by Miranda on 04/07/2016 | Legaal & Politiek

Uruguay oogst voor het eerst legale recreatieve cannabis

Breaking nieuws: Uruguay zet cannabisregulatie door

De Uruguayaanse overheid heeft haar plannen doorgezet en zoekt momenteel naar een alternatief voor apotheken, ten behoeve van de verkoop van cannabis voor recreatief gebruik. De overheid heeft op 3 juli 2016 toegegeven dat de plannen om de cannabismarkt in het land te regulieren onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Maar zij geloven nog steeds dat het een wereldwijd alternatief is tegen drugshandel en de zwarte markt. Zo vindt ook de huidige secretaris van het Nationale Drugsraad in Uruguay, Milton Romani.

Romani gaf ook toe dat “deze nieuwe benadering van drugs wereldwijd de verwachting schept dat het effectiever is, na het rampzalige drugsbeleid dat op alle fronten wordt gevoerd.” Hij voegde toe dat “de wet nu wordt geïmplementeerd. Er zijn kwekers en cannabis clubs. Voorafgaand aan de levering naar apotheken zat een onvermijdelijk proces met handelsbesprekingen, institutionele vraagstukken en het aanpassen van de wetgeving.”

Momenteel zijn 50 van de 1300 apotheken in het land bereid om cannabis te verkopen. Sensi Seeds houdt je op de hoogte over nieuwe verkooppunten voor recreatieve cannabis.

×

Legaal Uruguay, het eerste land dat de productie en consumptie van cannabis legaliseert, heeft de productie toegekend aan twee particuliere bedrijven en gezegd dat apotheken over enkele maanden gaan verkopen. Het lijkt erop dat we kunnen profiteren van de legalisering van cannabis in Uruguay en van de eerste oogst van legale recreatieve cannabis. Lees hier meer.


 

Uruguay oogst voor het eerst legale recreatieve cannabisUruguay, het eerste land ter wereld dat, onder het presidentschap van Jose Mujica, de productie en consumptie van cannabis legaliseert, heeft afgelopen najaar de grote stap gezet om te beginnen met het telen van commerciële cannabis. De Uruguayaanse overheid heeft de teelt van cannabis toegekend aan twee particuliere bedrijven en kondigde daarnaast aan dat cannabis binnen ongeveer acht maanden verkrijgbaar zou zijn in apotheken. Het lijkt erop dat we kunnen profiteren van de legalisering van cannabis in Uruguay en van de eerste oogst van legale recreatieve cannabis.

Ongeveer twee en een half jaar geleden keurde het parlement van Uruguay de baanbrekende wet inzake de regulering van cannabis goed. Deze wet reguleert de cannabismarkt en zorgt dat de overheid toezicht houdt op de commerciële productie van cannabis, terwijl de distributie in handen is van de particuliere sector. De wet staat ook de verkoop en consumptie van cannabis voor recreatief, medicinaal en industrieel gebruik toe.

Nadat de cannabisteelt op 1 oktober 2015 werd toegekend aan twee particuliere bedrijven en er bekend werd gemaakt dat cannabis waarschijnlijk vanaf mei 2016 in goedgekeurde apotheken aan het publiek zou worden verkocht, heeft de Uruguayaanse overheid ook een nieuwe openbare voorlichtings- en ‘bewustmakings’-campagne gelanceerd over ‘de gevolgen van cannabisgebruik’. Het plan van de overheid bestaat uit de implementatie van beleid dat de volksgezondheid beschermt en schade beperkt en daarnaast helpt bij de bestrijding van drugssmokkel en georganiseerde misdaad.

De twee bedrijven die bij de officiële aanbestedingsprocedure voor de teelt en distributie van commerciële cannabis door het Institute for the Regulation and Control of Cannabis (IRCCA) zijn geselecteerd, Simbiosys en Iccorp, zullen aanvankelijk twee ton cannabis per jaar produceren die bestemd is voor een potentiële markt van 160.000 gebruikers in een land met bijna 3,5 miljoen inwoners. In de derde week van juni dit jaar zijn beide bedrijven begonnen met de oogst en de gegevens duiden erop dat deze eerste oogst ongeveer 300 gram per plant oplevert.

Uruguay oogst de eerste legale cannabis die is gekweekt door twee particuliere ondernemingen (CC. deviat_ed)
Uruguay oogst de eerste legale cannabis die is gekweekt door twee particuliere ondernemingen (CC. deviat_ed)

Van oogst naar distributie in apotheken

Volgens een persbericht van de voorzitter van de nationale drugsraad (JND), Juan Andrés Roballo, ‘hebben we binnenkort de eerste oogst van de twee bedrijven waar het overheidscontract aan is toegekend’ en beide bedrijven zijn sinds februari bezig met de productie van cannabis op de velden en in de faciliteiten van het IRCCA. De cannabis is geplant onder zeer strenge beveiliging. Volgens overheidsbronnen is er toezicht gehouden op alles wat tot nu toe is gedaan en zal dit ook zo blijven om ervoor te zorgen dat het proces op de juiste wijze wordt uitgevoerd, omdat dit een nieuwe ervaring is voor het land en nagenoeg de eerste in zijn soort ter wereld.

De beschikbare informatie geeft aan dat de cannabisplanten ook in de volgende week van juni nog worden geoogst. Als de oogst is voltooid, zal het nog vijftien dagen duren om de cannabis te drogen en te laten rijpen en dan nog eens zeven dagen om de planten te snoeien.

In de daaropvolgende drie weken vindt het verpakkingsproces plaats. Daarna wordt de cannabis opgeslagen voor distributie. Als ergens in augustus het hele proces is afgerond, zal de cannabis worden verkocht in apotheken, die het eindproduct ontvangen in verpakkingen van 5 en 10 gram.

Er nemen in totaal vijftig apotheken deel aan de legale verkoop van cannabis. Volgens de verklaring van Roballo van begin juni is dat waarschijnlijk genoeg om het project een goede start te geven. Deze apotheken zullen de cannabis verkopen aan consumenten.

De in Uruguay gekweekte cannabis kan door geregistreerde gebruikers worden gekocht bij apotheken die meedoen aan het plan (CC. James McNally)
De in Uruguay gekweekte cannabis kan door geregistreerde gebruikers worden gekocht bij apotheken die meedoen aan het plan (CC. James McNally)

De voorwaarden van de overeenkomst met Uruguayaanse apotheken

Om de voorwaarden te bepalen waaronder apotheken de in het land geproduceerde cannabis verkopen, hebben farmaceutische verenigingen een overeenkomst gesloten met het IRCCA. Daarover is enkele maanden onderhandeld en hierin staan de basisvoorwaarden die gelden voor het distributiesysteem in apotheken van psychoactieve cannabis voor niet-medisch gebruik en de voorwaarden voor de verkoop daarvan, waar halverwege het jaar mee wordt begonnen. Met andere woorden, binnenkort.

De overeenkomst, die is gepubliceerd door de lokale pers, ‘bepaalt de basisvoorwaarden voor implementatie, specificeert een lidmaatschapssysteem waar apotheken vrijwillig aan deel kunnen nemen en zet uiteen hoe het product veilig zal worden gedistribueerd’. De overeenkomst valt onder de implementatie van wet 19.172, die in 2013 door het Uruguayaanse congres werd goedgekeurd en die de productie en verkoop van cannabis toestaat en reguleert.

De ondertekening van deze overeenkomst was een eerste stap voor het IRCCA en de vereniging van apotheken, waardoor ze vervolgens alle kwesties konden aanpakken met betrekking tot aanvragen en inschrijvingen van de bedrijven waar het productiecontract aan is toegekend en die onder toezicht staan van het reguleringsinstituut. De apotheken krijgen ook alle informatie die ze nodig hebben met betrekking tot de verkoop en opslag van cannabis.

Volgens de officiële aankondiging gaat het bij de tweede fase van de implementatie om de uitvoering van ‘de technische tests en verbindingstests van het informatiesysteem van het IRCCA dat zorgt voor de traceerbaarheid en waarmee toezicht kan worden gehouden op bestellingen en leveringen’.

De overeenkomst specificeert ook dat de verkoopprijs aan apotheken in het eerste jaar van productie $0,90 per gram is en dat de prijs voor eindconsumenten iets meer dan één dollar zal zijn.

Cannabisdistributie aan apotheken

De cannabis wordt ten minste één keer per vijftien dagen in de productievestigingen verpakt en gedistribueerd naar de licentiehoudende apotheken in het hele land.

Daarnaast heeft de overheid gespecificeerd dat apotheken gebruik moeten maken van het webportal voor apotheken dat is ontwikkeld door het IRCCA om hun bestellingen te plaatsen. Het instituut zelf houdt toezicht op de bestellingen en behoudt zich ‘het recht voor om wijzigingen aan te brengen afhankelijk van de beschikbaarheid’.

Daarnaast zijn er specificaties waar de voertuigen voor transport en distributie aan moeten voldoen. Deze ‘moeten afgesloten en anoniem zijn, zijn voorzien van een satellietvolgsysteem en tot 100 kilogram cannabis, in verpakkingen van 5 en 10 gram, kunnen vervoeren’. Het hele proces moet onder bewaking en toezicht staan van een beveiligingsteam, net zoals bij elke andere grootschalige operatie met betrekking tot de legale teelt van cannabis.

De cannabis wordt door de apotheken verkocht in verpakkingen van 5 en 10 gram (CC. Sergey Galyonkin)
De cannabis wordt door de apotheken verkocht in verpakkingen van 5 en 10 gram (CC. Sergey Galyonkin)

De cannabis verpakken

De cannabis wordt aan apotheken verstrekt in verpakkingen van 5 of 10 gram die zijn voorzien van een etiket en een bijsluiter. Volgens officiële bronnen moet de informatie op de verpakking het volgende vermelden: de toegestane plantenspecialiteit met psychoactieve eigenschappen, de wetenschappelijke naam, variëteit en het gehalte aan THC en CBD als percentage, evenals de wijze van toediening (inhalatie, thee of verdampen) en het belang van het lezen van de bijsluiter.

Ook moet het netto gewicht van het product worden vermeld, evenals de naam van de producent, het vergunningnummer, partijnummer, de uiterste houdbaarheidsdatum en duidelijke instructies om het product te bewaren.

Verplichte bijsluiter

Bij het product moet een bijsluiter in de verpakking zitten met daarin informatie voor de patiënt over de kenmerken van het product. Alle bijsluiters moeten dezelfde opmaak hebben, zodat de gebruiker gemakkelijk informatie kan vinden over de samenstelling, indicaties, dosering, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en interactie met andere geneesmiddelen.

Voor cannabis die is gekweekt in Uruguay moet de bijsluiter kopers waarschuwen dat de consumptie van cannabis gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, van invloed is op het centrale zenuwstelsel (hoewel de werking wel heel gunstig is voor patiënten met ziekten zoals de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en chronischevermoeidheidssyndroom), kan leiden tot verslaving en ongewenste bijwerkingen kan hebben bij gebruik in combinatie met alcohol of andere psychoactieve stoffen (maar wel kan helpen). Consumenten moet worden geadviseerd om hun arts te raadplegen voordat ze cannabis gebruiken voor het geval dat ze een acute en/of chronische aandoening hebben, of als ze bijwerkingen ondervinden.

Bovendien moet er een waarschuwing in worden opgenomen dat het product buiten het bereik van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) moet worden gehouden en dat het niet in hun bijzijn moet worden gebruikt. Ook moet worden gewaarschuwd dat het gebruik van het product niet wordt aanbevolen tijdens zwangerschap of in de periode van borstvoeding en dat gebruikers onder invloed van cannabis geen voertuigen mogen besturen of machines mogen bedienen.

Bij de verpakte cannabis moet een bijsluiter zitten, net zoals bij alle legale geneesmiddelen (CC. gaelx)
Bij de verpakte cannabis moet een bijsluiter zitten, net zoals bij alle legale geneesmiddelen (CC. gaelx)

Hoe cannabisgebruikers zich kunnen aanmelden

Consumentenregistratie is geheel vertrouwelijk. Ze kunnen bij licentiehoudende apotheken tot 10 gram per week kopen, dus 40 gram per maand per persoon.

Om zich aan te melden bij het nationale register bij de postkantoren in Uruguay, moeten consumenten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals meerderjarig en staatsburger van Uruguay zijn. Buitenlandse inwoners moeten bewijzen dat ze al ten minste twee jaar lang in Uruguay wonen.

Volgens de wetgeving mag cannabis niet worden verkocht aan minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar). Daarnaast moet duidelijk worden aangegeven dat het product voor persoonlijk gebruik is (dat wil zeggen dat het alleen mag worden verkocht in apotheken) en alleen mag worden gebruikt binnen de grenzen van Uruguay. Bovendien is de doorverkoop van cannabis in zowel Uruguay als het buitenland verboden.

Tevens moet worden opgemerkt dat de huidige regulering specificeert dat ‘het verboden is om onder invloed van cannabis naar het werk te komen of om cannabis te gebruiken tijdens werktijd of op de werkplek’. Het is gebruikers ook verboden om te rijden onder invloed van cannabis, evenals gebruik in afgesloten openbare ruimtes.

Uruguay boekt vooruitgang op het gebied van cannabisregulering

Het proces is duidelijk nog volop in ontwikkeling en Uruguay blijft vooruitgang boeken bij de afronding van het project voor de regulering van commerciële cannabis. Tijdens het proces is het land een pionier geworden op het gebied van toezicht en regulering van zo’n complexe en controversiële markt. Uruguay zal concurreren voor wat betreft prijs en vooral productkwaliteit en de mensen die hier het meest van profiteren zijn de Uruguayanen, die een impact zullen merken op zowel hun gezondheid als hun portemonnee.

Uruguay heeft laten zien dat er een andere manier is om om te gaan met de problemen van drugs en dan vooral het gebruik van cannabis. In plaats van de standaard verbodshouding aan te nemen, hanteert Uruguay liever een regulerende aanpak. Zo kan de overheid de gezondheid van Uruguayanen en hun individuele vrijheden beschermen en maatschappelijke verantwoordelijkheid stimuleren.

Het lijdt geen twijfel dat de aanpak van dit land innovatief is en de rest van de wereld kijkt aandachtig toe. Op momenten zoals dit, wanneer er wereldwijd twee sterk tegengestelde houdingen tegenover cannabis zijn (in sommige landen kun je ter dood worden veroordeeld voor persoonlijk gebruik, terwijl in andere landen de markten worden gereguleerd) en een veelheid aan modellen en variaties binnen die modellen, springt het model van Uruguay eruit als een alternatief dat met aandacht moet worden bekeken.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More