by Micha on 27/01/2016 | Opinie

Canada op weg naar legalisering van cannabis

Canada Toen Justin Trudeau de verkiezingen in Canada met een verrassende meerderheid won, was het voor Marc Emery direct duidelijk dat "wiet vanaf nu in heel Canada legaal is". Ook andere Canadese activisten vierden de overwinning van de Liberalen alsof cannabis per direct niet meer verboden was. Lees hier meer over de actuele stand van zaken in Canada.


Canada on the way to legalization of cannabis - Sensi Seeds blog

 

Binnenlandse beleidswijziging ontsnapt aan de internationale aandacht

Toen Justin Trudeau de verkiezingen in Canada met een verrassende meerderheid won, was het voor Marc Emery direct duidelijk dat “wiet vanaf nu in heel Canada legaal is”. Ook andere Canadese activisten vierden de overwinning van de Liberalen alsof cannabis per direct niet meer verboden was. Zover is het nog lang niet. Maar de nieuwe premier had de hernieuwde legalisering van cannabis nu ook weer niet pas op de laatste bladzijde van zijn partijprogramma geplaatst! Hij maakte cannabis al tijdens de verkiezingsstrijd tot één van zijn belangrijkste programmapunten. Wie in Canada op Trudeau heeft gestemd, wist heel goed wat de kiezers bij zijn overwinning te wachten staat: legale kweek van hennepplanten in een G7-land.

Trudeau noemt de regulering van cannabis één van de belangrijkste punten van zijn nieuwe beleid, en kondigde ook direct na de verkiezingen maatregelen aan om deze belofte te realiseren. Binnen enkele weken na zijn aantreden gaf hij het ministerie van Justitie opdracht om alle benodigde voorbereidingen te treffen voor de regulering van cannabis. In een open brief geeft Trudeau uitleg aan het kabinet over zijn streven naar een snelle realisatie van een aantal verkiezingsbeloftes die hij zijn kiezers in de verkiezingsstrijd heeft gedaan. Over cannabis schrijft de nieuwe regeringsleider, dat: “In samenwerking met de ministeries voor Openbare Orde en Veiligheid alsmede Volksgezondheid, een proces in gang zal worden gezet dat de legalisering en regulering van cannabis op nationaal, regionaal en lokaal niveau tot doel heeft.“ Drie weken later bevestigde de gouverneur-generaal van Canada, David Lloyd Johnston, dat de nieuwe regering wetgeving ontwikkelt die “marihuana legaliseert, reguleert en de beschikbaarheid ervan regelt.”

Vancouver loopt voorop

In Vancouver begon men al te denken dat cannabis legaal was. Het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Gregor Robertson gedoogt namelijk ook al tijdenlang de cannabisapotheken die in Canada eigenlijk illegaal zijn. De gemeenteraad stelt zelfs actief regels op voor dergelijke “medical dispensaries”, die volgens de nationale wetgeving illegaal zijn. Sinds juni 2015 kunnen cannabisapotheken een vergunning aanvragen, waarvan de eerste acht binnenkort worden toegewezen. In totaal hebben 176 ondernemers een vergunning aangevraagd, maar de meeste daarvan zijn afgewezen omdat zij binnen 300 meter van een school zijn gevestigd. De afgewezen aanvragers hebben nu zes maanden de tijd om een geschikte locatie te vinden en opnieuw een vergunning aan te vragen. Dit gedoogbeleid in de hoofdstad van Brits-Columbia leidde tot voor kort nog tot heftige botsingen met de vorige regering van Conservatieven onder leiding van premier Steven Harper. Hij had juist tijdens zijn ambtsperiode de cannabiswetgeving beetje bij beetje aangescherpt en had zelfs patiënten verboden om in eigen beheer cannabis te kweken voor medicinale doeleinden. Uiteraard wilden de Conservatieven voordat in 2015 hun regeerperiode ten einde kwam ook alle dispensaries in Vancouver sluiten, omdat deze voorzieningen in strijd waren met de nationale wetgeving. De nieuwe regering ziet Vancouver echter eerder als voorbeeld voor nationale regulering dan als bedreiging. Zo zijn in de afgelopen weken en maanden al in meer steden en gemeenten in Brits-Columbia gelijksoortige regelingen van kracht geworden. Op dit moment vraagt niet alleen de politie van Victoria zich af, hoe en of ze de nieuwe shops überhaupt mogen aanpakken.

Vancouver-city
Vancouver loopt voorop

Vape lounges blijven vooralsnog illegaal

Naast de dispensaries, die alleen cannabis verstrekken aan erkende patiënten, zijn er in Vancouver ook enkele zogeheten vape lounges opgericht. Patiënten en recreatieve gebruikers betalen een maandelijkse contributie om in een soort coffeeshopachtige ruimte cannabis te mogen verdampen (vaporiseren). Sommige van deze lounges horen bij een cannabisapotheek, andere opereren autonoom. Er wordt geen wiet verkocht. Voor de vape lounges geldt “BYOB” (Bring your own Buds). Hoewel deze lounges geen cannabis verkopen, wil het stadsbestuur van Vancouver er geen vergunning voor verstrekken en moeten ze op den duur hun deuren sluiten. Voorlopig zijn echter nog genoeg van deze lounges in bedrijf, die trouwens volgens de Canadese criminoloog prof. Neil Boyd helemaal geen groot probleem vormen. Boyd doet aan de Simon Fraser Universiteit in Brits-Columbia al vele jaren onderzoek naar de effecten die drugs op de Canadese maatschappij hebben, en hij publiceert hier ook over. Dergelijke lounges zijn in zijn ogen niet gevaarlijker dan cafés. “Ik sprak ooit een hoge politiefunctionaris die mij zei, dat hij zonder alcohol nog maar de helft te doen zou hebben. Van cannabis kan niemand dat beweren. Cannabis veroorzaakt niet de sociale problemen die we bij alcoholmisbruik zien“, zo sprak Boyd zich uit in de “The Globe and The Mail“ uit Vancouver.

Het Enkelvoudig Verdrag van de VN als graadmeter

Terwijl de hernieuwde legalisering in Brits-Columbia sneller lijkt te verlopen dan welke andere wetswijziging dan ook, zal de nationale regering onder leiding van premier Trudeau zich nog een hele tijd flink moeten inspannen om de verkoop van cannabis in het hele land te legaliseren. Want naast het nemen van de nodige maatregelen op het gebied van bescherming van de jeugd, preventie, belastingen, teelt in eigen beheer en consumentenveiligheid, moet Canada als deelnemer aan de G7 ook op internationaal niveau zijn partnerlanden geruststellen. Anders dan Uruguay is Canada één van de grootste economieën ter wereld. Toen dit kleine land, dat ligt ingeklemd tussen Argentinië en Brazilië, cannabis in 2013 legaliseerde, klonk er al kritiek vanuit de VN en werd er gedreigd met maatregelen, die overigens tot op de dag van vandaag zijn uitgebleven. Uruguay heeft echter ook geen systeem weten op te zetten waarover gediscussieerd kan worden, of dat in wetgeving kon worden omgezet. Canada daarentegen zal niet zoals Uruguay legaliseren zonder eerst alle details te hebben geregeld. Daar zijn er al 27 producenten van medicinale cannabis waarvan slechts de vergunning hoeft te worden aangepast om ook voor de “recreatieve” markt te mogen produceren. Ook de aankondiging van de nieuwe regering dat de uitwerking van de benodigde wetgeving tot wel twee jaar kan duren, klinkt uiterst weloverwogen. Want anders dan in Uruguay of in Nederland heeft men in Canada al nagedacht hoe de legalisering van cannabis in overeenstemming kan worden gebracht met het Enkelvoudig Verdrag van de VN over verdovende middelen (Single Convention on Narcotic Drugs):

“Onderdeel van de legalisering van de productie en het bezit van cannabis is dat Canada een manier moet vinden om de internationale gemeenschap hierover te informeren en moet bepalen welke stappen er nodig zijn om aan de voorwaarden van internationale verdragen te voldoen“, zo kondigde Trudeau in januari 2016 aan.

En dat is precies het punt waar tot nu toe alle tot legalisering bereidwillige politici met een grote boog omheen liepen, omdat de VN niet bereid was om enige concessies te doen. Maar zelfs doorgewinterde hardliners van de VN-drugsautoriteit UNODC lijken nu langzaam van standpunt te veranderen. Sir Richard Branson, medeoprichter van de Global Commission on Drug Policy, heeft een intern VN-rapport openbaar gemaakt dat de VN zelf kort voor publicatie vanwege een veto van minimaal één van de lidstaten op het laatste moment heeft teruggetrokken:

“Internationale afspraken over drugsbeleid verplichten lidstaten niet om het bezit van drugs voor persoonlijk gebruik te criminaliseren. De lidstaten dienen bij het invoeren van maatregelen rekening te houden met aspecten op het gebied van de volksgezondheid en de overbelasting van het rechtssysteem, en dienen daarbij het decriminaliseren van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik in overweging te nemen. […]. Er moet meer worden geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek, in de bescherming van mensenrechten en in preventieprogramma’s die de behandeling van verslaafden en andere schadebeperkende maatregelen omvatten,“ zo staat daarin te lezen.

Voorlopig blijft de status quo echter gehandhaafd onder druk van één of meer onbekend gebleven lidstaten en tegen de aanbevelingen van experts van de VN zelf in. Maar gezien de legaliseringsinspanningen van diverse staten in de VS, van Canada en van allerlei landen in Midden- en Zuid-Amerika, lijkt het slechts een kwestie van tijd te zijn voordat de eigen experts van de UNODC hun standpunten zullen terugvinden in het officiële beleid van de internationale gemeenschap. En mocht Trudeau een manier vinden om cannabis te reguleren zonder daarbij het Enkelvoudig Verdrag van de VN te schenden, dan zal dat de weg wijzen aan die landen die Canada willen volgen op het pad van regulering.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?