Malibu OG Gold Gefeminiseerd

Malibu OG Gold Gefeminiseerd

In dit kweekverslag lees je over de kweekcyclus van Malibu OG Gold Gefeminiseerd, van het planten van de zaadjes tot de oogst. De bloemen zijn rijk aan cannabinoïden en zorgen voor een gedenkwaardige, euforische, lichamelijke high. De planten kunnen behoorlijk hoog worden en met een XL oogst die 55 dagen op zich laat wachten, is ze zeker het proberen waard.

Bloeifase: 67 dagen

Totale tijd, van zaailing tot oogst: 99 dagen

Totale oogst: 116 gram

THC-gehalte: 25,67%

We konden niet wachten om te beginnen met het ontkiemingsproces van de zaden van Malibu OG Gold Gefeminiseerd, die zouden uitgroeien tot planten met een voortreffelijk(e) indica-profiel en -morfologie. De soort heeft een betoverend terpenenprofiel dat in het teken staat van heerlijke tropische noten en een delicate muskusachtige ondertoon. Ze is het resultaat van een unieke kruising tussen de twee iconische soorten Mendo Purps en Purple Kush en zorgt voor een onvergetelijke ervaring.

We hebben de Malibu OG Gold zaden gekweekt in onze binnenkweekruimte, waar we aanvankelijk gebruik maakten van een 600W Green Power Philips HPS-lamp. Verderop in de kweekcyclus hebben we deze vervangen door een 1000W lamp met een afstand van lamp tot plant van 3 meter. Als medium hebben we gekozen voor de BAC Lava Soil mix, die altijd uitstekende resultaten heeft opgeleverd. Tijdens de groeifase gebruikten we Bio Grow voedingsstoffen, terwijl we in de bloeifase zijn overgestapt op Bio Bloom. Vóór het toevoegen van de voedingsoplossing controleerden we altijd of de pH-waarde gelijk aan 6 was.

Onze kweekruimte was uitgerust met twee oscillerende ventilatoren, gemonteerd aan tegenovergestelde muren, die voor voldoende circulatie van de lucht zorgden. Om te voorkomen dat het aroma van Malibu OG Gold tijdens de bloeifase te doordringend zou zijn, gebruikten we een inline ventilator en een koolstoffilter, die de eventueel aanwezige geuren op een efficiënte manier uit de lucht zouden verwijderden.

Om het groeipotentieel te optimaliseren, hielden we de omgevingsomstandigheden nauwlettend in de gaten. We stelden de temperatuur overdag op 23 °C in en ’s nachts op 21 °C. De omgevingsomstandigheden kunnen variëren afhankelijk van het groeistadium van een plant. We begonnen daarom met een vochtigheidsgraad van 65%, die we vervolgens aanpasten op basis van de cyclus van de plant. Aan het begin van de groeifase volgden we een lichtschema met de lampen 18 uur aan/6 uur uit. Om de bloeifase van start te laten gaan, pasten we dit schema aan naar 12 uur aan/12 uur uit.

Ontkiemen en zaailing

Om de groeicyclus van onze Malibu OG Gold Gefeminiseerd van start te laten gaan, plaatsten we eerst de zaadjes in vooraf bevochtigde Jiffy blokjes. Binnen 48 uur zagen we al tekenen van onze plant die uit het Jiffy blokje tevoorschijn kwam, waarna we het blokje overplaatsten in een bak van 1 liter gevuld met BAC Lava Mix. Tijdens deze ‘verpotting’ waren we extra voorzichtig en letten we erop dat we de delicate nieuwe wortels van onze Malibu OG Gold zaailing niet te veel water gaven. Op de derde dag hielden we het blokje vochtig door 100 ml water gemengd met bewortelingshormonen met een EC van 0,8 toe te voegen.

Groeifase

In week twee moesten we onze Malibu OG Gold verpotten naar een grotere bak van 5 liter verplaatsen, aangezien de bak van 1 liter te klein werd voor de wortelzone die zich rap aan het ontwikkelen was. Tegen het einde van de week was onze zaailing 11 cm hoog en bedekt met weelderige, donkergroene bladeren. We voegden 400 ml water gemengd met bewortelingshormonen toe om een gezonde groei te stimuleren. Omdat zagen dat de wortels zich nog niet in het nieuwe medium hadden verspreid, besloten we om de EC te verhogen naar 1,4.

We hielden de temperatuur overdag constant op 23 °C en verlaagden deze ‘s nachts naar 21 °C. De relatieve vochtigheid bleef ingesteld op 65%, waardoor we optimale omgevingscondities konden garanderen voor onze Malibu OG Gold. Als voorzorgsmaatregel tegen ongedierte plaatsten we op strategische punten langs de hoofdstam een zakje Neoseiulus californicus en een zakje Amblyseuis swirskii. Deze strategie helpt om planten te beschermen tegen trips, bladluizen en varenrouwmuglarven.

Tijdens week drie zagen we dat onze plant behoorlijk groeide, en tegen het einde van de week had ze een hoogte van 21 cm. We voegden dezelfde voedingsoplossing van 400 ml toe, en zorgden er zo voor dat de bladeren van onze plant gezond waren en weelderig overkwamen. Ook de apicale hoofdstam leek zich goed te ontwikkelen en zag er stevig uit. De bovenste takken creëerden geen schaduw voor de onderste delen van de plant, waardoor er voldoende licht en lucht het bladerdak kon binnendringen. We wisten dat deze structuur uiteindelijk zou resulteren in talrijke toppen en een geweldige XL oogst.

Tegen het einde van week vier had onze plant een hoogte van 32 cm. We zagen dat de wortelzone zich verder ontwikkeld had, en verhoogden het volume van onze voedingsoplossing tot 800 ml en de EC-waarde tot 1,8. Onze plant zag er dankzij haar diepgroene kleur prachtig en gezond uit, en beschikte over grote negendelige waaierbladeren. De zijtakken groeiden gestaag en consistent door, en we besloten om geen plantentrainingstechnieken toe te passen om onze plant op een natuurlijke wijze te laten groeien.

Bloeifase

Aan het begin van week vijf waren we klaar om de bloeifase van start te laten gaan. We veranderden ons lichtschema naar 12 uur aan/12 uur uit, en zagen direct dat onze plant goed reageerde op deze overgang. Malibu OG Gold Gefeminiseerd beschikte inmiddels over een groot aantal bladeren, een robuuste apicale hoofdstam en compacte internodale ruimtes. Dankzij de optimale omgevingsfactoren bleef de structuur van de plant compact en bleef ze doorgroeien, met als resultaat een hoogte van 44 cm aan het einde van de week. Na het zien van deze initiële groeispurt besloten we het volume van de voedingsoplossing te verhogen tot 1000 ml.

Ook vervingen we de Bio Grow voedingsstoffen door Bio Flower, om de plant aan te moedigen zich te concentreren op de ontwikkeling van toppen. Door over te schakelen op deze speciale voeding gericht op de bloei worden de hoge stikstofniveaus, die de vegetatieve groei bevorderen, verminderd. Tijdens de bloeifase hebben cannabisplanten meer fosfor en kalium nodig om de ontwikkeling van bloemen en toppen te kunnen ondersteunen. Kalium reguleert processen en ondersteunt de groei van bloemen, terwijl fosfor essentieel is voor de energieoverdracht en vorming van DNA.

In week zes trimden we onze plant voorzichtig door de overtollige waaierbladeren te verwijderden, om zo stilstaande opgehoopte lucht te elimineren en de luchtstroom tussen de lagere takken te verbeteren. De zijtakken van de plant groeiden aanzienlijk gedurende deze week, waardoor er veel toppenclusters ontstonden en de plant het potentieel had om meer bloemen te kunnen produceren. Zoals verwacht vond er een kleine stretch plaats, waardoor onze Malibu OG Gold een totale hoogte had bereikt van 68 cm en er fantastisch uitzag.

Aan het begin van week zeven had onze Malibu OG Gold Gefeminiseerd dus een hoogte van 68 cm. Omdat we gedurende de afgelopen weken veel voeding hebben toegediend, spoelden we onze plant met 1500 ml zuiver water met een EC van 0,8 en pH van 6,5. Dit hielp bij het verwijderen van ongewenste zoutresten die zich eventueel zouden kunnen hebben opgehoopt. De zijtakken hadden inmiddels bijna de top van de apicale stam bereikt en we zagen de eerste tekenen van de vorming van toppen. De groei van de uiteinden van alle takken was enorm versneld en we zagen de beginselen van witte stigma’s.

Tijdens week acht onderging onze Malibu OG Gold een verticale groeispurt en bereikte ze een hoogte van 111 cm. De takuiteinden en de apicale stam vertoonden een veelbelovende toename van de internodale ruimtes en we waren verheugd met de stabiele ontwikkeling van de apicale cola. Om de groei van de plant verder te bevorderen trimden we nogmaals de bladeren, zodat het licht ook de lagere toppen kon bereiken. We wachten met spanning op de overgang van de plant van verticale groei naar de ontwikkeling van toppen.

Bij het meten van onze plant aan het begin van week negen bleek dat ze 129 cm hoog was. Om haar groei te optimaliseren, verlaagden we de luchtvochtigheid tot 58%. Naast haar indrukwekkende hoogte zagen we ook een aanzienlijke verbetering in de ontwikkeling van de toppen. De kelken begonnen op te zwellen en de schutbladeren toonden de vorming van compacte structuren. De suikerblaadjes waren bedekt met een dikke laag hars, wat zonder twijfel bijdroeg aan de algehele aantrekkingskracht van deze plant. Na nog een keer trimmen zag onze Malibu OG Gold er gezond en levendig uit.

Aan het einde van week tien was de groeifase van onze Malibu OG Gold voltooid. We verlaagden de luchtvochtigheid nogmaals naar 52% om de kelken voor te bereiden op het opzwellen en de productie van hars te maximaliseren. Het verlagen van de luchtvochtigheid is essentieel om het risico op verspreiding van botrytis en andere ziektes te minimaliseren, en zo de algehele gezondheid van de plant te waarborgen. Ook hebben we een aantal lagere takken verwijderd voor een betere luchtcirculatie.

De structuur van de toppen van Malibu OG Gold Gefeminiseerd is werkelijk bijzonder. De toppen zijn ongelooflijk compact met kelken die dicht op elkaar groeien en zich op elkaar stapelen, waardoor er een prachtige, dichte structuur ontstaat. De toppen zijn bedekt met een dikke laag hars, waardoor ze een glinsterend effect veroorzaken. Toen we onze plant van dichterbij bekeken zagen we een subtiele paarse tint op de toppen, wat duidde op een overvloed aan anthocyanen. De compacte structuur van de toppen en het hoge harsgehalte maken deze soort ideaal voor iedereen die kwantiteit en kwaliteit belangrijk vinden.

In week elf onderging onze plant, terwijl ze veel energie stak in het ontwikkelen van toppen, haar laatste groeispurt, waarna ze in totaal een indrukwekkende hoogte bereikte van 133 cm. Deze groeispurt was niet alleen zichtbaar in de apicale stam maar ook in de zijtakken, en de algehele structuur van de plant zag er robuust en gezond uit. We bleven maatregelen nemen om de ontwikkeling van toppen te optimaliseren, en trimden nogmaals overbodig gebladerte om de lichtpenetratie te verbeteren, vooral tussen de lagere bladeren.

Omdat we ons medium al een tijdje niet hadden gespoeld, gebruikten we deze week 1500 ml zuiver water met een EC van 0,8 en pH van 6,5 om alle ongewenste resten uit de wortelzone te verwijderen. Na deze spoeling hervatten we ons normale voedingsschema.

De omgevingsomstandigheden bleven constant tijdens week twaalf, en ook de hoogte van onze plant was nog steeds 133 cm. Onze Malibu OG Gold begon deze week een aangename bloemengeur af te geven in onze kweekruimte. Omdat we de ruimte hadden uitgerust met een efficiënt ventilatiesysteem en koolstoffilters, werden de ongewenste geuren effectief geëlimineerd voordat de lucht naar buiten werd afgevoerd.

Actieve kool, gebruikt in koolstoffilters, ondergaat een unieke verwerkingstechniek waardoor het zeer poreus wordt en de oppervlakte wordt vergroot. Dankzij deze unieke eigenschap kan actieve kool een breed spectrum aan moleculen adsorberen die verantwoordelijk zijn voor de productie van onaangename geuren.

Tijdens week dertien verwijderden we voorzichtig de onderste takken, met als resultaat dat de gezwollen toppen ervoor zorgden dat onze Malibu OG Gold een hoogte had van 134 cm. Bij het inspecteren van de trichomen bleek dat de piekrijpheid van onze plant nabij was. Als kwekers streven we naar trichomen die 10% transparant, 80% melkachtig en 10% amberkleurig zijn. Dit is een cruciale fase in het kweekproces, omdat de timing van de oogst veel invloed kan hebben op de algehele kwaliteit en potentie van het eindproduct.

Week veertien was de laatste week van onze groeicyclus en we konden niet wachten om onze plant te oogsten! Na een groeiperiode van 84 dagen had onze Malibu OG Gold plant een indrukwekkende hoogte van 134 cm bereikt. De toppen hadden zich uitstekend ontwikkeld en hadden stevige en dichte formaties gevormd met gezwollen kelken en donkerpaarse tinten. De plant was bedekt met een dikke laag trichomen, versierd met dieporanje stampers en omgeven door donkergroene bladeren. Over het algemeen waren we erg blij met deze resultaten!

Oogst

Voordat we onze Malibu OG Gold oogstten, trimden we alle extra waaierbladeren die geen voldoende trichomen toonden. We hielden de temperatuur en luchtvochtigheid van onze droogruimte nauwlettend in de gaten en gingen voor een luchtvochtigheid van 60% en een constante temperatuur van 15,5 °C.

We besteedden extra aandacht aan het inrichten van de droogruimte van onze Malibu OG Gold, zodat onze bloemen gegarandeerd van de beste kwaliteit zouden zijn. We hielden de droogruimte opzettelijk donker en lieten zachtjes een briesje circuleren. We kozen er bewust voor om de ventilatoren niet rechtstreeks op de planten te richten, omdat deze dan mogelijk te snel zouden drogen. Een langzaam droogproces zorgt namelijk voor het behoud van de terpenen, flavonoïden en cannabinoïden die aanwezig zijn in de bloemen, essentiële componenten die bijdragen aan de algehele kwaliteit en het uiteindelijke aroma.

Voor het oogsten van onze Malibu OG Gold kozen we ervoor haar aan de basis van de stam af te snijden, waarna we de gehele plant naar onze droogruimte brachten en ondersteboven ophingen. Het droogproces nam in totaal 21 dagen in beslag. Een handige tip om te bepalen wanneer het droogproces voltooid is, is om een van de kleinere takken te buigen; als deze knakt, betekent dit dat de bloemen klaar zijn voor het curen.

We lieten onze gedroogde bloemen curen in glazen weckpotten en hielden de deksels gedurende 24 uur dicht. Omdat de toppen vocht vasthouden, is het cruciaal om de potten niet te vol te stoppen om schimmelvorming te voorkomen. Door grote clusters toppen in kleinere groepjes te verdelen, voorkom je ook dat er zich luchtbellen in de toppen ophopen. Hierna plaatsten we de potten in onze donkere, geklimatiseerde droogkamer.

Vanaf dag twee hebben we de potten de eerste paar weken meerdere keren per dag ‘geboerd’. Dit hield in dat we de deksels telkens een uur van de potten afhielden om de overtollige lucht te laten ontsnappen. Net als bij een goede wijn zijn we ervan overtuigd dat hoe langer het curen duurt, hoe verfijnder het terpenenprofiel wordt.

Naarmate de dagen verstreken, merkten we dat de aroma’s van onze Malibu OG Gold steeds gelaagder en aangenamer werden. Gedurende de laatste vier weken van het curen verminderden we de frequentie van het boeren van de potten tot slechts één keer per dag. Om er zeker van te zijn dat ons product van de hoogste kwaliteit is, stuurden we een klein monster naar ons laboratorium om op cannabinoïden getest te worden. De resultaten waren opmerkelijk en bevestigden een THC-gehalte van 25,67%!

Terpenenprofiel

Na het curen konden we niet wachten om onze Malibu OG Gold te proeven, en selecteerden we zorgvuldig de meest indrukwekkende bloemen uit onze weckpotten. We braken de clusters voorzichtig in kleine, hanteerbare stukjes en plaatsten deze tussen de vlijmscherpe tanden van onze grinder. We gingen voor een perfect gladde en consistente structuur, en plaatsten de gemalen bloemen op een ongebleekt vloeipapiertje waar we vervolgens een perfecte joint mee rolden.

Onze Malibu OG Gold beschikt over aardse noten die ze te danken heeft aan haar indica-erfenis, terwijl de heerlijke zoetheid waarschijnlijk gewijd kan worden aan haar sativa-invloeden. Daarnaast doen de subtiele ondertonen van het aroma en de smaak van deze soort denken aan tropisch fruit. De aanwezigheid van myrceen voegt een aardse noot toe aan het terpenenprofiel, waardoor het complexer en aangenamer wordt. Het aroma van Malibu OG Gold kan gekarakteriseerd worden als spannend en om van te watertanden, en ook de smaak is indrukwekkend.

Na het aansteken van de joint merkten we op dat deze uitzonderlijk goed en gelijkmatig brandde. De soort lijkt een perfecte hybride te zijn met effecten die een gebalanceerde combinatie zijn van zowel indica’s als sativa’s. Aanvankelijk genoten we van een opwekkende cerebrale high, die langzaamaan overging in een ontspannen gevoel en lichamelijke high.

Het resultaat

Na een kweekcyclus van 84 dagen heeft onze Malibu OG Gold een oogst opgeleverd van 116 gram heerlijk aromatische en smaakvolle droge cannabisbloemen. Deze cultivar is opmerkelijk eenvoudig te kweken en vereist weinig onderhoud, waardoor ze een uitstekende optie is voor beginnende en ervaren kwekers.

Hoewel deze soort ook zelfstandig grote oogsten kan produceren, kunnen kwekers de opbrengst verhogen door gebruik te maken van trainingstechnieken zoals toppen en trimmen. Over het algemeen zijn we erg blij met de resultaten van onze kweek van Malibu OG Gold Gefeminiseerd, en we raden deze soort dan ook ten zeerste aan aan iedereen die op zoek is naar een bevredigende en lonende kweekervaring!

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top