HASJ IN DE 21e EEUW

Persoon die handschoenen draagt ​​die een blad van "Shatter" houden

Cannabis wordt al eeuwenlang door vele culturen overal ter wereld veilig gebruikt. Cannabisextracten, die meestal het concentraat van de harsklieren uit de bloeiende toppen zijn, worden vaak hasj genoemd.

Een assortiment van soorten hash

Cannabis wordt al eeuwenlang door vele culturen overal ter wereld veilig gebruikt. Cannabisextracten, die meestal het concentraat van de harsklieren uit de bloeiende toppen zijn, worden vaak hasj genoemd.

EEN KORTE GESCHIEDENIS

Amerikanen roken van oudsher cannabis door een top te verkruimelen en in een joint of met behulp van een bowl te roken, maar de geëxtraheerde cannabishars is overal ter wereld al duizenden jaren populair. Lang geleden realiseerden de mensen zich dat het lekker was om de bloem te roken, maar dat het beste resultaat verkregen werd wanneer ze de hars van de bloemen en bladeren scheidden en er een concentraat van maakten. Wat in de media nu “dabs” wordt genoemd, is eigenlijk gewoon de hasj van de 21e eeuw.

Aanvankelijk gebruikten hasjliefhebbers een zijden zeefdoek, daarna gingen ze over op mechanisch zeven met nauwkeurige zeefgaten, zodat ze de harsklieren op een bepaalde microngrootte konden zeven. Begin jaren negentig dook het idee op om de hars met ijswater van de bloemen te scheiden; dit werd bekend onder de naam waterhasj of, als het heel goed was, bubbelhasj, omdat het letterlijk borrelde wanneer je het in je pijp stopte om te roken. Dit gebeurde niet vanwege het water, maar omdat de oliën zo zuiver waren.

Net als butaan is water niet iets wat je vermengd wilt hebben in wat je rookt of vernevelt. Als de hars die met water is onttrokken, niet goed gedroogd wordt, kan hij makkelijk gaan schimmelen en schimmel is nog zo’n stof die je niet wilt hebben in wat je rookt of vernevelt.

Op 1 mei 1999 zette een schrijver genaamd Indra een artikel op erowid.com met de titel The Boffo Butane-PVC Hash Oil Extractor (De fantastische pvc-onttrekker voor butaan-hasjolie). Gelukkig voor de cannabiscultuur namen enkele voortvarende en dappere cannabistelers en amateuronderzoekers het op zich om deze nieuwe extractietechniek te perfectioneren. Bijna vijftien jaar later is butaan-hasjolie of BHO, of met zijn vele andere namen als wax, budder, erl of gewoon olie, overal in het nieuws en brengt het de rechtse paranoia weer terug in de cannabisdiscussie. Toen extractie met gas in de hasjscene opdook, begonnen hasjmakers met wisselend resultaat met koolstofdioxide te experimenteren om de hars te onttrekken, in een poging een schoner product te krijgen.

MEDICINAAL GEBRUIK VAN CANNABINOIDEN

Todd McCormick spreekt in een microfoon. Richard Branson luistert naar Hem
Richard Branson & Todd McCormick

Ik lijd aan chronische pijnen en gebruik cannabis om de neurologische schade en pijn te beteugelen die het gevolg is van een spinale fusie van vijf wervels. Ik onderging deze spinale fusie op tweejarige leeftijd, omdat ik leed aan een zeldzame vorm van kanker. Ik heb veel ervaring met medicinale cannabis en ik gebruik een groot aantal cannabisproducten die me helpen om met de chronische pijn om te gaan. In de afgelopen paar jaar ben ik hoogwaardige BHO als mijn persoonlijke medicijn gaan vernevelen. Ik vind dit over het geheel genomen aangenamer voor mijn ademhalingssysteem, voornamelijk omdat ik niet meer al het plantenmateriaal uit een joint of bowl hoef te inhaleren. Ik heb gemerkt dat ik gedurende de dag veel minder hoef te gebruiken om hetzelfde gewenste effect te bereiken en ik heb ook gemerkt dat de hoeveelheid onttrokken cannabinoïden beter en sneller medicinale verlichting geven dan een joint of bowl en een bloem.

CONSISTENTIE VAN HET MEDICIJN

Het andere voordeel van een extract van goede kwaliteit, of dat het nu om BHO, water of CO2 gaat, is de consistentie. Niet elke cannabisbloem uit dezelfde zak bevat dezelfde hoeveelheid cannabinoïden. Wanneer je oma dus misselijk is door haar chemotherapie en dit probeert te “behandelen” door een joint te roken, zou in theorie de ene top uit haar zakje fantastisch kunnen werken, terwijl een andere top dat niet doet. Bij een gram, ons of kilo extract is haal na haal of dab na dab wel hetzelfde en verlicht het de misselijkheid van oma.

Een onvoorspelbaar medicijn is geen optie voor iemand met chronische pijn die zijn dag probeert door te komen. Zo iemand moet op een constante afgifte van cannabinoïden kunnen rekenen. De consistentie bij het gebruik van extracten is de belangrijkste reden waarom ik denk dat dit in de cannabisgemeenschap zo’n populair onderwerp is en dat dit geen tijdelijke bevlieging is. Sterker nog, het is een enorm effectieve manier om een ingewikkelde reeks cannabinoïden, terpenen en flavonoïden toe te dienen. Het is bovendien geen nieuw medicijn, het is zelfs heel oud. De menselijke cannabiskennis heeft alleen pas in de afgelopen vijftien jaar uitgevonden hoe je de hars van een gewone bloem met een gewoon natuurlijk gas onttrekt.

VOEDSELEXTRACTIETECHNIEKEN

Zilveren machines tegen een zwarte achtergrond

Heb je wel eens gehoord van TBHQ? Nee? Dan laat ik je dat ingevroren voedselingrediënt zelf ontdekken. Zou je verbaasd zijn als ik je vertel dat er een oud patent bestaat voor het cafeïnevrij maken van koffie met propaan en butaan? Of dat “winteriseren” een nog ouder voedselextractiepatent was om mayonaise op te fleuren? Bij koeling scheidden de vetten en oliën zich en was de mayonaise niet meer om aan te zien, maar de wetenschap schoot te hulp.

De gevaren van het inhaleren van ongezuiverde butaan in BHO worden ook enorm overdreven. De mensen die in de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig opgroeiden en hun bowls volstopten met marihuanabloemen en joints draaiden en deze vervolgens aanstaken met hun goedkope butaanaanstekers, kregen bij elke haal veel meer butaan binnen uit de sliert van die koude butaanvlam dan waar iemand die dabs doet ooit aan blootgesteld zou worden. De laboratoria die hier in Californië cannabismonsters voor medicinale clubs testen, keuren een BHO-monster af wanneer het meer dan 500 ppm butaan bevat. Uit de resultaten van de laboratoriumtesten blijkt duidelijk dat na de vacuümzuivering en het testen weinig anders dan cannabinoïden in de hars achterblijven.

Tja, voor mensen die zichzelf opblazen door butaan in een afgesloten ruimte te gebruiken, heeft Darwin zo zijn methodes om ons te laten hemelen. Je zou kunnen zeggen dat wat de media het “blazen” van butaan over cannabisbloemen noemen, niet gevaarlijker is dan benzine tanken, hoewel ik geen van beide in mijn keuken zou doen. Elke dag zijn er in de wereld wel explosies bij tankstations simpel veroorzaakt door de explosieve dampen, maar geen van ons wordt bang en stopt met het voltanken van zijn auto omdat een of andere idioot een sigaret rookte tijdens het tanken en zichzelf opblies. Bovendien geven we niet de schuld aan de benzine, de benzinepomp, het tankstation of de auto, maar aan de idioot die niet wist hoe hij met een ontvlambare stof moest omgaan. Dezelfde logica zou moeten opgaan voor butaan-hasjolie, maar het is duidelijk dat de media de stof en niet de idioot de schuld willen geven en ik vind dat dat niet kan.

VEILIGHEID EN DOELMATIGHEID

Gele butaanhash olie

Wanneer butaan-hasjolie in een gecontroleerde omgeving voorzichtig wordt onttrokken door opgeleide mensen die weten wat ze doen, dan is de olie gewoon een fantastische stof die niet alleen cannabinoïden vrijgeeft, maar ook een grote hoeveelheid terpenen en flavonoïden. Deze stoffen gaan verloren bij CO2-extractie en bij waterextractie – het universele oplosmiddel – omdat bij beide methodes de terpenen weggespoeld worden terwijl ze bij butaanextractie om de een of andere reden juist verzameld worden.

Dit is bovendien nog een reden waarom butaan-hasjolie zo populair is. Mensen zijn namelijk dol op terpenen, en van de drie belangrijkste extractietechnieken (water-, CO2- en butaanextractie) behoudt butaan het best de smaak en geur van de bloem. CO2-olie smaakt meestal flauw en heeft zo weinig smaak dat bedrijven die CO2-extracten maken synthetische terpenen online kopen en deze aan hun CO2-olie toevoegen om de smaak te verbeteren. Waterhasj is niet zo populair als BHO, omdat het gewoon niet zo krachtig is. Daarnaast zijn er nog problemen met de waterhasj zelf door mogelijke vervuiling met schimmel en andere problemen bij het bewaren ervan. Waterhasj van topkwaliteit is bovendien arbeidsintensiever om te produceren en het bereiden en drogen duurt langer. Sommige mensen noemen waterhasj “oplosmiddelvrij” in een poging hun product als duidelijk verschillend van extractie bij butaan-hasjolie neer te zetten. Laat je echter niet voor de gek houden, het is gewoon waterhasj en water is toch echt een oplosmiddel, dat veel waardevolle terpenen van de bloem wegspoelt.

WAARSCHUWING

Nu zoveel mensen hun hele oogst tot een of andere soort hasj verwerken, of dat nu met droog zeven, water of gas gebeurt, wil ik graag één ding benadrukken: wat je op je bloemen spuit, komt ook in je extract. Telers moeten stoppen met het gebruik van de vele pesticiden, fungiciden en natuurlijke middeltjes waarop ze zo lang hebben vertrouwd. Het grootste probleem bij BHO is de concentratie pesticiden in de hars. Dit is een ernstig probleem dat met regelgeving bovendien grotendeels voorkomen zou kunnen worden.

Bestrijdingsmiddelen moeten vermeden worden, want het is onaanvaardbaar wanneer het eindproduct grote hoeveelheden gif bevat en de laboratoria testen tegenwoordig op vervuilde monsters. Daarnaast moeten oude biologische tuinmiddeltjes om insecten en schimmel tegen te gaan, zoals neemolie, kaliumzout en zwavel vermeden worden, want wanneer ze op de bloemen worden gebruikt, wordt zelfs een door de beste extractieartiesten gemaakt product verpest.

Ik kan jullie bijna horen vragen hoe je dan insecten en schimmel aanpakt zonder een van de gewone tuinmiddeltjes te gebruiken. Gelukkig heb ik een suggestie, namelijk een combinatie van techniek en eenvoud: geïoniseerd water. Deze nieuwe tafelapparatuur scheiden door middel van elektrolyse het water in twee soorten, namelijk een zure soort met een lage pH-waarde en een basische soort met een hoge pH-waarde. Een teler kan deze voor van alles gebruiken, van het wegspoelen van insecten met zuur water tot het wegspoelen van poederige meeldauw met basisch water met een hoge pH-waarde. Hierbij blijft geen residu achter en worden de planten niet beschadigd, want er zijn geen chemicaliën gebruikt om de hoge pH-waarde te krijgen. Water is het beste oplosmiddel en bij een hoge pH kan het was en olie ongelofelijk goed schoonmaken en oplossen, dus wees voorzichtig wanneer je zeer rijpe bloemen met water met een zeer hoge pH-waarde besproeit, anders spoel je de aromatische oliën weg.

DE ZOETE GEUR VAN DE TOEKOMST

Een man in een wit en blauw shirt hand wrijven een hash plant

Hasjpioniers praten nu over manieren om de terpenen op te vangen en ze weer aan het organische materiaal toe te voegen, waardoor de cannabinoïden en terpenen na het extractieproces weer worden samengevoegd, net als toen ze op de bloemen zaten.

De allerbeste hasj wordt altijd droog gezeefd en dit zijn vaak mechanisch gescheiden harsklieren die alleen door de lucht zijn aangeraakt. Maar door het huidige verbod is het niet makkelijk om een consistente medicinale voorraad drooggezeefde harsklieren te pakken te krijgen.

De hasj van de 21e eeuw is een blijvertje en om deze branche – die nog in de kinderschoenen staat – naar veiligheid te geleiden, zijn legalisering en regulering nodig. Het gevaar zit niet in het product, want de wetenschap heeft ons laten zien dat cannabinoïden bij elke hoeveelheid veilig zijn. Het gevaar zit in het verbod op cannabis, dat de productie van extracten van veilige, laboratoriumachtige, gecontroleerde omgevingen naar iemands achtertuin verdrijft, net als wat gebeurde tijdens het alcoholverbod in de jaren twintig. Bij sterke dranken komen geconcentreerde soorten alcohol veel voor. Everclear heeft een alcoholpercentage van 95%, is zeer ontvlambaar en enorm giftig. Ironisch genoeg is dit precies het tegenovergestelde van butaan-hasjolie, dat niet-ontvlambaar en niet giftig is, hoewel ze allebei in een gecontroleerde omgeving geproduceerd zouden moeten worden.

Houd het veilig, ga op onderzoek uit en als je de onttrokken cannabishars wilt gebruiken, leer dan hoe je de verschillende soorten kunt onderscheiden en hoe je problemen als schimmelige waterhasj of niet goed gezuiverde butaan-hasjolie kunt herkennen. Je gezondheid hangt er tenslotte vanaf.

Todd McCormick is de schrijver van How to Grow Medical Marijuana (Medicinale marihuana telen) en van GrowMEDICINE (Medicijnen telen), dat binnenkort uitkomt. Hij is ook te zien in de documentaire The Union: The Business Behind Getting High (De unie: de handel achter high worden) en hij was de redacteur van de twaalfde editie van Jack Herers klassieker The Emperor Wears No Clothes (De keizer draagt geen kleren). Momenteel is hij de uitvoerend producent van een documentaire die binnenkort uitkomt, getiteld: The Culture High (De high-cultuur).

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisgebruik verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top