by Miranda on 06/11/2017 | Medicinaal

Neuroprotectieve eigenschappen van de fytocannabinoïde THCA aangetoond in internationaal onderzoek

fytocannabinoïde THCA De lijst met ziekten waar fytocannabinoïden van de plant Cannabis Sativa L. een gunstige medicinale invloed op hebben, wordt telkens langer. Een internationaal onderzoek toont aan dat tetrahydrocannabinolzuur of THCA, dat in ruwe cannabis zit, aanzienlijke neuroprotectieve eigenschappen heeft. Lees er hier meer over.


Fytocannabinoïden, de belangrijkste actieve stoffen in de plant Cannabis Sativa L., bepalen het bereik van de neuroprotectieve eigenschappen, net als de therapeutische werking ten behoeve van onze gezondheid. De lijst met ziekten en stoornissen waar deze cannabinoïden een gunstige invloed op hebben, wordt naarmate het onderzoek vordert elke dag langer. Nu is het de beurt van tetrahydrocannabinolzuur of THCA, een fytocannabinoïde in de vorm van een zuur, die in ruwe cannabis zit. Een internationaal team onderzoekers heeft een studie gepubliceerd waarmee wordt aangetoond dat THCA belangrijke neuroprotectieve eigenschappen heeft, waardoor dit potentieel een veelbelovende behandeling kan vormen voor stofwisselingsziekten, neurodegeneratieve aandoeningen en neuro-inflammatoire ziekten.

Graag zou ik een korte inleiding willen geven over enkele basisbegrippen die te maken hebben met de wetenschap betreffende cannabinoïden, zodat het bereik van dit onderzoek duidelijk wordt. Mogelijk zijn enkele lezers al bekend met deze begrippen.

Wat zijn fytocannabinoïden?

Normaal gesproken wordt de term ‘cannabinoïde’ gebruikt om te verwijzen naar alle chemische stoffen die, ongeacht hun afkomst of structuur, een verbinding maken met ons eigen endocannabinoïdesysteem, in concreto met de cannabinoïdereceptoren in ons lichaam en in onze hersenen.

Al deze chemische bestanddelen vormen een grote en gevarieerde groep, die onderverdeeld kan worden in drie subgroepen:

  • plantaardige cannabinoïden of fytocannabinoïden, die de cannabisplant op natuurlijke wijze synthetiseert;
  • endogene cannabinoïden of endocannabinoïden, die door dierlijke organismen en door het menselijk lichaam zelf worden aangemaakt, zoals anandamide of 2-AG;
  • en synthetische cannabinoïden, die synthetisch worden geproduceerd in een laboratorium, zoals de naam al aangeeft.

De endocannabinoïden maken deel uit van een modulatiesysteem van ons lichaam, waarop de plantaardige cannabinoïden of fytocannabinoïden reageren. Als we cannabis roken, innemen of verdampen, ontstaat er een interactie tussen deze fytocannabinoïden en onze lichaamscellen, die leidt tot een medicinale werking.

CGB heeft een therapeutische werking bij huidziekten en lichte antitumorale effecten bij prostaatkankercellen (zie MarihuanayMedicina)

Er zijn momenteel al meer dan 100 fytocannabinoïden geïdentificeerd, waaronder zure en neutrale vormen, de analogen en andere omzettingsproducten. De meest bekende en onderzochte cannabinoïden in marihuana, hasj en andere soorten preparaten die bereid worden op basis van of afgeleid worden van de cannabisplant Sativa L., zijn tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) en cannabinol (CBN). Enkele minder bekende stoffen zijn cannabichromeen (CBC), cannabigerol (CBG), cannabicyclol (CBL), cannabidivarin (CBDV), enz. enz.

De relevantie van het onderzoek naar cannabinoïden heeft te maken met de verwachtingen ten aanzien van de therapeutische toepassingen binnen de geneeskunde van deze bestanddelen, die zonder enige twijfel in de hele wereld van belang zullen zijn en verder gaan dan strikt wetenschappelijke of klinische aspecten.

THCA, een cannabinoïdezuur zonder psychoactieve eigenschappen

Tetrahydrocannabinolzuur of THCA is een bestanddeel of cannabinoïdezuur dat zich in ruwe cannabis bevindt, voordat de bekende chemische reactie optreedt die “decarboxylering“ wordt genoemd. Deze reactie treedt op wanneer cannabis gedroogd of aan warmte blootgesteld wordt, waarbij de zuren veranderen in hun neutrale, psychoactieve vorm. Dit chemische proces zorgt dus voor de psychoactiviteit van cannabis. Het feit dat cannabinoïdezuren geen psychoactieve eigenschappen hebben, is een belangrijk aspect en een reden waarom de wetenschap hiervoor belangstelling heeft.

THCA verandert in concreto in Δ9-THC (het bekendste en belangrijkste psychoactieve bestanddeel van de plant) door middel van de verbranding, verdamping of verwarming op een passende temperatuur. Het is dus niet mogelijk om cannabinoïdezuren te roken of te inhaleren, deze kunnen alleen worden geconsumeerd of uitwendig worden aangebracht.

Cannabissap, gemaakt van verse en onbewerkte blaadjes en toppen, bevat cannabinoïdezuren (zie Rusty Blazenhoff)

Neuroprotectieve eigenschappen van cannabinoïden

Het onderzoek dat we vandaag belichten, toont opnieuw aan dat de wetenschap belangstelling heeft voor medicinale cannabis en voor therapeutische eigenschappen van deze verbindingen, en in het bijzonder voor samenstellingen die geen psychoactieve werking hebben, zoals CBD.

Het medische onderzoek is uitgevoerd door het Spaanse Instituto Maimónides voor Biomedisch Onderzoek te Cordoba, in samenwerking met drie van de belangrijkste ondernemingen die bedrijfsactiviteiten verrichten op het gebied van medicinale cannabis (Phytoplant Research SL, VivaCell Biotechnology Spain SL en Emerald Health Pharmaceuticals). Het daaruit voortvloeiende onderzoeksverslag is gepubliceerd in de British Journal of Pharmacology.

De onderzoekers hebben geconstateerd dat tetrahydrocannabinolzuur of THCA een aanzienlijke potentiële neuroprotector is, waardoor dit een veelbelovend onderdeel kan vormen van de behandeling van neuro-inflammatoire ziekten, degeneratieve aandoeningen (zoals de ziekte van Huntington, HD) en verzwakkende neurodegeneratieve aandoeningen zoals multiple sclerose (MS), Alzheimer en Parkinson.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) sterven elk jaar ongeveer 6,8 miljoen mensen aan dergelijke neurodegeneratieve aandoeningen. In de meeste gevallen werken deze ziekten in op het cognitieve vermogen en op andere lichamelijke functies, zoals evenwicht, bewegingsapparaat, spraakvermogen en zelfs de ademhaling en de bewegingen van de hartspier.

Het onderzoek heeft aangetoond dat THCA, de fytocannabinoïde die geen psychoactieve stoffen bevat en die op natuurlijke wijze ruimschoots gesynthetiseerd wordt door de plant Cannabis Sativa L., in onbewerkte vorm het genoemde effect teweegbrengt door het activeren van de PPARγ-receptoren (in plaats van in te werken op het endocannabinoïdesysteem), waarbij geen sprake is van psychotrope of ongewenste effecten op cerebraal niveau.

Dr. Xavier Nadal, directeur van de Afdeling Extractie van R&D van het bedrijf Phytoplant Research SL., heeft bevestigd dat “deze vondst tot een nieuwe reeks neuroprotectieve toepassingen van cannabinoïden zal leiden, zonder psychoactieve bijwerkingen”. 

Resultaten van onderzoek in vivo                                                                                                 

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van proefdieren, in concreto knaagdieren, met het doel de bioactiviteit van THCA te bestuderen (iets waar de wetenschap tot op heden heel weinig onderzoek naar had gedaan, hoewel dit wel in verschillende preparaten op basis van cannabis zit), te bekijken of Δ9- THCA de PPARγ moduleert en de neuroprotectieve activiteiten bij levende wezens vast te stellen.

Een foto van een deel van de hersenmassa geconserveerd in een heldere substantie, geëtiketteerd als “Depigmentatie van Substantia Nigra in postencefalitische Parkinson 68/1960”.
Cannabissap, gemaakt van verse en onbewerkte blaadjes en toppen, bevat cannabinoïdezuren (zie Rusty Blazenhoff)

De verkregen resultaten hebben aangetoond dat cannabinoïdezuren zich aan PPARγ-receptoren binden en deze op een sterkere wijze activeren dan gedecarboxyleerde producten. PPARγ is de nucleaire receptor van verschillende cannabinoïden en de signalering via PPARγ speelt een rol bij neuro-inflammatie en epilepsie. Aangezien Δ9- THCA een krachtige agonist is van PPARγ, liet deze neuroprotectieve activiteiten en neuro-inflammatoire effecten zien bij een proefdier dat aan de ziekte van Huntington leed. Bij knaagdieren die waren ingeënt met de toxine mitochondriale 3-nitropropionic acid, hielp THCA hen om de motorische gebreken te verbeteren en de striatale degeneratie te voorkomen door middel van PPARγ-activering op nucleair niveau.

Bovendien zorgde het tetrahydrocannabinolzuur ervoor dat de mitochondriale massa in de neuroblastoma N2a-cellen opliep en werd cytotoxiciteit voorkomen door een gebrek aan serum in de STHdhQ111/Q111 cellen. Ook is aangetoond dat sprake was van een afname van microgliosis en astrogliosis, en van een vermindering van de aanwezigheid van pro-inflammatoire mediators en markers die normaliter geassocieerd worden met HD.

Conclusie

Het onderzoeksteam heeft kunnen concluderen dat Δ9- THCA gekenmerkt wordt door een krachtige neuroprotectieve activiteit en dat het de moeite waard is hier rekening mee te houden bij de behandeling van de ziekte van Huntington en mogelijkerwijs ook bij andere neuro-inflammatoire ziekten en neurodegeneratieve aandoeningen. Daarnaast is geconcludeerd dat botanische medicinale cannabispreparaten, zonder deze te decarboxyleren, een flinke hoeveelheid andere, niet psychoactieve cannabinoïdezuren kunnen bevatten, zoals  cannabidiolzuur of CBDA en cannabigerolzuur of CBGA, welke ook invloed hebben op PPARγ.

Het belang en de betekenis van dit soort onderzoeken is gelegen in het feit dat deze bewijs leveren voor het gegeven dat dergelijke samengestelde cannabinoïden die in de plant Cannabis Sativa L. zitten, een aanzienlijke farmacologische relevantie kunnen hebben. Hoewel een groot deel van dergelijke onderzoeken zich nog in de preklinische fase bevinden, hetgeen wil zeggen dat de middelen nog niet zijn uitgeprobeerd op mensen, lijdt het geen twijfel dat de resultaten de potentie van medicinale cannabis aantonen als alternatieve of aanvullende behandeling. Dit kan wereldwijd veel patiënten met uiteenlopende klachten en stoornissen helpen.

Cannabissap, gemaakt van verse en onbewerkte blaadjes en toppen, bevat cannabinoïdezuren (zie Rusty Blazenhoff)

We mogen echter niet vergeten dat THCA, in tegenstelling tot CBD, dat uit hennep kan worden verkregen, voortkomt uit een zusterplant die helaas in een groot deel van de wereld nog illegaal is. Een groot gedeelte van de studies en onderzoeken naar cannabinoïden kunnen dan ook nog niet worden uitgevoerd op menselijke patiënten omdat de huidige wetgevingen die de plant verbieden, het gewas nog steeds classificeren als een plant zonder medicinale waarde. Zolang de wetten niet worden aangepast of veranderen, zal de wetenschap telkens tegen een muur van onbegrip aanlopen.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More