De wettelijke status van cannabis in Italië – een overzicht

Italië voert van oudsher een nogal inconsistent cannabisbeleid. In 2006 voerde de Italiaanse regering onder leiding van premier Silvio Berlusconi aanzienlijk strengere cannabiswetten in, maar in 2014 verklaarde het Constitutionele Hof deze wetgeving ongeldig.


Wettelijke aspecten met betrekking tot gebruik, bezit en kweek van cannabis

Cannabisbezit en -consumptie

In Italië is het gebruik van verdovende middelen nooit strafbaar geweest. Het bezit ervan is weliswaar illegaal, maar kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik worden niet bestraft. Cannabisbezit voor persoonlijk gebruik is dus niet strafbaar in Italië, maar volgens internationale wetgeving nog wel steeds illegaal.

Het gebruik van cannabis is niet illegaal in Italië en wordt algemeen aanvaard in het hele land (© GDJVJ)
Het gebruik van cannabis is niet illegaal in Italië en wordt algemeen aanvaard in het hele land (© GDJVJ)

De recente geschiedenis omtrent cannabiswetgeving verliep turbulent. In 1990 legde de wet van Iervolino-Vassalli buitengerechtelijke straffen vast voor het bezit van ‘softdrugs’ waaronder cannabis; maar in 1993 sprak het Italiaanse volk zich per referendum uit voor het decriminaliseren van alle verdovende middelen voor persoonlijk gebruik.

In 2006 werd door de regering Berlusconi de wet van Fini-Giovanardi ingevoerd die geen verschil meer maakte tussen harddrugs en softdrugs, zodat vanaf toen softdrugs als cannabis op dezelfde manier werden bestraft als harddrugs als heroïne en cocaïne. In 2014 verklaarde het Constitutionele Hof in hoogste instantie de wet van Fini-Giovanardi ongrondwettelijk, waardoor de eerdere wetgeving van Iervolino-Vassalli weer in werking trad.

Wie op dit moment in Italië wordt aangetroffen met cannabis op zak, komt er waarschijnlijk met een waarschuwing vanaf. Minderjarigen en onder toezicht geplaatsten moeten soms verplicht een behandeling ondergaan; drugsgebruikers die een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid kunnen in een kliniek worden geplaatst tijdens een onderzoek of rechtszaak.

De verkoop van cannabis

De verkoop van, en handel in cannabis is illegaal in Italië, hoewel de straffen voor cannabis lichter zijn dan voor ‘harddrugs’ als heroïne en cocaïne. De wet van Fini-Giovanardi bepaalde dat bij verkoop van, of handel in cannabis er maximaal twintig jaar gevangenisstraf kon worden opgelegd plus een boete tot €260.000; maar nu bedraagt de straf voor verkoop van, of handel in cannabis twee tot zes jaar gevangenis plus een boete van maximaal €75.000.

In Italië wordt op grote schaal cannabis gekweekt, al eeuwenlang (© Drome)
In Italië wordt op grote schaal cannabis gekweekt, al eeuwenlang (© Drome)

Op dit moment is medicinale cannabis uit Nederland de enige cannabis die legaal in Italië verkocht mag worden, en deze wordt uitsluitend geleverd door officiële apotheken aan patiënten met een geldig recept en kost tot wel €38 per gram (bijna tien keer zoveel als illegale cannabis op straat kost).

In juli 2015 tekenden 218 Italiaanse parlementariërs van een breed scala aan politieke partijen, van links tot rechts, een initiatiefwet voor de volledige legalisering van cannabis, zowel voor recreatief gebruik, verkoop en bezit van hoeveelheden tot vijftien gram als de oprichting van cannabisclubs en de kweek voor eigen gebruik. Deze initiatiefwet is waarschijnlijk de meest progressieve drugswet uit de Italiaanse geschiedenis, en maakt bij aanname ervan Italië tot het tweede land dat na Uruguay cannabis op nationaal niveau legaliseert.

Cannabisteelt

De teelt van cannabis is in Italië illegaal, en hennepkwekers lopen de kans op dezelfde manier gestraft te worden als verkopers en handelaren in drugs. De kweek van één enkele cannabisplant is daarentegen in principe niet illegaal vanwege een uitspraak van het hooggerechtshof in 2011, mits het voor persoonlijk gebruik is en het gedrag van de kweker niet ‘aanstootgevend’ is geweest, dus niet schadelijk voor de openbare orde of veiligheid.

Omdat men steeds bewuster wordt van de schaduwzijden van de illegale handel in cannabis, kweken steeds meer Italiaanse rokers hun eigen cannabis — zowel om niet van criminelen te hoeven kopen, als om te garanderen dat hun product veilig is, kwalitatief hoogwaardig en geen verontreinigingen bevat.

Er wordt al duizenden jaren cannabis geteeld in Italië; in de warme zuidelijke regio’s vindt de meeste teelt buiten plaats; in het koelere noorden wordt binnen doorgaans de krachtige cannabis geteeld terwijl de hennepkweek op grote schaal buiten plaatsvindt.

Wie op dit moment meer dan één cannabisplant kweekt, kan al worden vervolgd. Zelfs als men kan aantonen dat de planten zijn bedoeld voor persoonlijk of medicinaal gebruik. Er zijn echter ook voorbeelden bekend van mensen die in deze situatie zijn vrijgesproken.

Medicinale cannabis in Italië

In januari 2013 tekende Renato Balduzzi als minister van Volksgezondheid een baanbrekende wet voor de verstrekking van cannabis voor medicinaal gebruik op recept van een erkend arts. Patiënten kunnen nu legaal medicinale cannabis krijgen bij officieel daartoe aangewezen apotheken, maar tot op heden is daar alleen cannabis uit Nederland verkrijgbaar voor de schrikbarend hoge prijs van €38 per gram.

Silvio Berlusconi was de regeringsleider die historisch strenge drugswetgeving invoerde (© Samuele Silva - Reportage)
Silvio Berlusconi was de regeringsleider die historisch strenge drugswetgeving invoerde (© Samuele Silva – Reportage)

Om dit probleem te verhelpen, bedacht de Italiaanse overheid een verrassend plan om het leger opdracht te geven om de cannabis te telen die nodig is voor de diverse apotheken in het land. Op dit moment worden de eerste gewassen geteeld op een door militairen beveiligde locatie bij een farmaceutische fabriek in Florence, en naar verluidt zal de eerste oogst niet lang meer op zich laten wachten.

Dit project moet jaarlijks zo’n 100 kilo cannabis opleveren die over heel Italië gratis of tegen minimale kosten aan de patiënten zal worden verstrekt. Nu al heeft de helft van de twintig Italiaanse regio’s toegezegd om het medicijn gratis of tegen lage kosten aan de patiënten te zullen verstrekken. Als er toch kosten aan verbonden zijn, bedraagt de verwachte prijs per gram zo’n €5 – €15.

Cannabiszaden en teeltapparatuur

De verkoop van zaden en kweekbenodigdheden is in Italië legaal, hoewel zaden vaak worden verkocht onder de noemer ‘verzamelobject’ en de verpakkingen waarschuwingen kunnen bevatten dat teelttoepassingen illegaal zijn. Growshops zijn vooral gevestigd in de buurt van grote steden, en in het hele land zijn het er misschien honderd of tweehonderd in totaal.

De meeste kweekapparatuur en zaden die in Italië worden verkocht, zijn afkomstig uit andere Europese landen zoals Nederland en Spanje, of uit de VS of Canada.

Industriële hennep in Italië

In Italië wordt al duizenden jaren hennep en cannabis geteeld. In de Westerse wereld raakte de teelt van hennep echter in de loop van de twintigste eeuw in onbruik, en was rond 1950 zelfs vrijwel geheel verdwenen.

In 2011 werd nieuwe wetgeving van kracht die het Italiaanse boeren toestond om met vergunning legaal industriële hennep te kweken. Sindsdien is deze bedrijfstak alleen maar gegroeid en beslaat nu een oppervlak van meer dan 800 hectare. Dit valt natuurlijk in het niet bij de 80.000 hectare die bij aanvang van de twintigste eeuw in Italië werden geteeld; maar zowel de productie als de vraag nemen toe en dus zal ook het areaal in de komende jaren alleen maar toenemen.

Italië kent een bloeiende hennepindustrie die zich voornamelijk richt op de productie van bouwmaterialen, zoals bakstenen en prefabplaten van hennep; deze zijn bedoeld voor de export of worden in Italië zelf gebruikt door bedrijven die huizen volledig van hennep bouwen.

Italiaanse politieke partijen en cannabis

De Democratische Partij (Partito Democratico)

De PD is op dit moment de grootste partij in het Italiaanse parlement en is uitgesproken voorstander van de legalisering van cannabis en van het wetsvoorstel dat nu door het parlement wordt behandeld.

De Vijfsterrenbeweging (Movimento Cinque Stelle)

De populistische M5S is voorstander van cannabislegalisering en verschillende leden ondertekenden het wetsvoorstel dat nu door het parlement wordt behandeld.

Vooruit, Italië (Forza Italia)

De FI is ontstaan uit de PDL (Il Popolo della Libertà), de partij van de nu in ongenade gevallen voormalig premier Silvio Berlusconi, en is sterk gekant tegen de legalisering van alle drugs waaronder cannabis.

Nieuw Centrumrechts (Nuovo Centrodestra)

De rechtse NC is over het algemeen tegen de legalisering van drugs, en hun leider Carlo Giovanardi heeft gezegd dat “jongeren moeten worden voorgelicht over de permanente schade die ontstaat door drugsgebruik op jonge leeftijd”.

Links-ecologische vrijheidspartij (Sinistra Ecologia Libertà)

Partijleider Nichi Vendola heeft gezegd dat het verbieden van drugs de illegale handel erin alleen maar stimuleert, en dat hij progressieve veranderingen in de drugswetgeving zal steunen.

Mogelijk maken (Possibile)

In juni 2015 werd de nieuwe partij ‘Possibile’ opgericht die de linkse partijen in Italië wil verenigen. Possibile is voorstander van legalisering van cannabis als onderdeel van hun tolerante houding aangaande burgervrijheden.

De hennepindustrie in Italië is duizenden jaren oud (© mastino70)
De hennepindustrie in Italië is duizenden jaren oud (© mastino70)

Italiaanse Radicalen (Radicali Italiani)

Deze partij werd in 2001 gevormd als opvolger van de in 1955 gestichte Radicale Partij, en is al sinds haar oprichting uitgesproken voorstander van de legalisering van cannabis. In de tijd van de Radicale Partij steunden ze al vele progressieve drugswetten.

Burgerkeuze (Scelta Civica)

Civic Choice maakt deel uit van de huidige regeringscoalitie in Italië en is voorstander van legalisering van cannabis.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More