Tien nuttigste geestverruimende effecten van cannabishighs

Talloze gebruikers van cannabis hebben geprofiteerd van cannabishighs. Charles Baudelaire, William Butler Yeats, Walter Benjamin, Louis Armstrong, Billie Holiday, The Beatles, Bob Marley, Carl Sagan en vele anderen gebruikten cannabis om hun perceptie te veranderen, om diepere inzichten te krijgen, om te creëren, te schrijven, te componeren en op te treden.

Veel belangrijke figuren hebben ooit cannabis gebruikt om hun geest te verruimen. Ze gebruikten het als medium naar een diepere laag van de geest, voor wetenschappelijke inzichten, creatieve expressie of gewoon voor persoonlijk inzicht.

De geestverruimende werkingen die in dit artikel genoemd worden, komen voornamelijk uit het boek van Sebastian Marincolo, ‘High. Insights on Marijuana’. In zijn boek ontleedt Marincolo de verschillende mentale fenomenen waar cannabisgebruikers van over de hele wereld melding van hebben gemaakt.

Vooraf echter een waarschuwing: net als met alle geestverruimende stoffen bestaat er absoluut niet zoiets als een ‘totale verruiming’ van de geestelijke vermogens tijdens een high. Sommige cognitieve vermogens worden versterkt, maar de prestaties van andere processen kunnen afnemen.

Cannabissoorten hebben ook invloed op de soort cognitieve verbeteringen die optreden. Zo kunnen sativa-dominante soorten de creativiteit en energie verbeteren, terwijl indica-soorten een meer ontspannen cognitieve werking hebben. Een schrijver achter zijn bureau zoekt een hele andere geestverruimende werking dan een danser op het podium. Zo moet elke gebruiker voor zichzelf op zoek gaan naar de juiste soort, dosis en productiviteit die het gebruik oplevert.

Begrijpen hoe je de geestverruimende werking kunt stimuleren

Zoals Timothy Leary in zijn boek The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead aangaf, zijn de locatie en omgeving van groot belang voor een veilige psychedelische ervaring. Dit geldt voor het gebruik van LSD, cannabis of andere geestverruimende middelen.

De geestverruimende werking kan spontaan opkomen tijdens een psychedelische ervaring. Maar er zijn manieren om het te stimuleren, zodat het een veilige, niet-verslavende en doorgaans productieve ervaring kan zijn. De locatie en omgeving zijn hierbij van groot belang. Als iemand bijvoorbeeld zijn innerlijke gewoontes wil ontrafelen, kan hij beter geen geestverruimende middelen tijdens een feestje of bruiloft gebruiken. Een rustigere, veilige en mogelijk ”religieuze” omgeving is beter op zijn plaats bij zo’n innerlijke zoektocht.

Het concept van locatie en omgeving is helemaal niet nieuw. Dit wordt al millennialang toegepast door bevolkingsgroepen die het heel normaal vinden om psychedelische planten te gebruiken. Stammen in het Amazonegebied gebruiken geestverruimende middelen alleen tijdens ceremonies, waarbij strikte regels worden gevolgd. In India wordt tulsi gebruikt in groepsverband, maar wel in complete stilte. Dit zijn voorbeelden van locatie en omgeving.

Voor sommige mensen volstaat het gebruik van een geestverruimend middel. De geestverruimende werking volgt vanzelf. Voor anderen werkt het beter om voor een passende locatie en omgeving te zorgen. Daarom is het erg belangrijk om te begrijpen hoe je je eigen geestverruimende ervaring kunt stimuleren en beheersen.

Hier is dan de lijst van de tien nuttigste geestverruimende effecten van een cannabishigh:

1. Scherpere focus en aandacht

Tijdens een high kunnen cannabisgebruikers zich sterk concentreren op datgene wat hun aandacht heeft. Dit kan een ervaring, een gedachte, een herinnering, een emotie of een object zijn. Alles wat we waarnemen of aandacht geven krijgt meer diepgang en wordt gedetailleerder. De Belgische dichter en schilder Henri Michaux heeft veel geëxperimenteerd met hasj en merkte op:

“(m)et hasjiesj in me ben ik een valk. (…) Ik zoek een object om een spoor te volgen. Als het een gezicht is, dan volg ik via dat gezicht het spoor naar het einde van de wereld. Niets kan me ervan afleiden.“

2. Intensere gewaarwordingen

Het ‘hyperfocus‘-effect op aandacht speelt waarschijnlijk een belangrijke rol bij de vaak genoemde subjectieve intensivering van de waarneming tijdens een high. Tijdens een high kan de persoon nieuwe kanten van gewaarwordingen opmerken. Bijvoorbeeld de smaak van een mango, de geur van een dennenboom of het gevoel van een kus. Alle zintuigen worden zeer gevoelig voor prikkels.

Voor de duidelijkheid, dit kan hetzelfde effect zijn wat bij bepaalde mensen ook tot spanning kan leiden. Vooral als de omgeving gestimuleerd wordt, kan de hypergevoeligheid voor nerveuze spanning zorgen. Dit toont aan hoe deze geestverruimende werking ook makkelijk een beperking kan worden.

3. In het ‘hier en nu’ zijn

Een groot deel van de zen- en boeddhistische filosofie is gebaseerd op het principe van aandacht. Aandacht voor een enkele gedachte kan het gevoel geven van in het hier en nu te zijn. Doordat cannabis bijdraagt aan een verhoogde gevoeligheid en zeer gefocuste aandacht, kan een persoon beter in het hier en nu van het bestaan raken. De gerichte aandacht en de intensivering van de ervaring helpen om in het hier en nu te leven. Men concentreert zich op de zintuiglijke ervaringen en het lichamelijke bewustzijn. Verleden en toekomst worden minder belangrijk. Men ademt, voelt, ziet en legt contact met zichzelf. Ik heb dit wel het ‘zeneffect’ van cannabis genoemd.

4. Verbeterd episodisch geheugen

De vaak genoemde verbetering van het episodische geheugen is een van de meest verbazingwekkende effecten van een cannabishigh. Dit effect werd door Carl Sagan genoemd in zijn artikel Mr X. Het episodische geheugen heeft betrekking op herinneringen uit autobiografische gebeurtenissen. Het episodische geheugen kan enorm levendig zijn, waardoor de persoon zich de kleinste details van een gebeurtenis in het verleden kan herinneren. Bijvoorbeeld de geur van iemands keuken of alle geluiden op een verjaardagsfeest. Het is interessant dat gebruikers vaak aangeven dat ze het gevoel hebben dat ze de herinnering herbeleven, alsof ze direct zijn teruggevoerd naar de ervaring.

5. Grotere verbeeldingskracht

Een ander ongelooflijk nuttig effect van de cannabishigh is de vergroting van de verbeeldingskracht. We onderschatten vaak het enorme potentieel hiervan. We zien verbeeldingskracht vaak als het vermogen om beelden te visualiseren. Maar onze verbeeldingskracht houdt ook ons vermogen in om ons voor te stellen hoe de smaken van rozemarijn en aardappels bij elkaar passen, hoe het voelt om in een koud meer te springen of hoe de klank van een melodie zal zijn tijdens het componeren.

Daarnaast gebruiken we onze verbeeldingskracht niet alleen om situaties op te roepen. Neurowetenschappers als Michael Gazzaniga en Antonio Damasio hebben ons eraan herinnerd dat we onze verbeelding dagelijks nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen. Wanneer je besluit om met je vriendin te trouwen, stel je je verschillende situaties voor, hoe het zou zijn om de rest van je leven met haar samen te wonen, wat voor moeder je vriendin zou zijn enz.

6. Verbeterde patroonherkenning

Talloze gebruikers hebben aangegeven dat ze tijdens een high nieuwe patronen herkennen: patronen in de natuur, in kunst, in hun eigen gedrag en in dat van anderen. Dit is uiteraard een van de meest essentiële geestverruimende effecten van een high. Archimedes van Syracuse kunnen we als voorbeeld nemen van patroonherkenning. Hij gebruikte de beweging van het water in zijn badkuip om onzuiverheden in goud te ontdekken. In de ogen van Archimedes deelden deze twee schijnbaar onvergelijkbare concepten een patroon in deze situatie, wat tot een scheikundige ontdekking leidde.

Voor persoonlijk gebruik kan patroonherkenning de basis zijn voor het doorbreken van verslavingen. Als iemand de patronen van zijn eigen gewoontes en routines kent, kunnen ze doorbroken worden.

7. Verbeterd introspectief vermogen

Introspectieve inzichten komen doorgaans spontaan op. Toch hebben samenlevingen na duizenden jaren religieus onderzoek bepaalde situaties gevonden die mogelijk introspectie opwekken. In het boeddhisme is meditatie zo’n oefening. In andere culturen worden psychedelische planten gebruikt. We weten niet waarom bepaalde psychedelische planten de perfecte situatie creëren voor persoonlijke zelfreflectie. Het is een groot heilig mysterie in veel culturen, zoals bij de stammen in het Amazonegebied die ayahuasca gebruiken, en de rastafari’s die cannabis gebruiken.

Misschien is het de combinatie van hypergevoeligheid, hyperfocus, verbeterde patroonherkenning en een verbeterde verbeeldingskracht die bij elkaar opgeteld ervoor zorgen dat een persoon aan diepgaande zelfreflectie kan doen. Dit kan leiden tot inzichten in het eigen karakter en gedrag, het vinden van een verloren voorwerp, of de ontplooiing van voorouderlijke patronen.

8. Versterkt empathisch vermogen

Mensen hebben een ongelooflijk empathisch vermogen. Emoties en humeur kunnen we aflezen van gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal. We hebben talloze meldingen van gebruikers dat een cannabishigh ze heeft geholpen om in de schoenen van de ander te gaan staan, om te begrijpen wat anderen bewoog. Laatst zijn een paar moedige moeders gestart met een behandeling met cannabis bij hun autistische kinderen, en met veel succes.

Inlevingsvermogen is essentieel voor de evolutie van de mens. Zonder dit belangrijke hulpmiddel zouden nobele beroepen zoals verpleging of gemeenschapszorg niet bestaan. Men denkt overigens dat dit fenomeen verloopt via specifieke zenuwen in de hersenen die ‘spiegelneuronen’ worden genoemd. Dit zijn neuronen die actief worden wanneer iemand gedrag vertoont of wanneer ze een bepaald gedrag waarnemen. Zo geven deze neuronen de mogelijkheid om een extern gevoel of gedrag zich eigen te maken. Stoornissen in spiegelneuronen worden met autisme in verband gebracht.

Het is niet duidelijk waarom cannabis dit vermogen bij mensen verbetert. Het is zelfs een aspect dat compleet genegeerd word bij cannabisonderzoek. Het wordt in ieder geval wel opgemerkt door veel cannabisgebruikers, wat een interessant uitgangspunt is voor toekomstig onderzoek.

9. Verrijkt liefdesspel

Veel gebruikers hebben gemeld dat een cannabishigh hun ervaring van vrijen verrijkte. Wanneer we naar bovenstaande verrijkingen kijken, is het niet moeilijk om te begrijpen waarom dat zo is. Minnaars die high zijn, bevinden zich meer in het hier en nu, concentreren zich op hun partners en begrijpen hen beter. Hun tactiele ervaringen worden ook intenser en dieper. Ze kunnen een orgasme intenser onderzoeken en ervaren, ze doorbreken patronen en proberen eerder nieuwe dingen uit. Het gevoel dat de tijd langzamer lijkt te gaan en de geest verruimt zijn synoniem aan het ”eindeloze” en ”tijdloze” gevoel van een orgasme.

10. Verbeterde creativiteit en inzichten

Carl Sagan gaf aan dat hij inzichten over de ongeldigheid van racisme verkreeg tijdens een cannabishigh. Vervolgens tekende hij met zeep een gausscurve op zijn douchewand om dit punt te illustreren. In de psychologie bestaat er een lange traditie die het fenomeen van spontaan inzicht onderzoekt, al sinds het eerste begin van de Gestalt-psychologie van de Duitse psycholoog Max Wertheimer.

Creativiteit is een enorm lastige kwaliteit om te meten en definiëren. Ook de moderne wetenschap is vaak over dit punt gestruikeld. Creativiteit wordt soms omschreven als het vermogen om op adequate wijze complexe ideeën en concepten over te brengen, of het nu een schilderij is, een muziekstuk of een sculptuur. Hoe dan ook, veel cannabisgebruikers (waaronder een paar beroemde) geven aan dat cannabis hun creatieve vermogen op de een of andere manier verbetert.

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisgebruik verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top