by Miranda on 13/09/2017 | Cultureel

Nieuw onderzoek: THC heeft verjongend effect op de hersenen

THC verjongend effect Verrassend genoeg (voor sommigen dan) ziet de wetenschap een positief verband tussen cannabisgebruik en het geheugen. Wist je dat THC ouderdomsgeheugenverlies omkeert en leren verbetert? Een nieuw onderzoek bij muizen laat zien datTHC een verjongend effect op de hersenen kan hebben. Lees het hier.


De lange lijst met voordelen die cannabis biedt voor de gezondheid is dankzij een nieuw onderzoek weer wat langer geworden. Begin mei verscheen een nieuw onderzoek in het prestigieuze, gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine, dat werd verricht door een team van onderzoekers van de universiteit van Bonn in Duitsland en de Hebrew University of Jerusalem. Het klinische onderzoek, dat werd uitgevoerd op muizen, laat zien dat het belangrijkste psychoactieve ingrediënt van cannabis, cannabinoïde delta-9-tetrahydrocannabinol, oftewel THC, positief effect zou kunnen uitoefenen op de hersenen, met name bij oudere mensen. Het lijkt erop dat THC, regelmatig toegediend in lage doses, het leervermogen verbetert en ouderdomsgeheugenverlies repareert.

Nieuw onderzoek: THC heeft verjongend effect op de hersenen - Sensi Seeds Blog
THC is geconcentreerd in de trichomen of harsklieren die cannabis uitscheidt. (CC. Steffen Geyer)

Sommigen zullen het beslist een verrassing vinden dat de wetenschap het verband tussen cannabis en geheugen in een positief daglicht stelt, gegeven het vaak gebruikte argument dat cannabisgebruik slecht voor het geheugen is. Dit is des te meer het geval met een controversieel onderwerp als de veroudering van onze hersenen. Naarmate we ouder worden verliezen we steeds meer cognitieve vermogens en zaken als het leren van nieuwe dingen of concentreren op meer dan één ding tegelijk worden steeds moeilijker.

De niet te stoppen Vadertje Tijd

Ondanks de vele wetenschappelijke vorderingen blijft er nog veel te ontdekken en te onthullen wat betreft de biologische mechanismen die ervoor zorgen dat ons lichaam veroudert, zowel fysiek als mentaal. Naarmate we ouder worden, gaan onze hersenen achteruit en kunnen er neurodegeneratieve aandoeningen optreden. Die kunnen leiden tot geheugenverlies of een verminderd vermogen om te concentreren en te redeneren, naast vele andere symptomen.

Al eeuwenlang proberen wetenschappers een magisch drankje te vinden tegen ouder worden, de bron van de eeuwige jeugd, iets dat dit onvermijdelijke proces vertraagt of zelfs omkeert. Het is nog te vroeg om te weten hoe cannabis precies bij deze zoektocht zou kunnen helpen. Niettemin wijzen de veelbelovende resultaten van het onderzoek door de wetenschappers van de universiteit van Bonn in de volgende richting: een lage, dagelijkse dosis THC zou kunnen helpen onze hersenen te beschermen tegen ouder worden, doordat het leervermogen, het geheugen en de concentratie verbeteren.

THC herstelt cognitieve functie die door ouderdom is verslechterd

Op dit moment zijn de laboratoriumtests die dit resultaat hebben opgeleverd alleen nog uitgevoerd op muizen. Het team is van plan deze tests in de toekomst ook op mensen te doen – maar met gezuiverde THC, die makkelijker te doseren is – om te zien of de resultaten van dit onderzoek kunnen worden gereproduceerd. Het lijkt erop dat er nog een lange weg te gaan is.

Voor de uitvoering van het klinische onderzoek, dat was getiteld “A chronic low dose of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) restores cognitive function in old mice”, dienden de onderzoekers muizen van diverse leeftijden lage doses THC toe: 2, 12 en 18 maanden – met andere woorden, jonge, volwassen en oude muizen. Dit werd gedurende vier weken regelmatig gedaan. De hoogte van de doses is opmerkelijk omdat zulke kleine doses geen psychoactieve werking hebben zoals bij de hoeveelheden die worden gebruikt bij recreatief gebruik. Deze zijn namelijk doorgaans hoger.

Na een periode van observatie gedurende deze maand evalueerde het team onder leiding van professor Andreas Zimmer – directeur van het Instituut voor moleculaire psychiatrie van de universiteit van Bonn – en professor Andras Bilkei-Gorzo van datzelfde instituut, onder andere het vermogen van de muizen om cognitieve taken uit te voeren – zoals waterdoolhoftests – om te kijken of ze de locatie van veilige plekken konden vaststellen en zich herinneren, en of ze andere muizen waarmee ze eerder waren geconfronteerd, konden herkennen.

Nieuw onderzoek: THC heeft verjongend effect op de hersenen - Sensi Seeds Blog
Een illustratie van de menselijke hersenen met miljoenen minuscule zenuwcellen (CC. Ars Electronica)

De psychoactieve fytocannabinoïde die de hersenen beschermt tegen ouder worden

Gek genoeg presteerden jonge knaagdieren die geen lage, regelmatige doses THC gekregen hadden, beter in de gedragstests voor geheugen en leren dan jonge muizen die met de genoemde fytocannabinoïde behandeld waren. Het tegenovergestelde was echter het geval met oudere muizen. De muizen die lage, regelmatige doses THC hadden gekregen, presteerden beter in de tests dan volwassen en oude muizen die geen THC hadden gekregen of een excessieve dosis. En ze deden de test ook nog eens sneller.

Behalve constateren dat het leek alsof de cognitieve prestatie in hoge mate hersteld was bij oude muizen die waren behandeld met THC in lage doses, stelden de onderzoekers bij deze oude muizen ook vast dat zich in de zenuwcellen van de hippocampus meer synaptische receptoren vormden, hetgeen de neuronale communicatie verbetert. Verrassend genoeg vertoonden oude muizen die wel behandeld waren met THC een radicaal verschillend patroon van genenexpressie in de hippocampus vergeleken met oude muizen die niet met de fytocannabinoïde behandeld waren.

De hippocampus is het gedeelte van de hersenen dat niet alleen een sleutelrol speelt bij de normale geheugenwerking en -activiteit op de lange termijn maar ook bij het leervermogen. De hippocampus heeft ook een directe rol bij het produceren en reguleren van emoties en bij het ruimtelijk geheugen. De hersenen van volwassenen blijven zolang we leven zenuwcellen aanmaken en formeren. Dit is onderdeel van een proces dat neurogenese heet en voornamelijk plaatsvindt in de hippocampus.

Dit is ook een van de gedeelten van de hersenen die het eerst te lijden hebben van neurologische aandoeningen als dementie en de ziekte van Alzheimer, onder andere. Dit betekent dat mensen die aan deze aandoeningen leiden een afname van hun cognitieve vermogens ervaren en dikwijls leiden aan geheugenverlies, concentratie- en oriëntatieproblemen, moeite met communiceren enzovoort.

Nieuw onderzoek: THC heeft verjongend effect op de hersenen - Sensi Seeds Blog
THC kan een rol spelen bij de behandeling van aandoeningen als Alzheimer en dementie (CC. Kamil Porembinski)

THC-interactie in het endocannabinoïdesysteem (ECS)

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt duidelijk de invloed van THC op de hersenen vanwege zijn analogie met endocannabinoïden, waarmee THC interageert wanneer cannabis wordt genuttigd. De onderzoekers constateerden dat deze psychoactieve stof niet alleen het endocannabinoïdesysteem bij muizen beïnvloedt maar ook helpt zijn functie te herstellen.

Dit verdedigingsmechanisme van de hersenen wordt gestuurd door het endocannabinoïdesysteem (ECS), een ingewikkeld regelsysteem in het lichaam dat een groep endogene cannabinoïdereceptoren, oftewel endocannabinoïden, omvat en zich in de hersenen van zoogdieren en het centrale en perifere zenuwsysteem bevindt. Deze zijn gelijk aan de cannabinoïden die van nature in de cannabisplant voorkomen en bekendstaan als fytocannabinoïden.

Zoals gezegd speelt het ECS een essentiële rol bij de fysiologische en pathologische processen van ons lichaam. Dit realiseert het door middel van een groep moleculen die receptoren heten en die interageren en als bemiddelaars werken in de intercellulaire communicatie van ons zenuwsysteem. Het is dit endocannabinoïdesysteem dat het soort respons activeert en coördineert dat het zenuwsysteem produceert.

Ons immuunsysteem gebruikt voor onze hersenen zogenaamde microgliale en astrocytaire cellen die helpen bij het repareren dan wel vernietigen van schadelijke stimuli die onze zenuwcellen kunnen beschadigen als we ouder worden.

Naarmate we ouder worden, kunnen er veranderingen optreden in de manier waarop ons ECS functioneert en dit betekent dat microglia en astrocyten een abnormale immuunrespons hebben. Deze leidt tot een verlies aan zenuwcellen en ontsteking in het gedeelte van de hersenen dat hierboven besproken is, de hippocampus, die op zijn beurt weer een rol speelt bij het geheugen.

Wat het team van Zimmer en Bilkei-Gorzo duidelijk met dit onderzoek heeft aangetoond, is dat deze fytocannabinoïde uit de cannabisplant cognitieve functie bij oudere muizen herstelt door herstel van de hippocampus naar een toestand die vergelijkbaar is met die van jonge muizen.

Onderzoeker Bilkei-Gorzo zei er het volgende over: “Er is een miniem verschil tussen de distributie en werking van de endocannabinoïdesystemen bij verschillende zoogdieren. Er is alleen enige variatie in de dichtheid van cannabinoïdereceptoren binnen de hersengebieden.”

Een klinisch onderzoek dat moet worden gereproduceerd bij mensen

Hoewel nog maar moet blijkenof deze studie van toepassing is op mensen, schreven de onderzoekers in de conclusie van hun rapport het volgende over de vraag of de resultaten kunnen worden gereproduceerd bij mensen: “Regelmatige behandeling met lage doses THC of cannabisextract zou een mogelijke strategie kunnen zijn om de cognitieve aftakeling bij ouderen te vertragen of zelfs om te keren.”

Nieuw onderzoek: THC heeft verjongend effect op de hersenen - Sensi Seeds Blog
De biologische mechanismen die leiden tot de veroudering van de hersenen zijn grotendeels onbekend (CC. Kalvicio de las Nieves)

Er dient echter opgemerkt worden dat dit slechts een onderzoek is te midden van vele andere die het potentieel van cannabis en haar verjongend effect op de hersenen hebben onthuld, zij het tot dusver alleen bij muizen. Ondanks het feit dat bij deze onderzoeken geen toxiciteit op de muizen is waargenomen, moet er nog flink wat vooruitgang worden geboekt voordat ze op mensen kunnen worden gedaan. Dit wordt nog gecompliceerd door de beperkingen ten aanzien van cannabis vanwege haar wettelijke status, onder andere.

De vele voordelen van cannabis voor de behandeling van allerlei soorten aandoeningen, zoals kanker, aids, multiple sclerose, glaucoom, diabetes en vele andere, kunnen niet langer genegeerd worden. Cannabis is bovendien ook nuttig gebleken bij de behandeling van hersenaandoeningen en bij het functioneren als neuroprotector bij het voorkomen van hersenaandoeningen. Het aantal klinische onderzoeken naar de diverse cannabinoïden en hun therapeutische toepassingen in de neurologie blijft groeien. Laten we hopen dat de wetenschap in staat is de beslissende stap te zetten.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More