Waar |Nederland

Hoofdstad |Amsterdam

Inwoners |17.000.000

Legaal |illegal

Medicinale cannabis |yes

by Martijn on 09/02/2015 | Legaal & Politiek

De wettelijke status van cannabis in Nederland – een overzicht

Wet De afgelopen jaren veranderde er een hoop in de ooit zo liberale cannabiswetgeving van Nederland. Kan je als toerist nu wel of geen wiet kopen in coffeeshops? Hoeveel planten mag je kweken? Hoe zit het tegenwoordig met de status van cannabis in Nederland?


Nederland – en met name Amsterdam – wordt sinds jaar en dag gezien als een cannabiswalhalla. De afgelopen jaren verandert er een hoop in de ooit zo liberale cannabiswetgeving. Hierdoor halen andere landen en Amerikaanse staten Nederland hard in en verliest het land haar vooruitstrevende imago op dit vlak. Dus hoe zit het nu wel en niet in Nederland? Kan je als toerist nu wel of geen wiet kopen in coffeeshops? Mag je op straat cannabis roken?

Het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam
Het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam

Wettelijke aspecten wat betreft gebruik, bezit en kweek van cannabis

Het ontstaan van het gedoogbeleid

Nederland kent sinds 1976 een zogenaamd ‘gedoogbeleid’. In dat jaar werd een nieuwe Opiumwet ingevoerd die onderscheid maakt tussen soft- en harddrugs. Een van de voornaamste redenen hiervoor was een serieus heroïneprobleem. Met name Amsterdam werd overladen met goedkope heroïne en dat leidde tot grote problemen. Ook het gebruik van hasj werd populairder, maar dit veroorzaakte nauwelijks overlast.

In 1972 concludeerde het rapport ‘Touwtrekken om hennep’ dat verantwoord cannabisgebruik goed mogelijk is (zo bleek uit de praktijk) en vergelijkbaar is met alcohol- en tabaksconsumptie. Om de volksgezondheid te dienen en politiecapaciteit vrij te maken voor de strijd tegen heroïne, wilde het kabinet cannabis en hasj zo snel mogelijk uit de sfeer van het strafrecht halen. Volledige legalisatie was het doel, maar wegens internationale verdragen een langdurig traject. Cannabisgebruik werd wel alvast gedecriminaliseerd; Nederland was het eerste land ter wereld die dat deed!

Verkoop van cannabis

Het Openbaar Ministerie vervolgt coffeeshops die zich niet aan de wettelijke voorschriften houden

Binnen het gedoogbeleid is de verkoop van softdrugs nog steeds strafbaar, maar het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt coffeeshops niet als zij zich aan bepaalde regels houden, zoals:

  1. verkoop van maximaal 5 gram per persoon;
  2. voorraad mag niet groter zijn dan 500 gram;
  3. een coffeeshop mag geen overlast veroorzaken;
  4. er mogen geen harddrugs worden verkocht;
  5. geen softdrugsverkoop aan minderjarigen;
  6. coffeeshops mogen geen reclame maken voor softdrugs;
  7. coffeeshops mogen zich niet binnen een straal van 250 meter van een school bevinden.

Gemeenten hebben de vrijheid om deze regels naar eigen inzicht aan te passen. Coffeeshops die de regels overtreden worden tijdelijk gesloten. Bij herhaling gaan ze definitief dicht.

Bezit en gebruik van cannabis

Ook het bezit en gebruik van cannabis is strafbaar, maar onder bepaalde omstandigheden is het gedoogd. Een persoon mag maximaal 5 gram cannabis of hasj bij zich dragen zonder risico op vervolging. Als de politie het aantreft, mogen zij verzoeken er afstand van te doen. Als je dit weigert, mogen ze je alsnog aanhouden. Meer dan 5 gram kan worden aangemerkt als handel, inclusief een geldboete tot 3.500 euro. Iemand die meer dan 30 gram in bezit heeft, begaat een misdrijf dat leidt tot maximaal twee jaar gevangenisstraf en/of een boete van maximaal 16.750 euro.

In het openbaar cannabis gebruiken is niet toegestaan. Echter heeft het bezit en gebruik van kleine hoeveelheden geen opsporingsprioriteit; de politie is er niet actief mee bezig. Met name in de binnenstad van Amsterdam is de kans klein dat iemand die cannabis gebruikt en geen overlast veroorzaakt, met de politie in aanraking komt.

Het cultiveren van cannabis

In Nederland wordt het getolereerd om vijf planten te bezitten voor eigen gebruik

Het kweken van cannabis is strafbaar, maar 5 planten voor eigen gebruik zijn gedoogd. Hierbij mag geen sprake zijn van twee of meer technische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een kweektent, kunstlicht of afzuiginstallatie. Die wekken de suggestie van professionele teelt. Bij de binnenkweek is echter al snel sprake van twee of meer hulpmiddelen.

Een ieder die gepakt wordt met 5 planten, maar niet professioneel kweekt, moet afstand doen maar wordt niet vervolgd. Vijf planten in een professionele setting is discutabel terwijl alles boven de 5 planten onherroepelijk tot vervolging leidt.

Medicinale cannabis in Nederland

Het voorschrijven van medicinale cannabis is mogelijk in Nederland, maar staat nog wel in de kinderschoenen. Bedrocan is het enige bedrijf dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport legaal cannabis kweekt ten behoeve van de apotheken. Dit betekent dat dokters cannabis morgen voorschrijven, maar dat gebeurt lang niet altijd. Veel artsen zijn nog onvoldoende bekend met de heilzame werking van cannabis en veel zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis (nog) niet.

Hennep- en cannabiszaden

Het cultiveren en verwerken van industriële hennep met minder dan 0,3% psychoactieve stoffen is legaal in Nederland, maar de overheid moet wel op de hoogte zijn. De Nederlandse hennepkweek werd in 1994 geherintroduceerd door Ben Dronkers. Hij zag de mogelijkheden van het gewas en vanuit de ambitie een milieuvriendelijk, economisch gezond, traditioneel gewas te laten herrijzen in zijn vaderland, startte hij Hempflax met 140 hectare hennepbouw. Tegenwoordig kweekt het bedrijf circa 450 hectare in Nederland, 550 in Duitsland en 700 in Roemenië.

Cannabiszaden om planten te kweken die psychoactieve stoffen produceren mogen in Nederland verkocht worden. De zaden worden beschouwd als elk ander zaad. Het kweken met 5 zaden wordt gedoogd.

Onderzoeken

In 2013 heeft de bekende Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond cijfers gepubliceerd over de mening van het Nederlandse volk omtrent cannabislegalisatie. Uit zijn onderzoek blijkt dat maar liefst 65 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid hetzelfde moet doen als Uruguay, dat in 2014 een wet aannam om het gebruik, de teelt, de verkoop en verwerking van cannabis te reguleren. Desondanks is de overheid sinds 2010 drukdoende cannabis te criminaliseren, terwijl allerlei landen en Amerikaanse staten het Nederlandse beleid juist overnemen.

Goed om te weten

Afbraak van het gedoogbeleid

Er is veel kritiek op het falende beleid, ook vanuit de rechterlijke macht

Het gedoogbeleid was bedoeld als een eerste stap naar volledig reguleren. Verdere stappen zijn echter uitgebleven met alle gevolgen van dien. Het grootste probleem is dat coffeeshops wel gedoogd mogen verkopen via de voordeur, maar dat hun inkoop via de zogenaamde achterdeur illegaal is. Ook de professionele kweek is verboden. Er wordt dus een bedrijfsvoering gedoogd die deels afhankelijk is van een illegaal productie- en inkoopproces. Hierdoor zijn coffeeshopondernemers verplicht om te handelen met criminelen.

De teelt reguleren haalt de wind uit de zeilen van de commerciële kwekers en creëert een controleerbaar productieproces. In plaats daarvan pakt de overheid commerciële kwekers keihard aan, terwijl de productie niet afneemt. Ook de regels omtrent coffeeshops worden verzwaard waardoor er van de ooit 1500 coffeeshops, nog krap 600 over zijn.

Er is veel kritiek op het falende beleid. De politiecapaciteit wordt opgeslokt door cannabisbestrijding terwijl andere – in de ogen van velen – belangrijkere zaken blijven liggen. Ook de rechterlijke macht raakt overbelast. Dit alles kost ook nog eens veel belastinggeld. Maar de overheid is niet van plan te stoppen en voerde recent de Growshopwet in en deed een poging cannabis met meer dan 15% THC te verbieden.

Zuidelijke provincies

Om de vermeende overlast van toeristen uit andere EU-landen die in Nederland cannabis kopen aan te pakken, werd in 2012 in de zuidelijke provincies de wietpas ingevoerd (later het I-criterium). Wat velen al zagen aankomen werd werkelijkheid: de toeristen blijven komen, maar kopen nu van criminele straatdealers die naast softdrugs ook harddrugs verkopen en voor veel meer overlast zorgen.

Vooralsnog geldt het verkoopverbod aan niet-ingezetenen alleen in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Ondanks de falende maatregel, is de overheid nog steeds voornemens het landelijk in te voeren. Veel coffeeshops overtreden de regel en veel gemeenten zijn fel tegenstander.

Cannabis en de politieke partijen in Nederland

De Nederlandse minister van Justitie, Ivo Opstelten

De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) is sinds 2010 aan de macht. De partij beoogt liberaal te zijn, maar onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, criminaliseert de VVD cannabis meedogenloos, zonder open te staan voor alternatieven. Gelukkig is er een aantal partijen dat een ander beleid ondersteunt, zoals de Partij van de Arbeid, D66, Groen Links, SP, Partij van de Dieren en de 50+ partij. De bekendste cannabis lobby is het Verbond tot Opheffen van het Cannabisverbod. Op zondag 14 juni 2015 organiseren zij hun jaarlijkse, gratis toegankelijke Cannabis bevrijdingsdag in het Flevopark te Amsterdam.

In januari 2014 werd Joint Regulation georganiseerd waarbij ruim 50 burgemeesters een manifest ondertekenden om de overheid te dwingen experimenten met gereguleerde cannabisteelt toe te staan. Dit zijn burgemeesters van uiteenlopende partijen die het vertrouwen in de landelijke cannabisaanpak zijn verloren. Ten slotte stoppen ook steeds meer rechters met het verdedigen van het kromme beleid.

Het wachten is nu op het moment waarop de democratisch gekozen overheid zwicht onder de feiten, de wil van het volk en de rechtsspraak.

Wil je meer lezen over de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek, bekijk dan de suggesties onderaan dit artikel.

Reageren

Plaats een reactie

Rob Hanneman.

In Limburg is Maastricht de enigste stad die het Icriterium hanteert. De toeristen rijden nu gewoon 10 km verder waar ze wél welkom zijn.

10/02/2015


Johnny

Super plantje!!!!!

Kan veel levens redden?

20/06/2016

Peter Otte

Free Cannabis ,...I am A Smoker for 40 Years noou,...never Sik,...Never tiered,....Good sleep,...And A Damned good Feeling,....Thanks i.m a Happy Smoker !!!!

25/07/2016

peter otte

Gewoon Legeliseren ,en niet zo moeilijk doen Mafklapperij nog aan toe zeg.....

25/07/2016

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?

Waar |Nederland

Hoofdstad |Amsterdam

Inwoners |17.000.000

Legaal |illegal

Medicinale cannabis |yes

Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More