De wettelijke status van cannabis in Frankrijk – een overzicht

Mag iemand cannabis bezitten of gebruiken? En hoe zit met het kweken van cannabis? Wat is een kleine hoeveelheid? Wat zegt de Franse wetgeving over cannabis? Het doel van dit artikel is aandacht te besteden aan de wettelijke status van cannabis in Frankrijk.


Wettelijke aspecten wat betreft gebruik, bezit en kweek van cannabis

Gebruik en bezit van cannabis

De Franse wet verbiedt de productie, het bezit, de verkoop, de aanschaf en het gebruik van narcotica, met inbegrip van cannabis. Naar gelang de ernst wordt het vergrijp streng of minder streng bestraft.

De maximumstraf voor gebruik van cannabis is 1 jaar gevangenisstraf of een boete van 3750 euro. Afhankelijk van de omstandigheden van de zaak kan een cannabisgebruiker echter ook worden vervolgd als drugssmokkelaar. En inderdaad, cannabisgebruik vereist meestal cannabisbezit, dat het gevolg is van hetzij aanschaf van het product op de zwarte markt of eigen productie.

De wettelijke status van cannabis in Frankrijk - een overzicht
In praktijk hangen de straffen die gebruikers krijgen meestal af van de hoeveelheid in beslag genomen cannabis, én het eventuele strafblad van de dader. Iemand die louter gebruikt en wordt aangehouden met een kleine hoeveelheid cannabis wordt maar zelden vervolgd, mits duidelijk wordt dat er geen verband is met productie of smokkel.
Er wordt dus een zeer groot aantal zaken enigszins onofficieel door de politie afgehandeld. Die bepaalt of een gebruiker al dan niet wordt vervolgd, op basis van allerlei aspecten.

De nadruk ligt op het vaststellen of de betreffende hoeveelheid en type product passen in een context van persoonlijk gebruik. Dit product wordt geconfisqueerd en vernietigd.
Veel gevallen van gebruikers die voor gebruik of bezit worden vervolgd, worden geseponeerd door de rechtbank omdat de Franse gevangenissen overbevolkt zijn en/of omdat de wetshandhavende instanties de zaak te onbelangrijk vinden om te vervolgen.

Cannabisproductie

De productie van cannabis is eveneens strafbaar onder Frans recht en wel met een maximale gevangenisstraf van 20 jaar of een boete van maximaal 7.500.000 euro. Medicinale cannabis is in Frankrijk niet toegestaan en daarmee ook productie voor ‘eigen gebruik’.
Net als bij gebruik zijn het echter ook hier de officier van justitie en de rechter die bepalen of he onderzoek wordt voortgezet of afgebroken. Erg weinig cannabisproducenten hebben de maximumstraf gekregen – zij die zo’n straf wel hebben gekregen, waren dan ook verantwoordelijk voor productie op industriële schaal.

Medicinale cannabis in Frankrijk

De wettelijke status van cannabis in Frankrijk - een overzicht

Medicinale cannabis is illegaal in Frankrijk. In juni 2013 werd een decreet uitgevaardigd ter aanpassing van het bestaande artikel in het Franse wetboek betreffende de volksgezondheid, volgens welke drugsgebruikers worden vervolgd. Dit in tegenstelling tot producenten en smokkelaars, die onder het strafrecht vallen. Dit decreet stond op cannabis gebaseerde geneesmiddelen toe, maar niet medicinale cannabis. Dit betekent dat Frankrijk nog niet tot de weinige Europese landen behoort die hun patiënten kunnen voorzien van cannabisbloemen om te roken, verdampen of eten. Toch zullen middelen als Sativex eind 2015 beschikbaar zijn voor MS-patiënten.

De afgelopen twee jaar zijn enkele Franse patiënten en activisten in de schijnwerpers getreden. In de meeste gevallen waren die patiënten vervolgd, maar hebben ze of een gunstige straf gekregen of zijn ze helemaal niet veroordeeld. Enkelen van hen hebben zelfs, na maanden van uitputtende administratieve procedures en met hoge advocatenkosten, toestemming gekregen om de psychoactieve vorm van cannabis te kweken voor eigen gebruik.

Hennepzaad en cannabiszaad

De wettelijke status van cannabis in Frankrijk - een overzicht

Industriële hennep is legaal in Frankrijk. De afgelopen 10 jaar zijn er vele initiatieven geweest om die ooit overvloedige hennepindustrie in Frankrijk nieuw leven in de blazen. Diverse regio’s in het land profiteren van projecten om hennep te cultiveren en verwerken ten behoeve van andere bedrijfstakken die op zoek zijn naar alternatieve oplossingen.
De soorten die voor industriële hennep mogen worden gebruikt, zijn beperkt tot een exacte lijst van twintig, die beslist geen eigenschappen bezitten om planten met psychoactieve kenmerken voort te brengen. Ze vatten minder dan 0,2% THC en beschikken dan ook niet over dezelfde medicinale eigenschappen als hun psychoactieve familieleden.

Cannabiszaden om planten te kweken die psychoactieve stof produceren mogen in Frankrijk geïmporteerd worden vanuit zaadbanken in de Europese Unie. Zo lang niet bewezen kan worden dat de ontvanger van plan is ze wederrechtelijk te gebruiken, worden ze beschouwd als elk ander zaad. In theorie mogen de ontvangers deze zaden dus niet planten.

Onderzoeken

Door onderzoeksinstituten en belangrijke tijdschriften en kranten zijn talloze enquêtes uitgevoerd om de mening van de Fransen over cannabis te peilen, zowel medicinale als recreatieve. Daar staat tegenover dat de overheid dergelijke onderzoeken nooit laat uitvoeren omdat in principe al hun inspanningen gericht zijn op het handhaven van de status quo.
Uit een onderzoek van CSA, een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten van Frankrijk, was de publieke opinie over cannabis onduidelijk, zwevend tussen voorzicht en ruimdenkend.
In november 2013 liet het instituut zien dan 55% van de Fransen tegen decriminalisering van cannabis is. Met name de oudere burgers zijn tegen: 73%. Bij de groep 18-24 jaar was dat 44%.

Daarentegen vindt ook 44% van de Fransen, ongeacht hun leeftijd, dat het verbod op cannabis een inbreuk is op hun persoonlijke vrijheid.

In het verleden hebben andere onderzoeken in Frankrijk een aantal andere overwegingen laten zien op het gebied van cannabis. Eerder in 2013 liet een ander onderzoek, van YouGov, zien dat 41% van de Fransen alcohol gevaarlijker vindt dan cannabis, tegen 35% die cannabis kiezen en 14% tabak. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 71% de huidige ‘war on drugs’ niet effectief vond.

Goed te weten

Hoewel zoals gezegd vervolging voor gebruik of bezit van kleine hoeveelheden, of voor productie voor persoonlijk gebruik van cannabis maar zelden voorkomt, is vanwege een wet uit 2007 vervolging van recidivisten verplicht. Wanneer duidelijk wordt bij de politie dat iemand dezelfde overtreding meerdere malen heeft gemaakt, volgt automatisch een minimumstraf van 4 jaar, ongeacht de hoeveelheid cannabis waar het om gaat. Maar ook de uiteindelijke beslissing daarover ligt bij de officier van justitie en/of rechter.

Daarnaast is het in Frankrijk verboden om drugs, ongeacht om welke classificatie het gaat, in een positief daglicht te stellen omdat dit wordt gezien als aanzetting tot drugsgebruik. Dit betekent dat organisaties die zich niet uitsluitend bezighouden met medicinale cannabis zich voortdurend op het randje van de illegaliteit bevinden. Wettelijk gesproken is het dus niet toegestaan om decriminalisering te promoten of je er zelfs voor uit te spreken.

Cannabis en de politieke partijen in Frankrijk

Er zijn in Frankrijk er weinig politieke partijen voor de legalisering van cannabis.

Cannabis Sans Frontières

De wettelijke status van cannabis in Frankrijk - een overzicht

Cannabis Sans Frontières (Cannabis zonder grenzen) is een vereniging die in 2009 werd opgericht door de bekende activist Farid Ghehiouèche en in 2009, 2012 en 2014 heeft meegedaan aan allerlei verkiezingen op Europees niveau en parlementsverkiezingen. Hun kandidaten haalden nog geen 1% van de stemmen, maar zijn op dit moment wel de enige stem in de Franse politiek voor de legalisering van cannabis. Hun doel is niet alleen om cannabis in Frankrijk gelegaliseerd te krijgen, maar ook om mondiaal bewustzijn te kweken op het gebied van cannabis en hennep, en hun talrijke ecologische voordelen.

Overige

Natuurlijk zitten er ook bij andere politieke partijen die hun mening over cannabis gegeven hebben. Een van de meest vooraanstaande, het socialistische parlementslid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Daniel Vaillant, sprak zich in 2009 uit voor legalisering van cannabis.
Noël Mamère, een bekende politicus uit de hoek van Les Verts/The Greens (inmiddels een Europees initiatief), nam cannabis op in zijn verkiezingsprogramma toen in 2002 president wilde worden.
In 2012 argumenteerden Cécile Duflot, voormalig minister van Territoriale Gelijkheid en Huisvesting, en Vincent Peillon, voormalig minister van Onderwijs, dat legalisering van cannabis een betere oplossing van dan de huidige ‘war on drugs’. Helaas werd zij door de regering meteen tot de orde geroepen aangezien de kwestie “geen thema van gesprek” was.

Als je meer wilt weten over cannabis in Frankrijk kun je hieronder gerelateerde artikelen vinden.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More