Tijd om mondiaal te denken en lokaal te kweken!

Een persoon met een geanimeerde aarde en een cannabiszaailing die uit het vuil groeit

In een wereld waarin het klimaat snel verandert en de bronnen uitgeput raken, is de noodzaak groter dan ooit om onze langetermijnstrategieën te herzien en duurzame, lokaal gevestigde bedrijfstakken te creëren. Van de nieuwe, groene sectoren lopen cannabis en hennep voorop, maar we moeten nog genoeg dingen veranderen voordat de balans weer in evenwicht is.

Een persoon met een geanimeerde aarde en een cannabiszaailing die uit het vuil groeit

Op dit moment maken we het begin mee van het Antropoceen, een tijdperk dat het directe gevolg is van het menselijk handelen sinds het begin van de Industriële Revolutie. Onze moderne methoden om landbouw, handel en industrie te bedrijven brengen onze planeet op de rand van de afgrond en zouden er zelfs toe kunnen leiden dat leven op aarde in de toekomst niet langer mogelijk is.

Het is van essentieel belang dat de cannabissector, die wordt geprezen om zijn milieupotentieel en die in aanleg gigantisch groot kan worden en enorm veel positieve invloed kan hebben op zo veel aspecten van het dagelijks leven, de hoogste normen en standaarden blijft hanteren. Cannabis maakt onderdeel uit van een sociaaleconomische paradigmawisseling waarmee we, als we het goed aanpakken, de wereld kunnen veranderen.

Wat staat ons te doen? De oplossing is eigenlijk erg eenvoudig: we moeten zorgen dat we de sector divers, kleinschalig, niet-invasief en op lokaal niveau houden.

De cannabissector ‘lokaal’ houden

Close -up van de Corncob en een veld op de achtergrond
Grootschalige monocultuur is de pest voor het milieu (© USDAgov)

‘Lokaal’ betekent in dit verband allesomvattende netwerken vestigen die het mogelijk maken dat plaatselijke leveranciers voldoen aan de behoeften van de plaatselijke (‘lokale’) bevolking. Als uitgangspunt dienen gewassen lokaal geproduceerd te worden in plaats van aangevoerd vanaf de andere kant van de wereld met behulp ernstig vervuilend zee- of luchttransport.

Met cannabis is dat inherent problematisch omdat het op hogere breedtegraden onvoldoende THC kan produceren. De productie van cannabinoïden vereist over het algemeen intens zonnige dagen en daardoor nemen buiten de zone tussen de 44e breedtegraden noord en zuid de mogelijkheden om buiten cannabis te kweken aanzienlijk af. Daarom hangt de productie van krachtige cannabis op hogere breedtegraden af van het gebruik van de mogelijkheid om binnen of in kassen te kweken.

Een oplossing zou kunnen zijn om op hogere breedtegraden hennep te verbouwen en krachtige cannabis in zonniger streken en daarvoor transportmethoden te ontwikkelen die optimaal efficiënt en milieuvriendelijk zijn. Het reguleren van internationale handel zou de broodnodige herverdeling van kapitaal naar ontwikkelingslanden die rijk aan natuurlijke cannabisbronnen zijn met zich mee kunnen brengen, mits dit binnen de milieu- en duurzaamheidsgrenzen blijft. Veel landen die op dit moment de wereldmarkt voorzien van illegale cannabis zouden leveranciers van legale cannabis kunnen worden.

Waar echter plaatselijke kaders gecreëerd kunnen worden, zouden die de voorkeur moeten krijgen, tenzij kan worden aangetoond dat het importeren van cannabis uit het buitenland milieuvoordelen biedt. Op koelere plekken zou het kweken in kassen met behulp van beperkte extra lichtbronnen de beste oplossing kunnen zijn, helemaal wanneer de lampen leds zijn en de stroomleveranciers ‘groen’.

De cannabissector ‘klein’ houden

Een rode en zwart gekleurde vlinder op de haag
Heggen trekken vlinders en bijen aan en verbeteren de biodiversiteit (© MICOLO J)

Zelfs de grootste legale cannabis- en hennepvelden vallen in het niet vergeleken bij de gigantische lappen grond die worden gebruikt om gewassen als mais, tarwe en katoen te verbouwen. Naarmate de legale cannabissector echter groeit, staan sommige staten in de VS kwekers toe om cannabis op grote schaal te verbouwen; echt grote schaal, zeker vergeleken met de illegale teelt.

Diverse legale kwekers in Colorado, zoals Livwell en River Rock, hebben percelen van meer dan 2300 m². Als deze hoeveelheid cannabis binnenshuis gekweekt wordt, kan de koolstofvoetafdruk extreem hoog worden, zelfs wanneer ledlampen en energiebesparende maatregelen worden toegepast.

Zelfs wanneer buiten gekweekt wordt, zijn er nog talloze argumenten te bedenken waarom kleiner beter is. Grootschalige landbouw kan de pest zijn voor plaatselijke ecosystemen, ook al is het gebruik van chemicaliën gering of zelfs afwezig. Het verwijderen van de oorspronkelijk vegetatie kan de balans tussen gewassen, insecten, vogels en andere deelnemers aan de voedselketen verstoren. Het onbegroeid laten liggen van de toplaag van de bodem na de oogst kan het land blootstellen aan erosie. Gebruik van chemicaliën kan de plaatselijke waterhuishouding vernietigen en nuttige organismen vergiftigen.

Eigenlijk betekent ‘klein’ niets anders dan geen monocultuurgewassen op velden ter grootte van een voetbalveld. Er is een direct verband tussen akkergrootte en biodiversiteit en als boeren hun velden opdelen in kleinere stukken en heggen langs de rand planten kunnen ze de biodiversiteit, bijen- en vlinderpopulatie en algehele gezondheid van het ecosysteem ter plekke enorm verbeteren. Wanneer de haagplanten slim gekozen worden, door bijvoorbeeld neem (dat ziekten tegengaat) of fruitbomen te planten (wat extra fruit oplevert) kunnen de voordelen nog verder oplopen.

De cannabissector ‘divers’ houden

Cannabis- en sorghumplanten groeien buitenshuis
Cannabis groeit graag naast andere gewassen, zoals deze sorghumplant (© Seshata)

In de wereld van landbouw gaan ‘divers’ en ‘klein’ hand in hand en is monocultuur de grote vijand van beide. Cannabis en alle andere gewassen horen geteeld te worden op manieren die de biodiversiteit, nuttige insecten en microbiota optimaal bevorderen. Biologische, kleinschalige systemen met diverse gewassen zijn op de lange termijn de enige echte manier om te zorgen voor duurzaamheid en een gezond milieu.

Boeren zouden er serieus over na moeten denken om hun veldgrootte te verminderen en heggen, combinatieteelt en tussenteelt toe te passen. Cannabisboeren in China, Ghana, Jamaica, Sierra Leone en vele andere landen in de wereld passen cannabis al jarenlang toe in tussenteelt, zowel om het gewas te verbergen als om een gevarieerde oogst te krijgen.

Cannabis kan naast vele andere planten groeien, maar bepaalde planten bieden speciaal voordelen. Bekijk onze uitgebreide gids Combinatieteelt met cannabis voor meer informatie. Voor meer informatie over ‘tussentelen’ (intercropping) raadpleegt u de informatieve post van Project CBD Marijuana Not Monoculture.

We moeten niet de fout maken om cannabis voorrang te verlenen boven alle andere planten alleen omdat mensen er zo veel nuttig gebruik uit kunnen halen. Deze logica hebben we met onze voedselgewassen toegepast en we kunnen allemaal zien hoe massaal en zonder weerga de vernietiging van de biodiversiteit en het natuurlijke milieu is geweest. We moeten inzien dat ons eigenbelang niet tegenstrijdig is met het belang van het milieu: als het milieu te lijden heeft, lijden wij mee; als het milieu geen leven meer in stand kan houden, kan het ons ook niet meer in stand houden.

De cannabissector ‘niet-invasief’ houden

Een hennepveld
Zelfs het grootste hennepveld is doorgaans nog geen hectare groot (© Seshata)

‘Niet-invasief’ betekent zonder vernietiging van bestaande ongerepte, natuurlijke gebieden. Het betekent geen gebruik maken van zware chemicaliën om gewassen mee te behandelen als er gevaar bestaat dat de wilde dieren in de omgeving ervan te lijden hebben. Het betekent, waar mogelijk, biologische (of zelfs veganische) methoden gebruiken en behandelingen tot een minimum beperken, ook al zijn die biologisch. Het betekent de voorkeur geven aan mycorrhizale schimmels, nuttige bacteriën en compostthee als basis voor het bemestingsprogramma. Het betekent werken aan een toekomst met nul schadelijke effecten en nul afval.

Het betekent aandacht schenken aan watergebruik en kweken van soorten die aangepast zijn aan dorre omstandigheden in plaats van irrigatie toe te passen. Als je planten wilt kweken in de woestijn zul je moeten aanvaarden dat er beperkingen zijn. Nog meer verkeerd gebruik van water versnelt de verwoestijning van bijvoorbeeld Californië. , De voortdurende verwoestijning van Californië heeft al vele levens en middelen van bestaan in gevaar gebracht.

Het betekent het afschaffen van enorme pakhuizen tenzij die uitsluitend op hernieuwbare energie draaien. In Europa kunnen bedrijven die willen omschakelen op schone energie de EU-lijst met leveranciers van groene energie raadplegen. In de VS kunnen bedrijven deze Corporate Strategy-kaart raadplegen voor groene elektriciteitsleveranciers in hun staat.

Gebruik van chemicaliën in de cannabissector

Vergeleken met andere soorten landbouw worden in de legale cannabissector weinig zware chemicaliën gebruikt. Het is bekend dat hennep een krachtige, robuuste plant is die weinig herbiciden en pesticiden nodig heeft. Hennep is echter beslist geen wonderplant. Hij vereist relatief veel stikstof voor een goede oogst (vaak in de vorm van toegevoegde stikstof) en zou idealiter afwisselend of in combinatie met stikstof uitscheidende platen moeten worden gekweekt.

Ook vereist cannabis meer energie om tot vezel verwerkt te worden dan katoen, ’s werelds grootste vezelgewas, maar cannabis verbruikt daarentegen veel en veel minder water dan katoen. En naarmate de verwerkingstechnieken beter worden, zal de totale behoefte aan energie blijven dalen.

Al met al heeft het merendeel van de hennep die op dit moment wordt verbouwd geen nadelige milieueffecten. Bovendien is de status van hennep als gewas dat diverse op dit moment niet-duurzame sectoren (oliën, kunststoffen, textiele stoffen, biobrandstof, enz.) positief kan beïnvloeden volledig verdiend. In Italië en Oekraïne zijn hennepfytoremediatieprojecten met succes uitgevoerd en de bedrijfstakken die kunststoffen, huidverzorgingsproducten en voedingsmiddelen op basis van hennep maken, groeien ieder jaar verder.

Medicinale en recreatieve cannabis worden doorgaans gekweekt met minimaal gebruik van chemicaliën omdat een hoog chemisch residu een gevaar kan vormen voor de gezondheid van patiënten en consumenten. De regulering van pesticiden in Colorado bijvoorbeeld is strikt en heeft geleid tot talloze terugroepingen van producten waarvan men vermoedde dat ze boven de limiet zaten.

De illegale cannabissector is berucht om zijn slechte trackrecord op het gebied van het milieu, en niet zonder reden. De relatief geringere belasting van het milieu door de legale sector bewijst echter eens te meer dat de meeste negatieve aspecten die worden geassocieerd met zwartemarktcannabis niet het resultaat zijn van inherente gevaren maar van zijn illegaliteit. Naarmate we meer en vaker legaliseren en reguleren zullen deze problemen steeds eenvoudiger op te lossen zijn.

Een kas lost niet alle problemen op

Een vogelperspectief van de kassen in Spanje
In Andalusië, Spanje, beslaan enorme kassen het land en dragen bij aan de neergang van het milieu (© Jose Gonzalvo)

Kweken in kassen wordt vaak gezien als de ideale manier om overvloedig cannabis te kweken met een relatief gering milieueffect en wordt dan ook populairder naarmate de legaliteit toeneemt. Kassenteelt op grote schaal heeft echter ook zijn nadelen.

Een onderzoek uit 2011 in Frankrijk liet zien dat het hele jaar door kweken van tomaten in kassen 4,5 keer zo schadelijk voor het milieu is als seizoensgebonden teelt in polytunnels. In Andalusië in Spanje wordt het landschap gedomineerd door een enorm kassencomplex van 49.000 hectare, dat veel bijdraagt aan de massale dumping van plastic op zee en een niet vol te houden beroep doet op de watervoorraden.

We zullen moeten streven naar het terugdringen van het misbruik van wat er nog over is aan ongerepte natuur in plaats eraan bij te dragen. Als u dus in een kas wilt kweken, houd het dan kleinschalig en waar mogelijk seizoensgebonden. En als u gedwongen bent tussen die twee te kiezen, dan is seizoensgebonden waarschijnlijk belangrijker dan klein. Eén gigantische oogst per jaar zou een veel betere optie kunnen zijn dan zeven of acht kleine maar energie-intensieve oogsten verspreid over het hele jaar.

Cannabis op kop bij de wereldwijde inspanningen voor het milieu

De hennep- en cannabissector valt wat betreft minachting voor het milieu volstrekt in het niet bij gewassen als tarwe, mais, sojabonen en katoen. In het VK bedraagt de gemiddelde bebouwbare grootte van een boerderij 81 hectare. In de VS is dat 176 hectare. Vergelijk dat eens met de ‘massale’ kweekomvang waarover we het eerder hadden en dan wordt het verschil duidelijk: 2300 vierkante meter is nog geen kwart hectare…

Bovendien werd in 2015 in de hele EU iets meer dan 25.000 hectare hennep verbouwd op een totaal landbouwareaal van 104 miljoen hectare. Canada verbouwt 84.000 hectare hennep op een totaal van 68 miljoen hectare en de VS vrijwel niets op een totaal van circa 160 miljoen hectare!

In de VS vinden echter snelle veranderingen plaats nu boeren gebruik maken van de recentelijk versoepelde wetgeving en een gewas gaan verbouwen dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer legaal is geweest. In de EU ontwikkelt de hennepsector zich eveneens en groeit jaar op jaar. Gezien de bewezen milieuvoordelen van hennep ten opzichte van de meeste andere gewassen, dienen we op grote schaal ons voordeel te doen met de diverse manieren waarop hennep andere gewassen kan vervangen. En het lijkt erop dat de wereld dit begint in te zien.

In vele opzichten geeft de cannabissector de mondiale landbouw al een goed voorbeeld, maar we dienen onze methodes zo perfect mogelijk te maken en wel zo snel mogelijk, willen we een kans maken om de klimaatverandering waarmee we op dit moment geconfronteerd worden te beperken.

We zullen dringend de grootste vervuilers moeten vervangen: de enorme fabrieksmatige boerderijen die hun gewassen en vee vol pesticiden en antibiotica pompen. Maar we moeten ervoor zorgen dat datgene waarmee we het vervangen brandschoon is. De cannabissector is in een perfecte positie om dat te realiseren, mits we hier en daar wat aanpassingen doen en altijd de regels voor best practices volgen.

Voor velen is dit als preken voor eigen parochie, maar we bevinden ons in een tijd van snelle en fundamentele overgang en naarmate de sector steeds legaler wordt, opent deze tevens zijn deuren voor mogelijk minder scrupuleuze zakenbelangen. Naarmate we bovendien meer macht krijgen om onze doelstellingen te realiseren, moeten we ons meer en meer bewust zijn van het feit dat met de toename van legale teelt er naar rato ook een toename is van ons vermogen om het milieu te schaden.

  • Disclaimer:
    Wet- en regelgeving omtrent cannabisteelt verschilt vaak per land. Sensi Seeds raadt u daarom dan ook aan om de lokale wet- en regelgeving na te gaan. Handel niet in strijd met de wet.

Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur

  • Profile-image

    Sensi Seeds

    De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
    Meer over deze auteur
Scroll naar top