by Micha on 04/01/2017 | Opinie

De eerste legale cannabisplanten voor medicinale toepassingen zijn geoogst

Planten Eind september 2016 heeft het Bundesinstitut für Arzneimittel (BfArM) aan de eerste Duitse cannabispatiënten vergunningen verstrekt om zelf medicinale cannabistoppen te kweken. MS-patiënt Michael F. ontving op 6 april van dit jaar van de hoogste instantie het recht op eigen kweek in het kader van een door de overheid erkende zelftherapie.


De eerste legale cannabisplanten voor medicinale toepassingen zijn geoogst - Sensi Seeds Blog

Michael F. procedeerde in totaal 16 jaar, tot en met de hoogste instantie, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Dit heeft ertoe geleid dat, sinds kort, in een woonhuis in Mannheim de eerste 20 medicinale cannabisplanten van de Bondsrepubliek Duitsland worden gekweekt.

De vergunning geldt echter maar tot 30 juni 2017. De Bondsregering kan de vergunning dus eenvoudig weer intrekken mocht er bij de patiënt geen sprake meer zijn van een noodsituatie. Dat kan gebeuren wanneer het ziekenfonds besluit om bij ernstige ziekten zoals die van Michael de kosten voor de toppen te vergoeden. In dat geval is er, volgens de Bondsregering, geen sprake meer van een noodsituatie, en zou de kweekvergunning tot het verleden behoren. Het is op dit moment echter onduidelijk of de nieuwe wet werkelijk al vanaf 2017 de kosten van medicinale cannabis bij ernstige ziekten gaat dekken. Op dit moment weten we zelfs nog niet hoeveel vertraging de oorspronkelijk voor januari 2017 geplande wet op gaat lopen voordat deze van kracht wordt. Wat zeker is, is dat de wet later dan aangekondigd in werking zal treden, want het onderwerp werd tot ieders verrassing op het laatste moment van de agenda van de laatste bijeenkomst van de Bondsdag gehaald. Daardoor kan de wet niet, zoals gepland, in februari ter goedkeuring aan de Bondsraad worden voorgelegd, nadat de wet eerst door de Bondsdag is aangenomen.

Verschuiving van de cannabiswet

Volgens waarnemers heeft het hernieuwde uitstel te maken met de onopgeloste vraag rond de overname van de kosten, waar met name de ziekenfondsen tegen zijn. Anderzijds zijn er plannen voor grootschalige teelt van medicinale cannabisplanten. Men houdt er rekening mee dat mogelijk al in 2017, na deze eerste paar planten, de eerste inrichtingen met een overheidslicentie zullen volgen. Maar daarvoor moet eerst de oprichting van een cannabisagentschap worden afgedwongen, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op en de regulering van de teelt. Wanneer dit agentschap in 2017 zijn activiteiten start, zal er meer bekend worden over reeds lopende aanvragen, het proces voor het verkrijgen van een licentie, en andere details met betrekking tot de teelt. Het BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), dat onder het Ministerie van Gezondheidszorg valt, geeft op dit moment geen informatie over voorbereidingen die op de achtergrond worden getroffen. De instantie beroept zich erop dat de wet omtrent medicinale cannabis, en de daarmee samenhangende onbeantwoorde vragen, nog niet is aangenomen.

De eerste oogst ligt in de safe

Op dit moment staan er in Mannheim 20 “Jorges Diamond”-planten in de aarde. Als meststof wordt gecertificeerde biomest gebruikt en water geven gebeurt met de hand. De oogst is al binnen en wordt nu, zoals door de unieke vergunning voorgeschreven, in de safe van de 54-jarige bewaard. Omdat hij door zijn ziekte niet in staat is om de planten te verzorgen, wordt hij hierbij door zijn vrouw bijgestaan. Hiertoe moet zij als toediener in de vergunning voor zelftherapie met cannabis worden vermeld. De omvang van de oogst na acht weken bloei is maximaal 240 gram; precies de hoeveelheid die Michael nodig heeft ter verlichting van de symptomen van zijn ziekte. Om voldoende van het medicijn te hebben, moet de MS-patiënt direct na de oogst weer 20 geprepareerde stekjes in de broeikas plaatsen.

Hij beschrijft de werking van Jorges Diamond, de soort van zijn keuze, als gelijkmatig. Het helpt goed tegen het belangrijkste symptoom, ataxie; hij wordt er niet onrustig of slap van, en de planten zijn niet gevoelig voor ongedierte.

Er zouden meer vergunningen volgen

Er zijn, naast deze zaak, nog meer dan 100 erkende patiënten die een verzoek hebben ingediend voor toestemming om hun eigen medicatie te telen. Ten minste drie daarvan maken goede kans binnenkort ook een vergunning te ontvangen: Net als de MS-patiënt uit Mannheim heeft Günther Weiglein samen met twee andere cannabispatiënten met succes geprocedeerd. Maar BfArM is bij elke verloren procedure in beroep gegaan, waardoor er nog geen uitspraak is van de hoogste rechter. Maar omdat de Bondsregering weet dat uitspraak van de rechtbank waarschijnlijk vergelijkbaar zal zijn met de zaak Michael F., zal de BfArM waarschijnlijk ook enkele andere patiënten toestemming moeten geven om zelf cannabis te telen. De instantie heeft recent aangekondigd dat bij vergelijkbare zaken vergunningen zullen worden verstrerkt.

Een gram zelf gekweekte cannabis kost patiënten in Duitsland gemiddeld 1,50 euro. De prijs bij de apotheek is tien maal hoger. Kant-en-klare cannabisextracten zijn zelfs tot 100 maal zo duur als zelf gekweekte toppen. Terwijl veel staten met een programma voor medicinale cannabis patiënten onder bepaalde voorwaarden toestemming geven om zelf cannabis te kweken of dit in ieder geval gedogen, zou dit in Duitsland wanneer de nieuwe wet in werking treedt, verboden zijn. Daarom en omdat de wet niet stoelt op rationele overwegingen of op empathie, staat de wet onder patiënten bekent als de “wet ter verhindering van de kweek van cannabis”. Want ook de basisvoorziening met cannabistoppen en de eerste legale planten zijn er alleen omdat de Bondsregering de afgelopen 16 jaar vrijwel elk proces over medicinale cannabis heeft verloren. Het voorlopige karakter van de vergunning bewijst dat we geen inzicht of empathie van de kant van de overheid hoeven te verwachten.

 

Reageren

Plaats een reactie

Bart Hissink

Een vergunning voor iedere patiënt is niet reëel, alleen nodig om het verbod in stand te houden en niet te handhaven. Hiervan kunnen we leren hoe het NIET moet.

07/01/2017

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?