5 x verschil tussen medicinale en recreatieve cannabis

Verschillen Steeds meer landen en staten in de VS legaliseren cannabis voor medicinaal gebruik. Enkele landen en staten hebben ook het recreatieve gebruik gelegaliseerd. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen medicinale en recreatieve cannabis? Lees erover in dit artikel.


5 x verschil tussen medicinale en recreatieve cannabis

Al jaren promoot Sensi Seeds de medicinale eigenschappen van cannabis. Kennis hierover is om allerlei redenen op de achtergrond geraakt, terwijl medicinale cannabis al duizenden jaren geleden werd gebruikt. Gelukkig maakt dit natuurlijke medicijn momenteel een glorieuze comeback.

Tegelijkertijd is cannabis wereldwijd de meest gebruikte recreatieve drug. Volgens een rapport van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) uit 2012 is cannabis populairder dan heroïne, cocaïne, amfetamines, MDMA (xtc) en andere illegale middelen. Een breed toepasbaar medicijn is dus tegelijkertijd de populairste recreatieve drug. Hierdoor rijst de vraag wat nu precies de verschillen zijn tussen recreatief en medicinaal cannabisgebruik. En hoe groot zijn die verschillen eigenlijk?

Een complex vraagstuk en uitsluitsel laat zich niet in een paar alinea’s vatten. Maar door deze 5 verschillen te bekijken, komen we tot een interessante conclusie.

Verschillen tussen medicinale en recreatieve cannabis in de oudheid

Het woord 'cannabis' in 8 oude talen.
Het woord ‘cannabis’ in 8 oude talen.

De mensheid is zich al duizenden jaren bewust van de veelzijdige werking van cannabis en industriële hennep. En zijn talloze archeologische vondsten en oude teksten gevonden die aantonen dat cannabis en hennep al ver voor Christus werden gebruikt.

De oudste vondsten komen uit China. Daar zijn onder meer resten henneptextiel en met henneptouw versierde aardewerkpotten gevonden. Middels radiometrische datering is vastgesteld dat deze culturele relikwieën tot wel 6.000 jaar oud zijn en tot de Chinee Yangshao cultuur behoren. Ook de oude Chinese geneeskunst verwijst naar cannabis terwijl andere teksten de plant ook omschrijven als ‘bevrijder van zonden’ en ‘gever van genot’.

In oude hindoeteksten die rond 1.400 v.Chr. zijn geschreven staan waarschijnlijk ook verwijzingen naar de cannabisplant die ‘de goden zichtbaar maakt’. Deze teksten bevatten de woorden ganjika (dat sterk lijkt op ganja) en bhanga (dat lijkt op bhang). Beide zijn in een groot deel van Azië en Oost-Afrika nog steeds veelgebruikte synoniemen voor cannabis.

Ook het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam en Barcelona laat het brede gebruik van cannabis en hennep door de eeuwen heen goed zien. De tentoonstellingen in deze musea demonstreren dat medicinaal, recreatief, spiritueel en industrieel gebruik lange tijd probleemloos naast elkaar hebben bestaan.

Cannabis was er gewoon, en de mens bepaalde zelf voor welk doel zij het gebruikte.

Politieke verschillen tussen medicinale en recreatieve cannabis

5 x verschil tussen medicinale en recreatieve cannabis

Er zijn verschillende theorieën over de initiële reden van het cannabisverbod. Het is een onderwerp dat zeker nog eens aan bod komt op ons blog. Alle theorieën komen in ieder geval uit bij hetzelfde voldongen feit: de ‘Marihuana Tax Act of 1937’. Deze wet wordt gezien als the point of no return van het wereldwijde, desastreuze hennep- en cannabisverbod.

Nu, bijna 80 jaar later, begint het verbod op de plant langzaam af te brokkelen. De politiek beseft in toenemende mate dat het wreed is om mensen op te sluiten voor het gebruik van een plant. Ook de heilzame werking van cannabis wordt herontdekt en modern wetenschappelijk onderzoek onderbouwt die werking. Zodoende wordt in steeds meer detail bekend waarom de plant zoveel heilzame kwaliteiten bezit.

Dit alles draagt eraan bij dat medicinale cannabis op steeds meer plaatsen wordt gelegaliseerd. Maar tegelijkertijd blijft het recreatieve gebruik overwegend strafbaar. Dus terwijl de verschillende gebruiken van de cannabisplant eeuwenlang vreedzaam naast elkaar bestonden, maken hedendaagse wetten een onderscheid tussen medicinale en recreatieve cannabis.

Verschil tussen medicinale en recreatieve cannabissoorten

Indica en sativa hebben verschillende effecten
Indica en sativa hebben verschillende effecten

Cannabis sativa en cannabis indica zijn twee namen voor twee verschijningsvormen van cannabis. Wetenschappelijk (en wettelijk) is er geen verschil tussen indica en sativa; alle cannabisplanten worden gezien als Cannabis Sativa L. De twee termen worden vooral gebruikt om een aantal karaktereigenschappen te clusteren zodat een bepaalde soort in het ‘cannabisspectrum’ kan worden geplaatst. In dit spectrum is een veelvoud aan diverse groeipatronen, geuren en smaken te onderscheiden. Ook de effecten verschillen. De werking van indica speelt zich vooral af in het lichaam terwijl de effecten van een sativa met name cerebraal zijn.

Dit heeft te maken met de combinatie werkzame stoffen in een indica of sativa. Cannabis bevat tientallen werkzame stoffen die een effect hebben op het menselijk lichaam. Deze stoffen worden cannabinoïden genoemd. De bekendste zijn tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) en cannabinol (CBN). THC is de voornaamste psychoactieve stof in cannabis. CBD is verantwoordelijk voor de kalmerende werking die veel gebruikers ervaren en brengt de effecten van THC in balans. CBN is zowel licht psychoactief als kalmerend.

Indica’s hebben vaak wat meer CBD en zijn daarom erg geliefd als middel om te ontspannen en goed te kunnen slapen. Medicinaal zijn indica’s effectief bij het behandelen van spierkrampen als gevolg van bijvoorbeeld multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Indica’s werken ook goed tegen chronische pijn, artrotische en reumatische stijfheid en ontstekingen, slapeloosheid, angst en gerelateerde aandoeningen.

Sativa-variëteiten hebben een hoger THC-gehalte en wat minder CBD. Dit zorgt voor een energieker ‘high’-effect dat zowel geestelijk als lichamelijk wordt waargenomen. Als medicinale cannabissoorten zijn ze het meest effectief tegen misselijkheid (bijvoorbeeld veroorzaakt door chemotherapie of HIV/AIDS-medicatie), eetlustproblemen, migraine, depressie, chronische pijn en vergelijkbare symptomen.

Sensi Seeds is toonaangevend op het gebied van cannabisveredeling. Al 30 jaar ontwikkelen wij

hybride cannabissoorten die effecten van indica en sativa combineren. Dit is zowel voor patiënten als recreatieve gebruikers voordelig. Het toevoegen van sativa-genetica aan een soort die voornamelijk indica is, kan mentale helderheid ondersteunen en de kalmerende effecten verminderen. Het toevoegen van indicagenen aan een sativa-dominante soort vermindert de neiging tot nervositeit, die pure sativa’s van nature hebben.

Kortom, het verschil tussen medicinale en recreatieve cannabissoorten hangt volledig af van de behoefte van de gebruiker. Alle cannabis kan zowel medicinaal als recreatief worden gebruikt.

Verschillen tussen recreatieve en medicinale gebruiksmethoden

Een moderne, portable vaporizer
Een moderne, portable vaporizer

Cannabis kan op verschillende manieren worden toegediend. Het roken van een joint is nog steeds gangbaar, maar het verbranden van cannabis (en tabak) is niet de gezondste manier. Gelukkig is er sinds de opkomst van gelegaliseerde medicinale cannabis ook meer aandacht voor de verschillende manieren waarop de werkzame stoffen in het lichaam kunnen komen.

Een populair alternatief is het verdampen van cannabis. Met een verdamper wordt cannabis verhit tot circa 190 graden waarna de werkzame stoffen verdampen. Er vindt geen verbranding plaats, dus er komen geen schadelijke bijproducten vrij zoals benzeen, teer- en koolstofdeeltjes. Alleen de werkzame stoffen komen middels inhaleren in het bloed. Verdampen levert een heel puur effect dat snel optreedt.

Cannabis laat zich ook goed verwerken in allerlei voedingsmiddelen en dranken. De effecten houden dan lang aan omdat de werkzame stoffen via het maagdarmkanaal geleidelijk worden afgegeven aan het bloed. Het is echter lastig om goed te doseren en het duurt lang voordat de effecten optreden. Hierin schuilt het gevaar van overdosering omdat men snel te veel neemt.

Meer lezen over verschillende manieren om cannabis te gebruiken? Klik dan hier en hier.

Alle gebruiksmethoden worden zowel recreatief als medicinaal toegepast. En ook hier geldt dat het gewenste effect en doel bepalend zijn voor de keuze. Er is wel een uitzondering: cannabisolie. Dit cannabisextract wordt overwegend voor medicinale doeleinden gebruikt.

Ziet het lichaam verschil tussen medicinale en recreatieve cannabis?

Mensen functioneren het beste als ze in balans zijn.
Mensen functioneren het beste als ze in balans zijn.

Alle zoogdieren (en dus ook mensen) beschikken over het endocannabinoïdensysteem (EC). Dit systeem werkt met endocannabinoïden; stoffen die veel op cannabinoïden in cannabis lijken.

Onderdeel van het systeem zijn diverse aangrijpingspunten (receptoren) die op beide stoffen reageren. Onderzoekers hebben tot dusver twee soorten receptoren ontdekt, CB1 en CB2. CB1 is vooral aanwezig is in het centrale zenuwstelsel en CB2 vooral in het immuunsysteem. Diverse studies hebben aangetoond dat het endocannabinoïdesysteem onder meer van invloed is op het metabolisme en de energiebalans, pijn en het emotionele geheugen, allerlei neurale processen, de eetlust en stofwisseling.

Cannabis werkt dus op een hele natuurlijke manier samen met een lichaamseigen systeem. Hierdoor is cannabis een plezierig recreatief middel, maar ook een medicinale plant die allerlei aandoeningen kan verzachten of genezen.

Het gezamenlijke doel van die samenwerking is homeostase. Dit is het vermogen van organismen om een stabiel evenwicht in het lichaam te behouden, ondanks invloeden van buitenaf die de balans verstoren. Het proces speelt zich op de achtergrond af. Mensen weten vaak niet dat er een disbalans is. Ze zijn zich meestal ook niet bewust van de reactie van het lichaam om de balans te herstellen. Totdat iemand ziek wordt; de disbalans openbaart zich.

Het is wetenschappelijk vastgesteld dat cannabinoïden homeostase bevordert. Cannabis is dus in staat om een heilzaam effect te hebben op een groot aantal disbalansen. Maar ook als je niet ziek bent heeft cannabisgebruik een effect op de homeostase; het draagt bij aan de werking ervan. Cannabis kan dus in meer of mindere mate bijdragen aan de lichamelijke balans. En bewust of onbewust, ziek of niet: mensen functioneren het beste als ze in balans zijn.

Is er wel een verschil tussen recreatief en medicinaal cannabisgebruik?

Nu we gekeken hebben naar enkele gebieden waarin men vaak praat over medicinaal en recreatief cannabisgebruik, kunnen we concluderen dat de verschillen minimaal zijn. Sterker nog: is er wel een verschil?

Het antwoord hangt een beetje in het midden. Of je cannabis nu gebruikt om te ontspannen, om te socializen, om pijn te bestrijden of om te genezen; het draagt allemaal bij aan het behoud of herstel van de lichamelijke balans. Want ook al is er niet direct sprake van een ziektebeeld, veel ‘recreatieve’ gebruikers nemen het uiteindelijk ook om beter te kunnen slapen of om stress te verminderen. Om in balans te komen of te blijven. En is dat eigenlijk ook medicinaal, toch?

Wat vind jij? Is er een verschil tussen medicinale en recreatieve cannabis? Plaats je reactie hieronder.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More