Cannabis in Australië: wetgeving, gebruik en geschiedenis

The Australian flag and cannabis plants

Cannabis gebruiken, kopen of verkopen is verboden in Australië, maar de straffen die hierop staan variëren van staat tot staat. Medicinale cannabis is verkrijgbaar, maar soms moeilijk te bemachtigen, hoewel de industriële hennepsector van Australië prima draait. Mogelijk wordt in de toekomst recreatief gebruik ook gedecriminaliseerd.

  • Hoofdstad
  • Canberra
  • Inwoners
  • 26,857,000
  • CBD Producten
  • Legaal
  • Recreationele cannabis
  • Illegaal
  • Medicinale cannabis
  • Legaal since 2016

Cannabiswetgeving in Australië

Mag je cannabis bezitten en gebruiken in Australië?

In Australië is het verboden om cannabis te gebruiken of te bezitten. Toch verschillen de wetten over cannabisgebruik per staat.

Zo zijn er in de meeste Australische staten ‘Cannabis Cautioning’ Programmes (cannabiswaarschuwingsprogramma’s) van kracht. Deze programma’s zijn meestal beleidsgericht, wat betekent dat ze eerder gericht zijn op therapie en het vermijden van drugs dan op bestraffing.

In Nieuw Zuid-Wales is sinds april 2000 het Cannabis Cautioning Scheme (cannabiswaarschuwingsregeling) van kracht, dat wordt uitgevoerd door de NSW Politiedienst. Het werd ontwikkeld naar aanleiding van een bevinding van een NSW Drugsconferentie, namelijk dat het arresteren van mensen voor kleine drugsdelicten niet altijd een effectieve aanpak is.

De regeling voorziet in een formele waarschuwing voor volwassen overtreders die veroordeeld zijn voor lichte cannabisovertredingen (15 gram of minder), en maakt gebruik van politie-interventie om te helpen bij het zoeken naar therapie en ondersteuning.

De regeling geldt niet voor wie betrapt wordt op het aanbieden van cannabis, en de politie kan overtreders nog steeds formeel in staat van beschuldiging stellen. Drugshandelaars worden nog steeds gearresteerd en vervolgd op grond van de Wet inzake drugsmisbruik en drugshandel van 1985.

Wie betrapt wordt met maximaal 25 gram cannabis, krijgt een boete van AUD 100 (EUR 62) of wordt verplicht een ontwenningsprogramma te volgen. Er wordt echter druk uitgeoefend om de wetgeving aan te passen, waarbij prominente figuren zoals parlementslid Rose Jackson oproepen tot decriminalisatie in de staat. Er wordt verondersteld dat dit de andere Australische staten zou kunnen inspireren om dit voorbeeld in de toekomst te volgen.

Tot voor kort stond in het Australisch Hoofdstedelijk Territorium de Eenvoudige Kennisgeving van Cannabisovertreding (Simple Cannabis Offence Notice (SCON)) op het bezit van maximaal 25 gram, of twee planten, met een boete van AUD 200 (EUR 124). Op 31 januari 2020 zijn de nieuwe regels rond het persoonlijk gebruik van cannabis veranderd. Het is nu legaal om maximaal 50 gram gedroogde cannabis, of maximaal 150 gram verse cannabis te bezitten. Het is toegestaan maximaal 2 cannabisplanten per persoon te kweken, met een maximum van 4 planten per huishouden, en cannabis thuis voor persoonlijk gebruik te consumeren.

In heel Victoria voorziet het Cannabis Cautioning Program (cannabiswaarschuwingsprogramma) in een waarschuwing voor kleine cannabisovertredingen aan overtreders van 17 jaar en ouder. De overtreder mag slechts in het bezit zijn van een kleine (niet-verhandelbare) hoeveelheid cannabis, moet de overtreding toegeven en ermee instemmen dat hij/zij een waarschuwing krijgt.

Iemand kan maximaal 2 waarschuwingen krijgen, en er is een vrijwillig educatief programma over cannabis beschikbaar ter begeleiding van de waarschuwing.

In West-Australië is het illegaal om cannabis te bezitten, te kweken of te leveren. Echter, in het kader van de Cannabis Intervention Requirement (cannabis interventiemaatregel (CIR)) kan de politie een CIR-boete uitvaardigen aan iedereen van 14 jaar en ouder die in het bezit wordt aangetroffen van kleine hoeveelheden cannabis, en in het bezit is van rookgerei.

Wordt de overtreder betrapt met 10 gram of minder, dan moet hij/zij een individuele therapie-sessie bijwonen. Grotere hoeveelheden kunnen leiden tot een boete van AUD 2.000 (EUR 1.232), 2 jaar gevangenisstraf, of beide.

In heel Queensland kan het bezit van cannabis bestraft worden met maximaal 15 jaar gevangenisstraf. Veroordelingen voor kleine hoeveelheden zijn echter zeldzaam, en als de hoeveelheid minder dan 50 gram is, moet de overtreder een ontwenningsprogramma worden aangeboden. Het ontwenningsprogramma omvat een verplichte beoordeling en een kort interventieprogramma.

Hoewel er in het Noordelijk Territorium geen Cannabis Cautioning Programmes (cannabiswaarschuwingsprogramma’s) bestaan, zijn de wetten vrij soepel. Als de overtreder betrapt wordt met maximaal 50 gram cannabis, 1 gram cannabisolie of 10 gram cannabishars of cannabiszaden, kan hij/zij een boete krijgen van AUD 200 (EUR 124).

In Zuid-Australië is recreatieve cannabis illegaal. Bezitters van kleine hoeveelheden worden echter niet officieel aangeklaagd, maar meestal wordt er een boete van AUD 125 (EUR 77) opgelegd bij bezit van maximaal 25 gram. Deze boete wordt verhoogd tot AUD 300 (EUR 185) als de hoeveelheid cannabis tussen de 25 en de 100 gram ligt. Sommige mensen pleiten ervoor om de status van cannabis te veranderen in ‘andere verboden drugs’, waardoor de boete zou oplopen tot AUD 2000 (EUR 1.232) of een gevangenisstraf van 3 jaar.

In sommige gevallen kan de politie haar discretionaire bevoegdheid gebruiken. In Tasmanië bijvoorbeeld kan het door de rechtbank opgelegde ontwenningsprogramma (Court Mandated Drug Diversion Program (CMD)) maximaal 3 voorvallen van bezit van maximaal 50 gram cannabis ongestraft toestaan. Echter, na elke daaropvolgende waarschuwing worden de interventies en behandelingen geïntensiveerd.

Mag je cannabis verkopen in Australië?

Cannabis verkopen en leveren is verboden in Australië, maar net zoals bij bezit en gebruik varieert de regelgeving per territorium waarin de overtreder zich bevindt.

Zo hangt in Victoria de straf af van de hoeveelheid cannabis waarmee de overtreder gepakt wordt. Dit wordt als volgt gedefinieerd:

 • Een kleine hoeveelheid (maximaal 50 gram, wordt als ‘voor persoonlijk gebruik’ beschouwd)
 • Een smokkelbare hoeveelheid (250 gram of meer, of 10 planten)
 • Een commerciële hoeveelheid (25 kilogram of meer, of 100 planten)
 • Een grote commerciële hoeveelheid (250 kilogram of meer, of 1.000 planten)

Als de rechtbank beslist dat de overtreder de cannabis wilde smokkelen, zijn dit de straffen:

 • 15 jaar in de gevangenis, een boete van maximaal 1.800 ‘penalty units’ (een hoeveelheid geld die gebruikt wordt om financiële straffen te berekenen, afhankelijk van het misdrijf) of allebei
 • Op commerciële hoeveelheden staat een gevangenisstraf van 25 jaar, een boete van maximaal 3.000 penalty units of allebei

Als het individu jonger is dan 18 jaar bedraagt de gevangenisstraf maximaal 20 jaar en/of krijgt hij/zij een boete van maximaal 2.400 penalty units.

In Queensland gelden echter andere wetten. Er zijn twee drugsclassificaties, Schedule 1 en Schedule 2. Cannabis behoort tot Schedule 2. Dat betekent dat een overtreder die betrapt wordt op levering van cannabis aan anderen, ook al is het een kleine hoeveelheid, een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar riskeert. Deze straf wordt verhoogd tot 20 jaar als de cannabis aan een minderjarige werd gegeven, of aan iemand met een leerbeperking of een verstandelijke beperking.

Smokkel wordt als een nog ernstiger vergrijp beschouwd en kan leiden tot een gevangenisstraf van 20 jaar.

In het Noordelijk Territorium worden er bijvoorbeeld ook gevangenisstraffen uitgedeeld aan overtreders die cannabis leveren. Deze kunnen oplopen tot wel 25 jaar in de gevangenis als de overtreder de drug aan een minderjarige verkoopt.

Mag je cannabis telen in Australië?

Cannabisteelt is verboden in Australië, maar net als bij bezit en verkoop verschillen de wetten per staat.

In Nieuw-Zuid-Wales hangen de straffen voor cannabisteelt af van het aantal planten, niet van hun grootte of geslacht. Dit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen zaailingen en volwaardige planten. Er staan hogere straffen op de teelt van ‘commerciële hoeveelheden’ cannabis.

De wetgeving in Tasmanië is dan weer heel anders. Het bezit van ‘verboden planten’ kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal twee jaar, en als het om 20 planten of meer gaat, wordt dit beschouwd als teelt met de bedoeling om te verkopen. In dat geval is de straf vaak hoger.

Cannabisplanten bedekt met het groeien van binnen

Is CBD legaal in Australië?

Voorheen waren CBD-producten alleen voor medicinale doeleinden op recept verkrijgbaar. Volgens meldingen van patiënten waren ze alleen verkrijgbaar met een door de overheid erkende vergunning. Voor het verkrijgen van een vergunning moesten patiënten een aanvraag indienen in het kader van het Special Access Scheme (speciale toegangsregeling). Er was echter geen garantie op goedkeuring, en de vergunning kostte AUD 300 (EUR 184) per jaar.

In 2020 kondigde de Therapeutic Goods Association (Organisatie voor Therapeutische Goederen) plannen aan om de vergiftigingsnorm voor cannabidiol te wijzigen. Dit zou betekenen dat medicinale cannabidiolproducten bij een apotheek over de toonbank verkregen zouden kunnen worden, in plaats van via een recept. Patiënten zouden alleen een voorraad voor 30 dagen kunnen krijgen, en het product zou ter consumptie zijn, in plaats van om te roken.

Eerder in 2021 werden cannabidiolproducten door de Therapeutic Goods Administration verlaagd van lijst 4 naar lijst 3. Door dit besluit konden door de TGA goedgekeurde CBD-producten, met een maximum van 150 mg per dag, door volwassenen zonder recept over de toonbank gekocht worden. 

Dr Ben Jansen, de oprichter en klinisch directeur van CDA Klinieken, zei tegen het toonaangevende Australische nieuwsblad, (“news.com.au”), “De verschuiving naar over-de-toonbank is een enorme stap in het verminderen van stigmatisering en het aanmoedigen van bredere maatschappelijke acceptatie rond medicinale cannabis”. Nu het aantal patiënten de laatste twee jaar snel toeneemt, is er beslist meer steun voor cannabisproducten.

De chemische formule van CBD en een cannabisplant

Mogen cannabiszaden naar Australië verstuurd worden?

Op dit moment kunnen alleen patiënten met een geldig recept medicinale cannabis kopen en gebruiken. Alle cannabis moet ook aan de vereisten van de Therapeutic Goods Act (Wet op therapeutische middelen) voldoen en kan alleen legaal verkregen worden bij een arts. Het is dus verboden om zaden naar Australië te sturen.

Medicinale cannabis in Australië

Medicinale cannabis werd in 2016 gelegaliseerd, op voorwaarde dat de markt gereguleerd zou worden door het Federal Government Office of Drug Control (Federaal overheidskantoor voor drugsbestrijding). In 2017 werd het voorschrijven van medicinale producten met cannabis gelegaliseerd. Er werd een lijst opgesteld met alle toegestane gebruiksvormen voor de drug.

Een stethoscoop en een oranje buis vol met cannabis

Er zijn echter ook nog staatswetten die per gebied verschillen. Dit is een korte samenvatting daarvan.

Victoria

Medicinale cannabis werd in 2017 gelegaliseerd in Victoria, maar alleen voor kinderen met zware epilepsie waarbij andere behandelingen niet werkten.

Zuid-Australië

Medicinale cannabis is verkrijgbaar voor patiënten met een specifiek geregistreerd symptoom. Deze wet werd in 2016 aangenomen.

Australisch Hoofdstedelijk Territorium (Australian Capital Territory)

In 2016 legaliseerde ACT medicinale cannabis voor patiënten met bepaalde aandoeningen, zoals spasticiteit bij MS, misselijkheid en braken bij kankerchemotherapie en pijn/angststoornissen bij mensen met een terminale ziekte. Artsen hebben ook het recht om via de gezondheidsautoriteit een ‘Approval by Drug’ aan te vragen, waardoor ze ook andere patiënten medicinale cannabis kunnen voorschrijven.

Nieuw-Zuid-Wales

In 2016 legaliseerde de NSW Poisons and Therapeutic Goods Amendment Regulation (Verordening tot wijziging van vergiften en therapeutische middelen in NZW) medicinale cannabis voor volwassenen met terminale ziektes.

Queensland

De Public Health (Medical Cannabis) Act (Volksgezondheidswet (Medicinale cannabiswet)) legaliseerde in 2016 het gebruik van cannabis door patiënten met allerlei aandoeningen, waaronder epilepsie, kanker, MS en hiv/aids.

Noordelijk Territorium (Northern Territory)

In het Noordelijk Territorium hebben alleen patiënten met bepaalde aandoeningen zoals epilepsie, MS, chronische pijn, misselijkheid als gevolg van chemotherapie en palliatieve zorg toegang tot medicinale cannabis.

Tasmanië

In Tasmanië hebben patiënten ongeregistreerde toegang tot medicinale cannabisproducten. Toch betekende dit verwarrende systeem dat de meeste medische specialisten nog geen aanvraag hebben gedaan, waardoor toegang tot de medicijnen in de praktijk beperkt is.

West-Australië

Medicinale cannabis werd in 2016 gelegaliseerd voor specifieke gezondheidstoestanden.

De markt voor medicinale cannabis

De Australische regering is vastbesloten te profiteren van hun binnenlandse cannabismarkt. In februari 2018 werd de uitvoer van medicinale cannabisproducten gelegaliseerd door een verandering in de regelgeving, in het kader van de Narcotic Drugs Amendment Act (Wijzigingswet verdovende middelen).

Sinds medio 2020 zijn er in het kader van de regeling 113 licenties voor cannabisteelt en -productie afgegeven (37 licenties voor medicinale cannabis voor commerciële teelt, 11 licenties voor cannabisonderzoek, 36 licenties voor de vervaardiging van cannabis en 29 licenties voor invoer). In augustus 2021 zijn er op de website van het Ministerie van Volksgezondheid van de Australische regering nog maar 44 vergunninghouders zichtbaar.

Vakmensen prezen het besluit, overrompeld door de snelle groei van de industrie; de algemeen directeur van Freshleaf, Cassandra Hunt, reageerde op hun website: “De Australische markt voor medicinale cannabis zet zijn sterke groeitraject voort, met inkomsten die naar verwachting in 2021 meer dan verdubbeld zullen zijn van ongeveer 100 miljoen dollar vorig jaar. Ook voor patiënten is er goed nieuws, want de prijs van medicijnen blijft dalen.”

Nu de toenemende vraag de prijzen laag houdt, en nieuwe producten de cannabismarkt overspoelen, ziet het er veelbelovend uit voor de medicinale consument.

Industriële hennep in Australië

In elke Australische staat is industriële hennepteelt legaal. Tasmanië was de eerste staat waarin het legaal werd, dit gebeurde in 1995. Victoria en Queensland volgen dit voorbeeld in respectievelijk 1998 en 2002. West-Australië legaliseerde industriële hennepteelt ook in 2004 door een Industrial Hemp Act (Wet op industriële hennep) te introduceren, waardoor vergunninghouders op commerciële schaal hennep mochten telen.

Nieuw-Zuid-Wales nam in 2008 de Hemp Industry Act (Wet op hennepindustrie) aan, en in Zuid-Australië duurde het tot 2017 voordat de Industrial Hemp Act (Wet op industriële hennep) werd aangenomen.

In November 2017 werd de Food Standards Code (Wetboek voor voedselnormen) aangepast, waardoor de verkoop van hennepzaad met weinig THC als een voedingsmiddel werd toegestaan. Het jaar daarna werd de Western Australian Hemp Growers’ Co-operative (Coöperatie van West-Australische henneptelers) opgericht, wat aantoont dat de sector aan het groeien is.

Volgens overheidsgegevens lijkt deze groei een doorlopende trend te zijn. Er wordt geschat dat de sector in 2023 AUD 3 miljoen (EUR 1.845.546) waard zal zijn. In het hele land zijn telers positief over de toekomst.

Onderzoekswetenschapper Mark Skewes sprak met ABC News over de prestaties van de hennepplantages in Zuid-Australië tot nu toe: “Wat de teelt van hennep en de productie van goede opbrengsten van kwalitatieve zaden betreft, dat ziet er allemaal veelbelovend uit. Hennep zal hier met veel succes groeien.”

Cannabisplanten

Cannabis en de politieke partijen

Er zijn in Australië veel voorstanders van de decriminalisering van cannabis voor recreatief gebruik. Zo is het parlement in het Australisch Hoofdstedelijk Territorium erover in gesprek, nadat Michael Pettersson van de Labourpartij het idee voorstelde.

Er zijn echter ook tegenstanders: andere politici spreken van constitutionele hindernissen. Als de wet aangenomen wordt, zou de staatswet in strijd zijn met de wetgeving van het Gemenebest, en dat zou voor veel problemen zorgen.

In Queensland vonden politici zoals Larissa Waters (senator voor de Groenen) het hoog tijd om cannabis te legaliseren in Australië. “Eén op de drie Australiërs heeft het al eens gebruikt, en de overgrote meerderheid van de bevolking vindt dat het geen misdaad zou moeten zijn”, vertelde ze aan news.com.au.

Goed om te weten

Als je naar Australië afreist of er woont, is het handig om het volgende te weten:

Geschiedenis van cannabis

Er wordt gedacht dat hennep voor het eerst in Australië werd ingevoerd op verzoek van Sir Joseph Banks, de botanicus die met kapitein James Cook meevoer. Hij hoopte dat de hennep commercieel geteeld zou worden voor de nieuwe kolonie in het land.        

De eerste overheden van Australië stimuleerden de teelt van de plant actief . Cannabis werd overal in het land gebruikt voor zowel recreatieve als medicinale doeleinden.

Net zoals veel andere landen veranderde de houding van Australië tegenover cannabis in de jaren twintig. Het land ondertekende het Internationaal Opiumverdrag van 1925 in Genève, dat het gebruik van de plant beperkte tot medicinale en onderzoeksdoeleinden. Cannabis werd ook in dezelfde categorie geplaatst als cocaïne en heroïne. De druk vanuit het VK spoorde de Australische overheid aan om lokale wetten in te voeren om cannabisgebruik uit te roeien.

In de jaren dertig werd er een ‘shockcampagne’ gevoerd om cannabisgebruikers nog meer te ontmoedigen. De krant Smith’s Weekly noemde het een “nieuwe drug die slachtoffers gek maakt”. De campagne noemde het ook een “kwade seksdrug” en “de belangrijkste gatewaydrug”.

Toch bleven mensen cannabis gebruiken en in de jaren zestig werd de plant populairder. De ‘hippiecultuur’ omarmde de psychedelische effecten van de plant, waardoor de overheid zich nog meer ging inspannen om het gebruik ervan uit te roeien.

Culturele opvattingen

Cannabis wordt overal in het land gebruikt, en daarom is de algemene houding tegenover de plant positief.

Zo bleek uit een opiniepeiling uit 2018 dat de meerderheid van de Tasmaniërs voor legalisering waren, en 59% vond dat cannabis gedecriminaliseerd moest worden. Dit komt overeen met wat er al bekend is over de publieke opinie. In 2016 wees de National Drug Strategy Household Survey (Nationale huishoudenenquête over de nationale drugsstrategie) ook uit dat de meeste mensen voor decriminalisering waren.

Sommige Australiërs willen zo graag dat cannabisgebruik gedecriminaliseerd wordt dat ze het Marihuana Mardi Gras bijwonen. Dit evenement wordt elk jaar in mei gehouden in Nimbin, vlakbij Brisbane. Sensi Seeds’ eigen Charly Bedrossain was in 2019 een van de sprekers op dit evenement! Nimbin wordt vaak de ‘regenboogregio’ genoemd, omdat het gebied bekend staat om zijn tegencultuurhouding.

Het Mardi Gras-festival omvat een protestbijeenkomst en een parade (met de ‘Ganja Fairies’) en de Hemp Olympix, waarbij veel evenementen met als thema cannabis plaatsvinden.

Cannabis gebruiken om alcoholisme tegen te gaan

Alcohol speelt een grote rol in de Australische cultuur. Dusdanig groot dat alcoholisme een groot probleem is in het land: 17,4% van de volwassenen ouder dan 18 jaar drinkt meer dan de aangeraden twee standaarddrankjes per dag.

Een verontrustend onderzoek uit 2009 wees uit dat 42% van de jongvolwassenen tussen de 16 en de 24 jaar in het voorafgaande jaar 20 of meer alcoholische drankjes per dag had genuttigd. Van de 15% die toegaf het minstens een keer per maand gedaan te hebben, was 40% gewond geraakt, had 28% voor openbare overlast gezorgd, had 13% agressief gedrag richting iemand anders vertoond en had 19% schade aangericht.

Professor Robin Room benadrukte dat problemen als gevolg van alcoholmisbruik veel vaker voorkomen dan problemen als gevolg van cannabis. Alcohol is een legaal stimulerend middel en daardoor gemakkelijk te verkrijgen, waardoor veel jonge mensen het proberen. Room stelde voor om cannabis te decriminaliseren om hen een alternatief en mogelijk een minder schadelijke optie te bieden.

Gaat het in de toekomst gelegaliseerd worden?

Aangezien andere landen zoals Portugal en Zuid-Afrika cannabis hebben gedecriminaliseerd (en Canada het heeft gelegaliseerd), lijkt het waarschijnlijk dat Australië dit voorbeeld zal volgen. Het land heeft al een vrij progressieve mening over het gebruik van medicinale cannabis en industriële hennep, dus het is misschien slechts een kwestie van tijd.

 • Disclaimer:
  Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit artikel accuraat is, is het niet bedoeld om wettelijk advies te verzorgen. Individuele situaties zullen altijd verschillen en moeten worden besproken met een expert en/of advocaat.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Maurice_Veldman

  Maurice Veldman

  Maurice Veldman is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en een van Nederlands meest prominente cannabisadvocaten. Met 25 jaar praktijkervaring ondersteunt zijn kennis van het straf- en bestuursrecht cannabisverkopers en hennepproducenten door de ongelijkheden tussen het individu en de staat aan te kaarten.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top