensen bepaalde stoffen misbruiken of er verslaafd aan raken, is het naar zijn mening al lang bewezen dat een verbod niet de oplossing is. Het is beter om de stoffen die hierboven genoemd zijn met mate te gebruiken, hetgeen precies is wat miljoenen mensen over de hele wereld doen. Hij gelooft dat “gebruik nooit het probleem is geweest maar misbruik en dat dit een probleem is dat niet dient te worden aangepakt met verboden maar met kennis, informatie en educatie”.

“Cannabis is geen opstapdrug”

De mythe van het beginnen met een joint en eindigen als heroïneverslaafde doet Van den Eynde af als lariekoek. Er is geen causaliteit tussen de twee en dit gevaar bestaat niet. Volgens hem “is dit een sprong te ver, die slechts door enkele wanhopigen wordt gemaakt”.

Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen de effecten van cannabis en die van andere stoffen die werkelijk je leven kunnen verwoesten, zoals LSD, speed en heroïne. Hij heeft in de loop van zijn leven en tijdens zijn werk als muzikant met eigen ogen bepaalde gevallen daarvan gezien.

Van den Eynde gebruikt al recreatief sinds zijn 20e
Van den Eynde gebruikt al recreatief sinds zijn 20e

(CC. Heath Alseike)

“Verbod stopt gebruik van cannabis niet”

Van den Eynde stelt vast dat een verbod, in plaats van het voorkomen van het gebruik, het juist relatief makkelijk maakt om snel aan cannabis te komen, namelijk op de zwarte markt. Desondanks en helaas “is het gereguleerd door de staat, noch gecontroleerd door de gezondheidsautoriteiten, waardoor de gebruikers die het consumeren ertoe veroordeeld worden om producten te kopen zonder kwaliteits- of verkoopcontrole”. Tegelijkertijd loopt de schatkist aanzienlijke belastinginkomsten mis, die in plaats daarvan in de zakken van de georganiseerde misdaad belanden, en dat allemaal ten gevolge van vooroordelen die niet gebaseerd zijn op enig wetenschappelijk bewijs.

Door de illegaliteit van cannabis en het gebrek aan regulering wordt een groot aantal patiënten dat medicinale cannabis gebruikt, gedwongen dit te doen zonder enige garantie. In zijn geval heeft hij geen problemen om aan cannabis te komen. Dat zei Van den Eynde in een radio-interview op Cadena Ser. Hij heeft namelijk goede vrienden die zelf op kleine schaal cannabis verbouwen en hem daarvan voorzien.

Niettemin spreekt hij zijn afkeuring uit over het feit dat dit niet het geval is voor vele andere patiënten. Daarom pleit hij voor “regulering zodat het in ziekenhuizen zelf verstrekt kan worden”, waar patiënten de nodige informatie kunnen krijgen over de beste gebruiksmethode – zoals verstuiven, eten, olie – de meest geschikte dosis enz.

Cannabis is rechts noch links

 We kunnen niet onze ogen sluiten voor het feit dat Van den Eynde lid is van de Partido Popular (PP), de partij die in Spanje op dit moment regeert, zij het met een parlementaire minderheid. De PP staat nu niet bepaald bekend om zijn tolerante houding ten opzichte van cannabis. Zo heeft de partij de criminalisering van cannabisclubs gesteund en tot op heden heeft men zich tegen iedere verandering van wetgeving in dit opzicht in Spanje gekeerd.

De tijden zijn echter aan het veranderen. De maatschappelijke opvattingen over cannabis in Spanje hebben zich ontwikkeld en zelfs binnen de PP bestaan er minderheidsgroeperingen die vooruit willen kijken en een andere dialoog over cannabis willen voeren.

Op de vraag in datzelfde radio-interview hoe het is om lid van een partij te zijn die de legalisering van cannabis niet ondersteunt, antwoordde Van den Eynde dat rechts of links zijn enerzijds en een consument of supporter zijn van een actief geneesmiddel anderzijds twee verschillende dingen zijn.

Hij erkent dat het als politicus niet makkelijk is om taboes te doorbreken en door de media gecreëerde meningen te veranderen. Hij wil echter zijn eigen situatie en de respons en de steun die hij op zijn brief heeft ontvangen, benutten om afstand te nemen van de status quo en binnen zijn eigen partij en op parlementair niveau het debat in gang te zetten.

Hoewel zijn partij geen officiële verklaring naar buiten heeft gebracht ten aanzien van zijn brief heeft Van den Eynde vele (verrassende) steunbetuigingen van leden van zijn eigen partij ontvangen – en van andere politieke groeperingen – zowel plaatselijk als nationaal. Velen van hen kennen patiënten die medicinale cannabis gebruiken of hebben gebruikt bij uiteenlopende aandoeningen als kanker, multiple sclerose en vele andere.

Het wordt tijd dat legalisering en regulering van cannabis groen licht krijgt in Spanje
Het wordt tijd dat legalisering en regulering van cannabis groen licht krijgt in Spanje

(CC. Alejandro Forero Cuervo)

Progressie boeken ten faveure van cannabis

Dit is niet de eerste keer dat een politicus met een zowel atypisch als interessant profiel op sociale netwerken en in een blog zijn mening geeft over controversiële thema’s als drugs en prostitutie. Het leidt geen twijfel dat de meningen van Van den Eynde over deze onderwerpen over het algemeen vrij ver afstaan van de meer traditionele lijn.

Al in 2009, toen hij communicatiecoördinator was voor de Partido Popular in Cantabrië, verklaarde hij in een blog dat “het probleem met drugs niet hun gebruik is, maar hun verbod”.

In een andere publicatie zei hij: “Pas wanneer drugs legaal zijn en hun productie, verkoop en distributie gereguleerd, zal wat op dit moment een gigantisch internationaal probleem is veranderen in een doorsnee volksgezondheidsprobleem dat vergelijkbaar is met roken, alcoholisme en het slikken van kalmeringsmiddelen.”

We verkeren nu in 2017. De jaren verstrijken, de argumenten worden herhaald, de tijden veranderen, maar het lijkt erop dat de regering van de Partido Popular ten aanzien van cannabis nauwelijks progressie boekt. Wij hopen dat het pleidooi voor onmiddellijke legalisering van medicinale cannabis door een lid van de eigen partij ervoor zorgt dat de PP de regulering van cannabis in gang zet en er groen licht voor geeft, omdat het “Nu!” in de titel van de brief betekent dat legalisering van zowel recreatieve als medicinale cannabis niet langer kan wachten. Patiënten zouden niet langer moeten wachten.

Van den Eynde gelooft dat de Spaanse maatschappij en ook de PP volwassen genoeg geworden zijn om met een legaliseringsdebat om te kunnen gaan. Naar zijn mening is het verbod van cannabis, zowel medicinaal als recreatief, een probleem dat andere problemen genereert, zoals georganiseerde misdaad, gebrek aan gezondheidscontroles enz., en “het helpt nooit om de andere kant op te kijken”.

In de eigen woorden van het populaire kamerlid: “Is het leven niet al moeilijk genoeg om het ook nog eens op te zadelen met domme vooroordelen en op die manier enorme problemen en onnodig lijden te veroorzaken? Misschien is het tijd om een stap voorwaarts te maken met deze eis… We zijn moreel verplicht om deze absurditeit te beëindigen.”

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More