Waar |Sri Lanka

Hoofdstad |Sri Jayewardenapura Kotte, Colombo

Inwoners |20277597

Legaal |illegal

Medicinale cannabis |no

by Seshata on 27/10/2014 | Legaal & Politiek

Cannabis in Sri Lanka

Sri Lanka Sri Lanka, ook wel de ‘traan van India’ genoemd, is een onafhankelijke eilandstaat op slechts 30 km afstand van de stad Kanyakumari op de zuidoostelijke punt van India. Sri Lanka kent een tropisch klimaat en heeft een lang groeiseizoen, waarbij oceaanwinden voorkomen dat er temperatuurextremen optreden. Dit heeft tot gevolg dat krachtige, langbloeiende cannabissoorten hier goed gedijen.


Geschiedenis van cannabis in Sri Lanka

De gedocumenteerde geschiedenis van Sri Lanka gaat meer dan 3000 jaar terug maar men denkt dat de eerste mensen zich al 125.000 jaar geleden op dit eiland vestigden. Het eiland is al honderden, zo niet duizenden jaren lang van groot strategisch belang voor de internationale scheepvaart. Het beschikt over diepe en makkelijk toegankelijke havens en zijn locatie op de punt van India – dus ideaal voor schepen op weg vanuit het noorden naar het Arabisch schiereiland of naar Oost-Afrika —maakte het in de oudheid een belangrijke pleisterplaats op de zuidelijke zijderoutes.

Men denkt dat zo’n 700 jaar geleden langs deze routes voor het eerst cannabis is verscheept naar Oost-Afrika (er zijn verslagen dat Arabische handelaren het vanuit Azië naar Mozambique brachten zo rond de 13e eeuw), en dat maakt het waarschijnlijk dat cannabis al veel eerder bekend was en werd gebruikt op het eiland. Er is overtuigend bewijs van actieve handel in cannabis en hasj in de Middeleeuwen in Azië, Afrika en de Arabische wereld. Cannabis werd soms ook benut als bron van vezels en zaden, een gebruik dat in sommige landelijke gebieden tot op de dag van vandaag standhoudt.

Cannabis in koloniaal Ceylon

A woman weaving hemp cloth on a traditional loom in Dumbara region, Sri Lanka (© Kandyan Art Association)
Een vrouw weeft hennepdoek op een traditioneel weefgetouw in de regio Dumbara in Sri Lanka (© Kandyan Art Association)

Vanwege strategische belangen en grondstoffen hebben in de loop der eeuwen allerlei vreemde mogendheden gestreden om de zeggenschap over Sri Lanka. Aan het begin van de 17e eeuw heerste Portugal over Sri Lanka, tot het land de macht moest afstaan aan de Nederlanders, die door plaatselijke leiders waren gevraagd om hun eiland te bevrijden. In 1675 vaardigde het Nederlandse koloniale bewind een verordening uit die de handel in verdovende middelen verbood waaronder die in opium en cannabis, wat suggereert dat er voordien sprake moet zijn geweest van een levendige handel in deze waren. In 1815 namen de Britten het bewind over nadat de Nederlandse overheid, verzwakt door een reeks opeenvolgende oorlogen, haar aanspraken op het eiland vrijwillig opgaf.

In het midden van de 19e eeuw verstevigde Groot-Brittannië zijn greep op India en de omringende gebieden. Tijdens deze periode bloeide de internationale handel in cannabis en hasj afkomstig uit Afghanistan en Brits-India pas echt op, evenals de handel in opium en cocaïne. In feite waren rond 1860 in Ceylon (de toenmalige naam van Sri Lanka) verschillende Britse cocaplantages gevestigd die waarschijnlijk pas bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hun activiteiten hebben gestaakt. In 1948 werd Sri Lanka onafhankelijk.

Tegenwoordig is cannabis verreweg het meest gebruikte illegale verdovende middel in Sri Lanka, op de voet gevolgd door heroïne, een middel dat in toenemende mate en vogue is onder de jongeren in Colombo en andere stedelijke gebieden. Naast het gebruik als recreatieve drug is cannabis een belangrijk middel in de lokale Ayurvedische volksgeneeskunde. Cannabis wordt hier doorgaans kansa genoemd (de plant) en ganja (de bloeiende toppen).

Cannabis in de Ayurvedische geneeskunde op Sri Lanka

De traditionele Ayurvedische geneeskunde neemt nog steeds een grote plaats in op Sri Lanka en kende in 2004 naar schatting zo’n 16.000 beoefenaars. Cannabis wordt op Sri Lanka op grote schaal gebruikt voor traditionele toepassingen, waarbij de namen ervoor in het Singalees en Sanskriet als virapati (“het heldenblad”), capta (“de luchthartige”), ananda (“gelukzaligheid”), trilok kamaya (“verlangen van drie werelden”) en harshini (“jubelkruid”) de verschillende eigenschappen aangeven, waaronder euforie en verhoogde seksuele energie.

Doorgaans verkrijgen geregistreerde Ayurvedische genezers de benodigde cannabis voor hun preparaten door een aanvraag in te dienen bij de Ayurvedic Drugs Corporation onder vermelding van de receptuur, waarna deze corporatie de cannabis in de verplichte poedervorm verstrekt. Naar verluidt verkrijgt de corporatie zijn cannabis gratis en voor niets van niemand minder dan de politie zelf. Opmerkelijk genoeg kan de politie de bij illegale kwekerijen in beslag genomen cannabis blijkbaar rechtstreeks aan deze corporatie leveren wanneer de plaatselijke rechter in deze zaken hun daartoe opdracht geeft!

Het lijkt er echter op dat deze uitzonderlijke regeling binnenkort tot het verleden zal gaan behoren. Een van de meest verontrustende voorbeelden van de strijd tussen de traditionele geneeskunde en de moderne opvattingen over cannabisgebruik in Sri Lanka speelt op dit moment ten aanzien van het gebruik van een traditioneel Ayurvedisch geneesmiddel dat madana modaka wordt genoemd. Madana modaka bevat cannabis, koriander en diverse andere inheemse kruiden, en wordt Sri Lanka nog steeds op grote schaal gebruikt vanwege zijn genezende, verjongende en lustopwekkende eigenschappen.

Madana modaka, een traditioneel cannabismedicijn uit Sri Lanka

Madana modaka is a common Ayurvedic medicine prepared with cannabis; in recent years, authorities have been clamoing down on its sale (© gaudiyahistory.com)
Madana modaka is een gangbaar Ayurvedisch geneesmiddel dat wordt gemaakt van cannabis. De afgelopen jaren treedt de overheid steeds strenger op tegen de verkoop van dit middel (© gaudiyahistory.com)

De afgelopen jaren is de politie veelvuldig binnengevallen bij Ayurvedische apotheken. Daarbij werden pakjes madana modaka in beslag genomen en vernietigd, en werden de verkopers ervan gearresteerd en opgesloten. Wellicht het eerste voorbeeld hiervan werd 2002 gerapporteerd, toen de patiënt van een Ayurvedische genezer in Udalawale in het zuidoosten van Sri Lanka werd gearresteerd voor bezit van dit middel. Toen de genezer vervolgens zelf bij het politiebureau ging klagen over deze arrestatie, met als argument dat het medicijn was gemaakt met ingrediënten afkomstig van de Ayurvedic Drugs Corporation, werd ook hij gearresteerd en naar verluidt verbaal en fysiek mishandeld door de politie van Sri Lanka, die als gewelddadig bekend staat.

Sindsdien verschijnen regelmatig dit soort berichten. In september 2014 werd een man gearresteerd in het noordwestelijk gelegen Chilaw, met 1000 pillen. In november 2013 viel de politie een Ayurvedische apotheek in Labugama binnen na een tip en ontdekte daar 145 pillen madana modaka met een totaalgewicht van 2 kilo. In juli 2012 werd iemand gearresteerd in Embilipitiya in het Ratnapura-district die 20 pillen van dit medicijn op zak had. Een gerucht dat steeds weer de kop opsteekt in verband met madana modaka (evenals met andere verboden middelen in Sri Lanka) is dat genezers zich met hun producten ‘op kinderen zouden richten’. Nog in mei 2014 instrueerde de president van Sri Lanka Mahinda Rajapaksa de politie om op zoek te gaan naar mensen die drugs als madana modaka verkopen in de buurt van scholen.

Het is duidelijk dat deze strijd nog lang niet voorbij is. In 2008 werd gemeld dat het Sri Lankaanse ministerie van Inheemse Geneeskunde een formele aanvraag had ingediend voor toestemming om circa veertien hectare land te mogen bebouwen met cannabis voor gebruik in een aantal belangrijke Ayurvedische geneesmiddelen. In die periode ontving de Ayurvedic Drugs Corporation nog steeds cannabis van de rechtbanken, maar dit voldeed niet aan de vraag omdat het voorafgaand aan de vrijgave ervan langdurig verkeerd was opgeslagen door de politie en veel minder werkzaam en efficiënt was geworden vergeleken met vers geoogste cannabis. Het is niet duidelijk wat deze aanvraag nu precies heeft opgeleverd maar rapportages geven aan dat de overheid zelf cannabis kweekt voor de Ayurvedische markt en dat de corporatie madana modaka nog steeds op de lijst van toegestane producten heeft staan.

Gecultiveerde en wilde cannabis in Sri Lanka

Cannabis wordt op grote schaal gekweekt in Sri Lanka en dan voornamelijk in de drogere streken in het oosten en zuiden en in het district Uva. In grote delen van het land groeit cannabis ook in het wild. In 2003 werd het totale landoppervlak waarop cannabis werd gekweekt geschat op 500 hectare en dit is daarna alleen maar toegenomen. De lokale variant in Sri Lanka lijkt erg op de klassieke Zuid-Aziatische ‘sativa-variant’ die door plantkundigen nu algemeen wordt beschouwd als een ondersoort van C. sativa sp. indica. Sri Lankaanse cannabis is een grote en gracieuze plant met veel vertakkingen, ver uiteenliggende internodes en slanke, donkergroene bladeren. Hij levert een heldere, cerebrale high met weinig sufheid en staat bekend om zijn geurige citroen- en pepermuntaroma’s.

Er wordt nauwelijks hasj in beslag genomen door drugsbestrijders en dat wat er wordt gevonden is doorgaans afkomstig uit India, Pakistan en Afghanistan. Klaarblijkelijk wordt lokaal geen hasj geproduceerd. Dit is logisch omdat er maar weinig tropische landen zijn met een vochtig klimaat die hasj produceren vanwege het feit dat een overmaat aan vocht makkelijk schimmels veroorzaakt tijdens het bewerken en opslaan van de hasj. Bijna alle landen die van oudsher hasj produceren in commerciële hoeveelheden hebben een halfdroog of droog klimaat, waarbij de hetere en vochtigere landen hun hasj doorgaans produceren in bergachtige streken, waar het meer waait en die koeler en droger zijn dan de laaglanden op dezelfde breedtegraad.

In juli 2013 werd de tot nu toe grootste cannabisplantage in Sri Lanka ontdekt in het zuidelijk gelegen Yala National Park, in het district Uva. Deze plantage was zeer groot en bijzonder goed uitgerust, met onder andere zonnecellen, irrigatiesystemen die op zonne-energie werkten en kunstlicht. Twee personen werden gearresteerd na ontdekking van de plantage, maar men denkt dat er wel twintig personen betrokken moeten zijn geweest bij het dagelijks onderhoud ervan. Sinds het midden van de jaren negentig hebben de Sri Lankaanse drugsbestrijders regelmatig vernietigingsacties uitgevoerd, maar het is onbekend hoeveel planten er daarbij daadwerkelijk zijn vernietigd.

Cannabissmokkel in Sri Lanka

Sri Lankan police inspect confiscated package of madana modaka (© dinamina.lk)
Sri Lankaanse politieagenten inspecteren in beslag genomen pakjes madana modaka (© dinamina.lk)

Sri Lanka produceert aanzienlijke hoeveelheden cannabis en exporteert zijn overschot naar bestemmingen in de omgeving, zoals Australië, maar ook naar bestemmingen verder weg, waaronder landen in Europa. Het importeert echter ook cannabis en hasj uit India en andere drugsproducerende landen in de nabije omgeving. De geïmporteerde cannabis wordt niet noodzakelijk gekocht om zijn superieure kwaliteit en is in sommige gevallen zelfs slechter van kwaliteit en goedkoper dan de lokale producten. Klaarblijkelijk is de interne markt groot genoeg om ruimte te bieden aan allerlei producten die aan uiteenlopende wensen in smaak en budget tegemoet komen.

Een belangrijk knooppunt voor drugssmokkel is het internationale vliegveld Bandaranaike, dat in de afgelopen jaren met de toestroom van toeristen een grote toename in bezoekersaantallen heeft gekend. Deze toestroom blijkt moeilijk goed te beveiligen en er glipt steeds meer smokkelwaar door de douane. Via deze luchthaven worden grote hoeveelheden cocaïne het land binnengesmokkeld en in omgekeerde richting wordt veel heroïne en hasj afkomstig uit India, Pakistan en Afghanistan het land uitgesmokkeld en route naar hun eindbestemming in Europa of het Amerikaanse continent.

Drugssmokkel en de Sri Lankaanse burgeroorlog

In 1983 brak in Sri Lanka een burgeroorlog uit, die bijna zesentwintig jaar zou duren tot 2009. Deze oorlog werd uitgevochten tussen de Singalese machthebbers en de afscheidingsbeweging ‘Liberation Tigers of Tamil Eelam’ (ofwel de LTTE, die doorgaans de Tamil Tijgers worden genoemd) in het noorden van Sri Lanka. Het leidde tot extreem veel geweld dat de sociale structuur van het land aantastte. Zelfs vijf jaar na het officiële einde van deze oorlog zijn nog niet alle vijandelijkheden gestaakt en dat vormt op zijn beurt weer een argument om een repressieve politiestaat te handhaven (eigenlijk één van de redenen voor de rebellen om oorspronkelijk in opstand te komen).

Voor 2009 vond er in Sri Lanka nauwelijks enige drugssmokkel plaats, of hoogstens op zeer kleine schaal en met medewerking van corrupte autoriteiten of groepen rebellen die geld nodig hadden. Met name de LTTE is regelmatig beschuldigd door de Amerikaanse ambassade in Sri Lanka van drugssmokkel in het noorden van het land tijdens de jaren van de burgeroorlog. Dit is echter nog maar de vraag omdat ze ook voorspelden dat de drugssmokkel na afloop van de vijandelijkheden zou afnemen, hetgeen in het geheel niet is gebeurd.

Lobbygroepen en activisten in Sri Lanka wijten de toename van de smokkel aan inconsistente handhaving en de groei van de overheidscorruptie, plus aan het feit dat er steeds meer toeristen het land bezoeken, iets dat smokkel extra aantrekkelijk maakt. Heroïne en cannabis worden het meest in beslag genomen in Sri Lanka en van deze twee wordt heroïne als het grootste probleem gezien, hoewel ook cannabis zeker de aandacht heeft van de autoriteiten.

Cannabiswetten, -arrestaties en -straffen in Sri Lanka

Sri Lanka deelt strenge straffen uit voor het bezit, de verkoop en het smokkelen van verboden middelen. Het bezit en de smokkel van minder dan 5 kilo cannabis is een klein vergrijp dat doorgaans wordt bestraft met een boete of met een korte gevangenisstraf. Het bezit, de verkoop en het smokkelen van grotere hoeveelheden cannabis wordt gezien als een ernstiger vergrijp en kunnen naar inzicht van de rechter worden bestraft met een hogere boete of met een langere gevangenisstraf.

In 2004 werd de doodstraf, die in 1976 was opgeschort, opnieuw ingevoerd voor misdaden als drugssmokkel (feitelijk alleen van cocaïne en heroïne), verkrachting en moord. Er zijn echter sinds 2004 voor misdaden nooit meer doodvonnissen voltrokken en hoewel voor drugssmokkel soms nog steeds een doodvonnis wordt uitgesproken, worden deze doorgaans automatisch omgezet naar levenslang.

Het aantal inbeslagnames en arrestaties neemt sinds 2009 gestaag toe met 19.000 drugsgerelateerde arrestaties in 2009, 30.000 in 2010 en 42.000 in 2011. In 2012 werden er bijna 48.000 mensen gearresteerd voor drugsvergrijpen. Hiervan hadden 22.700 arrestaties te maken met cannabis.

Legalisering van cannabis in Sri Lanka

Hoewel de Sri Lankaanse overheid sterk afwijzend staat tegenover cannabis verdedigen het ministerie van Inheemse Geneeskunde en Ayurvedische vertegenwoordigers al van oudsher het recht van de Sri Lankaanse bevolking om cannabis te gebruiken voor hun eeuwenoude tradities. In december 2013 diende de minister voor Inheemse Geneeskunde, Salinda Dissanayake, een wetsvoorstel in bij het parlement om het verbod op cannabis te schrappen.

Dissanayake is niet de eerste minister die om legalisering van cannabis vraagt. Zijn voorganger Tissa Karaliyadda deed iets soortgelijks. In hun voorstel mogen de traditionele Ayurvedische genezers kleine hoeveelheden cannabis zelf kweken voor medicinale toepassingen. Er lijkt echter weinig steun te bestaan voor het wetsvoorstel en het is onwaarschijnlijk dat er op de korte termijn iets in de wetgeving zal veranderen.

Cannabis kopen en gebruiken in Sri Lanka

In Sri Lanka is cannabis makkelijk te verkrijgen maar men dient hierbij voorzichtig te werk te gaan omdat de politie altijd op zoek is naar illegale activiteiten, al is het maar om smeergeld te incasseren. De dealers op straat werken soms samen met corrupte politieagenten, dus het is verstandig om een betrouwbare contactpersoon te zoeken. De aan toeristen geleverde kwaliteit is doorgaans gemiddeld en soms goed. Er zitten meestal veel zaden, stelen en bladeren bij de geleverde waren. Inwoners hebben meer kans om lokale producten van hoge kwaliteit of importproducten uit India te scoren. Kerala-cannabis is de meest gangbare optie van hoge kwaliteit in Sri Lanka, maar met de juiste contacten zijn even goede lokale varianten verkrijgbaar.

Ook nu de burgeroorlog is afgelopen, blijft het beveiligingsniveau in Colombo en in de andere stedelijke gebieden hoog. ’s Nachts patrouilleert de politie gewoon door en willekeurige controles van mensen en voertuigen zijn aan de orde van de dag. Cannabis roken in het openbaar is sterk af te raden. Naar verluidt houden veel lokale dealers zich op bij de stranden ten zuiden van Colombo, waar minder politie aanwezig is dan in de stad zelf. In de stad kun je informeren in cafés, in clubs en bij tuktukchauffeurs naar leveranciers van de gewenste producten.

De prijzen van cannabis variëren in Sri Lanka al naar gelang de kwaliteit en betrouwbaarheid van de leverancier. Toeristen betalen meer dan de lokale bevolking en dat kwam in 2002-2003 voor toeristen neer op zo’n 2000 Sri Lankaanse roepies per kilo tegen 1500 roepies voor inwoners. Voor een klein zakje betaalde je aan een tuktukchauffeur zo’n 200 – 250 roepies en in een club circa 300 roepies.

We zijn momenteel bezig om actuele informatie te verzamelen over het cannabisgebruik en de cannabiswetgeving in elk land ter wereld. We horen het daarom graag als je informatie, advies of verbeteringen hebt of je mening wilt geven.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?

Waar |Sri Lanka

Hoofdstad |Sri Jayewardenapura Kotte, Colombo

Inwoners |20277597

Legaal |illegal

Medicinale cannabis |no