Waar |Israël

Hoofdstad |Jeruzalem

Inwoners |8476600

Legaal |illegal

Medicinale cannabis |yes

by Seshata on 04/04/2016 | Medicinaal

Israël zet grote stappen bij medicinale cannabis

Medicinal Israël is koploper bij medicinale-cannabisonderzoek. De bekende cannabinoïdegeleerde Raphael Mechoulam en zijn team ontdekten de structuur en eigenschappen van THC en CBD in de jaren 1960. Sindsdien heeft het onderzoek een grote vlucht genomen, mede dankzij soepelere wetgeving naarmate de veiligheid en werkzaamheid van cannabis steeds opnieuw bewezen wordt.


Israël loopt al tientallen jaren voorop bij het onderzoek naar medicinale cannabis en heeft enkele van de meest opvallende ontdekkingen tot dusver gedaan. Israëls beroemdste cannabisresearcher, Raphael Mechoulam, was de eerste die het THC-molecuul identificeerde en isoleerde. Inmiddels is ten gevolge van zijn onderzoekswerk een hele industrie ontstaan, en nu wereldwijd de cannabiswetgeving soepeler wordt, is het land klaar om als speerpunt van de bedrijfstak te fungeren.

Israël zet grote stappen bij medicinale cannabis

De geschiedenis van medicinale-cannabisonderzoek in Israël

Dr. Raphael Mechoulam deed de aanzet tot medisch onderzoek naar de eigenschappen van cannabis in Israël. Hij begon zijn onderzoek in de jaren 1960 toen hij  bij het Weizmann Institute of Science in Rehovot werkte, niet ver van Tel Aviv. Mechoulam vertelde in een interview in Nature van 2015 dat hij zijn onderzoek begon met vijf kilo hasj die  afkomstig was van inbeslagnames en gekocht van de politie en dat hij jarenlang legale cannabis van de politie betrok.

Mechoulam en zijn team onderzoekers wisten al gauw de belangrijkste cannabinoïde, cannabidiol (CBD) te identificeren en isoleren. Dat was in 1963. Het jaar erop isoleerde het team de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis, ?⁹-tetrahydrocannabinol, samen met nog diverse andere belangrijke cannabinoïden.

In 1994 werd de structuur van de eerste endogene cannabinoïde (endocannabinoïde) anandamide voor het eerst beschreven door  de Tsjech Lumír Hanuš, een analytisch chemicus en lid van Mechoulams team. Hij deed dit samen met de Amerikaan William Devane, een moleculair bioloog. Een jaar later wierp een ander teamlid van Mechoulam,  Shimon Ben-Shabat, licht op de structuur van een tweede endocannabinoïde, 2-AG.

Medicinale-cannabiswetgeving opent de Israëlische markt

Israël loopt al sinds de jaren 1960 voorop bij cannabisresearch (© modenadude)
Israël loopt al sinds de jaren 1960 voorop bij cannabisresearch (© modenadude)

De Israëlische regering legaliseerde medicinale cannabis officieel in 1999 voor een beperkt aantal aandoeningen, waaronder therapieresistente kankerpijn en aids. De aantallen patiënten bleven de eerste jaren echter extreem laag en het was moeilijk om aan medicinale cannabis te komen.

In 2007 begon het Israëlische ministerie van Gezondheid officieel met een medicinale-cannabisbeleid waardoor patiënten gratis cannabis konden krijgen bij gelicentieerde instellingen zonder winstbejag. Ze verstrekten ook de eerste licentie voor het telen en kweken van cannabis voor de medicinale markt en wel aan een bedrijf genaamd Tikun Olam. Dit bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande op het gebied van medicinale cannabis ter wereld.

In 2009 kwam het ministerie van Gezondheid met nieuwe regels waardoor het aantal gelicentieerde medicinale-cannabisproducenten toenam, waardoor ook de aantallen patiënten konden toenemen. In 2009 waren ongeveer 1800 patiënten geregistreerd en dat aantal stijgt sindsdien gestaag.

In 2015 meldde Techcrunch dat het aantal officiële medicinale-cannabispatiënten in Israël meer dan 22.000 bedroeg, vergeleken met circa 14.000 in 2013. Het aantal geregistreerde patiënten groeit jaar in, jaar uit en men schat dat er in 2018 40.000 zullen zijn.

Inmiddels werken de Israëlische cannabisbedrijven op winstbasis. Deze stap is gezet omdat dit noodzakelijk werd geacht voor de levensvatbaarheid van de bedrijfstak. Cannabis is dus niet langer gratis voor medicinale-cannabispatiënten. Ze betalen een vast bedrag van circa€ 90 , ongeacht de hoeveelheid.

Ook de kwantiteit is sinds het begin van het programma omlaag gegaan, van 100 gram per patiënt per maand tot circa 28 gram. Niettemin is medicinale cannabis in  Israël goedkoper dan bijna overal elders in de wereld.

Kweken van medicinale cannabis in Israël nu

Raphael Mechoulam begon tientallen jaren geleden in Israël een traditie van cannabisresearch
Raphael Mechoulam begon tientallen jaren geleden in Israël een traditie van cannabisresearch

De laatste tien jaar is het onderzoek naar de praktische toepassingen van cannabinoïden geïntensiveerd. Dat, samen met een toenemend begrip van wat de verhoudingen tussen de verschillende cannabinoïden zijn voor verschillende aandoeningen, heeft geleid tot de ontwikkeling van diverse soorten Israëlische medicinale cannabis.

De beroemdste daarvan is “Avidekel”, een soort die slechts 1,1–2 procent THC bevat en bijna 14,5–16,3 procent CBD. Avidekel werd door Tikun Olam ontwikkeld in 2012 na drie jaar kweken.

Sindsdien is Avidekel het onderwerp geweest van een paper waarin het effect van Avidekel wordt vergeleken met dat van gepurificeerde CBD. In tegenstelling tot het gepurificeerde molecuul vertoonde het plantenextract geen klokvormige dosis-responscurve, hetgeen betekent dat het een veel grotere werkzaamheid voor een breder spectrum aandoeningen kan hebben.

Behalve Avidekel heeft Tikun Olam nog 15 andere medicinale-cannabissoorten ontwikkeld. Daartoe behoort ook een variëteit met een nog hoger CBD-gehalte (“Rafael”: 1,1–2 procent THC, 15–17 procent CBD) en een variëteit met een zeer hoog THC-gehalte(“Eran Almog”: 24–28 procent THC, 0 procent CBD).

Naast Tikun Olam zijn er in Israël nog zeven andere gecertificeerde medicinale-cannabisproducenten. Samen leveren ze aan logistieke centra die de medicinale cannabis distribueren onder door de regering gecertificeerde apotheken, die op hun beurt de patiënten beleveren.

Aan welke andere innovaties werken Israëlische bedrijven?

De kweekfaciliteit van Tikun Olam, Israëls eerste gelicentieerde medicinale-cannabiskweker
De kweekfaciliteit van Tikun Olam, Israëls eerste gelicentieerde medicinale-cannabiskweker

Israëlische bedrijven werken naast de ontwikkeling van gespecialiseerde medicinale-cannabissoorten ook hard aan andere innovatieve producten voor de wereldmarkt. Het scherpe contrast tussen het Israëlische en Amerikaanse systeem is vooral duidelijk zichtbaar op dit gebied, onderzoek en ontwikkeling. In de VS is cannabisresearch nog steeds aan zeer  grote beperkingen onderworpen en wordt een onderzoeksaanvraag veel eerder goedgekeurd wanneer een negatieve uitkomst ten aanzien van cannabis wordt beoogd.

In Israël bezondigt men zich echter niet aan dit basale onderzoekstaboe. Aangezien steeds opnieuw is aangetoond dat cannabis veilig is, is het vertrouwen van de overheid om het als geneesmiddel voor te schrijven allengs toegenomen. Israëlische bedrijven krijgen inmiddels veel vrijheid om nieuwe manieren tegen menselijk lijden te ontwikkelen in de vorm van op cannabis gebaseerde geneesmiddelen.

Wat ook helpt is dat Israël al geruime de tijd bekendstaat als “startup-natie” bij uitstek, omdat het land zeer graag nieuwe businessideeën wil laten ontkiemen en ontwikkelen. Sommigen spreken zelfs al over de “Spark-Up Nation”!

Een startup, CanoMix, wil zich gaan specialiseren in zogenaamd “marker-assisted” kweken, een geavanceerd kweeksysteem dat gebruik maakt van genetische analyse om gewenste kenmerken vast te stellen voor selectie in toekomstige generaties. CanoMix ontwikkelt zelfs een gestroomlijnd kweekprogramma, EZ-Solutions, voor thuis- en hobbykwekers die willen leren hoe ze hun eigen soorten kunnen kweken.

Een ander bedrijf, Eybna Technologies, bestaat uit een ‘uniek team van onderzoekers, kwekers en kruid- en plantkundigen’ dat zich richt op de productie van terpeenextracten van hoge kwaliteit voor voedsel en geneesmiddelen. Eybna maakt ook producten voor kwekers die het terpenengehalte van hun gewassen willen verhogen en biedt terpeenanalysediensten aan, waarbij ze gebruik maken van gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC).

Een andere opmerkelijke startup is MMJ Phytotech Limited. Het bedrijf produceert toedieningssystemen voor medicinale cannabis, zoals inhalers en pleisters met langzame afgifte. MMJ Phytotech Limited werd vroeger geleid door Boaz Wachtel, een prominente Israëlische activist op het gebied van medicinale cannabis. Zijn artikelen voor Sensi Seeds over de cannabissituatie in Israël vind je hier enhier.

Op 10 maart 2016 maakten twee andere Israëlische bedrijven, iCAN en Breath of Life Pharma, plannen bekend om Israëls eerste “incubator centre” op het gebied van cannabis R&D  te openen voor  bedrijven die medicinale-cannabisproducten willen ontwikkelen. Samen zijn ze van plan om “een kweekkamer te zijn voor bedrijven uit de hele wereld om medische producten voor de wereldmarkt te testen en te valideren”.

CannaTech

Een van de twee bedrijven achter het bovengenoemde incubatiecentrum, iCAN (Israël Cannabis), zat ook achter de allereerste Israëlische handelsbeurs, CannaTech, die van 7 t/m 9 maart 2016 voor de tweede keer plaatsvond. De conferentie werd voorgezeten door niemand minder dan Raphael Mechoulam zelf, die het evenement tevens opende met een thematoespraak.

Vorig jaar trok de allereerste CannaTech duizenden landbouwers, medisch specialisten, ondernemers en onderzoekers. Voorzitter was Dr. Alan Schackelford, een arts uit Colorado die een jonge patiënt met epilepsie, Charlotte Figi, de beschikking gaf over een speciaal ontwikkelde cannabissoort met een hoog CBD- en een laag THC-gehalte. De soort werd bekend als “Charlotte’s Web”.

Israël magneet voor cannabisonderzoekers

Eybna Technologies is een startup gericht op cannabisterpenen
Eybna Technologies is een startup gericht op cannabisterpenen

Dr. Schackelford wist te bevestigen dat cannabidiol (CBD) in staat is om tonisch-clonische aanvallen bij lijders aan therapieresistente, in de kindertijd begonnen epilepsie gigantisch te verminderen. Een dergelijk type epilepsie is het syndroom van Dravet, waaraan Charlotte Figi en vele andere jongeren lijden en waarvoor medicinale cannabis veel profijt oplevert. Schackelford raakte echter gedesillusioneerd over de stand van zaken van het onderzoek in de VS.  Hij werd steeds enthousiaster over de relatief grote vrijheid die Israëlische onderzoekers hebben om het volledige potentieel van de plant te onderzoeken.

Schackelford, die onderzoeksarts is van professie, bezocht Israël diverse malen om de situatie in ogenschouw te nemen. Ook woonde hij de eerste CannaTech bij, waar hij ook een lezing gaf. Hij vond dat Israël grote voordelen bood ten opzichte van de VS en besloot te emigreren en zijn onderzoek naar cannabis daar voort te zetten. Schackelford zit inmiddels middenin de emigratieprocedure en verdeelt zijn tijd tussen Israël en de patiënten die in de VS van hem afhankelijk zijn.

Een andere prominente cannabisresearcher die met argusogen naar de Israëlische scene kijkt, is Dr. Sue Sisley, voorheen verbonden aan de University of Arizona. Dr. Sisley heeft jarenlang legaal geprobeerd onderzoek te doen naar PTSS met behulp van toelagen van de Amerikaanse federale overheid, maar diverse keren werden haar verzoeken om fondsen afgewezen. Vorig jaar zag het ernaar uit dat ze haar gevecht om cannabis te mogen bestuderen had gewonnen en dat ze een overheidstoelage toegewezen had gekregen.

Maar vrijwel meteen daarop werd ze ontslagen door de universiteit, naar men zei vanwege problemen op het gebied van fondsenwerving en organisatie. Algemeen wordt echter aangenomen dat de universiteit zich niet wilde associëren met het nog altijd controversiële onderwerp cannabis.

Sisley wist uiteindelijk fondsen los te weken bij de staat Colorado, maar slaagde er niet in een onafhankelijke faciliteit te vinden waar ze haar onderzoek kon uitvoeren. Vervolgens was ze maandenlang bezig de mogelijkheid te onderzoeken om naar Israël te verhuizen en haar onderzoek daar uit te voeren. Sisley heeft echter sindsdien een faciliteit in Arizona weten te vinden en blijft dus in de VS om haar PTSS-onderzoek te doen.

De wereld krijgt Israëlische medicinale cannabis in het vizier

Cannabics is een Israelo-Amerikaans bedrijf dat cannabismedicijnen verkoopt in Noord-Amerika en Israël
Cannabics is een Israelo-Amerikaans bedrijf dat cannabismedicijnen verkoopt in Noord-Amerika en Israël

Het zijn niet alleen de cannabisonderzoekers die met belangstelling naar Israël kijken. Diverse Israëlische bedrijven hebben recentelijk overeenkomsten gesloten om wereldwijd overheidsprogramma’s op het gebied van medicinale cannabis te bevoorraden of te ontwikkelen, waaronder met Canada, Colorado en Australië. Bovendien hebben diverse bedrijven uit de VS activiteiten opgezet in samenwerking met medische centra in Israël.

Een voorbeeld daarvan is Cannabics, een Amerikaans bedrijf dat werd opgericht door Israëlische onderzoekers, en dat R&D doet in Israël. De cannabisoliecapsules van Cannabics zijn legaal verkrijgbaar in Israël en Colorado en het bedrijf is van plan zijn markt uit te breiden naar Oregon, Washington, New York, Nevada en Californië.

Interessant is dat de gouverneur van Colorado, John Hickenlooper, tijdens een werkbezoek aan Israël in oktober 2015 openlijk zijn wens kenbaar maakte om met  Israëlische bedrijven samen te werken.

“Wij steken onze hand uit. Jullie beschikken over de allerbeste bronnen en middelen op het gebeid van deze werkingen en wij beschikken nu over onderzoeksgeld, dus …, we zijn op zoek naar partners”, aldus Hickenlooper.

Zelfs grote mainstreambedrijven, die tot nu toe elke associatie met de cannabisindustrie hebben vermeden, lijken interesse te tonen voor Israëls potentieel. Naar men zegt is tabaksreus Philip Morris bezig met een investering van 20 miljoen dollar in Syqe Medical, een Israëlisch cannabisbedrijf dat een zakinhaler met dosismeter voor cannabis heeft ontwikkeld.

Medicinale cannabis heeft een grote toekomst in Israël

De Amerikaanse Food & Drug Administration aanvaardt de Israëlische onderzoeksnormen voor klinisch onderzoek, hetgeen betekent dat onderzoek dat in Israël is uitgevoerd de weg zou kunnen effenen voor toelating van nieuwe geneesmiddelen in de VS! Dat houdt in dat Israël in mondiale zin een zeer sterke positie inneemt en dat naarmate de bedrijfstak groter wordt, het land een centrale rol zal gaan spelen.

Het stigma rond cannabis is snel aan het verdwijnen en cannabis wordt steeds meer gezien als een extreem aantrekkelijke, laaghangende vrucht. Over de hele wereld haasten bedrijven zich om een marktpositie te veroveren, maar de Israëlische ondernemingen hebben hun plek al stevig ingenomen en lijken alleen maar sterker te worden.

Reageren

Plaats een reactie

Henk e Reuver

Hello Sensi Seed
As a novice in the aerea I like your article very much.
And as caretKer for my wife who suffered Talamus Braidbleeding 3 years ago, Iam very much interested how to reduce her pain inher right leg.
The pain is coming from the brain, the Talamus, and we are told CBD oil can do the trick, but that seems not to work. So now we are start using THC oil in a pipe.
This because a drop under the tong is to difficult for her
I very much like to hear a comment from you
Henk de Reuver

09/10/2017

Scarlet Palmer

Dear Henk,

Thank you for your comment. We are sorry to hear about your situation. Unfortunately, as Sensi Seeds is not a medical practice, we are not able to provide any advice relating to medical situations other than to consult your doctor or other licensed medical professional. This article, written specifically for healthcare providers who may not be aware of the many properties of cannabis, may be useful to you in talking with your doctor. You could also try to contact local medicinal cannabis support groups, if you have not already done so. In the UK, there is the United Patients Alliance (you can find them on Facebook) and in the US and EU there are many branches of NORML (google NORML followed by your area name). We hope this is helpful.

With best wishes,

Scarlet

Beste Henk,

Dankjewel voor je bericht. Het spijt ons om te horen van je situatie. Helaas zijn we als Sensi Seeds niet bevoegd om je van medisch advies te voorzien omdat wij geen medische praktijk zijn. Het enige wat wij je kunnen adviseren is om contact op te nemen met je huisarts of specialist. Dit artikel, dat specifiek geschreven is voor medische specialisten die wellicht niet bekend zijn met de medicinale toepassingen van cannabis, kan nuttig zijn wanneer je in gesprek gaat met je dokter. Ook zou je kunnen overwegen om contact op te nemen met lokale medicinale cannabis support groepen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. In de UK heb je bijvoorbeeld de United Patients Alliance (je kan ze vinden op Facebook) en in de USA en EU zijn er lokale afdelingen van NORML (zoek op Google naar NORML in combinatie met je woonplaats of land). Hopelijk hebben we je hiermee geholpen.

Sterkte,

Scarlet

11/10/2017

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?

Waar |Israël

Hoofdstad |Jeruzalem

Inwoners |8476600

Legaal |illegal

Medicinale cannabis |yes