Cannabis, lezen en taal: Hoe is het om high te lezen?

Een vrouw met blond haar die goud, ronde glazen draagt ​​die een boek leest

Veel cannabisgebruikers vinden dat een high hun leesvaardigheid in de weg staat, anderen hebben gemeld dat een high hun leesvaardigheid en hun vermogen om vreemde talen te begrijpen kan verbeteren. Op welke manieren kan een high ons lees- en begripsvermogen beïnvloeden? En onder welke omstandigheden kan cannabis deze vaardigheden verbeteren?

Laat me toelichting geven op wat, volgens mij, de belangrijkste fouten zijn die cannabisgebruikers maken in de context van het lezen of het begrijpen van de taal:

1. Dosering te hoog

Als je high te sterk wordt, kan het zijn dat je moeite hebt met lezen, omdat je high bijvoorbeeld je kortetermijngeheugen te veel kan beïnvloeden – je zou de draad van wat je leest kunnen verliezen en dan het hele verhaal kunnen missen.

2. Verkeerde soort, verouderde cannabis

De cannabis high wordt niet alleen veroorzaakt door THC, maar is in zijn karakter ook afhankelijk van verschillende andere stoffen – dit is het bekende entourage effect van cannabis. Sommige soorten  bevatten hogere verhoudingen van de terpenen linalool of myrcene, die bekend staan als kalmerende middelen. Daarnaast kunnen afbraakproducten van terpenen of cannabinoïden zoals de metaboliet cannabinol (CBN) in combinatie met THC er ook toe bijdragen dat je slaperig en moe wordt, in plaats van geconcentreerd en beter in staat om gesproken taal te lezen of te begrijpen.

De chemische structuur van CBN op rasterpapier
De structurele formule van CBN, een metaboliet van THC, die voor desoriëntatie en verwarring bij marihuanagebruikers kan zorgen.

Het vereenvoudigen van lezen tijdens een high

Verschillende andere gebruikers gaven echter aan dat marihuana hen hielp bij het lezen. Robert Burruss, een deelnemer aan het websiteproject van Lester Grinspoon, marijuana-uses.com, beschrijft zichzelf op de leeftijd van 31 als feitelijk analfabeet. Hoewel hij destijds in staat was om op zichzelf staande woorden te lezen, de kern van een tekst te snappen en zelfs een paar volledige zinnen te lezen, begreep hij vrijwel nooit de betekenis van zinnen en teksten die door anderen waren geschreven. Op een dag ging hij zitten, stak hij een joint op en sloeg hij het boek Lady Chatterley’s Lover open op zoek naar “vieze woorden”:

“Ik heb geen herinnering aan de momenten voor ik leerde lezen. Misschien gingen er slechts een paar seconden voorbij. Of misschien waren het wel enkele minuten. Ik weet het niet. Al wat ik nog weet, is dat ik het boek ergens op een plek opende, of misschien wel op verschillende plekken, en het volgende wat ik mij herinner is dat ik naar boven wandelde op een stenen pad geflankeerd door bloemen, naar het huisje van de tuinman met een rieten dak. De hemel in de mentale scène die de geschreven woorden creëerden is grijsachtig en de lucht is comfortabel warm en lichtjes vochtig.

Een soort van teleportatie die het boek en de joint die avond opwekten… het was de eerste keer in mijn leven dat geschreven woorden leidden tot mentale beelden. Tot op die avond was ik er nooit in geslaagd om zinnen langer dan ongeveer 3 woorden te begrijpen. Tot op die avond dacht ik dat iedereen op deze manier las, door naar de woorden en zinnen te kijken en er dan een interpretatie aan te geven, heel persoonlijk natuurlijk maar tot op dat moment was ik mij niet bewust van de intenties van een schrijver. Het zien van mentale beelden, en dan nog door getypte woorden, was de tweede grootste onthulling in mijn leven.” [1]

Een open boek met een gloeiend licht en rook die van de pagina's komt

We weten uit vele verslagen en onderzoeken dat een high van marihuana vaak het verbeeldingsproces stimuleert, hetzij visueel of qua gehoor, smaak, reuk of gevoel. Het vermogen om visuele beelden te koppelen aan zinnen lijkt de ongetrainde lezer Robert Burruss tot het punt te hebben gebracht waarop hij ineens de betekenis van hele zinnen begreep.

Ook vele andere gebruikers gaven aan dat ze tijdens het lezen een verhoogde fantasie hadden en prijzen de marihuana voor het feit dat de verhalen die ze lezen een stuk levendiger worden. Weer anderen gaven aan dat een high hielp bij het focussen van de aandacht terwijl ze lazen. Daarnaast kan een high ‘in het hoofd’ ervoor zorgen dat de lezer zijn aandacht bij een tekst kan houden zonder moe te worden of de draad van het verhaal te verliezen.

Het beter begrijpen van een vreemde taal

Het interessante is dat het tijdens een high ‘ineens begrijpen’ van zinnen die voorheen leken te bestaan uit oneindig veel woorden zonder verband, ook wordt beschreven door gebruikers die ineens een buitenlandse taal begrepen. 

Een Chinees spreekwoord in Chinese karakters
Chinees spreekwoord: “Als je het weet, besef dan dat je het weet, Als je het niet weet, besef dan dat je het niet weet: Dat is kennis.”

“T.D.” (anonieme schrijver), een student die als dertiger afstudeerde in Aziatische talen en meer dan tien jaar cannabiservaring had, gaf aan dat een high hem hielp bij het vertalen van een vreemde taal:

“Mijn aanpak tijdens studeren met een high was om zoveel mogelijk concentratie te richten op eender wel aspect van de taak waaraan ik op dat moment aan het werken was, om aanhoudende inspanningen te leveren tot ik een conclusie had bereikt en om deze dan zo snel mogelijk op te schrijven voor ik ze zou vergeten. Op het einde van de zin, las ik dan al mijn notities na en probeerde ik de betekenis te vatten. (…) Op een bepaald moment (…) gebeurde er iets anders. Gedurende een onbepaalde tijd boog ik mij over een zin en plots, in een oogwenk, flitste de hele zin als een geheel in mijn gedachten en las ik de vertaling niet lettergreep per lettergreep, maar las ik de zin wel als een coherent betekenisvol geheel.

Het is nu meestal zo dat je ergens in je carrière als specialist in vreemde talen, hoopt dat dit gaat gebeuren. En ik ben er zeker van dat er mensen zijn bij wie deze “intuïtievere” benadering van taal er natuurlijk zit ingebakken en voor wie het strikt logisch en rationeel denken pijnlijk lijkt en zelfs afwijkt van hun alledaagse functionele bestaan. Maar voor mij leek door het leven gaan zonder een dominanBt framework van lineair denken gevaar zo niet waanzin op te roepen. Door het resultaat van mijn ervaring echter, kon ik in duidelijk aantoonbare bewoordingen de mogelijkheid zien van dergelijke soms minder logische stringente gemoedstoestanden, waarin de voortgang van gedachten niet langer logisch sequentieel is, maar waarbij de gedachten eerder een na een komen volgens een soort van thematische volgorde. Het was precies in dergelijke gemoedstoestand veroorzaakt door de marihuana dat de marihuana als katalysator had gediend om mijn begrip van taal te stimuleren.”

Verbeterde hoorcapaciteiten

In zijn onderzoek “On being stoned” ontdekte psycholoog Charles Tart van de Universiteit van Harvard een zeer typerend effect van marihuana, namelijk dat gebruikers woorden van liedjes kunnen begrijpen die ze normaal gesproken niet begrijpen. Sommige marihuanagebruikers (mezelf incluis) hebben ontdekt dat ze tijdens een high ineens een beter begrip hebben van een gesproken vreemde taal (vooropgesteld dat ze al wat kennis van die taal hebben).

Een persoon die in iemands oor spreekt

Dit kan te maken hebben met het effect van marihuana op onze aandachtsspanne. Een van de meest basale effecten van marihuana lijkt te zijn dat we beter in staat zijn om onze aandacht ergens op te richten. Cognitieve wetenschappers noemen dat “selectieve aandacht” waarbij we ons op een bepaald patroon of object richten en andere aanwezige stimulansen negeren. Op die manier kan een high ons helpen bij het focussen op een songtekst en het negeren van andere afleidende muzikale stimulansen, of het focussen op het geluid van gesproken woorden in een andere taal en het negeren van andere geluiden en stimulansen, zoals visuele afleidingen.

Wat echter belangrijker is, is dat een beter vermogen om te lezen en begrijpen tijdens een high het gevolg kan zijn van een subtiele verbetering van onze patroonherkenningsvaardigheden. Ik heb e.e.a. beschreven in mijn artikel “Marijuana, Pattern Recognition, and What It Means to Be High”.

Talloze gebruikers van marihuana hebben aangegeven dat ze tijdens een high ineens een nieuwe gestalt zien, d.w.z. een nieuw patroon. Tijdens een high ontdekte een jonge man ineens dat hij heel stijf liep en een vrouw zag een nieuwe onzekerheid in het gedrag van haar vriendin. Op soortgelijke wijze daagt bij de analfabeet Robert Burruss ineens de volledige betekenis, de gestalt, van een zin in het boek Lady Chatterley’s Lover.

In mijn boek “High. Insights on Marijuana” heb ik geprobeerd om aan de hand van een “pre-synthetisch effect” de verbeterde patroonherkenning tijdens een high uit te leggen. [2] Ik ben ervan overtuigd dat dit algemene effect op ons vermogen om patronen te herkennen veel te maken heeft met het hierboven besproken verbeterde vermogen om taal te begrijpen. Toch blijft de vraag open of cannabinoïden in marihuana ook direct van invloed zijn op de cognitieve processen die aan onze taalverwerkingsvaardigheden ten grondslag liggen, zij het op een andere, meer specifieke wijze.

Op dit punt weten we dat het endocannabinoïdesysteem actief is in de hersenen en in veel functies die betrekking hebben op hogere cognitie, maar we hebben geen inzicht in de rol die het speelt in functies zoals het begrijpen van taal. Tot op heden ben ik geen significant onderzoek tegengekomen dat op dat onderwerp betrekking heeft, maar ik denk dat het een veelbelovend onderzoeksonderwerp voor cognitieve (neuro)wetenschappers zou kunnen zijn.

[1]   Sebastian Marincolo, “High. Insights on Marijuana”, Indianapolis, Dogear Publishing 2010.

[2]   “T.D.” (anonymous author), “Some Experiences with Language Facility and Learning”, in: Lester Grinspoon (ed.), marijuana-uses.com

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisgebruik verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Author_profile-Sebastian-Marincolo

    Sebastian Marincolo

    Marincolo voltooide zijn doctoraat met een focus op de filosofie van de geest en neurocognitie. Hij publiceerde vele essays en 4 boeken over de geestverruimende potentie van een cannabis high. Hij produceerde ook de macro-fotoserie "The Art of Cannabis". Hij werkte als schrijver, fotograaf, creatief directeur en als Director of Communications voor één van de grootste cannabisbedrijven ter wereld.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top