by Diana on 27/05/2015 | Cultureel

Cannabis, de stand van zaken in Latijns-Amerika

Cultureel De laatste tijd heeft Latijns-Amerika ons verrast met de enorme stappen die zijn genomen met betrekking tot de legalisering van cannabis. Het was José Mujica die de spreekwoordelijke doos van Pandora opende, en op een moment dat niemand zich nog bezighield met de regulering, schaarden de Uruguayaanse burgers zich vlug achter hun voormalig president.


Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Als gevolg hiervan is de overgrote meerderheid van de Latijns-Amerikaanse landen tegenwoordig voorstander van de regulering en legalisering van marihuana. In dit artikel bespreken we het laatste nieuws uit Puerto Rico, Brazilië, Uruguay en Ecuador.

Medicinale gebruikers komen in opstand tegen de overheid in Puerto Rico

Puerto-Rico banderaIn Puerto Rico staan de patiënten die geïnteresseerd zijn in het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden op voet van oorlog met de overheid. Ze beschuldigen de overheid ervan geen enkele intentie te hebben het gebruik van marihuana voor medicinale doeleinden toe te staan. Ze beweren dat de recente aankondiging van de overheid dat er stappen in deze richting zouden worden genomen, in de vergetelheid is geraakt.

En het bleef niet alleen bij een belofte. Puerto Rico gaf een kleine twee jaar geleden al aan hiertoe stappen te willen ondernemen toen op 13 november 2013 bekend werd gemaakt dat het voorstel tot legalisatie van cannabis was goedgekeurd door de Senaat. Na de goedkeuring van de Senaat was het voor de burgers slechts nog een kwestie van wachten op de goedkeuring van het Huis van Afgevaardigden en de gouverneur. Hierna zou de nieuwe verordening in januari 2014 van kracht worden.

De Senaat besloot uiteindelijk dat cannabisbezit tot 50 gram slechts als schending zou worden aangemerkt, waar een maximale boete van 100 dollar op zou komen te staan (200 dollar bij een tweede overtreding en 300 dollar bij een derde keer). Bezit van hoeveelheden tussen 50 en 100 gram zou bestraft worden met een boete van 500 dollar en zes maanden gevangenisstraf. Bij bezit van grotere hoeveelheden was de overheid voornemens de huidige sancties van drie jaar gevangenisstraf en boetes tot 5.000 dollar te handhaven. In Puerto Rico staat op een tweede overtreding een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van soms wel zes jaar. Daarnaast wordt de straf verdubbeld als het delict wordt begaan in de buurt van een school.

De Senator, leider van de Populaire Democratische Partij (Partido Popular Democrático/PPD), Miguel Pereira, sprak zich luid en duidelijk uit over de kwestie en verklaarde openlijk en onomwonden dat legalisering “een bijna universeel verschijnsel is” dat op veel plaatsen optreedt, en dat “een decennialang gemaakte fout, het opleggen van onevenredige sancties, nu rechtgezet moet worden”.

Puerto Rico heropent het debat over de legalisering

Nu is de vraag of deze belofte nog steeds staat. Gebruikers van cannabis zijn toe aan de volgende stap en eisen snelle en effectieve veranderingen. Zo heeft de Puerto Ricaanse organisatie Red Cannamédica (Medisch Cannabis Netwerk) onlangs aan de minister van gezondheid, Ana Ríus Armendáriz, een ‘declaratoire verordening’ overlegd. Daarin wordt cannabis omschreven als regulier geneesmiddel dat bij elke apotheek op recept verkrijgbaar zou moeten zijn. Alles wijst erop dat ze in de voetsporen van Uruguay willen treden, een land dat met zijn regulering een waar voorbeeld is geweest.

Miquel Pereira, lid van de PPD
Miquel Pereira, lid van de PPD

Madeline Rivera, lid van de organisatie Red Cannamédica, die patiënten, familie en artsen samenbrengt, vertelt dat de autoriteiten “slechts deze declaratoire verordening hoeven te ondertekenen, zoals ze ook voor 29 andere stoffen gedaan hebben”…”We zijn hier om van Ríus te eisen ons het recht te geven het medicijn te gebruiken. Zij heeft de bevoegdheid om dat te doen”, zegt Rivera, 47 jaar oud en sinds twee jaar gebruiker van cannabis ter behandeling van multiple sclerose. De leden van de organisatie bestaan uit patiënten van deze ziekte, maar ook andere ernstige ziekten zoals epilepsie, kanker, lupus en artritis. Zij zijn de initiatiefnemers van deze actie. Zij eisen dat ze krijgen waar ze recht op hebben, namelijk de legalisering van cannabis als natuurlijke medicinale mogelijkheid.

Hoewel het nog steeds illegaal is, wordt marihuana op het eiland geconsumeerd en de gebruikers die lijden aan een ziekte beweren stellig dat het hun gezondheid aanzienlijk verbetert. In de woorden van Madeline, “Cannabis is de krachtigste plant ter wereld”.

De grootste paradox is dat de gouverneur van Puerto Rico, Alejandro García Padilla, nog maar een paar weken geleden het medicinaal gebruik van marihuana-derivaten op het eiland legaliseerde. Zoals de minister van gezondheid bevestigde, is dit echter niet meer dan een dode letter, gezien “het in feite slechts gaat om de classificatie van marihuana als gereguleerde stof, vergelijkbaar met medicinale opiaten zoals morfine en codeïne”. Dus welke mogelijkheden blijven er over?

De Puerto Ricanen leiden hun leven ongetwijfeld zoals zij willen en verschilt de theorie van de praktijk. Of de regering marihuana nu opnieuw classificeert of niet, wat gebruikers willen is de mogelijkheid het op legale wijze te kunnen verkrijgen. Zonder dat ze daarbij bang te hoeven zijn voor een onevenredig zware straf. Leiders nemen halve maatregelen en hebben slechts toegezegd de verkoop van bepaalde medicinale marihuanaproducten toe te staan, hetgeen niet toereikend is voor degenen die aan langdurige, pijnlijke ziekten lijden.

Brazilië, tussen verbod en legalisering in

Brazilië is een bijzonder geval. Veel mensen dachten dat de regering een stap vooruit zou nemen voor wat betreft de legalisering van cannabis, gezien de slechte leefomstandigheden in de gevangenissen en de verschrikkingen die gepaard gaan met de drugshandel. Niets is minder waar.

De Marcha de Maconha (Mars voor Marihuana), een vreedzame demonstratie voor de legalisering van marihuana die kortgeleden werd gehouden op het strand van Rio de Janeiro, onderstreepte nogmaals de harde werkelijkheid van een situatie die maar niet verbetert.

Volgens de organisatoren van de mars werd marihuana al in 1932 “op de lijst van verboden planten gezet en is er sindsdien weinig veranderd”.marcha maconha2

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar cannabis wordt in Brazilië nog steeds gezien als de drug van de ‘armen’, met alle negatieve connotaties die daarbij horen. Het vreemdste is dat dit niet slechts de opvatting is van de meer vermogende klasse. Juist ook de gewone burgers denken dat het een stof is die alleen wordt gebruikt door zwarten en mensen uit de favela’s, aangezien het de slaven waren die het decennia geleden introduceerden in het land.

Het lijkt erop dat dit absurde cliché nog wel even standhoudt. Sterker nog, 25% van de gevangenen in het land is veroordeeld voor drugsgerelateerde delicten, en hoewel de politie tolerant is bij eigen gebruik, is het nog steeds verboden thuis planten te cultiveren. Een gebruiker die wordt beschuldigd van drugshandel kan 10 tot 15 jaar de gevangenis in gaan.

Volgens de organisatoren van de Marcha de Maconha “overheerst de angst. Wij willen deze mythen ontkrachten. Mensen zijn erg slecht geïnformeerd.”

Stapje voor stapje richting tolerantie

Het is duidelijk dat de situatie in Brazilië niet makkelijk is. Niet alleen de bevolking stelt zich wantrouwig op tegen een mogelijke legalisering op korte tot middellange termijn. Ook het Nationaal Congres dat het land op het moment bestuurt staat bekend om haar extreem conservatieve beleid.

Toch gloort er enige hoop dankzij een aantal initiatieven van officiële instanties. Een van de meest prominente voorbeelden is het voorbeeld van het Nationaal Agentschap voor Toezicht op de Gezondheid (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria/ANVISA), dat afgelopen januari het gebruik van cannabidiol, een in marihuana aanwezige stof, heeft goedgekeurd voor medicinaal gebruik, speciaal voor kinderen en jongeren met epilepsie.

Het begon allemaal met het verhaal van Howard Harper uit Texas en Anny Fischer uit Brazilië, respectievelijk 5 en 6 jaar oud. Beide lijden aan CDKL5, een zeldzame genetische aandoening die frequente en zware epileptische aanvallen veroorzaakt. Tot verrassing van veel sceptici hielp CBD-olie de kinderen enorm en verminderde het de frequentie van hun aanvallen. Dit lokte in Brazilië een discussie uit over de vraag of gebruik van deze medicatie voor de duizenden potentiële patiënten in het land toegestaan zou moeten worden.

Een ding is zeker: de door de families geleverde strijd is niet voor niets geweest. Anny Fischer en haar ouders hebben het voor elkaar gekregen dat ANVISA producten met hennepolie importeert van San Diego naar Brazilië. Deze producten zijn in Brazilië op recept en met een invoervergunning van ANVISA verkrijgbaar. Ook wordt het product gesubsidieerd door de overheid en vergoed door verzekeringsmaatschappijen.

Dit is ongetwijfeld een grote stap voor het grootste land van Zuid-Amerika en een van de machtigste economieën ter wereld.

Uruguay en de onzekere toekomst van verkoop in apotheken

Het is goed mogelijk dat Brazilië werd geïnspireerd en gemotiveerd door de grote stappen die Uruguay op dit vlak heeft gezet. Zonder twijfel brengt deze mijlpaal een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is tenslotte niet eenvoudig om het eerste land ter wereld te zijn dat de controle over het gehele proces van productie en verkoop van cannabis op zich neemt.

Julio Calzada, secretaris-generaal van de nationale drugsraad in Uruguay (INCB)
Julio Calzada, secretaris-generaal van de nationale drugsraad in Uruguay (INCB)

Het proces is echter sinds het vertrek van Mujica niet meer zo eenvoudig als het leek. De nieuwe president van Uruguay, Tabaré Vázquez, twijfelt aan het oorspronkelijke plan om legale marihuana te verkopen in apotheken, zoals voorzien in het wetgevend kader dat in 2013 onder president José Mujica is aangenomen.

In recente verklaringen zei Vázquez dat er “veranderingen kunnen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de verkoop van het product”.

Zoals Julio Calzada in een recent interview aan Sensi Seeds vertelde is het op dit moment al mogelijk om thuis zelf marihuana te kweken, en worden cannabisclubs gereguleerd. De legale verkoop van cannabis in apotheken moet nog in de praktijk worden gebracht, en de manier waarop dit gebeurt zal uiteindelijk afhangen van de beslissingen die de nieuwe president neemt. Dis bevestigt dat “er een wet is die moet worden nageleefd”, maar zijn acties laten de mensen niet onverschillig; op het moment lijkt het erop dat de nalatenschap van Mujica een onzekere toekomst tegemoet gaat.

Ecuador voorzichtig op weg naar regulering 

Ecuador sluit zich aan bij de lijst van Latijns-Amerikaanse landen die de legalisering van cannabis zien als de effectiefste manier om af te rekenen met de drugshandel.

Een nieuw wetgevingsinitiatief in Ecuador heeft als bedoeling het paradigma van drugsgebruik te veranderen. Afgelopen april heeft de Nationale Vergadering het eerste debat georganiseerd over het organieke wetsvoorstel drugspreventie (Proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas).

Het voorstel, een initiatief van regeringspartij Alianza País, werd toegelicht door Carlos Velasco, voorzitter van de  commissie recht op gezondheidszorg (Comisión del Derecho a la Salud).

Misschien blijft het slechts bij een poging, maar het doel is “een nieuw wettelijk en institutioneel kader tot stand te brengen teneinde drugspreventie te kunnen uitoefenen, alsook een systeem van regulering van geregistreerde en gecontroleerde stoffen te bewerkstelligen”.

Het voorstel, dat bestaat uit 32 artikelen, voorziet in de oprichting van een technisch secretariaat onder het voorzitterschap van de Republiek om “de activiteiten met betrekking tot de teelt, productie, verkoop en distributie van stoffen (waaronder cannabis) te reguleren en controleren”.

Dit zou een extreme en radicale verandering ten opzichte van de huidige regelgeving inhouden, zoals voorzien onder de  Wet inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen (Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), waaronder op zowel de productie als de verkoop van cannabis een gevangenisstraf van 12 tot 16 jaar staat.

Een deel van de politieke macht heeft het licht gezien

Velasco heeft, net zoals veel andere politici in hun respectieve landen, iets in gang gezet en heeft geconcludeerd dat de Ecuadoriaanse wetgeving met betrekking tot drugs volledig achterhaald is. Een wet van meer dan 30 jaar geleden, slechts gericht op het criminaliseren van consumptie en verbergen van het probleem. Volgens Velasco is de oorlog tegen drugs een compleet fiasco.

Carlos Velasco
Carlos Velasco

Hij zegt:  “er is een nieuwe aanpak van het verschijnsel noodzakelijk. Er moet een systeem komen ter preventie van drugsgebruik, waarin aandacht is voor zaken als educatie, rehabilitatie en re-integratie”.

Zoals altijd wanneer er sprake is van een debat over de mogelijke regulering van cannabis, zal Carlos Velasco zijn argumenten moeten verdedigen tegen de oppositie, die het volledig oneens is met zijn ideeën.

De conclusie is helaas dat de meeste processen op de een of andere manier slechts halve maatregelen betreffen. Toch moeten we vooruit blijven kijken, want het belangrijkste is dat de geschiedenis op dit moment herschreven wordt. En de veranderingen zijn positief.

Sensi Seeds houdt je, zoals altijd, op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

 

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More