by Micha on 15/02/2017 | Opinie

Uruguay stelt de verkoop van cannabis opnieuw uit

Uruguay Een paar maanden geleden, drie jaar na de legalisering van cannabis, kondigde de Uruguayaanse regering aan dat binnenkort zou worden begonnen met de gereguleerde verkoop ervan. De eerste oogst is binnen en eigenlijk zouden de toppen al via de 1100 apotheken van het land aan volwassen consumenten moeten zijn geleverd, echter... Lees hier meer.


Apotheken willen geen cannabis verkopen

 

De afgifte van de cannabistoppen moet natuurlijk onder strenge voorwaarden plaatsvinden en bovendien tegen een standaardprijs van ongeveer 1 euro. De verkoopprijs wordt zo laag gehouden om de zwarte markt uit te schakelen. De maximale hoeveelheid die je volgens wetsartikel 19.172 als geregistreerde gebruiker mag kopen, zou volgens de plannen van regering rond 40 gram per maand liggen. Maar begin 2017 moeten de Uruguayaanse cannabisfans nog steeds geduldig wachten op het begin van de legale verkoop.

 

De regering van president Vázquez heeft verklaard dat de voor januari aangekondigde verkoop tot een onbepaalde datum later dit jaar wordt uitgesteld. De belangrijkste reden hiervoor is dat tot nu toe pas ongeveer 50 apotheken zich bereid hebben verklaard cannabis te verkopen. Wanneer hierin niet spoedig verandering komt, komt het in de wet verankerde nationale verspreidingssysteem op losse schroeven te staan. Maar de Uruguayaanse apotheken willen zich niet door de regering tot de verkoop van cannabis laten dwingen.

 

De nationale bond van apotheken (AQFU) heeft bij herhaling zijn afkeuring van de verkoop van cannabis voor niet-medische doeleinden kenbaar gemaakt. De woordvoerder van de AQFU, dr. Eduardo Savio, verklaarde dat het onethisch zou zijn, het publiek zou misleiden en nadelig zou zijn voor de reputatie van apotheken als gezondheidscentra. Naast de ethische twijfels, lijken de apotheken ook bang te zijn voor de illegale concurrentie. “Ik wil geen problemen krijgen met de personen die in deze buurt cannabis verkopen”, zei apotheekeigenaar Marcelo Trujillo in een interview met “The Cannabist”.

 

Cannabis voor recreatieve doeleinden

 

De regering heeft inmiddels bekendgemaakt dat de vraag naar cannabis voor recreatieve doeleinden volgens hun schattingen 26,5 ton per jaar bedraagt. Deze schatting is gebaseerd op een kleine 60.000 regelmatige gebruikers en bijna 100.000 incidentele gebruikers. Om de levering te kunnen garanderen, zou elke apotheek met een verkooplicentie twee kilo cannabis op voorraad moeten hebben. Dit roept bij de eigenaren weer twijfels op over veiligheidsrisico’s, omdat ze vrezen slachtoffer te worden van overvallen en inbraken.

 

Van de 20 bedrijven die een licentie voor het verbouwen van cannabis hebben aangevraagd, hebben de International Cannabis Corporation (ICC) en Symbiosis een vergunning ontvangen. Maar ICC is tot nu toe vergeefs op zoek naar eindverkopers met een licentie die een deel van de tot op heden geproduceerde tonnen willen verkopen.

 

Om producten van de zwarte markt in de toekomst beter te kunnen identificeren, mogen de beide bedrijven tot nu toe alleen soorten verbouwen die volgens de opgaven van het cannabisinstituut (Instituto de Regulación del Cannabis – IRCCA) tijdens eventuele tests van illegale producten kunnen worden onderscheiden.

 

Ook bestaat er geen speciaal medicinaal cannabisprogramma, waartegen sceptische apotheken geen bezwaar zouden hebben. Drie jaar na de legalisering is de enige mogelijkheid voor de naar schatting 160.000 cannabisconsumenten en -patiënten van Uruguay om aan legale toppen te komen, door zelf thuis cannabis te telen of door lid te worden van een van de vele Cannabis Social Clubs. In Uruguay mag een dergelijk club maximaal 99 leden hebben om niet als professioneel bedrijf te worden gezien. Voor een volwassen individu is de teelt van maximaal zes planten en een oogst van maximaal 480 gram legaal.

 

Uruguay - Apotheken willen geen cannabis verkopen
Uruguay – Apotheken willen geen cannabis verkopen

 

66 procent van de cannabis is nu nog afkomstig van de zwarte markt

 

In Uruguay is nog steeds tweederde van de verkochte cannabis afkomstig van de zwarte markt. Dit blijkt uit actuele cijfers voor de inbeslagnames, waarvan de hoeveelheid sinds de legalisering tot 2016 volgens opgaven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met meer dan 150 procent is gestegen.

De nieuwste resultaten van een onderzoek waarvoor de regering bij de legalisering opdracht gaf, bevestigen dat de producten op de zwarte markt in Uruguay “[…] van geringe kwaliteit zijn en veel blad en weinig toppen bevatten. Het betreft in de meeste gevallen cannabis die in het oosten van Paraguay is verbouwd en die ‘Press-Paraguayan’ wordt genoemd, omdat het product geperst wordt en vervolgens via het hele Silver River gebied, dat delen van Argentinië, Brazilië en Uruguay omvat, gesmokkeld en verkocht wordt. De prijs per gram (of ‘palanca’) kan op de zwarte markt variëren tussen 15 en 50 Uruguayaanse peso (0,50 tot 1,60 euro). 10 gram kost ongeveer 200 peso (7 euro). De prijs voor hoogwaardige cannabistoppen kan echter oplopen tot 600 peso (20 euro) per gram”.

 

Wat dat betreft vragen waarnemers zich af hoe het in de toekomst mogelijk zal zijn om hoogwaardige cannabis aan te bieden voor dezelfde prijs als de goedkope versie uit Paraguay die op de zwarte markt wordt verkocht. Want zelfs in een land met lage kosten voor elektriciteit en arbeid is de door de regering beoogde prijs van ongeveer 1 dollar per gram echt laag voor cannabis die gecontroleerd en gestandaardiseerd moet worden en zonder pesticide en fungicide wordt verbouwd en verhandeld. Alleen daarom al is de prijs niet realistisch. Onlangs werd bekend dat de voor de eerste oogst aangekondigde verkoopprijs van 1,17 euro nog niet eens genoeg is om de transportkosten van de producent te dekken, terwijl de apotheken 90 cent per gram zouden ontvangen.

 

De enigen die tot nu toe van het regeringsbeleid hebben geprofiteerd zijn de 5000 kleine telers en de 1000 leden van Cannabis Clubs, die zich bij het cannabisinstituut hebben geregistreerd. Maar ook dit is een enorm grijs gebied, want uit het onderzoek blijkt dat zich tot nu toe maar een zeer klein deel van de telers voor eigen gebruik heeft laten registreren en dat veel consumenten helemaal niet van plan zijn om gebruik te gaan maken van de toekomstige verkoop via apotheken als daarvoor registratie vereist is.

Uruguay - Er is nog steeds geen masterplan
Uruguay – Er is nog steeds geen masterplan

Er is nog steeds geen masterplan

 

Oud-president Mujica heeft met zijn moedige besluit in 2013 een belangrijk signaal afgegeven, zonder daarbij echter veel aandacht te besteden aan de economische en maatschappelijke gevolgen. Het was eerder een politiek signaal, omdat Mujica de oorlog tegen drugs als een van de grootste onrechtvaardigheden van deze tijd beschouwde. Zijn opvolger Vásquez is geen uitgesproken voorstander van het nieuwe beleid maar voert het desondanks uit, zij het met tegenzin en daarom ook zeer langzaam.

 

Helaas vermengt het geplande systeem de medicinale verstrekking met de verkoop van cannabis voor recreatief gebruik. De verkoop is bovendien overgereguleerd en wordt gehinderd door verplichte registratie van de consument. Het prijsbeleid doet denken aan een vijfjarenplan uit de tijd van de DDR. Door het voorschrijven van slechts één teeltsoort is er totaal geen sprake meer van keuzevrijheid waardoor de marktwerking door de wet volledig wordt uitgeschakeld. Wanneer Uruguay de details van de wet niet wijzigt en medicinale cannabis via apotheken aanbiedt en voor het overige gelegaliseerde verkoop toestaat, zal er vier of vijf jaar na de legalisering nog steeds een groot grijs gebied zijn en blijft de zwarte markt lucratief.

 

Kort na de legalisering, in 2014, kondigde men aan dat er tijdelijk cannabis uit Canada aangeboden zou worden, echter zonder dat hierover overleg had plaatsgevonden met de Canadese cannabisautoriteit. Toen dit plan mislukte, zou het leger cannabis gaan verbouwen, maar dat bleek ook niet haalbaar te zijn. De bond van apothekers kwam onlangs met het geniale voorstel om cannabis om veiligheidsredenen via politiebureaus te verkopen. We vragen ons af wat het volgende plan zal zijn. Bij de brandweer, de plaatselijke carnavalsvereniging, het café op de hoek of misschien bij de homeopatisch genezer? En dat terwijl het toch echt niet zo moeilijk is om een paar serieuze zakenmensen te vinden die gaarne bereid zijn om cannabis te verkopen in overeenstemming met alle wettelijke regels, die de jeugd buiten de deur houden en de juiste beveiligingsmaatregelen nemen. Ze zullen ook geen bezwaar hebben tegen toezicht op het bedrijfsmodel door de overheid en ze werken transparanter dan veel instanties, zoals we kunnen zien in een aantal staten in de VS of in de steden Vancouver en Toronto in Canada.

 

Wanneer er in Montevideo niets verandert, zal de legalisering in Uruguay, als eerste land met legale cannabis, niet die internationale voorbeeldfunctie vervullen waarop iedereen gehoopt had. Men zou een voorbeeld moeten nemen aan Canada. Daar heeft men ingezien dat een goed doordachte legalisering veel tijd en moeite gaat kosten en alleen kan worden gerealiseerd als er al een uitgewerkt plan is. Anders wordt de zwarte markt de komende jaren vervangen door een nauwelijks gecontroleerd grijs gebied waarin cannabis wordt verhandeld om onbelaste winsten te realiseren.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More