Cannabis, lezen en taal: Hoe is het om high te lezen?

Vele cannabisgebruikers vinden dat de effecten, zeker bij krachtige cannabis, hun leesvaardigheid beïnvloeden. Sommigen zeggen dat ze problemen hebben om zich op een tekst te concentreren en ze vergeten vaak wat ze net hebben gelezen. De negatieve effecten omschreven door deze gebruikers zijn echter afhankelijk van verschillende factoren.

Cannabisgebruik beïnvloedt acuut de manier waarop mensen lezen, schrijven en talen interpreteren. Dit resulteert vaak in een verhoogde of verlaagde zin om zich op de geschreven of gesproken kunsten te werpen, afhankelijk van de gemoedstoestand van de persoon en het soort cannabis dat er werd gebruikt.

Hoewel dit aspect van cannabis en de interactie met de menselijke hersenen niet echt op veel interesse van de moderne wetenschap kan rekenen, lijkt het dat de aandacht een cruciale factor is als we het over de beïnvloeding op lezen, schrijven en talen interpreteren tijdens het gebruik van cannabis hebben.

Het soort cannabis speelt ook een rol. Sativas zijn misschien beter om de lezer een heldere, alerte ‘high’ te geven die voordelig kan zijn voor de concentratie en het denkvermogen, terwijl de Indica-variëteiten een eerder fysieke ‘stone’ en slaperigheid opwekken. Eender welke cannabissoort die te laat werd geoogst, bevat meer CBN (cannabinol), een metaboliet van THC, wat tot disoriëntatie en korte-termijn geheugenstoornissen kan leiden.

De meeste gebruikers worden vandaag de dag aangezet tot het gebruik van cannabis van lage kwaliteit die onder slechte omstandigheden werd geproduceerd en verkocht op de zwarte markt zonder dat er enige kwaliteitscontrole aan te pas komt. Vaak krijgt de eindgebruiker onbedoeld onzuivere cannabis gecombineerd met andere substanties in handen waardoor deze eigenlijk schadelijk kan zijn en zeker niet bevorderlijk is voor de cognitieve vaardigheden.

De verschillende soorten en de kwaliteit speelt een enorme rol in hoe iemand de cannabis gaat ervaren. Dit is eveneens van toepassing op het lezen, schrijven en begrijpen van vreemde talen. Terwijl de ene persoon het zalig vindt om onder invloed te lezen, zal een andere persoon zich misschien een beetje verloren en verward voelen.

De soort, de kwaliteit en de aanleg van de gebruiker (zeker bij het lezen en schrijven) dragen samen bij tot het effect dat cannabis op taalgebruik en -interpretatie heeft.

Het vereenvoudigen van lezen tijdens een high

Vele gebruikers hebben al gerapporteerd dat cannabis hen helpt bij het leesproces. Robert Burrus, die bijdraagt aan het websiteproject marijuana-uses.com van Lester Grinspoon, omschrijft zijn voormalige zelf als een ongeletterde op 31-jarige leeftijd. Terwijl hij op dat moment in staat was om losse woorden te lezen, een algemeen begrip van de inhoud te krijgen en zelfs de betekenis van sommige zinnen te begrijpen, zegt hij dat hij eigenlijk nooit de betekenis van volzinnen en teksten geschreven door anderen heeft kunnen begrijpen. Op een dag zette hij zich neer, stak een joint op en opende het boek Lady Chatterley’s Love op zoek naar wat “vunzige woorden”:

“Ik heb geen herinnering aan de momenten voor ik leerde lezen. Misschien gingen er slechts een paar seconden voorbij. Of misschien waren het wel enkele minuten. Ik weet het niet. Al wat ik nog weet, is dat ik het boek ergens op een plek opende, of misschien wel op verschillende plekken, en het volgende wat ik mij herinner is dat ik naar boven wandelde op een stenen pad geflankeerd door bloemen, naar het huisje van de tuinman met een rieten dak. De hemel in de mentale scène die de geschreven woorden creëerden is grijsachtig en de lucht is comfortabel warm en lichtjes vochtig.

Een soort van teleportatie die het boek en de joint die avond opwekten… het was de eerste keer in mijn leven dat geschreven woorden leidden tot mentale beelden. Tot op die avond was ik er nooit in geslaagd om zinnen langer dan ongeveer 3 woorden te begrijpen. Tot op die avond dacht ik dat iedereen op deze manier las, door naar de woorden en zinnen te kijken en er dan een interpretatie aan te geven, heel persoonlijk natuurlijk maar tot op dat moment was ik mij niet bewust van de intenties van een schrijver. Het zien van mentale beelden, en dan nog door getypte woorden, was de tweede grootste onthulling in mijn leven.”

We weten van verschillende andere rapporten en studies dat een cannabis high het proces van verbeelding kan bevorderen; of het nu visueel, auditief, tastbaar, gericht op de smaak of gericht op de geur is. In dit geval bleek het vermogen om visuele scènes in verband te brengen met zinnen de ongetrainde lezer, Robert Burruss, te helpen en er uiteindelijk zelfs voor te zorgen dat hij de complete betekenis van hele zinnen begreep.   

Een verbeterde verbeelding tijdens het lezen is al bij al niet uitzonderlijk en vele lezers waarderen de levendigheid en de betrokkenheid die wordt ervaren bij het lezen tijdens cannabisgebruik. Velen vinden ook dat een high hen kan helpen om de aandacht te versterken tijdens het lezen. Een heldere cerebrale high kan ervoor zorgen dat gebruikers hun aandacht bij een tekst kunnen houden zonder dat ze moe worden of de draad verliezen.

Het beter begrijpen van een vreemde taal

Het leren van een vreemde taal begint meestal met het vertalen van woorden in de moedertaal. Bij het leren van een taal is dit vaak de enige manier om zinnen te bergrijpen. Er bestaan echter interessante rapporten over hoe cannabis mensen heeft geholpen om deze puzzelstukjes naadlozer op zijn plaats te laten vallen.

Wat begint als een moeizaam proces van woordvertaling kan opeens omslaan in het onmiddellijke begrip van volledige zinnen tijdens cannabisgebruik. “T.D.” (anonieme auteur), een graduaatstudent Aziatische talen ergens in de 30 met meer dan 10 jaar ervaring als cannabisgebruiker, vertelt hoe een high hem hielp tijdens het vertalen van een vreemde taal:

“Mijn aanpak tijdens studeren met een high was om zoveel mogelijk concentratie te richten op eender wel aspect van de taak waaraan ik op dat moment aan het werken was, om aanhoudende inspanningen te leveren tot ik een conclusie had bereikt en om deze dan zo snel mogelijk op te schrijven voor ik ze zou vergeten. Op het einde van de zin, las ik dan al mijn notities na en probeerde ik de betekenis te vatten. (…) Op een bepaald moment (…) gebeurde er iets anders. Gedurende een onbepaalde tijd boog ik mij over een zin en plots, in een oogwenk, flitste de hele zin als een geheel in mijn gedachten en las ik de vertaling niet lettergreep per lettergreep, maar las ik de zin wel als een coherent betekenisvol geheel.

Het is nu meestal zo dat je ergens in je carrière als specialist in vreemde talen, hoopt dat dit gaat gebeuren. En ik ben er zeker van dat er mensen zijn bij wie deze “intuïtievere” benadering van taal er natuurlijk zit ingebakken en voor wie het strikt logisch en rationeel denken pijnlijk lijkt en zelfs afwijkt van hun alledaagse functionele bestaan. Maar voor mij leek door het leven gaan zonder een dominanBt framework van lineair denken gevaar zo niet waanzin op te roepen. Door het resultaat van mijn ervaring echter, kon ik in duidelijk aantoonbare bewoordingen de mogelijkheid zien van dergelijke soms minder logische stringente gemoedstoestanden, waarin de voortgang van gedachten niet langer logisch sequentieel is, maar waarbij de gedachten eerder een na een komen volgens een soort van thematische volgorde. Het was precies in dergelijke gemoedstoestand veroorzaakt door de marihuana dat de marihuana als katalysator had gediend om mijn begrip van taal te stimuleren.”

Verbeterde hoorcapaciteiten

In zijn studie “On Being Stoned”, ontdekte de Harvard psycholoog, Charles Tart, dat een typisch effect van cannabis het begrijpen van songteksten is wanneer deze niet begrepen worden als ze gewoon gesproken worden. Sommige cannabisgebruikers stellen vast dat ze tijdens een high plots gesproken vreemde talen beter verstaan (als ze natuurlijk al voorgaande kennis hebben van de taal).

Aan de ene kant, kunnen deze verbeteringen te maken hebben met het effect van cannabis op de concentratie. Het hoge concentratieniveau blijkt een van de typische effecten van cannabis te zijn. Het is wat cognitieve wetenschappers ‘selectieve aandacht’ zouden noemen; het focussen op één object, patroon of gedachte en alle andere aanwezige waarneembare stimuli negeren. 

Een high zou dus het vermogen om zich op een liedjestekst te focussen kunnen vereenvoudigen door zich onder meer voor de anders afleidende muzikale stimuli af te sluiten. In het geval van vreemde talen, kan het helpen om te focussen op de gesproken woorden van de taal waarbij alle andere geluiden en andere stimuli zoals visuele afleidingen genegeerd worden.

Nog belangrijker is dat een verbeterd vermogen om te lezen en te begrijpen tijdens een high, kan worden ondersteund door een subtielere verbetering van het vermogen om patronen te herkennen. Ik heb dit al eerder in mijn essay besproken als onderdeel van het hoofdstuk “Marihuana, Patroonherkenning en Wat Het Betekent om High te Zijn”. Ontelbare cannabisgebruikers hebben al vastgesteld dat ze tijdens een high plots een nieuw gestalt of in andere woorden een nieuw patroon zien.

Tijdens een high realiseert een jonge man zich plots dat hij op een stugge manier loopt en een vrouw ziet een nieuw patroon van onveiligheid in het gedrag van haar vriend. Op een gelijkaardige wijze wordt de volledige betekenis (de “gestalt’) van een zin in het boek Lady Chatterley’s Lover plots duidelijk voor de bijna ongeletterde Robert Burruss.

Cannabis, de hersenen en wetenschappelijk onderzoek

Hoewel er niet al teveel onderzoek is gedaan naar het effect van cannabis op het begrip en de perceptie van taal, is er wel een heleboel onderzoek gedaan naar cannabis en de hersenen.

In deze meta-studie, ontdekten onderzoekers door cannabis geïnduceerde hersenactiviteit in de gebieden die op taal betrekking hebben. Zo stelden ze bijvoorbeeld activiteit in de orbitofrontale cortex, de occipitale cortex en de fusiforme gyrus vast. Deze delen van onze hersenen zijn betrokken bij belangrijke uitvoerende functies zoals het gemoed, de aandacht en bepaalde aspecten van het verwerken van taal.

Daarnaast heeft de wetenschap al keer op keer bevestigd dat cannabinoïden bepaalde aspecten van de hersenen die te maken hebben met leren en herinneren beïnvloeden. Sommige studies spreken over positieve effecten op het leren en het geheugen, terwijl andere studies dan weer negatieve effecten suggereren. In deze studie onderzoeken onderzoekers het gewoontevormende aspect van leren en hoe dit door cannabis beïnvloed wordt. De studie suggereert dat chronisch cannabisgebruik tot een verbeterd gewoontevormend geheugen leidt, wat op taal kan toegepast worden; spreken, lezen en schrijven zijn immers vaak gewoontes.

Hoewel we niet weten hoe al deze ideeën en onderzoeksresultaten precies betrekking hebben op taal, vormen ze wel een springplank voor de wetenschap om dit verder te onderzoeken.

In mijn boek “High. Insights on Marijuana” heb ik geprobeerd de verbetering van patroonherkenning tijdens een cannabis high op basis van “pre-synthetische effecten” uit te leggen. Er is reden om aan te nemen dat het effect van cannabis op patroonherkenning grotendeels betrokken is bij de verbetering van het begrip van taal zoals besproken in dit artikel.

Toch blijft het nog een open vraag of cannabinoïden ook direct cognitieve processen die ten grondslag liggen aan onze verwerking van taal op een verschillende, meer specifieke manier kunnen beïnvloeden. Tot op heden, heb ik nog geen enkel significant onderzoek met betrekking tot deze materie gezien, maar ik denk dat dit een veelbelovend onderzoeksonderwerp kan zijn voor cognitieve (neuro)wetenschappers.

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisgebruik verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top