Waar |Duitsland

Hoofdstad |Berlin

Inwoners |81459000

Legaal |illegal

Medicinale cannabis |yes

Cannabis in Duitsland

Duitsland De Bondsrepubliek Duitsland is met meer dan tachtig miljoen inwoners de lidstaat van de EU met de meeste inwoners. Net als andere landen in Centraal-Europa heeft Duitsland een lange geschiedenis van cannabisgebruik. Cannabis wordt vandaag de dag overal gebruikt en is in de meeste steden makkelijk verkrijgbaar, hoewel de teelt, verkoop en het gebruik ervan nog steeds verboden zijn.


Geschiedenis van cannabis in Duitsland

Een hennepplant in het openluchtmuseum (Freilichtmuseum) in Beuren - Sensi Seeds Blog
Een hennepplant in het openluchtmuseum (Freilichtmuseum) in Beuren (© lessi2306)

Het lijkt erop dat cannabis al heel lang in Duitsland aanwezig is, mogelijk al sinds voor de tijd van de Germanen. Bij archeologische opgravingen in Eisenberg in Thüringen in het midden van Duitsland zijn in grotwoningen cannabiszaden gevonden die vermoedelijk minstens 7500 jaar oud zijn en uit het tijdperk van de bandkeramiek in het Neolithicum stammen. In Wilmersdorf, tegenwoordig onderdeel van Berlijn, maar vroeger een onafhankelijk dorp, zijn jongere sporen van cannabiszaden aangetroffen in wat een urn lijkt te zijn van ongeveer 2500 jaar oud. Daarnaast zijn in het zuiden van Duitsland ook graftomben met cannabiszaden en -bloemen uit dezelfde periode aangetroffen.

In de loop der eeuwen begonnen de teelt en het gebruik van cannabis, die aanvankelijk ongetwijfeld voor het verkrijgen van vezels en zaden waren, een onlosmakelijk onderdeel van de levens van vele Duitsers op het platteland uit te maken. Er zijn aanwijzingen dat de plant vanaf de twaalfde eeuw een belangrijke plaats in de toenmalige Duitse geneeskunde innam. In ongeveer 1150 schreef de Benedictijnse abdis Hildegard von Bingen uitgebreid over de medicinale eigenschappen van cannabis in haar Physica, een invloedrijke verhandeling in negen delen waarin de eigenschappen van honderden planten, dieren en mineralen worden beschreven. Hildegard schreef dat cannabis “de slechte sappen vermindert en de krachtige sappen versterkt” en dat de plant hoofdpijn zowel kan verlichten als verergeren, afhankelijk van of de gebruiker een “volle” of “lege” geest heeft.

Het is interessant om te zien dat hoewel de katholieke kerk gedurende het grootste deel van de geschiedenis cannabis heeft afgewezen, Hildegard een gerespecteerde autoriteit op medicinaal gebied was en haar leer door de kerk klaarblijkelijk niet als godslasterlijk werd beschouwd. Sterker nog, de abdis stond ook bekend als zieneres, een van haar andere eretitels is Sibille van de Rijn, en in 1148 kreeg ze toestemming van de paus om te verkondigen dat haar visioenen van de Heilige Geest kwamen. Pas eeuwen later, tijdens de opkomst van de Spaanse inquisitie, begon men traditionele kruidengenezers als ketters en heksen af te schilderen.

Cannabis als medicijn in middeleeuws Duitsland

Tegen de vijftiende eeuw was het gebruik van cannabis ingeburgerd geraakt in de Duitse geneeskunde en in de literatuur uit die tijd zijn veel verwijzingen naar de plant te vinden. Ondanks de oprukkende dreiging van de Inquisitie, die de Summis desiderantes affectibus, een pauselijke bul uit 1484, gebruikte als richtlijn en rechtvaardiging om de traditionele kruidengeneeskunde uit te roeien, spanden met name de middeleeuwse universiteiten in Duitsland, Zwitserland en Italië zich enorm in om de tradities van de regio te behouden.

In de geneeskunde uit die tijd werd cannabiszaadolie veel gebruikt als behandeling voor ontsteking, gonorroe, parasieten, hoesten en geelzucht. Belangrijke teksten uit die tijd die cannabis als medicijn noemen, zijn onder andere Das Neunte Buch in der Arznei (Het negende boek over de geneeskunde) van Paracelsus (1493-1541), het Kreuterbuch van Hieronymus Bock uit 1539, het New Kreuterbuch van Leonard Fuchs uit 1543 en het Neuwe Kreuterbuch van Tabernaemontanus uit 1588. In deze hele periode werden geneeskundige toepassingen van cannabis ontwikkeld en tussen 1776 en 1789 publiceerde Johann Andreae Murray de eerste encyclopedie van medicijnen, waarin meerdere bladzijden aan de beschrijving van cannabis en de vele toepassingen ervan gewijd waren.

Tegen de zestiende eeuw gingen Europeanen regelmatig op handelsexpeditie naar Afrika en Azië, waar ze krachtigere cannabissoorten tegenkwamen. Deze “Indiase hennep” werd meegenomen naar Europa en in de geneeskunde opgenomen, hoewel hij pas in het midden van de negentiende eeuw echt ingeburgerd raakte.

Cannabis was niet alleen een medicijn, maar had in de Duitse middeleeuwse maatschappij nog vele andere toepassingen. Tot het begin van de twintigste eeuw, toen de wereldwijde verbodstrend voet aan de grond begon te krijgen, bleef de plant een bron van vezels en voedsel en werd hij gebruikt bij rituelen en mogelijk zelfs voor recreatief genot.

Cannabisgebruik in het huidige Duitsland

Headshops als deze verkopen een groot assortiment accessoires, waaronder pijpen, bongs en vloeitjes - Sensi Seeds Blog
Headshops als deze verkopen een groot assortiment accessoires, waaronder pijpen, bongs en vloeitjes (© Great Beyond)

Tot voor kort leek het erop dat Duitsland een weg naar tolerantie was ingeslagen waarmee het zelfs Nederland zou evenaren, maar de afgelopen paar jaar is men meer gebruik gaan maken van tactieken als het afnemen van transpiratietests op straat en drugshonden, en het beleid van het land is momenteel relatief streng. Het beleid verschilt ook per regio. In noordelijke steden als Berlijn en Hamburg is het beleid vrij ontspannen en wordt cannabisgebruik over het algemeen getolereerd, terwijl de meer zuidelijke regio’s naar een strenger beleid neigen.

Over het algemeen komt vervolging wegens cannabisgebruik op zichzelf zelden voor en dit resulteert ook zelden in een gevangenisstraf. Cannabisgebruik komt relatief veel voor en ongeveer drie miljoen Duitsers gebruiken regelmatig. Er is ook een actieve cannabisgemeenschap en een bloeiende cultuur van festivals en betogingen om cannabisgebruik en -legalisering te steunen. Een voorbeeld is de beroemde Hanfparade (Hennepparade) die jaarlijks in augustus in Berlijn plaatsvindt.

Duitsland grenst aan Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Tsjechië, Polen en Denemarken, landen die allemaal soepele wetgeving ten aanzien van cannabisbezit hebben en over het algemeen een progressief beleid voeren. Het is hierdoor bijna onvermijdelijk dat Duitsland ook zo’n beleid heeft. Door het onbeperkt verkeer van mensen en goederen in de gehele Eurozone kan de levendige regionale cannabishandel onmogelijk een halt toegeroepen worden en het wordt nu algemeen geaccepteerd dat pogingen om de illegale industrie in te perken door de gebruikers te criminaliseren geen effect hebben.

Cannabisteelt in Duitsland

Een gezonde cannabisplant, tentoongesteld op een Hanfparade in Berlijn - Sensi Seeds Blog
Een gezonde cannabisplant, tentoongesteld op een Hanfparade in Berlijn (© ][][ )

In Duitsland wordt al duizenden jaren hennep geteeld en gedurende een groot deel van de twintigste eeuw is dit zo gebleven. De hennepteelt werd pas in 1982 verboden en het verbod bleef slechts veertien jaar van kracht. In 1996 schafte de Duitse regering het verbod af in reactie op de steeds luider klinkende protesten van hennepliefhebbers, wetenschappers en telers in spe. In dat jaar werd op ongeveer 3500 hectare geteeld, onder andere door het Nederlandse HempFlax, met 3000 vierkante meter. Tegenwoordig wordt gemeld dat sinds 2011 in Duitsland nog amper hennep wordt geteeld, omdat de producenten moesten verhuizen door de stevige concurrentie om land door gesubsidieerde bio-energiegewassen.

Die Lustige Hanffibel (Het grappige hennephandboek) is een intrigerende komische beschrijving uit 1943 van de traditionele toepassingen van cannabis in Duitsland met een volledige beschrijving van hoe en wanneer het gewas moet worden geplant voor het beste resultaat. In die tijd kreeg hennepteelt in het kader van de oorlogsinspanningen hernieuwde aandacht en de handleiding werd dan ook door de voedingsautoriteit van het Duitse Rijk uitgebracht.

Vanaf juli 2014 mogen bepaalde personen die lijden aan chronische pijn, voor medicinaal gebruik soorten met veel cannabinoïden telen. Dit is het gevolg van een uitspraak door een Duitse rechtbank over vijf ernstig zieke mensen, die het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federaal instituut voor medicijnen en medische producten) om toestemming hadden gevraagd om cannabis voor geneeskundige doeleinden te mogen telen, wat hun geweigerd werd. De groep deed zijn beklag bij de rechtbank en drie leden ervan kregen toestemming om thuis een kleine hoeveelheid te telen. Twee leden kregen geen toestemming, de een omdat de rechter van mening was dat mogelijke toegang door derden niet kon worden voorkomen, en de ander omdat de rechter bepaalde dat nog niet alle behandelingsmogelijkheden waren geprobeerd.

Duitsland heeft een actieve legaliseringsbeweging, maar slechts 29% van de bevolking wil dat cannabis gelegaliseerd wordt
Duitsland heeft een actieve legaliseringsbeweging, maar slechts 29% van de bevolking wil dat cannabis gelegaliseerd wordt

Duitsland heeft een bloeiende beweging voor de legalisering van cannabisteelt. In juni 2013 verspreidde een groep, die zichzelf “Een paar zelfstandige bloemenkinderen” noemt, een aantal kilo cannabiszaden in de universiteitsstad Göttingen in Nedersaksen. Sindsdien zijn in de hele stad honderden cannabisplanten opgekomen en de politie heeft moeite om ze allemaal steeds weer te verwijderen. Je kunt hier een fotogalerij bekijken met planten die in Göttingen zijn aangetroffen sinds het begin van het protest.

Cannabisteelt komt overal in Duitsland voor, hoewel het, behalve in een zeer klein aantal gevallen, nog steeds verboden is. In 2011 ontdekte de politie 1804 gevallen van teelt en in 2010 was dit cijfer 1517. De gemiddelde omvang van de oogst is ook toegenomen. In 2011 werden 133.650 planten in beslag genomen, vergeleken met 101.549 planten in 2010. Dit zijn gemiddeld 74 planten per oogst in 2011, vergeleken met 67 in 2010. Het aantal “kleine”, persoonlijke oogsten is dat jaar ook verdubbeld, wat mogelijk suggereert dat er aanmerkelijk minder grote, commerciële oogsten waren, maar met een veel grotere omvang.

Cannabiswetten, -arrestaties en -straffen in Duitsland

De Hanfparade is een jaarlijkse cannabislegaliseringsdemonstratie, die gewoonlijk goed bezocht wordt - Sensi Seeds Blog
De Hanfparade is een jaarlijkse cannabislegaliseringsdemonstratie, die gewoonlijk goed bezocht wordt (© Marco Fieber)

Tot het midden van de jaren negentig was elke vorm van cannabis strikt verboden in Duitsland. Op 28 april 1994 bepaalde het Federale Constitutionele Hof dat “softdrugsbezit” in een hoeveelheid voor persoonlijk gebruik niet langer vervolgd zou worden. Sindsdien wordt bezit, gebruik en zelfs verkoop van kleine hoeveelheden cannabis over het algemeen getolereerd door de regionale overheden, hoewel de mate van tolerantie per deelstaat verschilt.

In de Duitse federale wetgeving staat dat een persoon in het bezit van “een kleine hoeveelheid” van vervolging is vrijgesteld, maar de definitie van hoeveel een kleine hoeveelheid wordt aan de deelstaten overgelaten. De meeste regionale overheden, waaronder München en Brandenburg, de deelstaat rondom Berlijn, beschouwen zes gram als een “kleine” hoeveelheid cannabis. De stad Berlijn zelf staat bezit van maximaal vijftien gram toe. In de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein is de toegestane hoeveelheid meestal dertig gram, terwijl in Thüringen in het oosten van Midden-Duitsland het bezit van zelfs maar een minieme hoeveelheid tot arrestatie kan leiden.

Ondanks dit over het algemeen soepele beleid komen arrestaties van mensen met een grotere hoeveelheid dan toegestaan vaak voor, zelfs als de bedoeling om te verkopen niet bewezen is. In 2011 werden 236.478 drugsovertredingen geregistreerd, waarvan ongeveer 170.297 algemene overtredingen wegens bezit en ongeveer 50.000 overtredingen wegens verkoop en smokkel. Voor algemene overtredingen waar vervolging op staat, zoals kleinschalige teelt en verkoop, of voor bezit dat de persoonlijke hoeveelheid overschrijdt, kan de straf variëren van een boete of een korte gevangenisstraf, tot een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Een dergelijke lange gevangenisstraf is gewoonlijk bestemd voor de ernstigere overtredingen wegens verkoop en smokkel. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan hierbij ook een verplichte minimumgevangenisstraf van een of twee jaar opgelegd worden.

Cannabislegalisatie in Duitsland

Cannabisgebruik in Duitsland is wijdverbreid en over het algemeen sociaal geaccepteerd - Sensi Seeds Blog
Cannabisgebruik in Duitsland is wijdverbreid en over het algemeen sociaal geaccepteerd (© Mediaparker)

De huidige regering van Duitsland is over het algemeen tegen legalisering van cannabis en wil de bestaande wetgeving tegen gebruik en verkoop strenger maken. Cannabislegalisering geniet echter steun in brede kring van verschillende deskundigen, waaronder wetenschappers, politici en de politie, die stelt dat strengere straffen geen afname in het bezit en gebruik van cannabis of andere drugs veroorzaken.

Sommige politici hebben opgeroepen tot de definitieve afschaffing van het cannabisverbod, onder wie Hans-Christian Ströbele, vermaard lid van Die Grünen (De Groenen). In Berlijn, de thuishaven van duizenden regelmatige cannabisgebruikers en van de Hanfparade, is men altijd zeer pro-cannabis geweest en meerdere politici hebben opgeroepen om in de stad cannabiscafés naar Nederlands voorbeeld te openen, waaronder districtsburgemeester Monika Hermann. Dit plan werd echter afgewezen door de Berlijnse Senaat en met name de senator voor volksgezondheid, Mario Czaja van de centrumrechtse CDU, bood hevig verzet.

Ondanks wijdverbreide steun voor cannabis bij het grote publiek steunen verrassend weinig Duitsers algehele legalisering, althans volgens een opiniepeiling uit januari 2014. Volgens de peiling was slechts 29% van de ondervraagden voor algehele legalisering van cannabis, terwijl 65% zei tegen verdere versoepeling van de bestaande wetgeving te zijn. De resterende 6% had geen mening over de kwestie.

Cannabis kopen en gebruiken in Duitsland

Cannabis en hasj zijn in de meeste Duitse steden overal verkrijgbaar, waarbij hasj uit Marokko, India en Afghanistan waarschijnlijk het meest algemeen verkrijgbaar zijn. In de afgelopen tien jaar is het aanbod van herbale cannabis gestegen. Het grootste deel komt uit Nederland of Zwitserland, maar een steeds groter deel wordt in eigen land geproduceerd.

In sommige steden verkopen illegale coffeeshops en sommige headshops onopvallend en clandestien cannabis, maar dergelijke winkels kunnen moeilijk te vinden zijn voor mensen die niet uit de buurt komen. Zoals in elk land is de veiligste en beste keus, om een betrouwbare plaatselijke inwoner te zoeken die je kan helpen bij het kopen van cannabis, maar in bepaalde straten of parken in de steden zijn ook tientallen dealers die over het algemeen vrij betrouwbaar lijken te zijn en je in ieder geval niet al te erg afzetten.

In Frankfurt is het station Konstablerwache een bekende plek waar hasjdealers komen, met wisselende meldingen over kwaliteit en prijs van de aangeboden producten. Het is altijd aan te raden om op zijn minst het uiterlijk en de geur van een aankoop op straat te controleren en de meeste redelijke straatdealers staan dit toe. In Berlijn zijn de stadsparken Volkspark Hasenheide en Görlitzer Park bekende plekken voor het kopen en roken van cannabis. In de zomer zijn groepen jongeren omgeven door grote witte rookwolken geen ongewoon gezicht.

Vergeleken met vóór de wereldwijde financiële crisis in 2008 is de cannabisprijs in Duitsland aanzienlijk toegenomen. In 2007 lag de prijs per gram voor de eindgebruiker tussen EUR 5 en EUR 7. Tegenwoordig is een prijs van EUR 7 tot EUR 10 gebruikelijker en bij sommige dealers kan dat zelfs oplopen tot EUR 12. Ook hierbij geldt dat het voor de prijs beter is om een betrouwbare plaatselijke leverancier te vinden dan bij een straatdealer te kopen.

Reageren

Plaats een reactie

martijn

Heel informatief en prettig leesbaar. Bedankt.

29/06/2016

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?

Waar |Duitsland

Hoofdstad |Berlin

Inwoners |81459000

Legaal |illegal

Medicinale cannabis |yes

Read More
Read More