by Miranda on 12/10/2016 | Opinie

Vier presidentskandidaten en een plant: De cannabisplant

Kandidaten De race om het Witte Huis nadert de eindstreep en de beslissing van de Amerikaanse kiezers zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor andere landen. De beslissingen van de president op het gebied van de legalisering van cannabis gelden niet alleen de burgers van de Verenigde Staten. Wat vinden de verschillende presidentskandidaten?


Vier presidentskandidaten en een plant: De cannabisplant - Sensi Seeds Blog

De race om het Witte Huis nadert de eindstreep en wat de Amerikaanse kiezers ook zullen beslissen, hun beslissing zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor andere landen. Er is geen staatshoofd dat zoveel invloed heeft op de rest van de wereld als degene die zitting heeft in het Oval Office. Zijn of haar beslissingen op economisch en politiek gebied, maar natuurlijk ook op het gebied van de legalisering van cannabis, hebben niet alleen invloed op de burgers van de Verenigde Staten. Daarom is het voor iedereen die wereldwijd voorstander is van een wijziging in de cannabiswetgeving wellicht interessant om te weten wat de positie en het beleid is van de verschillende presidentskandidaten van de Verenigde Staten voor wat betreft de legalisering of de decriminalisering van de cannabisplant.

Vier presidentskandidaten en een plant: De cannabisplant - Sensi Seeds Blog
Niemand heeft zoveel invloed op de rest van de wereld als degene die zitting heeft in het Witte Huis. (CC. ehpien)

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016

Op 8 november gaan meer dan 100 miljoen Amerikanen naar de stembus om te kiezen wie de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten zal worden. Hoewel er in totaal vier kandidaten strijden om deze titel, speelt het verhaal zich eigenlijk maar tussen twee personen af.

De democratische kandidaat Hillary Clinton en haar Republikeinse tegenhanger, Donald Trump, zijn samen goed voor ongeveer 85% van het totaal aantal stemmen van de Amerikaanse kiezers, met percentages die zeer dicht bij elkaar liggen. Op dit moment (3 oktober 2016) gaat volgens de peilingen 44% van de stemmen naar Hillary Clinton en 41% naar Donald J. Trump. De opiniepeilingen geven ondertussen aan dat de andere twee kandidaten, Gary Johnson voor de Liberalistische partij en Jill Stein voor de Groene Partij, respectievelijk ongeveer 10% en 5% van de stemmen zullen krijgen.

Gedurende de campagne is duidelijk gebleken dat politici in het algemeen, en de presidentskandidaten van de Verenigde Staten in het bijzonder, hun standpunt op het gebied van cannabis hebben gewijzigd. Ze hebben ook geen andere keuze: de industrie die zich in het land heeft ontwikkeld rondom de medicinale werking en het recreatieve gebruik van cannabis vragen om een andere houding en nieuwe maatregelen.

De kandidaten en cannabis

Het definitieve aftellen totdat we weten wie de opvolger van Barack Obama wordt, is begonnen. De voorstanders van legalisering van cannabis in de VS en daarbuiten volgen de gebeurtenissen op de voet. Op maandag 27 september werd het eerste van de drie debatten tussen de twee belangrijkste kandidaten, Clinton en Trump, gehouden. De voormalige Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken voerde de boventoon in dit debat met de magnaat uit New York. Het is interessant om te zien dat er nauwelijks verschil te zien is in de stemmen van de voorstanders van de legalisering voor de twee belangrijkste kandidaten. Velen vragen zich af of een van de twee als president een belangrijke doorbraak zou brengen.

Vier presidentskandidaten en een plant: De cannabisplant - Sensi Seeds Blog
Op maandag 27 september werd het eerste van de drie presidentsdebatten tussen Clinton en Trump gehouden. (CC. ehpien)

Er moet worden opgemerkt dat een van de weinige overeenkomsten tussen de betreffende presidentskandidaten, de Democratische en de Republikeinse, hun steun voor de legalisering van medicinale marihuana is, althans op papier. Maar geen van beiden gaat zo ver als Bernie Sanders, die op het nippertje de Democratische voorverkiezingen verloor van Clinton, die een einde wil maken aan het marihuanaverbod.

Het plan van Sanders bestond uit het verwijderen van marihuana uit Lijst I van verboden middelen en de drug niet opnieuw te classificeren. Dit zou een werkelijke verandering in de richting van een algehele legalisering van de plant betekenen. Zijn standpunten zijn overgenomen door de twee resterende marginale kandidaten, Stein en Johnson, die nauwelijks kans hebben om de presidentsambt te bekleden in een land waar het tweepartijensysteem weinig ruimte overlaat voor alternatieve presidentskandidaten. Toch is het de moeite waard om ook te weten wat hun visie is op het gebied van cannabis.

Hillary Clinton: Democratische Partij

De voormalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, die als ze de verkiezingen wint de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten wordt, is van mening dat alle staten die bewegen in de richting van het toestaan van medicinale marihuana steun moeten krijgen. Als president zou Clinton de staten die nu al wetten op het gebied van cannabis hebben uitgevaardigd, toestemming geven om te ”fungeren als laboratoria van de democratie”. Dit staat op een pagina van haar campagnewebsite die gaat over de hervorming van het strafrecht.

Zij heeft ook meerdere malen gezegd dat ze bereid is om cannabis opnieuw te classificeren door de drug van Lijst I van verboden middelen naar Lijst II te verplaatsen. Daarmee schept ze de mogelijkheid om onderzoek te doen op het gebied van cannabis. Clinton wil dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met het onderzoeken en bestuderen van cannabis om zo te bepalen wat de beste manier is om het in te nemen, de noodzakelijke dosis voor elk individu vast te stellen en erachter te komen hoe de interactie is met andere geneesmiddelen.

Vier presidentskandidaten en een plant: De cannabisplant - Sensi Seeds Blog
Hillary Clinton tijdens een bijeenkomst in New Hampshire (CC. Ted Eytan)

Daarnaast heeft Clinton gezegd dat ze “federale politie wil inzetten voor geweldsdelicten en niet voor misdrijven die simpelweg verband houden met het bezit van marihuana.” Met dit plan wil ze een eind maken aan het tijdperk van massale opsluiting in Amerikaanse gevangenissen.

De Democratische kandidaat wil de verplichte minimumstraf voor niet-gewelddadige misdrijven hervormen. Deze straffen zorgen al jarenlang voor onevenredig zware gevolgen voor de gekleurde en Latijns-Amerikaanse bevolking van Amerika. Deze hervorming behelst verschillende maatregelen zoals het halveren van deze straf, zorgen dat niet-gewelddadige gevangenen “rechtvaardigere” straffen kunnen krijgen en door het systeem van “recidive” aan te passen, zodat een geweldloos drugsmisdrijf niet meer wordt gezien als een “recidive” en de kans dat iemand zwaar gestraft wordt voor een tweede of derde misdrijf .

Maar de twijfel ontstaat als we kijken naar onder andere de persoon die Clinton heeft gekozen als vicepresident voor haar kandidaatschap, Tim Kaine.  In eerste instantie gaf de Nationale organisatie voor de hervorming van marihuanawetten (NORML) hem een ”onvoldoende” vanwege zijn verzet tegen de legalisering en decriminalisering van marihuana.

Onlangs werd zijn beoordeling verhoogd tot een krappe “ voldoende”, nadat hij had gezegd dat hij bereid was om het strafrecht te veranderen. Hoewel hij marihuana nog steeds ziet als een gateway drug – ondanks de beschikbare informatie en de recente uitspraken van de Amerikaanse Minister van Justitie van het tegendeel – heeft hij zich enigszins opengesteld voor het idee dat staten het recht hebben om zelf een beslissing te nemen over cannabisgerelateerde zaken, waarbij hij wel heeft aangegeven dat hij tegen zou stemmen.

Het lijkt erop dat de stellingname van de mogelijk toekomstige vicepresident van de Verenigde Staten niet overeenkomt met die van de presidentskandidaat. Dit is teleurstellend en zorgwekkend als we kijken naar een toekomstige hervorming van de marihuanawetgeving. Ondertussen heeft Clinton er geen moeite mee om zich te manifesteren als een voorstander van medicinale marihuana. Dit kan komen doordat ze wordt beïnvloed op het gebied van de decriminalisering en gedeeltelijk ook door het begripvolle en redelijke standpunt van haar tegenstander in de Democratische voorrondes, Bernie Sanders, die op deze manier veel kiezers voor zich won.

Om nog twijfelachtiger wordt het als we kijken naar de uitspraken van Clintons dochter Chelsea tijdens een bijeenkomst voor haar moeder in Ohio tijdens het weekend van 24 en 25 september. Toen ze moest antwoorden op een vraag van een van de aanwezigen over het opnieuw classificeren van cannabis om zo meer medisch onderzoek mogelijk te maken, liet de enige dochter van de Democratische kandidaat haar gebrek aan kennis duidelijk merken toen ze in haar antwoord de dood van enkele inwoners van Colorado toeschreef aan het gebruik van cannabis.

Haar woordvoerder was er snel bij om uit te leggen dat Chelsea zich simpelweg niet goed had uitgedrukt en dat ze afstand nam van haar verklaring. De dochter van de Clintons had een belangrijk feit over cannabis over het hoofd gezien: Er zijn in de loop van de geschiedenis geen dodelijke slachtoffers door cannabis bekend, iets wat de DEA zelf bevestigt.

Met betrekking tot de kwestie van recreatieve marihuana, is het standaardantwoord van Clinton dat ze zal afwachten wat er gebeurt, terwijl Colorado en andere staten zich steeds actiever inzetten voor de legalisering van de drug. Het lijkt er op dit moment op dat voor medicinale cannabis een ”ja” geldt en voor recreatieve cannabis een ”we zullen zien”.

Donald Trump: Republikeinse Partij

Het is onduidelijk wat het officiële standpunt van Trump over cannabis is. Op zijn campagnewebsite is niets te vinden over dit onderwerp, met uitzondering van de belofte een muur te bouwen om de invoer van drugs in het land te voorkomen en mensen met drugsproblemen te helpen: een merkwaardige aanpak.

Trump heeft zich ook niet uitgesproken over de vraag of hij al of niet zou overwegen marihuana opnieuw te classificeren krachtens de Controlled Substances Act [ong.: Wet op de Genotsmiddelen], hoewel hij zich openlijk voorstander heeft getoond van medicinale cannabis. In februari dit jaar gaf hij tijdens een interview toe dat hij mensen kent die ernstige gezondheidsproblemen hebben en die baat hebben bij medicinale marihuana.

Vier presidentskandidaten en een plant: De cannabisplant - Sensi Seeds Blog
Trump tijdens een bijeenkomst in Reno, Nevada (CC. Darron Birgenheier)

Maar we mogen niet vergeten dat de vastgoedmagnaat alleen nog maar zijn mening over cannabis heeft veranderd. Hoewel hij herhaaldelijk heeft aangegeven voorstander te zijn van medicinale marihuana en dat de lidstaten hierover zelf moeten beslissen, heeft hij ook gezegd dat hij zich verzet tegen de legalisering van de drug. Hij heeft zijn standpunt gerechtvaardigd door vraagtekens te zetten bij de effectiviteit van de legalisering van marihuana in Colorado – waar cannabis in 2012 werd gelegaliseerd voor medicinale en recreatieve doeleinden, maar maar consequentie is ver te zoeken in zijn meningen.

De afgelopen jaren heeft de Republikeinse kandidaat tijdens verschillende interviews met de pers een aantal uitspraken over marihuana en de War on Drugs gedaan. In 1990 zei Trump in de krant Miami Herald: “Je moet drugs legaliseren om deze oorlog te winnen.” Maar met Trump – die heeft gezegd dat hij niet drinkt, niet rookt, laat staan dat hij met drugs experimenteert– weet je het maar nooit. Het feit dat hij over dit onderwerp al zo veel verschillende standpunten heeft ingenomen, toont alleen maar aan dat hij nog niet precies weet wat hij zal doen als hij president mocht worden. En daarmee is het voor anderen helemaal gissen.

In sommige van zijn uitspraken heeft hij gezegd dat het consumeren van de plant negatieve effecten kan hebben op de gezondheid in het algemeen en in het bijzonder op de hersenen.  Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen deinsde hij er niet voor terug om in een advertentiecampagne tegen de Republikeinse kandidaat Jeb Bush diens cannabisgebruik te gebruiken om de geloofwaardigheid van zijn tegenstander te ondermijnen. Bush had toegegeven veertig jaar geleden marihuana te hebben gerookt. Sindsdien lijken de strategieën van de Trump-campagne niet erg “tolerant” te zijn tegenover cannabisgebruikers.

Een andere bron van zorg voor de voorstanders van de legalisering is dat Trump heeft gekozen voor Mike Pense als vicepresidentskandidaat. Als Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap blijft ook Pence pleiten voor een marihuanaverbod in 2016, hoe ongelooflijk en anachronistisch dit ook lijkt. Er bestaat binnen de sector ook angst dat Trump Chris Christie gaat kiezen als Minister van Justitie. Dit zou kunnen betekenen dat er een einde komt aan de jaren van vooruitgang op het gebied van een verstandig beleid voor wat betreft cannabis.

Daarom lijkt het erop dat de positie van Trump in feite een voortzetting is van de huidige status quo, of wellicht zelfs een achteruitgang betekent. Bovendien moeten we niet vergeten dat in het programma van de Republikeinse Partij staat dat de partij tegen de legalisering van cannabis voor medicinale doeleinden is en zich daarvoor beroept op de federale wetgeving.

Gary Johnson: Libertarian Party

De meest interessante presidentskandidaat voor de voorstanders van cannabis is ongetwijfeld degene die de Libertarian Party vertegenwoordigt, Gary Johnson. Hij is al meer dan 17 jaar voorstander van de decriminalisering en legalisering van cannabis. De voormalig gouverneur van New Mexico, merkwaardig genoeg destijds als Republikein, werd eind mei dit jaar door de Liberalistische Partij aangesteld.

Vier presidentskandidaten en een plant: De cannabisplant - Sensi Seeds Blog
Gary Johnson, al vele jaren voorstander van de legalisering van cannabis (CC. Gage Skidmore)

Gary Johnson wil een einde maken aan de War on Drugs, zoals te lezen is op zijn campagnewebsite. Op federaal niveau steunt hij de legalisering en de regulering van marihuana voor medicinaal en recreatief gebruik door volwassenen door de drug van de federale drugslijst af te voeren, oftewel door de drug te declassificeren. Hij steunt ook actief de initiatieven die in de verkiezingen van de staten Alaska, Colorado, Oregon en Washington worden genomen om marihuana voor volwassenen te legaliseren en te reguleren.

Voormalig gouverneur Johnson, die altijd openlijk is uitgekomen voor zijn persoonlijk gebruik van medicinale marihuana, is afkomstig uit de particuliere sector. Voordat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap, was hij CEO bij een bedrijf in de medicinale marihuana-industrie genaamd Cannabis Sativa Inc. Het verschil tussen hem en zijn belangrijkste tegenstanders, Clinton en Trump, is overduidelijk.

Jill Stein: De Groene Partij

Even aantrekkelijk en interessant voor de voorstanders van cannabis is misschien ook het standpunt van de andere vrouwelijke kandidaat in deze verkiezingscampagne, Jill Stein. Zij is een stuk linkser dan Clinton (ze was onderdeel van de beweging Occupy Wall Street). Deze welbespraakte arts en professor is opnieuw de presidentskandidaat voor de Groene Partij.

Dr. Stein steunt de legalisering en regulering van marihuana voor medicinaal gebruik voor volwassenen in het hele land. Als arts en pleitbezorgster van de publieke gezondheidszorg, is zij van mening dat marihuana alleen gevaarlijk is omdat het illegaal is en niet omdat de drug zelf gevaarlijk is. Zij heeft gezegd: “Marihuana is zeker minder schadelijk dan alcohol en tabak, welke beide legaal zijn… Het echte gevaar van marihuana schuilt in het geweld van de ondergrondse economie die is ontstaan door het drugsverbod”.

Vier presidentskandidaten en een plant: De cannabisplant - Sensi Seeds Blog
Jill Stein is de presidentskandidaat voor de Groene Partij (CC. Gage Skidmore)

Stein heeft gezegd dat ze marihuana van Lijst 1 wil schrappen, de categorie waarin de gevaarlijkste stoffen staan vermeld, om de drug vervolgens in een geschiktere categorie te plaatsen die door de medische wetenschap zal worden bepaald. In de woorden van Stein zou “een einde maken aan het marihuanaverbod een grote overwinning zijn voor de vrijheid en sociale rechtvaardigheid, evenals een belangrijke stap op weg naar de rechtvaardige en groene toekomst die wij verdienen”. Dit is een waarheid als een koe en wat is het jammer dat ze volgens de peilingen niet eens 5% van de stemmen zal halen.

De Amerikaanse kiezers beslissen

In de afgelopen jaren heeft de VS een beleidsverschuiving meegemaakt op het gebied van drugs en in het bijzonder voor wat betreft cannabis. De burgerbeweging die zich inzet voor de legalisering ervan heeft aan kracht gewonnen en de bevolking wordt steeds kritischer over de War on Drugs, een oorlog tegen de drugshandel waarin voortdurend mensenrechten worden geschonden.

Obama heeft de eerste stappen genomen door toe te staan dat medicinale en recreatieve marihuana worden gelegaliseerd en ervoor te zorgen dat het land een beleid gaat voeren dat niet meer gericht is op de criminalisering van de plant, maar op de gezondheidsvoordelen. Hij is er ook in geslaagd om de VN-verdragen op een flexibelere manier te interpreteren, waardoor experimenten zoals die van Uruguay toegestaan konden worden. Het lijkt logisch om te denken dat de Democraten verder zullen gaan in deze richting en de Republikeinen niet.

Het is duidelijk dat Trump noch Clinton ideale kandidaten zijn voor de cannabisindustrie of voor de legalisering van cannabis. Als je dan toch moet kiezen, is Clinton waarschijnlijk de meest betrouwbare optie – met Trump weet je het maar nooit. De beste kandidaat is natuurlijk Gary Johnson, of zelfs Jill Stein, maar hun campagnes krijgen weinig media-aandacht en de kans dat één van beide als president wordt gekozen, lijkt nihil. Daarom moeten kiezers die voorstander zijn van de legalisatie kiezen tussen het aanhouden van de huidige koers door te stemmen op Clinton of de nog onbekende weg die Trump inslaat. De Amerikaanse kiezers hebben het laatste woord. En daarna zien we wel verder.

 

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?