Cannabis in het Verenigd Koninkrijk: wetgeving, gebruik en geschiedenis

The United Kingdom flag and a man holding a small cannabis plant

Het is verboden om cannabis te bezitten of verkopen in het VK. De cannabiswetgeving wordt echter langzamerhand hervormd. In 2018 is het gebruik van medicinale cannabis gelegaliseerd en CBD is tegenwoordig verkrijgbaar. Hoewel de teelt verboden is, is het VK nog steeds ’s werelds grootste exporteur van medicinale cannabis en ook de grootste illegale exporteur.

  • Hoofdstad
  • London
  • Inwoners
  • 69,074,000
  • CBD Producten
  • Legaal under 0.2% THC
  • Recreationele cannabis
  • Illegaal
  • Medicinale cannabis
  • Legaal since 2018

Cannabiswetgeving in het Verenigd Koninkrijk 

Mag je cannabis bezitten en gebruiken in het Verenigd Koninkrijk? 

Cannabis werd in 1971 met de ‘Misuse of Drugs Act’ (Wet op drugsmisbruik) volledig illegaal gemaakt in het Verenigd Koninkrijk.  

Het is nog steeds illegaal om cannabis te bezitten of gebruiken in het land, hoewel de straf niet al te streng is als je met een kleine hoeveelheid voor persoonlijk gebruik wordt betrapt. Cannabis wordt aangemerkt als een drug van klasse B, samen met amfetaminen, codeïne, ketamine en barbituraten.  

Als de politie iemand met een kleine hoeveelheid cannabis betrapt, is de kans groot dat ze een waarschuwing geeft of ter plekke een boete van GBP 90 (EUR 104) uitschrijft. Dit gebeurt ongeacht of de cannabis van de overtreder is of niet. Als iemand jonger dan achttien is, mag de politie de ouders of verzorgers van de overtreder inlichten.  

Sommigen melden dat de autoriteiten meestal ontspannen omgaan met vervolging voor gebruik en bezit van cannabis. Zo is het vervolgingspercentage in Cornwall en Devon slechts 15%, en de politie in Durham heeft verklaard dat ze zich niet meer richt op recreatieve gebruikers.  

De straf kan worden aangepast afhankelijk van: 

 • De hoeveelheid cannabis in het bezit van de overtreder. 
 • Waar de overtreder en de cannabis zijn aangetroffen (als het bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid was en de overtreder buiten een nachtclub was, bestaat het vermoeden dat de overtreder de cannabis aan anderen wilde verkopen). 
 • Persoonlijke geschiedenis (eerdere drugsovertredingen enz.). 
 • Andere verzwarende omstandigheden.  

De maximale straf voor bezit van cannabis is vijf jaar gevangenisstraf of een onbeperkte boete, of beide.  

De Britse regering heeft haar drugsbeleid aan het begin van 2019 doorgelicht. Tot teleurstelling van cannabisvoorvechters in het hele land kondigde ze aan dat er geen hervormingen zouden worden doorgevoerd. Dame Carol Black, de aangestelde voorzitter, verklaarde echter dat ze de invloed van hervormingen in andere landen (zoals Portugal en Canada, beide bekend om hun progressieve wetten) zou bekijken.  

Eén voorvechter benadrukte in de Guardian de voordelen van herziening van de cannabiswetgeving en verklaarde: ‘Met wettelijke regulering zou cannabis alleen aan volwassenen verkocht worden, zou belasting over de markt geheven kunnen worden, zouden de kosten voor politiehandhaving omlaag gaan en zou er meer geld zijn voor bewezen interventies voor preventie, behandeling en schadebeperking.’ 

Voorlopig lijkt het echter onwaarschijnlijk dat het VK het gebruik of bezit van een kleine hoeveelheid cannabis gaat decriminaliseren.  

Mag je cannabis verkopen in het Verenigd Koninkrijk? 

Verkoop en distributie van cannabis wordt in het VK beschouwd als een veel ernstiger vergrijp. Degenen die betrapt worden op verkoop of levering van een drug van klasse B (waaronder cannabis), kunnen een gevangenisstraf krijgen van maximaal veertien jaar of een onbeperkte boete, of beide.  

In werkelijkheid worden deze straffen zelden opgelegd, tenzij de smokkel grootschalig of opvallend is. De opgelegde straf wordt meestal gebaseerd op de geschiedenis van de overtreder, de hoeveelheid cannabis waarmee de overtreder is gepakt, en hoe de overtreder de cannabis wilde gaan leveren.  

Er wordt ook gekeken naar de ‘Category of Harm’ (Schadecategorie). De overtreding wordt beschouwd als categorie 1 als het gaat om 200 kilo cannabis of meer. Bij categorie 2 gaat het om tussen de 40 en 200 kilo, bij categorie 3 om tussen de 6 en 40 kilo en bij categorie 4 om alles groter dan 100 gram.  

Ook andere handelingen worden beschouwd als ‘bedoeling om te leveren’ in het VK. In de Drug Trafficking Act (Wet op drugssmokkel) uit 1994 wordt smokkel gedefinieerd als niet alleen het geven of verkopen van cannabis aan anderen, maar ook het vervoeren, opslaan, importeren of exporteren.  

Mag je cannabis telen in het Verenigd Koninkrijk? 

De productie of vervaardiging van elke drug is verboden in het VK, dus ook de teelt van cannabis. Uit een VN-rapport bleek echter dat in 2016 95 ton cannabis is geteeld in het Verenigd Koninkrijk voor medicinale en wetenschappelijke toepassingen. Dit was bijna de helft van de totale wereldproductie.   

Daarnaast is het VK ook de grootste illegale exporteur van cannabis en levert het land 67,7% van het totaal ter wereld voor consumptie in andere landen.  

Het is geen verrassing dat sommigen de wijdverbreide teelt voor medicinale doeleinden hypocriet noemen, als je bedenkt hoe moeilijk medicinale cannabis in het VK te verkrijgen is. Philip May, de echtgenoot van minister-president van het VK Theresa May, is een belangrijke investeerder in GW Pharmaceuticals. Dit bedrijf produceert Sativex, een van ’s werelds meest gebruikte medicinale-cannabisproducten.  

Een cannabisplant is gewoon ontspruiten

Is CBD legaal in het Verenigd Koninkrijk? 

In 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk CBD eindelijk als geneesmiddel erkend. De Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MRHA, controlebureau voor medicijnen en gezondheidszorg) classificeerde CBD als medicinaal ingrediënt op basis van de werkzaamheid ervan en het feit dat het voldoet aan de normen voor kwaliteit en veiligheid waaraan CBD-producten moeten voldoen. 

Het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken stond de verkoop van CBD-olie in het land toe, mits het niet meer dan 0,2% THC bevat (de stof die gebruikers de ‘high’ geeft).  

Er zijn nog geen vergunningen voor CBD-olie als medicijn afgegeven, maar CBD mag legaal verkocht worden op voorwaarde dat er geen beweringen over de medicinale voordelen worden gedaan. Sommige winkeliers, zoals de natuurvoedingswinkelketen Holland and Barrett, hebben een assortiment CBD-producten als voedingssupplementen en plaatselijke middelen met CBD.  

Een cannabisplant en een pot van CBD-olie

Mogen cannabiszaden naar het Verenigd Koninkrijk verstuurd worden? 

Cannabiszaden kunnen legaal worden gebruikt, gekocht en verkocht in het VK. Het is ook toegestaan om ze naar het land te laten versturen en uit het land te versturen. Ze mogen echter niet worden ontkiemd en er mogen ook geen cannabisplanten mee geteeld worden.  

Medicinale cannabis in het Verenigd Koninkrijk 

Medicinale-cannabisproducten werden in 2018 gelegaliseerd in het VK en geregistreerde artsen kregen toestemming om deze producten aan ‘patiënten die het nodig hebben’ voor te schrijven. De toegang is momenteel beperkt tot een klein aantal artsen, maar dit aantal gaat waarschijnlijk toenemen wanneer meer artsen training over medicinale cannabis krijgen.  

De wetgeving werd herzien door twee opvallende gevallen eerder dat jaar, namelijk die van Billy Caldwell en Alfie Dingley, die beiden kinderepilepsie hebben. In april 2018 werd het gezin Dingley gedwongen om cannabisolie uit Canada ‘openlijk mee te smokkelen’ om de aandoening van hun zoon te behandelen. De media in het Verenigd Koninkrijk schaarde zich achter het gezin en zette de regering onder druk om het wettelijke standpunt te herzien.  

Hoewel velen het besluit om medicinale cannabis te legaliseren verwelkomden, zeiden sommigen dat de wet te beperkend was, waardoor de producten maar voor enkele patiënten toegankelijk zijn.  

Een medische cannabisvorm en een oranje bad met cannabis uit morsen

Alex Fraser, specialist patiënttoegang bij Grow Biotech, zei tegen Wired: ‘We hebben gezien dat artsen en apotheken enorm aarzelen om hun vergunningen te riskeren door toegang te geven. De overgrote meerderheid (…) is nog steeds afhankelijk van de zwarte markt voor haar geneesmiddelen.’ 

Sir Mike Penning, medevoorzitter van de All Party Parliamentary Group on Medical Cannabis Under Prescription (Kamercommissie over medicinale cannabis op recept), had nog meer kritiek op de acties van de regering. Hij werd als volgt geciteerd: ‘Degenen die verantwoordelijk zijn voor dit slordige en wrede resultaat zouden zich moeten schamen. Richtlijnen en andere aanbevelingen hebben het beleid in feite stopgezet en daarmee de hoop van duizenden patiënten en hun gezinnen de grond in geboord.’ 

Momenteel hebben patiënten toegang tot slechts drie producten, namelijk: 

 • Sativex, dat alleen aan MS-patiënten wordt voorgeschreven. 
 • Nabilone, dat alleen wordt voorgeschreven voor de behandeling van bijwerkingen van chemotherapie
 • Epidiolex, dat alleen aan kinderen en volwassenen met epilepsie wordt voorgeschreven. 

Deze geneesmiddelen worden alleen voorgeschreven wanneer alle andere behandelingsmogelijkheden geen resultaat hebben opgeleverd.  

Industriële hennep in het Verenigd Koninkrijk 

Het Verenigd Koninkrijk heeft een kleine industriële-hennepmarkt en het is toegestaan om de plant te telen met een vergunning van de overheid. De kosten voor een vergunning zijn GBP 580 (EUR 668) en een verlenging kost GBP 326 (EUR 375). De teler moet ook informatie geven over het soort zaad dat wordt gebruikt, het THC-gehalte en of het zaad is goedgekeurd door de EU.  

Er zijn bepaalde beperkingen van kracht. Zo zijn sommige locaties niet toegestaan of moeten ze gescreend worden, bijv. in de buurt van een school of openbare ruimte. Daarnaast moet de plaatselijke politie worden ingelicht dat er hennep wordt geteeld.  

Organisaties als de British Hemp Association proberen de branche uit te breiden, voornamelijk via onderzoek aan de universiteit van York en andere instellingen.  

Een veld van hennepplanten

Politiek en cannabis in het Verenigd Koninkrijk 

De houding van Britse politici tegenover cannabis verschilt. Veel van de meest vooraanstaande parlementsleden van het land hebben openlijk toegegeven in het verleden cannabis gebruikt te hebben en toen de legalisering van medicinale cannabis werd voorgesteld, waren de meeste parlementsleden ‘enorm voorstander’ of ‘enigszins voorstander’. William Hague, voormalig leider van de Conservative Party, ging zelfs zo ver dat hij de huidige cannabiswetgeving ‘ongepast, ondoeltreffend en volledig verouderd‘ noemde. 

Norman Lamb, een parlementslid voor de Liberal Democrats, sprak zijn steun uit voor de legalisering van bezit en consumptie van cannabis. Hij diende een wetsvoorstel in dat volgens hem ‘een redelijker alternatief voor deze puinhoop’ bood. Het wetsvoorstel werd verworpen met 66 tegen 52 stemmen.  

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste politieke partijen en hun standpunt over cannabis.  

De conservatieven 

De Conservative Party heeft van oudsher een illiberaal standpunt wat betreft cannabiswetgeving gehad en heeft vaak verklaard dat recreatief gebruik verboden moet blijven. De huidige conservatieve regering heeft gezorgd voor de invoering van cannabis- en cocaïneverkeerstests, waarbij iemand een gevangenisstraf van een jaar en een boete van maximaal GBP 5000 (EUR 5756) kan krijgen als hij of zij wordt betrapt op rijden onder invloed van drugs. Deze test werd zwaar bekritiseerd, omdat de toegestane hoeveelheid THC in het bloed bijzonder laag was.  

Labour 

De Labour Party (Arbeiderspartij) heeft uiteenlopende standpunten over de cannabiswetgeving gehad. Aan de ene kant heeft Tony Blair, de voormalige minister-president van Labour, de cannabis van klasse B naar klasse C geherclassificeerd. Vijf jaar later veranderde zijn opvolger Gordon Brown het weer terug naar klasse B.  

Hoewel Labour van oudsher een veel liberalere houding tegenover drugswetgeving had dan de conservatieven, heeft de partij het nog nooit gehad over decriminalisering van cannabis voor recreatief gebruik.  

Liberal Democrats 

Onder leiding van Nick Clegg, die een coalitieregering met de Conservative Party vormde, verklaarden de Liberal Democrats dat grote hervormingen nodig waren, waaronder decriminalisering van cannabis voor persoonlijk gebruik.  

De Green Party 

De Green Party is de enige politieke partij die openlijk en consistent zegt dat cannabisgebruik gedecriminaliseerd moet worden. De partij pleit ook voor de beschikbaarheid van medicinale cannabis voor iedereen die het nodig heeft.  

De Scottish National Party 

De SNP heeft in het verleden verklaard dat de partij wil dat het drugsbeleid de bevoegdheid van het Schotse parlement wordt en niet meer onder de controle van het VK in Westminster valt. Nicola Sturgeon, de huidige partijleider van de SNP, heeft ook haar steun voor decriminalisering van cannabis uitgesproken.  

UKIP 

Hoewel UKIP een relatief extreemrechtse partij is en niet bekendstaat om zijn liberale beleid, heeft voormalig leider Nigel Farage verklaard dat alle drugs moeten worden gedecriminaliseerd, omdat de oorlog tegen drugs al ‘jaren geleden’ is verloren. 

Goed om te weten 

Als je naar het Verenigd Koninkrijk reist of er woont, is het handig om het volgende te weten: 

 • Cannabisgebruik komt veel voor in het VK, ondanks het feit dat het verboden is. 11,5% van de jongvolwassenen (16 tot 34 jaar) heeft het in het afgelopen jaar gebruikt en het land staat momenteel op de 26e plaats ter wereld wat het aantal gebruikers betreft. Van alle drugs wordt herbale cannabis het vaakst in beslag genomen, gevolgd door cannabishars (hasj).  
 • Meer mannen dan vrouwen gebruiken cannabis: ongeveer dubbel zoveel.  
 • De meeste cannabis die in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt, is thuis geteeld. Volgens een politierapport gaat het om ongeveer 70 – 80%.  

Geschiedenis van cannabis in het Verenigd Koninkrijk 

Er wordt gedacht dat hennep en cannabis al eeuwenlang in het Verenigd Koninkrijk worden geteeld. In een put in York werden zaden ontdekt waarvan deskundigen denken dat ze teruggaan tot een Vikingnederzetting uit de tiende eeuw. Uit verder onderzoek bleek dat de plant vooral in de kustgebieden werd geteeld, wat suggereert dat de inwoners van het Verenigd Koninkrijk de vezels gebruikten voor de zeevaart, bijvoorbeeld om touw en visnetten te maken.  

Hennep was zelfs zo belangrijk voor de bevolking van het land dat koning Hendrik VIII in 1533 een wet uitvaardigde waarin werd geëist dat alle landeigenaren een perceel hennep teelden. Zijn dochter koningin Elizabeth I verhoogde later de quota’s die geteeld moesten worden en voerde straffen in voor mensen die de vereiste doelstelling niet behaalden.  

Pas halverwege de 19e eeuw werd cannabis als een drug of geneesmiddel gezien. William Brooke O’Shaughnessy bestudeerde het effect van de plant toen hij in India werkte, en zijn verslagen vestigden de aandacht van medische deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten op cannabis.  

Hoewel cannabis in de koloniën van het Verenigd Koninkrijk verboden werd, duurde het wat langer voordat de plant in het Verenigd Koninkrijk zelf verboden werd. De British Indian Hemp Drugs Commission (Brits-Indische commissie voor hennepdrugs) verklaarde dat het gebruik ervan ‘weinig schade’ veroorzaakte. Pas in 1928 werd het uiteindelijk erkend als een ‘gevaarlijke drug’ en verboden.  

Hoewel cannabis hierna in het land gebruikt bleef worden, werd het gebruik pas in de jaren zestig weer populair. Door de hippiecultuur begonnen steeds meer jonge mensen met cannabis te experimenteren, waardoor de politie veel meer aanhoudingen verrichtte.  

In 1971 werd cannabis opgenomen in de lijst met klasse B-drugs – de lijst met op een na gevaarlijkste drugs.  

Culturele opvattingen 

Veel mensen in het Verenigd Koninkrijk, en dan met name jongeren, hebben een relatief ontspannen opvatting over cannabisgebruik. Uit een YouGov-onderzoek bleek dat 43% van de ondervraagden volledige legalisering van cannabis steunen, maar ook dat een bijna net zo hoog percentage ertegen is. 

Op de vraag of cannabis gedecriminaliseerd of legaal moet worden, antwoordden de ondervraagden als volgt: 

 • 40% vond dat het gebruik verboden moest blijven 
 • 24% vond dat het gedecriminaliseerd moest worden 
 • 27% vond dat het gelegaliseerd moest worden 
 • 9% wist het niet 

Daarnaast beschouwden de meeste Britten cannabis als minder schadelijk dan alcohol of tabak. 

En medicinale cannabis? In een ander onderzoek bleek dat 76% van de Britse bevolking zou overwegen om een product met medicinale cannabis te nemen als het was voorgeschreven door hun arts. Jongere mensen (tussen 18 en 24 jaar) zouden het eerder overwegen: 81% in totaal.  

Cannabisclubs in het Verenigd Koninkrijk 

Er zijn ongeveer 80 cannabisclubs actief in het VK. Sommige clubs hebben zelfs een eigen gebouw en de meeste hebben tussen de 100 en 150 leden en duizenden geassocieerde leden.  

De cannabisclubs in het VK zijn hoofdzakelijk geïnspireerd door de baanbrekende clubs in Spanje, die hun leden een veilige omgeving boden om cannabis te telen en gebruiken, terwijl ze precies wisten welke soort ze hadden en hoe krachtig die was.  

De United Kingdom Cannabis Social Clubs National Committee (UKCSC, Nationale commissie voor cannabisclubs in het Verenigd Koninkrijk) heeft drie hoofddoelstellingen: 

 • Zorgen dat de Britse regering mensen toestaat om cannabis in hun eigen huis telen. 
 • Legalisering van het delen van cannabis zonder angst voor vervolging. 
 • Legalisering van de consumptie van cannabis in een sociale groep, binnen de muren van een privéclub of -locatie.  

Gaat het in de toekomst gelegaliseerd worden? 

Momenteel hebben de twee belangrijkste politieke partijen (Labour en de conservatieven) geen van beide verklaard van plan te zijn om cannabis voor recreatieve doeleinden te decriminaliseren.  

Hoewel de legalisering van medicinale cannabis een stap voorwaarts is, zijn medicinale-cannabisproducten door de huidige beperkingen niet overal verkrijgbaar. De regering heeft gezegd dit te willen rechtzetten, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of dit gaat gebeuren of niet.  

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

3 reacties op “Cannabis in het Verenigd Koninkrijk: wetgeving, gebruik en geschiedenis”

  1. Scarlet Palmer - Sensi Seeds

   Hallo Christl, bedankt voor uw comment.

   Zolang als uw CBD olie bevat geen THC, en is alleen als voedingssupplement bedoeld (moet op het etiket) dan zal het goed zijn. Dan is het een produkt van industrieel hennep, en valt niet binnen de ‘Schedule I of the Misuse of Drugs Act 1971’. CBD is ook niet eens benoemd in de ‘Misuse of Drugs Regulations 2001’.

   Met beste wensen,

   Scarlet

 1. Jack Kennedy

  Het liefst zijn ze dan ook bezig met het onderuit halen van de regering om vervolgens zelf te kunnen overheersen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top