by Diana on 02/12/2013 | Legaal & Politiek

Cannabislegalisatie in Zuid-America – Een overzicht

In het wereldwijde proces om cannabis te legaliseren, lijkt alles zich in slow motion af te spelen. Wellicht dat sommige overheden proberen tijd te winnen om een strategie te ontwikkelen die hen de meeste voordelen opleveren. Sommige overheden zijn misschien wel op zoek naar manieren om het proces te vertragen of misschien zelfs wel te stoppen.


In het wereldwijde proces om cannabis te legaliseren, lijkt alles zich in slow motion af te spelen. Wellicht dat sommige overheden proberen tijd te winnen om een strategie te ontwikkelen die hen de meeste voordelen opleveren. Sommige overheden zijn misschien wel op zoek naar manieren om het proces te vertragen of misschien zelfs wel te stoppen.

Puerto Rico gaat onverdroten verder

Miquel Pereira, lid van de PPD
Miquel Pereira, lid van de PPD

Een nieuwe cannabiswetgeving in Puerto Rico ziet er veelbelovend uit. Op 13 november 2013 is de media geïnformeerd over een nieuw wetsvoorstel voor cannabislegalisatie in dit Caribisch land; een voorstel dat door de Senaat is goedgekeurd. Met een ‘JA’ van het Hoger Huis hoeven inwoners alleen nog maar te wachten op een reactie van het Lager Huis en de gouverneur. Als zij akkoord gaan met de nieuwe wetgeving, kan die al in januari 2014 van kracht worden.

Senator Miguel Pereira, leider van de PPD, Partido Popular Democrático (Populaire Democratische Partij) zei dat, hoewel het Huis van Afgevaardigden nog terughoudend is, hij er zeker van is dat zijn partij “voldoende steun” heeft om dit initiatief te ontwikkelen. Met betrekking tot de benodigde handtekening van de gouverneur zei Pereira dat “de gouverneur niet vaak zijn vetorecht gebruikt”, een reden waarom Pereira denkt dat er snel een akkoord wordt bereikt.

Het eerste project met betrekking tot de Puerto Ricaanse cannabislegalisatie was erop geënt om het bezit van een ounce (28 gram) cannabis te decriminaliseren. Dit doel is inmiddels aangepast en hoewel het niet meer zo ambitieus is, zullen de aanpassingen de huidige situatie nog steeds verbeteren.

De Senaat heeft er uiteindelijk mee ingestemd dat een halve ounce zal worden gezien als een overtreding, waar een boete van maximaal 100 dollar op komt te staan (oplopend tot 200 dollar bij een tweede vergrijp en 300 dollar bij de derde overtreding). Voor het in bezit hebben van een halve tot 1 ounce gaat waarschijnlijk een boete gelden tot 500 dollar en 6 maanden gevangenisstraf. Iemand die meer dan 1 ounce bezit, zal berecht worden middels de huidige wetgeving, die 3 jaar gevangenisstraf en een boete tot 5.000 dollar voorschrijft. Noemenswaardig is het feit dat de overheid van Puerto Rico een tweede overtreding met meer dan 1 ounce bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar en indien de overtreding plaatsvond nabij een school, wordt deze straf verdubbeld.cannabis ounce

Deze maatregelen zetten duidelijk  de strenge houding ten opzichte van cannabis voort, maar de genoemde wijzigingen zijn meer in lijn met wat wordt beschouwd als ‘het gezond verstand van Justitie’. Volgens Pereira zijn “de veranderingen pure rechtvaardigheid. Het feit dat een persoon naar de gevangenis moet voor een niet-gewelddadige overtreding beledigt iemands gevoel voor proporties en van de eerlijkheid van de sancties”.

Deze woorden refereren naar de harde straffen die momenteel nog gelden voor het bezit van kleine hoeveelheden cannabis, namelijk drie jaar gevangenisstraf. Dit zijn buitenproportionele straffen voor persoonlijk gebruik en vergelijkbaar met straffen die gelden voor serieuze misdaden. Pereira maakt zijn punt duidelijk door te zeggen dat decriminalisatie een “bijna universeel fenomeen is”, dat zich overal ter wereld afspeelt (inclusief 22 van de 50 staten van Amerika) en dat men probeert “een fout te herstellen die lang geleden gemaakt is, toen deze buitenproportionele straffen werden ingevoerd”.

Uruguay en het verhaal zonder einde

Raymond Yans, President van de INCB
Raymond Yans, President van de INCB

In Uruguay staat de politieke situatie omtrent regulatie bijna haaks op die van Puerto Rico. In het land van Mujica is de Senaat de enige groep die nog haar akkoord moet geven, wat betekent dat de inwoners op de verlossende beslissing wachten. Als de Senaat voor complete cannabislegalisatie is, is de lijst compleet, want de President en het gehele Congres hebben zich al voor legalisatie uitgesproken. Als de Senaat echter tegen stemt, stopt alle progressie op dit vlak en gaan alle projecten, voorstellen, wetten en ontwerpen in rook op.

Het is hierbij belangrijk om niet voorbij te gaan aan de wake-up call van de VN, die complicaties met zich meebrengt. De instantie die verantwoordelijk is voor de naleving van internationale verdragen heeft Uruguay gewaarschuwd dat als de wet doorgaat, deze in strijd is met verdragen die het Zuid-Amerikaanse land heeft ondertekend. In een officieel schrijven van Raymond Yans, werkzaam voor het International Narcotics Control Board (INCB), staat dat Mujica’s aspiraties “in strijd zijn met het Enkelvoudig Verdrag over Narcotische Middelen uit 1961, dat door 186 landen inclusief Uruguay is ondertekend”.

Ondertussen zijn de prijs alsmede de hoeveelheid THC die Uruguay wil toelaten in cannabis voor persoonlijk gebruik bekend. De hoeveelheid THC zal maximaal 5% zijn omdat Senator Luis Gallo, lid van de Gezondheidscommissie van de Senaat van Uruguay heeft gezegd dat “dit de criteria zijn waar wij mee werken, omdat uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat deze limiet minimale consequenties heeft voor de volksgezondheid”.

De Belgische politicus Raymond Yans gelooft dat cannabislegalisatie “serieuze gevolgen heeft voor de volksgezondheid, vooral voor jongeren”, dus “hopelijk start de overheid van Uruguay zo snel mogelijk een dialoog met het INCB. Dat wil zeggen, nog voor de wet actief wordt.”

Ook belangrijk om in dit verhaal te vermelden is het recente nieuwsbericht dat voorstanders hoop geeft. Op dinsdag 27 november 2013 is het Wetsvoorstel voor Controle en Regulatie van Cannabis en Afgeleide producten geaccepteerd door een meerderheid van de Senators van het Comité van Volksgezondheid. Zonder twijfel een grote stap vooruit.

Deze gebeurtenis is bevestigd door Senator Luis Gallo. De politicus zei op de bewuste dinsdagavond dat het project is goedgekeurd door het Comité van Volksgezondheid van het Hoger Huis, middels de voorstemmen van de Frente Amplio Partij. De oppositie stemde tegen.

Inmiddels is er een nieuwe belangrijke datum aan de legalisatieagenda toegevoegd, want in december 2013 zal een algehele beslissing worden genomen en als alles goed gaat zal het project eindelijk volledig worden goedgekeurd. Volgens Gallo zal er op 10 december aanstaande worden gestemd in de Senaat van het land hetgeen een definitief antwoord vormt. Vooruitlopend op deze beslissing wil de regering van Mujica haar plannen voor een gestandaardiseerde regulatie in april 2014 klaar hebben, zodat zo spoedig mogelijk gestart kan worden met reguleren en de officiële registratie van cannabisgebruikers.

Als dit project is goedgekeurd zal Uruguay geschiedenis schrijven omdat dit dan het eerste land wordt ter wereld dat cannabisproductie en – verkoop volledig gaan controleren. De procedure maakt langzaam maar zeker de weg vrij en de samenleving van zowel Uruguay als daarbuiten wacht het antwoord vol verwachting af.

Mexico lindo’ met legale cannabis

De situatie in Mexico is redelijk gelijk. Sommige Mexicaanse politici hebben het gebrek aan passende regels voor persoonlijk gebruik gehekeld, omdat er momenteel geen onderscheid wordt gemaakt in de strafmaat wat betreft de aangetroffen hoeveelheid cannabis. Dit heeft als gevolg dat gebruikers en commerciële dealers momenteel dezelfde straffen krijgen opgelegd; een hele oneerlijke situatie.bandera mexico

Een aantal maanden geleden kondigde de Mexicaanse overheid aan dat er voor september 2013 een serieus debat zou gaan plaatvinden over dit onderwerp. Zij hielden woord en tegelijkertijd werd er gedebatteerd in het Congreso de la Unión (het Congres van de Unie) alsmede in het Asamblea Legislativa del Distrito Federal / ALDF (de Wetgevende Assemblage van het Federaal District). Het doel van de overheid is om medicinaal gebruik te reguleren en de deur te openen om kleine hoeveelheiden voor persoonlijk gebruik te decriminaliseren.

Vincent Fox, voormalig President van Mexico, heeft persoonlijk een pro-legalisatie event georganiseerd op zijn landgoed waar diverse bekenden uit de sociale en politieke wereld aanwezig waren. In tegenstelling tot zijn verwachtingen – want het event had behoorlijk wat media-aandacht gekregen – had deze bijeenkomst niet de gewenste impact.

Op dit moment is het proces van cannabislegalisatie in Zuid-Amerika nog lang niet voltooid. De verhalen worden nog geschreven en het is afwachten  of die een goed einde zullen kennen. Sensi Seeds blijft uiteraard verslag doen over deze ontwikkelingen.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?