Cannabis in Nieuw-Zeeland – Wetten, Gebruik en Geschiedenis

De vlag van Nieuw-Zeeland en een bus met 'legaliseer cannabis' geschreven aan de zijkant

Gebruik van cannabis is momenteel illegaal in Nieuw-Zeeland. Het aanstaande cannabisreferendum kan dit veranderen. Onder de huidige coalitie zijn de medicinale cannabiswetten gewijzigd, wat toegang tot cannabisproducten voor patiënten makkelijker maakt; met de wijziging van een andere wet zou recreatief cannabisgebruik kunnen worden gedecriminaliseerd.

  • Hoofdstad
  • Wellington
  • Inwoners
  • 5,032,000
  • CBD Producten
  • Legaal
  • Recreationele cannabis
  • Illegaal
  • Medicinale cannabis
  • Legaal

Cannabis wetten in Nieuw-Zeeland

Is bezit en gebruik van cannabis toegestaan in Nieuw-Zeeland?

Op dit moment is het illegaal om in Nieuw-Zeeland gereguleerde drugs te bezitten of te gebruiken, inclusief cannabis, zoals bepaald in de Misuse of Drugs Act, 1975. Cannabis is opgenomen in de lijst van klasse B-drugs, wat betekent dat het wordt beschouwd als een “hoog risico op schade“. Dit betekent dat, in tegenstelling tot bij een klasse C-drug, de rechter in de rechtbank een vrijheidsstraf moet opleggen.

Als iemand betrapt wordt op het gebruik of bezit van cannabis, kan die person een gevangenisstraf van drie maanden krijgen, een boete van maximaal 500 dollar, of beide. In werkelijkheid sluit de politie vaak de ogen voor het gebruik ervan, vooral in kleine hoeveelheden.

Van de gevangenisstraf kan worden afgezien als de betrokkene kan bewijzen dat hij de cannabis in bezit heeft genomen om te voorkomen dat iemand anders er een misdrijf mee begaat, of dat hij de cannabis heeft meegenomen om deze door te geven aan iemand die het rechtsmatig mag bezitten.

Het leek erop dat de wet in Nieuw-Zeeland zou veranderen. In 2017 verklaarde de regering dat in 2020 een cannabisreferendum zou worden gehouden om informatie te verzamelen over de mening van het publiek over het decriminaliseren of zelfs legaliseren van recreatief cannabisgebruik.

Sandra Murray, campagneleider voor #makeitlegal, zei in The Guardian: “Uit opiniepeilingen over een periode van aantal jaren weten we dat een meerderheid van de Nieuw-Zeelanders voorstander is van een hervorming van de cannabiswetgeving“.

Het referendum werd echter overschaduwd door de coronapandemie in 2020, en opiniepeilingen wezen uit dat de publieke steun voor legalisering van cannabis op een laag pitje stond.

Andrew Geddis, een hoogleraar publiekrecht (Universiteit van Otago) merkte op: “Wie op een ja-stemming uit was, moest een redelijk aantal mensen ervan overtuigen dat hun eerdere verbodsgezinde opvattingen fout waren. Op het ogenblik ziet het er niet naar uit dat ze daartoe in staat zijn geweest en de tijd dringt echt.”

Het is onduidelijk of de bekentenis van premier Jacinda Ardern over het gebruik van cannabis in het verleden voor of tegen haar zal werken. Helaas werd de voorgestelde Wet op de Legalisering en Controle van Cannabis, met een meerderheid van 50,7% verworpen.

Een vrouw die een gerold gewricht met oranje vlekken op het steunt

Is de verkoop van cannabis toegestaan in Nieuw-Zeeland?

De verkoop en levering van cannabis is ook illegaal in Nieuw-Zeeland. In de Misuse of Drugs Act wordt er geen onderscheid gemaakt tussen bezit of gebruik, wat betekent dat dezelfde straffen gelden.

De handel in cannabis, of grootschalige verkoop of levering, wordt echter als een veel ernstiger misdrijf beschouwd. Als de overtreder wordt betrapt op het exporteren of importeren van de drug, kan hij tot zeven jaar gevangenisstraf krijgen.

Is de teelt van cannabis toegestaan in Nieuw-Zeeland?

Het is illegaal om ‘verboden planten’ te kweken in Nieuw-Zeeland. Als de overtreder wordt betrapt, kan hij een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar krijgen.

Desondanks wordt er in het land nog steeds cannabis gekweekt. De belangrijkste redenen om cannabis te kweken waren voor persoonlijk gebruik en voor het delen met anderen. Sommigen kweken het om medicinale redenen, omdat het momenteel moeilijk is om medicinale cannabisproducten op recept te verkrijgen. Een onderzoeker van de Massey University ontdekte dat 16% van de Nieuw-Zeelandse cannabiskwekers in contact was gekomen met de politie.

Is CBD legaal in Nieuw-Zeeland?

Voor 2018 was het CBD alleen op recept verkrijgbaar. Eind 2018 is echter een wijziging aangenomen, waardoor de juridische status van het CBD is gewijzigd. CBD staat nu niet meer op de lijst van gereguleerde drugs en kan tot drie maanden lang met een recept worden gekocht en gebruikt. Het THC-gehalte mag echter niet “meer dan 2% van het totale gehalte aan CBD THC en psychoactieve stoffen in het product bedragen”.

De chemische formule voor CBD en een cannabisblad in een wit tub

Is het toegestaan om cannabiszaden naar Nieuw Zeeland te sturen?

Op dit moment is het nog steeds illegaal om cannabiszaden via de post naar Nieuw-Zeeland te sturen. Alleen al in 2018 werden 19.000 zaden in beslag genomen door grenscontrolebeambten.

Medicinale cannabis in Nieuw-Zeeland

Voor eind 2018 waren er in Nieuw-Zeeland medicinale cannabisproducten beschikbaar, maar de toegang er toe was beperkt. Omdat het land geen binnenlandse productiefaciliteiten heeft, waren de producten (zoals Sativex) duur en moeilijk verkrijgbaar. Sommige niet-goedgekeurde producten zoals Cesamet of Marinol konden van geval tot geval worden goedgekeurd, maar dit gebeurde bijna nooit.

In december 2018 werden belangrijke wijzigingen in de wet aangebracht. Deze omvatten onder meer:

 • Betere toegang voor terminale patiënten (die nu zonder recept cannabis kunnen krijgen).
 • Het schrappen van CBD van de lijst van gereguleerde stoffen – waardoor het vrij beschikbaar is voor patiënten die het nodig hebben.
 • Nieuwe regelgevende macht, waarbij kwaliteitsnormen worden vastgesteld voor medicinale cannabisproducten die in het land worden geproduceerd of geïmporteerd.

Minister van Volksgezondheid David Clarke gaf commentaar: “Mensen die het einde van hun leven naderen, zouden zich geen zorgen moeten maken over hun arrestatie of opsluiting omdat ze proberen hun pijn te beheersen. Dit is medelevende en zorgzame wetgeving die echt een verschil zal maken voor mensen.”

Manu Caddie, CEO van Hikurangi Cannabis Company, werd door Prohibition Partners gevraagd naar zijn ideeën over de toekomst van de medicinale cannabisindustrie. Hij gaf commentaar: “We verwachten dat er in de komende twee jaar 3 à 4 serieuze medicinale cannabisbedrijven zullen worden opgericht en een licentie zullen ontvangen in Nieuw-Zeeland. We verwachten ook dat een aantal Canadese bedrijven zullen samenwerken met Nieuw-Zeelandse bedrijven.”.

In 2019 keurde het ministerie van Volksgezondheid een nieuwe wetgeving goed, die medicinale cannabis toegankelijker moet maken. Dit kan zowel door binnenlandse productie als door versoepeling van de strenge voorschriften voor het voorschrijven ervan.

De minimale kwaliteitsnorm voor medicinale cannabis werd ook ingevoerd om de consistentie en kwaliteit van de beschikbare producten te garanderen.

Een jaar later werd de Medicinale Cannabis Regeling eindelijk in werking gesteld. Verwacht wordt dat dit de beschikbaarheid voor patiënten zal verbeteren, en de medicinale cannabisindustrie als geheel een impuls zal geven.

De oorspronkelijke regeling voorzag in een overgangsperiode waarin medicinale cannabisproducten die vóór 1 april 2020 in Nieuw-Zeeland werden ingevoerd tot 1 oktober 2020 geleverd konden blijven worden. Daarop is een verlenging toegekend waardoor medicinale producten zonder productbeoordeling kunnen worden geleverd tot 30 september 2021.

In oktober 2021 is Nieuw-Zeeland gastheer van de prestigieuze MedCan medicinale cannabisconferentie. Vertegenwoordigers van MedCan merkten op: “het evenement heeft zich ten doel gesteld een stevige basis van wetenschappelijk inzicht tot stand te brengen voor de vooruitgang van de medicinale cannabisindustrie”.

Zahra Champion, Executive Director van BioTechNZ spreekt over hun “doel om ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan MedCan weggaan met een uitgebreid inzicht in alles wat er te gebeuren staat en hoe we het succes van deze opwindende sector het best kunnen maximaliseren”. Ze merkt bovendien op dat “met meer dan 100 miljoen dollar die tot nu toe in de Nieuw-Zeelandse medicinale cannabisindustrie is geïnvesteerd, 2021 ons jaar is om te schitteren”.

Industriële hennep in Nieuw-Zeeland

Hennep kan legaal worden geteeld in Nieuw-Zeeland, zolang de boer een vergunning heeft. Deze kan worden verkregen bij de overheid.

Hennep is als gereguleerde drug opgenomen in de Misuse of Drugs Act, maar de teelt ervan is toegestaan, zolang het THC-gehalte ‘in het algemeen’ onder de 0,35% blijft. De wet bepaalt echter duidelijk dat de hennep niet voor ‘psychoactieve’ doeleinden mag worden geadverteerd of aan onbevoegde personen mag worden geleverd. Alleen bepaalde variëteiten mogen worden geteeld, welke worden bepaald door de directeur-generaal van Gezondheid.

Een algemene vergunning voor de hennepteelt duurt een jaar en kost $511,11. Een extra onderzoeks- en veredelingsvergunning kan ook worden verkregen, wat nog eens $153,33 kost.

De industriële hennepteelt wordt steeds populairder in het land. In 2018 werd de eerste Hemp Summit (Henneptop) gehouden in Wellington, waar bezoekers meer te weten konden komen over de industrie.

Een veld van hennepplanten

Politieke partijen en cannabis

De coalitieregering van Nieuw-Zeeland (de Arbeiderspartij, de Groene Partij en New Zealand First) heeft in december 2018 een wet aangenomen die het gebruik van cannabis door terminale patiënten toestaat. Ze verklaarden ook dat ze in de toekomst een referendum zouden houden om te bepalen of recreatief cannabisgebruik al dan niet moet worden gedecriminaliseerd. Hun nieuwe wetgeving betekende ook dat medicinale cannabisproducten in eigen land konden worden geproduceerd, waardoor ze toegankelijker zouden worden voor patiënten.

Chloe Swarbrick, een parlementslid van de Groene Partij, steunde de plannen en zei dat deze de toezegging toonden om het probleem van drugsverslaving aan te pakken in plaats van het als een criminele activiteit te bestempelen.

Maar niet iedereen steunt de opinie van de Arbeiderspartij. Sommige partijen, zoals de Nieuw-Zeelandse Nationale Partij (de centrumrechtse oppositie van de regering) zijn tegen de nieuwe wet. Dr. Shane Reti, woordvoerder van de partij over gezondheidszorg, noemde het ‘lui en gevaarlijk’, omdat het mensen zal aanmoedigen om in het openbaar te beginnen met roken.

Simon Bridges (ook de Nationale Partij) noemde het referendum een ‘cynische’ stap en beschuldigde de regering ervan dat ze probeert de kiezers af te leiden van andere belangrijke kwesties. Hij uitte ook zijn bezorgdheid over het normaliseren van het cannabisgebruik.

Goed om te weten

Voor wie naar Nieuw-Zeeland reist (of er momenteel woont), is het wellicht interessant om het volgende te weten:

Cannabisgeschiedenis

Voor de komst van de Europeanen had Nieuw-Zeeland niet veel contact met cannabis. Toen het land echter gekoloniseerd werd door de Britten, werden drugs aan de Maori geïntroduceerd, meestal als ‘pijnstillers’. In die tijd waren er nog geen drugwetten van kracht, dus konden Nieuw-Zeelanders ze vrijelijk gebruiken.

In 1927 werd de Dangerous Drugs Act aangenomen, waarin ‘Indiase Hennep’ als gereguleerde stof werd genoemd. In die tijd werd het echter nog steeds gebruikt als voorgeschreven medicijn. Toen Nieuw-Zeeland in 1961 de Single Convention on Narcotic Drugs ondertekende, werd cannabis volledig verboden – een besluit dat werd versterkt in de Narcotica Act van 1965.

In de ‘swingende jaren zestig’ nam het recreatieve gebruik van cannabis toe, omdat jongeren steeds meer experimenteel werden met psychotrope drugs. Tot op de dag van vandaag wordt cannabis nog steeds veel gebruikt. Het is zelfs de meest gebruikte recreatieve drug na cafeïne, alcohol en tabak.

Culturele opvattingen

De houding ten opzichte van cannabis is overwegend positief. Uit een onderzoek van de New Zealand Drug Foundation bleek dat 67% van het land van mening was dat de wet het persoonlijke bezit van de drug zou moeten decriminaliseren. 87% was voorstander van het gebruik ervan voor pijnvermindering en dit cijfer steeg tot 89% voor pijnvermindering voor terminale zieken.

Echter slechts 38% is van mening dat cannabisproducten in de detailhandel moeten worden verkocht, wat aantoont dat er nog steeds een stigma aan het gebruik ervan Is verbonden.

Het cannabisreferendum in Nieuw-Zeeland

Bij haar verkiezing heeft premier Jacinda Ardern zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2020 een ‘cannabisreferendum’ te houden. Dit referendum zou het publiek de kans geven om zich onder andere uit te spreken over het decriminaliseren van recreatief cannabisgebruik.

Een grafiek van de resultaten van het 'cannabis referendum' en een vlag van New Zealand

Op het moment van schrijven had de regering nog niet precies vastgesteld wat ze het publiek zou vragen. Een aantal experts heeft het belang benadrukt van de formulering van de vragen, om een nauwkeurige weergave te krijgen van wat het publiek over de zaak denkt. Dit zal bepalen of mensen zullen stemmen voor decriminalisering of legalisatie.

Labour had als regerende partij de Groenen (die ook deel uitmaken van de coalitie) beloofd het referendum te houden, als onderdeel van het vertrouwens- en aanbodakkoord tussen de twee politieke partijen. Men verwacht dat de stemming zal samenvallen met de algemene verkiezingen in 2020.

Zal cannabis in de toekomst worden gelegaliseerd?

Er lijkt een zeer reële mogelijkheid te bestaan dat Nieuw-Zeeland zich zal aansluiten bij landen als Zuid-Afrika en Portugal en cannabis voor recreatief gebruik zal decriminaliseren. De regering heeft zeker progressieve stappen gezet om medicinale cannabis toegankelijker te maken en de groei van de industriële hennepindustrie te stimuleren.

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top