Cannabis in Namibië – wetgeving, gebruik en geschiedenis

De Namibische vlag en een protest voor cannabis legalisatie

In 2006 paste de Namibische overheid de cannabiswetgeving aan. Nu geldt een gevangenisstraf van maximaal 40 jaar voor overtredingen, hoewel deze in de praktijk nooit wordt opgelegd voor cannabismisdaden. Ondanks het risico op een gevangenisstraf, wordt de drug nog steeds overal in het land veel gebruikt en is drugssmokkel bij de grenzen een groot probleem.

  • Hoofdstad
  • Windhoek
  • Inwoners
  • 2,970,000
  • CBD Producten
  • Illegaal
  • Recreationele cannabis
  • Illegaal
  • Medicinale cannabis
  • Illegaal

Cannabiswetgeving in Namibië

Mag je cannabis bezitten en gebruiken in Namibië?

In 2006 heeft de Namibische overheid een wet aangenomen ter bestrijding van drugsmisbruik. Het is nog steeds illegaal om cannabis (en andere drugs) te bezitten en gebruiken in het land, maar nu zijn de straffen nog zwaarder.

Het is wettelijk verboden om cannabis te gebruiken en bezitten. Mensen die betrapt worden met de drug, riskeren een gevangenisstraf van twintig tot veertig jaar. Als alternatief kan de overtreder ook een boete opgelegd krijgen van tussen de NAD 300.000 en 500.000 (ongeveer EUR 19.000 en 31.000), of een boete en een gevangenisstraf.

Gabes Shihepo, de Namibische staatssecretaris van Veiligheid en Beveiliging, verklaarde dat het landelijke drugsmisbruik ‘alarmerende proporties’ had aangenomen, en dat het wetsvoorstel bedoeld was als extra afschrikmiddel voor drugsgebruikers. In de praktijk krijgen overtreders echter meestal korte straffen en kleine boetes als ze betrapt worden.

Ondanks de strenge wetten blijft cannabisgebruik aan de orde van de dag. Uit een recent UNODC-rapport blijkt dat 3,9% van de Namibische bevolking het gebruikt. Cannabis staat onder de lokale bevolking bekend als dagga of dakha (een joint wordt ‘zol’ genoemd) en wordt gezien als een sociaal geaccepteerde bezigheid. Mensen blijven het met regelmaat gebruiken, ondanks dat ze nu het risico lopen op een lange gevangenisstraf.

Een aantal bevolkingsgroepen in Namibië dringen erop aan om cannabisgebruik te legaliseren. Een opvallend voorbeeld zijn de Rastafari’s in het land, die de drug als onderdeel van hun religieuze praktijken gebruiken. In 2019 hebben zij hun krachten gebundeld met de Ganja Users of Namibia (GUN) om te protesteren tegen de strenge wetten.

Borro Indungula, een vertegenwoordiger van GUN, zei daarover: “We roepen de leden van het parlement op om de politie te laten stoppen met het arresteren van marihuanagebruikers, want het zijn geen criminelen. Het is ongrondwettig en we voelen ons ontnomen van onze rechten.”

Het lijkt er echter niet op dat de wet binnenkort gewijzigd zal worden. Ondanks het lobbyen van verschillende groepen verklaarde minister van Justitie Saccky Shangala in 2019 dat Namibië nog niet klaar was om met de gevolgen van legalisering te kunnen omgaan.

“De drug wordt verkocht in gebieden met lagere inkomens,” zei hij. “Laten we eerst het probleem van het alcoholmisbruik in het land oplossen. Zoals het nu gaat, hebben we niet voldoende rehabilitatiecentra voor drugs. We praten nauwelijks over geestelijke problemen.”

Een vrouw die een gewricht rookt

Mag je cannabis verkopen in Namibië?

Voor het verkopen en leveren van cannabis gelden dezelfde straffen als voor het bezitten ervan, namelijk twintig tot veertig jaar gevangenisstraf plus een zware boete.

In de praktijk zijn de straffen soms lager. Zo werd Nandipha Gcilishe in 2012 veroordeeld tot slechts tweeënhalf jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel, wat aanzienlijk minder is dan in andere delen van de wereld.

In Namibië wordt nog steeds gehandeld in cannabis, ondanks het risico op een gevangenisstraf. Het land is geen grote producent van cannabis (of welke drugs dan ook), dus in plaats daarvan worden illegale middelen vanuit andere landen geïmporteerd, die dan meestal doorverkocht worden. Windhoek vormt het centrum van de drugssmokkel, maar ook in de kustplaatsen Swakopmund en Walvis Bay, en in Oshakati in het noorden, komt het veelvuldig voor.

Door de kilometerslange grenzen met buurlanden (waaronder met een aantal van de belangrijkste drugsproducerende landen van Afrika) en een gebrek aan financiering, hebben de Namibische autoriteiten moeite met het onder controle krijgen van de smokkel. Jurie Viljoen van de Monitor Action Group zei dat “smokkelaars weten dat Namibië niet de nodige mankracht en materialen heeft, noch de juiste grensbewaking om het probleem aan te kunnen pakken.”

Namens de Democratic Turnhalle Alliance (DTA) zei McHenry Venaani dat “één op de twee werkloze Namibische mannen op de één of andere manier te maken heeft met drugs.” De minister van Veiligheid en Beveiliging, Nickey Iyambo, voegde hieraan toe dat veel jonge mannen in de gevangenis door werkloosheid en armoede in de criminaliteit terecht zijn gekomen.

Dit is een gevoel dat gedeeld wordt door Sebastian Ndeitunga, inspecteur-generaal bij de Namibische politie. Toen hem werd gevraagd naar drugssmokkel bij grensposten, gaf hij toe: “We weten niet hoeveel ladingen er onopgemerkt of met hulp doorheen geglipt zijn. Daarom moeten we ons inlichtingensysteem verbeteren en totale integriteit en betrokkenheid bij al onze rechtshandhavingsambtenaren stimuleren.”

Mag je cannabis telen in Namibië?

Het is illegaal om cannabis te telen in Namibië, tenzij het is toegestaan door de overheid voor medicinale of onderzoeksdoeleinden. Ook hierbij geldt echter dat hoewel de wet voorschrijft dat degenen die gepakt worden voor teelt een aanzienlijke gevangenisstraf en/of boete kunnen krijgen, de straffen in werkelijkheid meestal wat lager zijn.

Ongeacht het risico op arrestatie vindt er cannabisteelt plaats in Namibië, zij het in beperkte mate. De meeste cannabis die in het land geteeld wordt, is te vinden in het noorden, het enige gebied waar genoeg regen valt voor de plant om te kunnen groeien. Het is kleinschalige teelt, die vaak voor persoonlijke consumptie bedoeld is in plaats van voor de verkoop. En wat wel verkocht wordt, blijft doorgaans binnen de landsgrenzen.

Je kunt gearresteerd worden voor het telen van cannabis. In 2019 werd bijvoorbeeld in Erongo een man gearresteerd voor het telen van slechts 13 planten.

Ileni Shapumba, een politie-inspecteur, verklaarde: “Sommigen rechtvaardigen het als een medicijn, maar de wet is duidelijk: als je betrapt wordt op bezit van dagga (cannabis) of het in je tuin teelt, dan hoor je gearresteerd te worden.”

Maar de thuisteelt voldoet bij lange na niet aan de vraag van Namibische cannabisgebruikers. Het grootste gedeelte van de drugs komt in plaats daarvan uit Zuid-Afrika, Zambia of Angola.

Hoewel het illegaal is om in Namibië cannabis te telen, heeft dit een aantal Namibische zakenlui er niet van weerhouden elders mogelijkheden binnen de industrie te zoeken. In 2019 verleende de overheid in Lesotho Knowledge Katti en zijn partner Thabo Ntai een vergunning voor de duur van tien jaar voor het telen, produceren en leveren van cannabis in hun land. De vergunning geeft hen ook het recht om het product te importeren en exporteren.

Een cannabisplant

Is CBD legaal in Namibië?

De wet maakt geen onderscheid tussen cannabis en CBD. CBD is daarom ook illegaal en mag niet gekocht, gebruikt of verkocht worden in het land.

Desondanks beweren berichten dat CBD-producten online en in de winkels verkrijgbaar zijn, samen met producten die THC bevatten (de stof die voor de ‘high’ zorgt). De Zuid-Afrikaan benadrukte dat dit “verwarring voor de markt veroorzaakt en onverwijld moet worden opgehelderd”.

De chemische formule voor CBD en een cannabisplant

Mogen cannabiszaden naar Namibië verstuurd worden?

Cannabiszaden worden ook beschouwd als onderdeel van de cannabisplant en het is daarom illegaal om ze te kopen, verkopen of gebruiken voor het telen van planten. Ze mogen niet per post geïmporteerd worden.

Medicinale cannabis in Namibië

Op dit moment bestaat er in Namibië geen medicinaal-cannabisprogramma. De overheid staat het ondernemingen echter wel toe om in het land cannabis te verbouwen voor medicinale doeleinden als ze de juiste vergunning verkrijgen.

Een voorbeeld daarvan is Erin Resources, een mijnbouwbedrijf dat in 2015 het recht kreeg om cannabis te telen in Namibië. Het bedrijf deed dit als een kruiwagen voor notering aan de beurs via de achterdeur door 100% van het kapitaal van MGC Pharmaceuticals te verkrijgen.

Met de vergunningen kon Erin Resources zoveel cannabis telen als het bedrijf nodig had om te verwerken en in het land te verkopen.

Industriële hennep in Namibië

Het is illegaal om hennep te verbouwen in Namibië, aangezien het net zo wordt beschouwd als cannabis. Maar door buurlanden als Zuid-Afrika, die grof geld verdienen dankzij de ‘green rush’, en de potentiële winsten die gemoeid zijn met het verlenen van vergunningen voor de hennepteelt, wordt de Namibische overheid uiteindelijk wellicht beïnvloed om hetzelfde te doen.

Goed om te weten

Als je naar Namibië reist of er momenteel woont, is het handig om het volgende te weten:

 • Nabijgelegen landen in zuidelijk Afrika, zoals Zimbabwe, Lesotho en Zuid-Afrika, hebben vooruitstrevende stappen genomen om hun cannabiswetgeving te hervormen. Of Namibië in de toekomst voor dezelfde aanpak kiest, zal nog moeten blijken.
 • Cannabis is de meest gebruikte drug in het land.
 • Drugssmokkel komst steeds vaker voor in Namibië, net als in vele andere landen op het continent. Dit staat haaks op wat er in de rest van de wereld gebeurt. In andere werelddelen hebben de drugssmokkelcijfers zich over het algemeen gestabiliseerd.

Geschiedenis van cannabis

Vermoedelijk is cannabis ergens voor het begin van de vijftiende eeuw voor het eerst Namibië binnengekomen, maar er is geen bewijs voor de exacte datum. Net als op de rest van het continent is de plant waarschijnlijk naar het land meegenomen door Bantu-sprekende handelaren en daarna snel omarmd als een waardevol gewas.

Sindsdien is cannabis door de inheemse volken van Namibië gebruikt voor spirituele, recreatieve en medicinale doeleinden. Het Bashilange-volk (soms ook wel Tushilange genoemd) is een bijzonder interessant voorbeeld. Vóór de achttiende/negentiende eeuw stond het volk bekend als oorlogszuchtig en buitte het buurvolken uit met behulp van geweld.

Toen begonnen ze cannabis te gebruiken en de plant te vereren. Hun culturele praktijken werden merkbaar vreedzamer, maar het is natuurlijk onmogelijk vast te stellen of dit alleen maar te maken had met cannabis of niet. Ze vormden uiteindelijk een religieuze gemeenschap met de naam Bena-Riamba, wat ‘kinderen van de cannabis’ betekent.

Helaas was de vrede maar van korte duur. De vreedzame Bashilange eisten minder belasting van de andere stammen en hun rijkdom begon af te nemen. Dit leidde in 1876 tot een staatsgreep, waarbij een aantal jonge individuen de Raad van Oudsten afzetten en de macht over de stam overnamen. De agressieve praktijken van vroeger werden gelijk weer in ere hersteld.

Opvattingen over cannabis

De legalisering van cannabis kan op veel steun rekenen in Namibië, met name onder jongeren en de Rastafari-gemeenschap. Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat dit het juiste is om te doen.

Zo uitte Eunice Lot (een moeder van vijf kinderen) in een interview met The Windhoek Observer haar zorgen dat door legalisering van cannabis mensen ‘het contact met de werkelijkheid zouden verliezen’. “Kinderen kunnen zich ook niet meer concentreren op hun schoolwerk, omdat ze daar niet de juiste gemoedstoestand voor zullen hebben,” voegde ze daaraan toe. Ze zei echter wel dat ze het ermee eens was om de drug te legaliseren voor medicinale doeleinden.

Andere Namibiërs zijn gefrustreerd door de aanname dat het land het voorbeeld van Zuid-Afrika gaat volgen en het gebruik van cannabis gaat decriminaliseren. De minister van Onderwijs, Kunst en Cultuur, Katrina Hanse-Himarwa, verklaarde: “Zuid-Afrika en Namibië hebben veel overeenkomsten, maar we zijn een soeverein land met onze eigen wetten (…) omdat Zuid-Afrika cannabisgebruik heeft gelegaliseerd, wil dit nog niet zeggen dat Namibië dit voorbeeld gaat volgen.”

Ondanks deze negatieve indrukken blijft cannabis de populairste drug van het land. Het is zelfs een belangrijk onderdeel geworden van de Namibische cultuur, zoals ook het geval is in vele andere Afrikaanse landen.

De Namibische vlag en een paar handboeien

Wordt cannabis in de toekomst gelegaliseerd?

Op dit moment heeft de overheid van Namibië nog niet aangegeven dat ze de cannabiswetgeving in de toekomst gaat aanpassen, zelfs niet nu andere landen in zuidelijk Afrika cannabis hebben gedecriminaliseerd en het medicinale gebruik ervan hebben gelegaliseerd.

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top