by Micha on 16/01/2017 | Opinie

Canada: legalisering van cannabis problematischer dan verwacht

Legalisering Minister-president Trudeau van Canada heeft na zijn verkiezingsoverwinning aangekondigd dat hij het kopen en verkopen van cannabis gaat reguleren. Medio december 2016 heeft de taskforce die hij speciaal voor dit doel heeft ingesteld een voorstel gepresenteerd waarin maar liefst 80 detailvragen met betrekking tot de geplande legalisering worden behandeld. Hier gaan we verder in op de legalisering van cannabis in Canada.


Canada: legalisering van cannabis problematischer dan verwacht

Het lijkt inmiddels duidelijk dat cannabis binnen afzienbare tijd legaal aan volwassenen kan worden verstrekt. De vraag naar het hoe en waar zal de regering de komende tijd echter nog enige hoofdbrekens kosten. Want de taskforce was het niet eens met het voorstel van de provincies British Columbia, Manitoba en Ontario om cannabis net als alcohol in slijterijen aan te bieden. Dat zou klanten kunnen aanmoedigen alcohol en cannabis samen te gebruiken. Bovendien zouden er dan speciale regelingen moeten komen voor provincies waar alcohol niet via slijterijen wordt verkocht. De commissie noemt de voor- en nadelen van Medical Dispensary’s zoals in Vancouver, door de staat bedreven vakhandels en gelicentieerde cannabisshops, en verzending per post, echter zonder een van deze modellen concreet aan te bevelen.

Geen brede steun voor legalisering van cannabis

Tijdens een persconferentie van de taskforce werd duidelijk dat de legalisering niet overal in het land wordt gesteund. Hoewel commissielid dr. Mark Ware het voorzichtig formuleerde, kon je tussen de regels door lezen welke weerstand hij en zijn medewerkers tegen zijn gekomen: “Wat deze kwestie betreft, lopen de standpunten van de provincies en territoria sterk uiteen,” aldus dr. Ware. “Sommigen zijn goed voorbereid en klaar om hun medewerking te verlenen. Anderen zijn nog bezig hun positie met betrekking tot dit thema te bepalen.” Dr. Ware gaat er echter van uit dat de bezwaren van enkele regio’s in de dialoog met de regering snel opgelost zullen worden. De commissie adviseert de provincies en territoria toezicht te houden op de teelt van en de handel in cannabis en nauw samen te werken met de gemeenten.

Ook zouden kleine cannabisbedrijven en ambachtelijke ondernemingen, naast grote bedrijven, een kans moeten krijgen een positie op de markt te verwerven. Tot slot adviseert de commissie om de provincies en territoria te laten beslissen door wie, hoe en waar cannabis wordt aangeboden. Net zoals in Colorado en andere Amerikaanse staten zou er een bovengrens komen voor koop, bezit en teelt voor eigen gebruik. De taskforce wilde geen uitspraak doen over de hoogte. Ook na de legalisering zullen straffen worden uitgedeeld aan wie zich niet aan de regels houdt. Met betrekking tot de strafmaat bij cannabisdelicten en andere moeilijke vraagstukken, zoals het verwijderen van cannabisdelicten uit het strafregister, wilde de commissie geen concrete aanbevelingen doen. Beide thema’s vallen volgens de commissie onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. De leeftijd waarop gebruik wordt toegestaan zou 18 of 19 moeten zijn, afhankelijk van de lokale wetgeving (in sommige Canadese provincies is de leeftijd waarop iemand volwassen wordt 19 jaar).

Onduidelijk routeplan

Ook de exacte datum staat nog open. Trudeau heeft beloofd dat de wetgeving voor legalisering van cannabis in het voorjaar van 2017 gereed zal zijn. Het voorwerk dat door de commissie is verricht zou met de presentatie van aanbevelingen voltooid zijn. Het is nu aan de regering om de wet op te stellen en ermee aan de slag te gaan. Anne McLellan, voorzitter van de taskforce, vertelde aan journalisten hoe complex de pioniersrol van Canada is, als eerste land van de G8 dat cannabis legaliseert:

“Wij zijn pas het tweede land dat besluit deze stap te zetten. Onze voorgangers hebben ons laten weten dat we veel verrassingen tegen zullen komen. We moeten proberen lessen te trekken uit de ervaringen in Colorado en Washington State. De vorming en uitvoering van een Canadees systeem is een ongekende taak. De ogen van de wereld zijn op ons gericht en we staan onder druk om het proces goed vorm te geven. Ook om ervoor te zorgen dat andere landen Canada als een geslaagd model voor legalisering kunnen beschouwen. … Het is voor de Canadese regering van groot belang dat we hierin slagen”, voegde McLellan toe. “Wij zijn het eerste industrieland dat de stap naar legalisering zet”.

Om zich aan zijn verkiezingsbelofte te houden, hoeft minister-president Trudeau de legalisering van cannabis niet in het voorjaar van 2017 rond te hebben. Hij hoeft ‘alleen maar’ in samenwerking met de ministeries van Justitie en Gezondheidszorg en de vele andere betrokkenen op basis van de aanbevelingen van de commissie een concreet wetsvoorstel uit te werken. Gezien de vele genoemde hindernissen en de korte tijd zal dat echter niet eenvoudig zijn. Maar gelet op de situatie in Canada lijkt dit niet onmogelijk en het is beslist noodzakelijk.

Hoe reageert de cannabisgemeenschap?

Sinds de Canadese cannabisgemeenschap weet dat de regering cannabis gaat legaliseren, wordt het verbod in sommige delen van het land alleen nog als een papieren tijger gezien. In Vancouver gaan Medical Dispensary’s nadat ze door de politie zijn gesloten de volgende dag of de dag daarna gewoon weer open. Wanneer een gelegenheid werd gesloten, openden korte tijd later in de buurt twee nieuwe gelegenheden de deuren. Veel gelegenheden verkopen inmiddels ook recreatieve cannabis als de klant kan aantonen dat hij volwassen is. De gemeenteraad van Vancouver nam recent onder deze ‘druk van de straat’ een wet aan die de licentie regelt van Dispensary’s die zich aan de nieuwe regels houden. Het stadsbestuur heeft erkend dat zelfs een gecontroleerd grijs gebied beter is dan de zwarte markt. De eerste acht shops hebben inmiddels een licentie.

In Montreal zijn ze nog niet zover. Daar proberen het stadsbestuur en de politie nog steeds de wildgroei door repressieve maatregelen te stoppen. Zodoende verbleef Marc Emery, die in Vancouver al enkele ‘420-Lounges’ heeft en wilde uitbreiden in de stad waar in 1976 de Olympische Spelen werden gehouden, vanwege cannabis weer eens een nacht in cel. En een andere medestrijder opende in één dag acht nieuwe winkels van zijn Cannabis Culture-keten, maar de volgende dag deed de politie al een inval en werden de winkels gesloten. Zijn actie was blijkbaar niet alleen bij de politie, maar ook bij de burgemeester van Montreal verkeerd gevallen. Het commentaar van Denis Coderre op de sluitingen was dat Emery zijn aandacht zou moeten richten op hoe hij in de toekomst legaal cannabis in Montreal kan verkopen, in plaats van de wet te overtreden. Maar een nacht in de cel en een geïrriteerde burgemeester maken na een verblijf van vijf jaar in een cel in de VS weinig indruk op de ‘Prince of Pot’, zoals de Canadese advocaat en actievoerder zich graag noemt. De gebeurtenis in Montreal toont aan dat er snel een wettelijke basis moet komen, want in de hoofdstad van de buurstaat worden zijn en andere winkels wel gedoogd. In Toronto heeft Emery al maanden Medical Dispensary’s en twee onopvallende winkels voor volwassenen.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More