by Micha on 13/03/2017 | Medicinaal

Uitstapdrug Cannabis

Uitstapdrug Cannabistegenstanders noemen de plant een instapdrug. Zij zou slechts een van de vele illegale substanties zijn en de opstap zijn naar een leven vol drugs. Hoewel deze theorie wetenschappelijk al lang weerlegd is, wordt dit "feit" door tegenstanders van legaliserings als een gebedsmolen herhaald. Hoe staat het echter met de uitstap? Hierover meer.


Uitstapdrug Cannabis - Sensi Seeds Blog

Cannabistegenstanders noemen cannabis graag een instapdrug. De verboden plant zou slechts een van de vele, nog veel gevaarlijker, illegale substanties zijn en de opstap vormen naar een desastreus drugsleven. Hoewel die theorie al lang wetenschappelijk weerlegd is en je dat zelfs op drugcom.de, het voorlichtingsproject van de bondsregering over cannabis, lezen kunt, wordt dit zogenaamde feit door tegenstanders van legalisering als een gebedsmolen herhaald.

Zelfs het Amerikaanse NIDA (National Institute of Drug Abuse), dat elke vorm van drugsgebruik categorisch afwijst, is er niet meer zo heel zeker van dat cannabis een instapdrug is, aangezien “de meeste cannabisconsumenten geen zwaardere drugs consumeren”.

Echt gevaarlijk is in dit verband hoogstens de illegaliteit. Wanneer je namelijk je wiet via duistere kanalen moet betrekken, kom je steeds opnieuw met mensen in contact die naast cannabis ook andere middelen aanbieden. Verder bestaat er geen bewijs dat cannabisgebruik leidt tot de consumptie van andere stoffen, integendeel. Medisch gezien voldoet cannabis namelijk aan alle criteria van een uitstapdrug.

De onderzoekssituatie is veelbelovend

Dit wordt gestaafd door talrijke persoonlijke voorbeelden, maar ook door twee onderzoeken uit de Verenigde Staten en Canada.

In 2012 enquêteerden Canadese onderzoekers het personeel en de patiënten van vier cannabisapotheken in British Columbia over vroeger en huidig cannabis-, alcohol- en drugsgebruik, om die gegevens vervolgens demografisch te analyseren. In het kader van het onderzoek werden de gegevens van 404 geanonimiseerde cannabispatiënten onderzocht op het fenomeen substitutie-effect van medicinale-cannabistoppen. De bedoeling hiervan was om te weten te komen of de consumptie van één substantie door het gebruik of de beschikbaarheid van een andere beïnvloed wordt.

Meer dan 41% (158 personen) gaf aan cannabis te gebruiken als “vervanging van alcohol”, 36,1% (137 personen) gebruikten cannabis als vervanging van illegale substanties en 67,8% (259) gebruikte cannabis in de plaats van voorgeschreven medicijnen. De drie belangrijkste overwegingen om cannabis als vervanging te gaan gebruiken waren “minder ontwenning” (67,7%), “minder bijwerkingen” (60,4%) en “beter symptoommanagement”. In totaal verving 75,5% (305) van de ondervraagden minstens één andere, voor de gezondheid gevaarlijkere substantie door cannabis. De Canadese onderzoekers concluderen in hun studie dat nu al, terwijl cannabis nog niet in een overheidssubstitutieprogramma beschikbaar is, vele patiënten cannabis als effectieve substitutiehulp en als veiligere aanvulling op of alternatief voor een voorgeschreven medicijn gebruiken.

Een eerder onderzoek van de universiteit van Berkeley uit 2009 was weliswaar niet zo resoluut maar komt in principe tot dezelfde conclusie. Indertijd werden 350 patiënten van een medicinale-cannabiscollectief in Berkeley, Californië, geënquêteerd over hun consumptiegewoontes. Van de deelnemers zei 71% aan een chronische aandoening te lijden. 52% van de ondervraagden gebruikte cannabis tegen chronische pijn en 75% vanwege een psychische aandoening. De onderzoekers concludeerden dat “medicinale-cannabispatiënten substitueren door cannabis te gebruiken als alternatief voor alcohol, maar ook voor voorgeschreven medicijnen en andere drugs“. 40% had medicinale cannabis als vervanging voor alcohol gebruikt, 26% als vervanging voor andere illegale substanties en 66 % als vervangend middel voor medicijnen op recept. De meest genoemde redenen voor de vervanging door cannabis waren de minder sterke bijwerkingen in vergelijking met medicijnen (65%), betere verlichting van de symptomen (57%) en minder ontwenningsverschijnselen (34%).

De meest recente metastudie uit het jaar 2016 staaft de eerdere onderzoeksresultaten. Een metastudie baseert zich niet op nieuw onderzoek maar analyseert de onderzoeksresultaten van eerdere studies en vat deze samen. In dit geval werden de gegevens van zestig uiteenlopende studies over medicinaal en niet-medicinaal gebruik van cannabis geëvalueerd. De onderzoekers wezen er wel op dat het merendeel van de geëvalueerde studies werd uitgevoerd met weinig deelnemers, hetgeen op zich te wijten is aan de moeilijke omstandigheden die ten grondslag liggen aan onderzoek naar een verboden stof. Niettemin laten de resultaten ook hier een duidelijk beeld zien:

De zestig geëvalueerde studies bevestigen dat er interactie is tussen cannabis en andere, illegale substanties en dat cannabis de consumptie daarvan beïnvloedt. Bij veel verslaafden is de bereidwilligheid dikwijls groter om hun drug te vervangen door cannabis dan door de klassieke vervangingsmiddelen. Om die reden en omdat langdurig gebruik van methadon omgezonder is dan dat van zuivere heroïne, hebben artsen in Duitsland en Zwitserland het met veel succes mogelijk gemaakt dat langdurige verslaafden hun middel niet alleen door methadon maar ook door zuivere heroïne kunnen vervangen.

De vervanging van een psychoactieve substantie door een andere met het doel de gezondheids- en sociale gevolgschade te beperken, is een van de vier pijlers waarop het Duitse drugsbeleid rust en wordt “overlevingshulp en schadebeperking” genoemd. Wanneer cannabispatiënten hun toppen als alternatief voor alcohol, medicijnen en drugs gebruiken, doen ze feitelijk niets anders.

De Canadese onderzoekers stellen voor om medicinale cannabis in het kader van een medische behandeling legaal als uitstapdrug te gebruiken om op die manier het gebruik van andere, schadelijkere substanties zoals opiaten en opioïden te verminderen. Dit effect is inmiddels statistisch aantoonbaar. In de VS is het aantal legale opioïden en illegale opiaten sinds 2000 over het hele land genomen enorm gestegen. Alleen in de staten waar cannabis legaal was voor recreatief of medicinaal gebruik viel tot 2014 een vermindering van de sterftecijfers ten gevolge van opioïden waar te nemen.

“Cannabis ontneemt mij de behoefte om te gaan zuipen”

Ook in Duitsland lezen we steeds meer verhalen over cannabis als uitstapdrug, ook al heeft er in dat land vrijwel geen onderzoek plaatsgevonden naar cannabis als vervangingsmiddel. Het is voor een verslaafde nu al mogelijk om een uitzonderingsvergunning te verkrijgen voor het kopen van cannabistoppen wanneer de behandelende arts van het succes van de therapie overtuigd is. Cannabispatiënt Karl “Shorty” Huber was vroeger alcoholist en gebruikt in plaats daarvan nu al jaren cannabis. Aanvankelijk deed hij dat illegaal, maar sinds april 2015 beschikt de 52-jarige over een uitzonderingsvergunning voor zelftherapie met cannabistoppen. “Cannabis ontneemt mij de behoefte om te gaan zuipen. Alcohol is een verdovend gif, cannabis een verdovend middel”. Zo beschrijft Shorty de werking van zijn plantaardige vervangingsdrug, die het al jarenlang mogelijk maakt dat hij een geregeld leven leidt met een sterk sociaal netwerk. Vanaf volgende maand wordt de uitzonderingsvergunning in Duitsland vervangen door verdovende middelen op recept en wordt het verwerven van medicinale toppen voor hem zeer waarschijnlijk een stuk makkelijker. Ook het Hanf Journal berichtte al in 2013 over een voormalige heroïneverslaafde die zonder andere vervangingsmiddelen met succes een cannabistherapie volgt. Niettemin is vervanging door cannabis in Europa, anders dan in de VS en Canada, nog een uitzondering. Maar juist hier zouden de resultaten uit andere landen en de vele ervaringsberichten uit Europa aanleiding moeten zijn om het potentieel van cannabis als uitstapdrug snel en uitgebreid onderwerp van medisch onderzoek te maken.

 

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?